ForumSitesi  

Geri git   ForumSitesi > Eğitim-Öğretim > Dersler > Diğer dersler

Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 01-23-2007, 13:03   #1
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Maden Terimleri Sözlüğü

ABATAJ, 1) Tabii konumundaki madenin, kazma, martopikör, —> dinamit, vb. araçlarla yerinden sökülmesi ve taşımaya hazır hale getirilmesi. 2) —> Kazı.
ABİSAL FASİYES, 1) Derinliği 900 m’den fazla olan deniz diplerindeki çökeller. 2) Derin deniz fasiyesi. —> Fasiyes.
ABSORPSİYON, 1) Absorb etme, emme yani su veya diğer sıvıların, katı malzemenin göze-neklerinin içine girmesi. Yüksek absorpsiyon kapasitesi, malzemenin büyük yüzey alanı, toplam gözenek hacmi ile yeterli gözenek büyüklüğü ve dağılımına sahip olmalarına bağlıdır. Bentonit, fuller toprağı sepiyolit ve atapulgit bu özelliklere büyük ölçüde sahip olduğu için absorbant malzeme olarak kullanı-lırlar. 2) Gaz, ışık, ısı ve ışınların bir maddeden geçerken kısmen veya tamamen çözülmesi ve emilmesi. 3) Kömürün bünyesinde gazların çözünmüş halde ve bir tür molekülsel sızma şeklinde bulunması durumu. 4) Soğurma 5) Az hareketli nötronların ince bor ve kadmiyum tabakaları tarafından yutulması.
ABSORPLAYICI, 1) Elektrikte, yüksek gerilime karşı koruyucu olan araç. 2) Gökbilimde, ışığı emerek azaltma özelliğini gösteren ortam. 3) Tarımda. tahılları içine çekerek aktaran aygıt. 4) Rafinerilerde, petrol gazlarının süzülmesinde kullanılan arıtma tertibatı.
AC ( AMONYUM KLORÜR) YÖNTEMİ, Sentetik soda külü üretim yöntemlerinden biri. DUAL’da denilen ve Japonlar tarafından geliştirilen AC yöntemi, solvay yönteminin değişik bir şeklidir. Bu yöntemle tuzdaki sodyum içeriğinin hepsi soda külüne dönüştürülür. Bu oran Solvay yönteminde % 70 dir. Yan ürün olarak çıkan —> Amonyum klorür ( NH4 CL) yani nışadır en çok kuru pillerde elektrolit olarak, galvanizleme ve kalaylamada, ayrıca metal yüzeylerdeki oksit katmanını gidererek metalin lehim tutmasını kolaylaştırmak amacıyla lehimcilikte de yaygın olarak kullanılır. —> Solvay yöntemi.
AÇI İSTASYONU, 1) Konveyör veya havai hattın yön değiştirme yerindeki düzen. 2) Zaviye.
AÇIK ALEV, 1) Ortamdaki grizuyu tutuşturabilen veya patlatabilen, yeterince kapatılmamış ve korunmamış alev.
AÇIK AYAK İŞLETME METODU, 1) Belli bir plan düşünülmeden, tahkimat yapılmadan arasıra çatal direk vurmak veya topuklar bırakmak suretiyle cevher yatağının gelişmesine göre gayri muntazam bacalar (galeri ve kılavuzlar) sürmek veya muntazam bacalar sürüp topuklar bırakmak ve maden yatağının kalınlığına göre açık işletmelerde olduğu gibi basamaklar yapmak suretiyle cevher ve yan taşı sağlam olan metalik cevher yataklarına uygulanan yeraltı (üretim) işletme metotları. Köstebek, Basit mağara, Sistemsiz topuklu, Sistematik topuklu, Başaşağı, Yeraltı huni (glori hol), Başyukarı, Oda ve topuk, Tali (ara) katlı açık ayak işletme metodu diye sınıflandırılabilir. 2) Tahkimatsız ayak işletme metodu.
AÇIK İŞLETME, 1) Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini istihsal edebilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemi. 2) Açık ocak. 3) Normal açık işletme. —> Yerüstü madenciliği.
AÇIK İŞLETME METODU, Yeryüzüne mostra vermiş veya nisbeten ince bir örtü tabakası ile kaplı bulunan madenin en az zayiatla, emniyetli ve yeraltı işletme metoduna nazaran daha ekonomik olarak çıkarılması için uygulanan sistem. Genel olarak açık işletme metodları; normal açık işletme, —> Plaser işletmesi (kuru veya sulu) ve kapalı işletme ile irtibatlı olan —> Müşterek işletme metodları şeklinde ayrılabilir. Maden yatağı damar şeklinde ise bu yatağın yeryüzüne yakın kısımları, yatay tabaka halinde veya büyük kitle halinde ise dekapaj/maden oranı müsait olduğu takdirde maden yatağının tamamı bu sistem uygulanarak işletilebilir. Açık işletme metodu, uygulamada esas örtü tabakasının kaldırılma-sından sonra madenin kazılıp yüklenmesi ve taşınmasıdır. Açık işletme metodu örtü tabakası ve maden yatağı basamak şeklinde yatay dilim-lere bölünerek ve örtü tabakasının yapısına göre patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan gevşetme ve kazı yapmak; kazı, yükleme, taşıma ve dökme aracı olarak da ekskavatör-kamyon-dökücü, ekskavatör-demiryolu-dökücü, ekskava-tör-bant-dökücü vb. araçlar kullanılmak suretiyle uygulanır. —> Gezer aktarıcı, Döner kepçeli ekskavatör.
AÇIK OCAK, —> Açık işletme.
AÇIK POLİGON, —> Poligon.
AÇIK POZİSYON, Maden ticaretinde kullanılan ve ilerdeki bir pazar durumuna karşı, kesin bağlantı yapılmamış ( tamamı satılmamış) durum. Bazı ABD takas odalarında kesin satışlar önemli olup, günlük olarak yayınlanır ve istatistiklere girer.
AÇILIM YARMASI, 1) Bir açık işletmede, sıfır kotunun aşağısındaki bir basamağı açmak için yapılan ilk giriş ağzı. 2) İlk çukur.
AÇILI DİSKORDANS, —> Aykırı tabakalaşma.
ADAM AY, Belli bir işin projelendirilmesi sırasında personel ihtiyacının, ihtiyaç süresinin de belirtilerek ifadesi.

ADAM YOLU, Bir galeride insanların emniyetle yürümesini sağlayabilmek için bırakılan ve asgari 60 cm. genişlikte olan galeri kısmı veya yol.

ADESE, 1) Kenar zonları ince, ortasına doğru kalınlaşan mercek şeklindeki maden yatağı 2) Mercek.
ADİ BERİL, —> Beril.
ADİ MERMERLER,—> Mermer cinsleri.
ADNAN GÖKSEL YÖNTEMİ, Toz halindeki demir cevherinin sinterleme yerine, buharla sertleştirilerek izabe edilebilir hale getirilmesi. Bu yöntemde demir tozuna % 7-8 oranında kireç karıştırılarak harç yapılır, döner bir teknede granüle edilir ve daha sonra arabalara yüklenir ve içerisine 170-180°C sıcaklıkta 12 at civarında basınçlı doymuş buhar verilen kazana sürülür. Kazanda 7-8 saat tutulduktan sonra buharla sertleştirilmiş granüle malzeme yüksek fırına şarj edilerek pik demir elde edilir. Bu işlem sırasında malzeme sertleşirken metalize olduğundan kupol ocağına da şarj edilmek suretiyle pik demir elde edilebilmektedir.
ADSORPSİYON, Gaz moleküllerinin veya erimiş maddelerin bir katı kütlenin yüzeyine (çekilmesi) yapışması. Relatif olarak gazların veya solüsyonların kontakt yüzeyinde konsantrasyonu. Kegel’e göre kömür katmanlarının yüzeylerinde gaz adsorpsiyonunu kömür içindeki kılcal boşluklar sağlar. Bu görüşe göre, kömür oluşumunda ortaya çıkan metan gazı moleküler kuvvetler vasıtasıyla kılcal boşluklarda saklanır.
ADYABATİK KOMPRESYON ISISI, (SIKIŞMA ISISI), “ Poisson” Kanununa göre taze havanın girdiği yerde uğradığı basınç artışından doğan ısı olup ortalama olarak her 100 metrede hava sıcaklığının 1°C artması. Havanın bu sıkışma veya fazla basıncından ileri gelen hava ısısının yükselişi, havanın tekrar yukarı katlara çıkması ile azalır. Adyabatik kompresyon ısısı derin maden ocaklarında, ocağa gönderilen havanın ısınmasına neden olur. —> Ocak iklimi, Jeotermal Gradyen.
AERAJ, —> Havalandırma.
AEROB, 1) Yaşayabilmesi ve üreyebilmesi için serbest oksijenin bulunduğu ortamlara gereksinim duyan organizma. Serbest oksijen olmadan da yaşayabilenlere “Anaerob” ya da “Havasız yaşar” denir. 2) Havayla yaşar,
AERODİNAMİK, Bir cisimle bu cismin içinde hareket ettiği hava veya gaz arasındaki veya bir boru içinde hareket eden hava veya gazla, boru cidarı arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Gaz şeklindeki ortamın basıncı kısa zamanda değişmiyorsa bu durumda sıvılar için geçerli olan hidrodinamik hareket kanunları bu şekildeki gaz ortamları için de geçerlidir. Gaz ortamı basıncı önemli değişiklikler gösteren gaz hareketleriyle ilgilenen aerodinamik dalına “Gaz Dinamiği” denir. Gaz kütlelerinin denge kanunlarıyla ilgilenen fizik dalına da “ Aerostatik” denir. Madencilikte havalandırma, aerodinamik, gaz dinamiği ve aerostatik fizik kanunlarının uygulanması, işlemlerin temelini oluşturur. Ocak havaladırmasının daha az enerji harcanarak yapılmasında; seçilen galeri kesitlerinin, tahkimatın, vantilatör kanatlarının, ocak kapılarının ve kullanılan taşıma araçlarının aerodinamik bakımından ( hava hareketine karşı az bir direnç verecek şekilde) şekillendirmeleri, büyük önem taşır.
AEROSİKLON, Santrifüj toz ayırıcı, —> Siklon.
AEROSOL, Gaz halindeki bir ortamda, genellikle de havada, çok küçük parçalara bölünüp düzgün biçimde dağılmış olan sıvı ya da katı parçacıkların oluşturduğu sistem. Gerçek aerosol parçacıklarının çapı mikronun birkaç binde biri ile yaklaşık bir mikron arasında değişir. Süspansiyon durumundaki daha küçük parçacıklar söz konusu olduğunda, sistem aerosol olmaktan çıkıp gerçek bir çözelti niteliği kazanır.
AEROSTATİK, —> Aerodinamik.
AFLÖRMAN, —> Mostra.
AGLOMERA, 1) Volkan bombaları ve lapillerin (küçük taneciklerin) gelişi güzel bir şekilde çimentolanması ile meydana gelen kayaç. 2) Şekilsiz, yuvarlaklaşmamış ve birbirlerine sıcaklık sebebiyle kaynamış iri parçalardan oluşan volkanik tüf.
AGLOMERASYON, Küçük tanelerin bir arada kompakt hale getirilmesi işlemi.
AGREGA, 1) Çimentoyla harç yapmak için kullanılan kum, çakıl, mıcır, kırılmış taşlar, v.b. maddelerden oluşan karışım. Agrega ; beton agregaları ve hafif agregalar olarak iki gruba ayrılmıştır. Kum, çakıl ve mıcırdan oluşan beton agregaları, TS 706 ve 707 ile belirlenmiş olup ; ince agrega, iri agrega ve tüvenan agrega olarak ayrılırlar. Hafif beton agregalar imalinde kullanılan hafif agregalar ise ;
a- Doğal hafif agregalar (Pomza, tüf, tüfit, diyatomit, zeolit, asbest ———> puzalonik topraklar)
b- Yapay hafif agregalar ( Perlit, genleşen kil, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, vermikülit, cam elyafı, kömür cürufu, zeolit) olarak alt gruplara ayrılır. 2) Beton ya da harç yapmak üzere çimento, katran, kireç, alçıtaşı ya da başka bir yapıştırıcı madde ile karıştırılan malzeme. Agrega, inşaat malzemesinin hacmini, yıpranma veya aşınmaya karşı direncini artırır. En çok kullanılan agregalar arasında kum, öğütülmüş veya kırılmış taş, çakıl (yuvarlak), kırma mucur, cüruf, yakılmış şist ve yakılmış kil sayılabilir. İnce agregalar genellikle kum, öğütülmüş taş veya öğütülmüş mucurdan, kaba agregalar ise çakıl (yuvarlak), kırılmış taş parçaları, mucur veya başka kaba malzemeden oluşur. İnce agrega, ince beton plakların ve başka narin yapı öğelerinin yapımında veya düzgün bir yüzey elde etmek istendiğinde, kaba agrega ise daha kitlesel öğelerin yapımında kullanılır. 3) Başlangıçta birbirinden ayrı çok sayıda parçacığın birbirleri ile karışıp kaynaşması sonucu oluşan kütle.
AGRICOLA, Georgius, 1494-1555 seneleri arasında yaşamış ve mineraloji ilminin kurucusu ( yıl 1546) sayılan Alman bilim adamı. Gözleme dayanan doğa bilimlerinin de kurucularındandır. De Re Metallica ( Metaller üzerine) adlı yapıtının temel konusu madencilik ve ergitme teknikleridir. Mineraloji alanında ilk ders kitabı sayılan De Natura Fossilium da minerâllerin fiziksel özelliklerine dayalı ilk bilimsel sınıflandırmayı yapmış; Agricola bu eserinde bir çok yeni minerâli, oluşmalarını ve birbirleriyle bağlantılarını tanımlamıştır. Bu eser, Agricola’ya mineralojinin babası unvanını kazandırmıştır.
Saksonya’nın madencilik bölgesindeki yasaları ve toplumsal gelenekleri inceleyen Agricola, İtalyada yapmış olduğu tıp tahsili ile ilgili olarak madencilerin meslek hastalıklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir.
De ortu et causis subterraneorum ( Yeraltı oluşumlarının yeri ve nedenleri) adlı yapıtındsåmaden damarlarının oluşumunu incelemiş ve oluşumları sulu çözeltinin çökelmesine, bağlamıştır.

Agricola’nın Erasmus, Melanchthon ve Göthe gibi meşhur çağdaşları arasında saygın bir yeri olmuştur.

AĞAÇ, Madenlerde tahkimat, kaplama ve birçok yardımcı işlerde kullanılan tabii malzeme. Akasya, beyaz salkım (yalancı akasya), meşe, kayın, karacam, çam, kızılçam, köknar, akköknar ve kızılağaç cinsleri dayanma süreleri, madencilik imalatının önem derecesi, maruz kalacağı basınç miktarı, çürüme, vb. durumlar kaale alınarak bir ağaç diğerine tercih edilir. En iyi direk akasya ağacından yapılır, fakat pahalıdır. Akasya; çekme, basınç ve bükülmeye karşı mukavimdir. Akasyayı meşe takip eder. Madencilikte kayın, karaçam, çam, kızılçam, köknar, akköknar ve kızılağaç sırasıyla tercih edilirler. Kayın yavaş gelişen, kızılağaç hızlı gelişen ağaç türleridir. Gevrek ve kırılgan olan kızılağaç çabuk da çürüdüğü için madencilikte az kullanılır. Ağaç taze veya kuru oluşuna göre 490 ila 1000 kg/m3 yoğunluğunda; 140 ila 540 kg/cm2 basınç mukavemetinde; 190 ila 980 kg/cm2 bükülme mukavemetindedir. 2) —> Ahşap.
AĞAÇ DİREK, Maden ocaklarında kullanılan, henüz maden ocağındaki kullanım için hazırlanmamış ahşap tahkimat mâlzemesi.—> Ağaç, Ahşap.

AĞAÇ KASA, İlerletimli uzun ayakta, taban yollarına paralel olarak tavanı tutmak ve taban yolu tahkimatına destek olması amacıyla eski ağaçların (kullanılmış maden direklerinin) —> domuzdamı şeklinde düzenlenerek içinin taşla doldurulmuş hali. Ağaç kasalar, (kurulu şekilde) ayak arkasında bırakılır. Gerekli dayanımı sağlamak amacıyla dört tarafı ağaç direklerle takviye edilir. —> Şekil.


AĞAÇ TAHKİMAT, 1) Ahşap birimlerle kurulan tahkimat düzenini tümü. 2) Ağaç bağ.
AĞAÇ TAHKİMATLI AYAK İŞLETME METODU, Arazinin bozuk, cevherin sağlam olmadığı taban ve tavanın tutulması icap eden —> Açık-, Rambleli- ve Anbarlı ayak işletme metodlarının uygulanmasına imkan olmayan maden yataklarında, direk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok zengin damarlarda ve diğer işletme metotlarına yardımcı olarak topukların çalınmasında yani topuklarda bırakılan madenin üretime alınmasında uygulanan tahkimatlı yeraltı (üretim) işletme metodu. Ağaç tahkimatlı ayak işletme metodu basit-, küp-, çapraz çevrçeve- ve eğik kilit tahkimatlı işletme metodu diye sınıflandırılabilir.
AĞAÇ TAHNİDİ, Maden ocaklarında kullanılan ahşah malzemenin, çabuk çürümesini önlemek ve böylece ömrünü uzatmak için koruyucu tuz eriyiği, kreozot, vb. maddelerle özel bir şekilde emprenye edilmesi.
AĞAÇ VİDASI, Ağaç malzemeyi bağlamak için kullanılan konik gövdeli, havşe başlı, uzun hatveli (büyük adımlı), sivri uçlu özel vida.
AĞDALILIK, Akmazlık ya da viskozluk olarak da bilinir. Sıvı ya da gaz halindeki bir akışkanın biçim değişikliğine, başka bir tanımla, bir bölümünün hemen yanındaki bir bölüme göre yer değiştirmesine karşı gösterdiği direnç.
Ağdalılık, akışa ya da biçim değişikliğine karşı koymama özelliği demek olan akışkanlığın tersidir. —> Viskozite.
AĞIR ANFO, Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karıştırılmasından elde edilen patlayıcı. Ağır ANFO’nun normal ANFO’ya üstünlükleri; suya karşı daha yüksek direnç, yoğunluk ve enerjide artış, daha yüksek randıman ve toplam patlatma maliyetindeki düşüştür. Ağır anfo ayrıca dökme veya pnömatik doldurmaya müsaade eder. Bu patlayıcıların enerjileri emülsiyonlardaki gibi ölçülür. Ara enerji değeri ANFO ve emülsiyonlarınkiler arasında yer alır. 1,15 gr/cm3 yoğunluğundaki tipik bir %30 emülsiyon ve %70 ANFO karışımının NHG —> (Patlayıcı nisbi hacim gücü) si 125’e eşittir.
AĞIR ÇAMUR, Sondajlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bentonitli çamura ince öğütülmüş barit ilave edilmek suretiyle elde edilen devridaim çamuru. Bu çamur basınçlı formasyonlarda kuyudan vuku bulacak erupsiyonları (fışkırma) ve göçükleri önlemek için kullanılır.
AĞIRLIKLI ORTALAMA, İşletmecilikle ilgili planlamada, fizibilite ( işletilebilirlik) hesaplamala-rında dikkate almak üzere; yapılan ölçüm, tenör veya ısıl değer gibi bulguları etkileyen yan faktörleri de dikkate alarak, bu bulguların farklı katsayılarla çarpımı sonunda elde edilen değerlerin ortalaması. Örneğin damar kalınlığı 1 m olan bir kesimdeki tenör ile damar kalınlığı 20 cm fakat farklı tenördeki bir kesimin müştereken değerlendirilmesinde ağırlıklı ortalamayı dikkate almak gerekir. Bir bakır yatağından 6 numune alınmışsa, farklı damar kalınlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesap yapılır:
Numune Damar Analiz sonuçları
no kalınlığı cm % Cu % Cu. cm
1 110 5,5 605
2 85 3,2 272
3 60 2,8 168
4 90 4,8 432
5 95 5,1 484
6 160 3,6 576
600 25,0 2537
Burada aritmetik ortalama 25:6=%4,16 iken; 1 m’lik bir damarın ağırlıklı ortalaması 2537:600=%4,23 Cu olarak bulunur. Ancak işletmecilikte uygulama kabiliyetini de düşünmek gerekir. Örneğin 3 üncü numunenin alındığı yerde 60 cm lik bir ayna teşkil edilmesi zorunluğu tenör değerini düşürecektir ve bunun da % 1,9 Cu olacağı kabul edilirse, fiili durumda tenörün takriben %4 olabileceği hesaplanabilir.
AĞIRLIK SAATİ, Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzerine verilen baskıyı doğrudan gösteren ölçü aleti.
AĞIRLIK TİJİ, Normal tijlerden daha kalın ve etli olan; takım dizisinde matkabın veya karotiyerin üzerinde bulunup matkabın üzerine baskı uygulayarak, formasyonun iyi kesilmesini sağlayan ve ayrıca takım dizisinde denge sağlayarak tehlikeli bükülmeleri ve sapmaları önleyen tij.
AĞIR MAYİ, Sanayide ve laboratuvarda cevher veya kömürdeki yabancı maddeleri, yoğunluk farkından istifade ederek ayırmada kullanılan, yoğunluğu sudan büyük homojen bir sıvı veya çözelti. Genel olarak sanayide ağır mayi elde etmek için çok ince toz haline getirilmiş manyetit, barit, şist, ferrosilisyum, çinko klorür vb. maddeler kullanılır.
AĞIR MAYİ İLE AYIRMA, Cevher ve kömür hazırlamada çok yaygın olarak uygu-lanan, minerallerin farklı özgül ağırlıklarından yararlanan, basit ve yüksek randımanlı bir zenginleştirme yöntemi. Bu yönteme ağır ortam ayırması da denir. Ağır ortam ayırmasında içinde belirli yoğunlukta akışkan bulunan bir banyoya konan mineral tanelerinden, akışkan yoğunluğuna göre, daha ağır olanlar batar ve daha hafif olanlar yüzer, böylece batan ve yüzen olmak üzere iki ürün alınarak ayrışma sağlanır. Kömür zenginleş-tirmede genellikle temiz kömürü ayırmak için yoğunluğu 1,3-1,4, şistle miksti ayırmak için de yoğunluğu 1,8-1,9 olan ağır mayi kullanılır. Hidrolik ayırma yöntemi kullanılan lavvarlarda kömür kurtarma randımanı %97,5, ağır mayi ile ayırma yöntemi kullanılarak ayırma yapan lavvarlarda ise kömür kurtarma randımanı %99,5 ve daha yüksek oranlarda olur. Ağır mayi ile ayırmada ayırma yoğunluğunun 1,9’un üstünde olması durumunda viskozitenin artması nedeni ile ayırmanın kontrolü ve ağır ortamı elde etmek için kullanılan maddenin geri kazanılması zorlaşır. Ağır ortam ayırıcıları genel olarak statik ve santrifüjlü (dinamik) ağır ortam ayırıcıları olmak üzere iki gruba ayrılabilir. —>Ağır mayi, Ağır ortam ayırıcıları, Santrifüjlü ayırıcılar, Kömür yıkama yöntemleri.
AĞIR ORTAM AYIRMASI, —> Ağır mayi ile ayırma.
AĞIR ORTAM SİKLONU, DSM (Dense media) Siklonları.—> Hata faktörü (Ep değeri.)
AĞIR SODA KÜLÜ, Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişen—>Soda külü. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidratas-yonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz içeren serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen, genel olarak toz oranının dezavantaj olarak kabul edildiği cam ve demir-çelik endüstrisinde kuru olarak kullanılır.
AĞIR VE ORTA PROFİLLER,—> Uzun hadde ürünleri.
AĞIZ, 1) Baca, kuyu vb. madencilik imalatının başlangıç kısmı. 2) Giriş.
AHIRCI, —> Seyis.
AHŞAP, 1) —> Kereste. 2) Ağaç malzeme.
AIRDOX, —> Basınçlı hava ile patlama.
AİSİ-DOE YÖNTEMİ, Ham demir ve çelik arasında bir yerde sıvı metal üretmeyi amaçlayan yeni bir teknoloji. Bu yöntemin amacı, yüksek fırın, oksijen konverterine ilaveten sinter ve kok fabrikalarını ortadan kaldırarak sıcak metal üretimi yapmaktadır. AİSİ-DOE yönteminde peletlenmiş cevher kullanılır.
AJUR, Maden işletmelerinde hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların usullere uygun olarak ölçülmesi sonunda ocak haritalarına işlenmesi. —> Ocak planları.
AJÜSTÖR, Ocaklarda su, havalandırma, basınçlı hava borularının takılıp sökülmesini, tulumba, vinç, pervane, oluk gibi küçük yeraltı makinelerinin günlük onarım ve bakım işlerini yapan işçi. —> Makinist.
AKAÇLAMA, 1) Ocakta biriken suların boşaltılması. 2) Açık işletmelerde şev güvenliği için suyun araziden boşaltılması. 3) —> Drenaj.
AKIŞKAN YATAKLI YAKICILAR, —> Akışkan yataklı yakma sistemi, Kömür yakma sistemleri, Yanma
AKIMLA KLASİFİKASYON, Akışkan ortam içerisinde tane iriliğine göre sınıflandırma işlemi. Bu ortam gaz veya sıvı olabilir.
AKIM ŞEMASI, Madencilikte uygulanan zenginleştirme işlemlerinde, tuvönan girdiye uygulanan prosesin çeşitli aşamalarında kullanılan cihazları sembollerle gösteren diyagram.
AKIŞKAN DOKU, —> Fluidal tekstür.
AKIŞKAN YATAKLI YAKMA SİSTEMİ, Toz halindeki katı yakıtların kolay bir şekilde yakılabilmesi için geliştirilmiş katı yakıt yakma kazanının çalışma düzeni. Kazana hava akımı yardımı ile toz kömür üflenip alttan üflenen hava ile de yatak hareketli tutulmak suretiyle kömürün diğer sistemlere nazaran daha iyi yanması sağlanır. Küller de diğer taraftan hava akmı ile dışarı atılır. Kükürdü yüksek toz kömürler yakıldığı zaman, çevre sorunları bakımından, yanma sonucu çıkan SO2 ‘yi zararsız hâle getirmek için kazanaAKİFER, Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli (sutaşır) katman.
AKİK, Üstü şeritli veya çeşitli renkli bir —> Kalsedon. Kayacın meydana gelişine göre şeritler birbirine paralel veya dalgalı olur. Akik sun’i olarak renklendirilebilir. Fosilleşmiş odun, akik haline gelmiş odundur.
AKİK JASPLARI,—> Jasp.
AKİS ÇİVİSİ, Mermer ocaklarında, mermer blokların sedimantasyon istikametinde yırtılmalarını temin için kullanılan, genellikle otomobil akslarından yapılan, 5-8 cm. çapında, yaklaşık 30 cm. uzunluğunda, ucu yassı ve keskin çelik çivi.
AKMA SINIRI, —> Çekme deneyi.
AKMA ŞEKLİNDE HEYELAN, İçinde plastik fakat daha ince ve akıcı bir formasyon bulunan kitlede genellikle sızan suların etkisi ile ani olarak oluşan —> Heyelan türü.
AKORT İŞÇİLİK, 1) Bir işçiye, birim üretim için, belirli bir ücretin ödenmesine dayanan ücret sistemi. 2) Parça başına işçilik.
AKROSAJ, 1) Dik ve meyilli kuyuların dip ve başları ile ara katlardaki manevra yerleri ve bunlarla ilgili diğer yerlerin tamamı. 2) Kuyunun etrafını çevreleyen —> Rösetlağımı. 3) Kontur. —> Şekil s. 8.
AKSİYAL VANTİLATÖR, —> Vantilatör.

AKTARICI KAZICI, —> Dreglayn gibi kullanılan uzun bumlu klasik —> Ekskavatör, Bager, Kepçeli bager. Bunlara aktarıcı şovel veya striping (şerit halinde dekapaj yapma) şovel de denir. —> Şekil 3 damarlı örtü kazı geometri-sinde aktarıcı kazıcı anma kapasitesi, s. 7.

AKTARICI ŞOVEL, —> Aktarıcı kazıcı.
AKTARILAN ORTAM, Öğütme işlemi yapan değirmenleri tanımlamada kullanılan bir kavram olup; değirmen içerisindeki bilya, çubuk veya iri parçalı cevheri aktararak darbe ve sürtünme kuvvetleri etkisiyle cevher parçalarının ufaltılmasını sağlayan ortam. Aktarılan ortam, öğütülen cevher ve su olarak tüm yük, döme hareketiyle şekillenen çıkış ucundan boşalan hacimce sürekli besleme yapılan yapay bir sıvı olarak değerlendirilebilir. Aktarılan ortamla çalışan değirmenler, ortam çelik bilya olduğunda —> Bilyalı, Çelik çubuk olduğunda —> Çubuklu, Çakıl olduğunda çakıllı ve öğütülen cevherin iri parçaları olduğunda —> Otojen değirmen olarak adlandırılır.

AKTARMA NOKTASI, 1) Bir nakliye bandından diğerine maden akışını sağlayan yer. 2) Transfer istasyonu.
AKTİF ENERJİ, İstenilen tür enerji elde edebilmek için tüketilen elektrik enerjisi. Elektrik enerjisinin, elektrik motorları vasıtasıyla mekanik enerjiye, lambalarla ışık haline dönüşen kısmı. —> Şebekeden çekilen enerji. Reaktif enerji.
AKTİF PERLİT, —> Perlit.
AKTİFLEYİCİ REAKTİF, —> Reaktif.
AKTİNOMETRE, —> Radyometre.
AKVAMARİN, —> Beril.
AKÜLÜ LOKOMOTİF, Hareket edebilmek için ihtiyacı olan elektrik enerjisini, ocak şebekesi yerine, bünyesinde taşıdığı akümüla-törden alan —> Ocak lokomotifi. Bunlar grizu emniyetini haizdir ve kapalı işletmenin her yerinde çalıştırılabilir. Ocak havasını kirletmemesi, duruşlarda enerji harcamaması ve mekanik parçaların azlığı gibi hususlarda, dizel lokomotiflerine nazaran üstünlüğü vardır.
ALACA SOMAKİ, —> Balgam taşı.
ALANGUR, Vinç ve varagellerde meylin başladığı kısım. Bu kısımdaki bükülmüş demirlere de alangur demiri denir.
ALAŞIM, Metalurjide birkaç metalin beraber eritilip birbirleriyle içten karışması ve katılaşması sonucu oluşan ve erimeye karışan metallerin özelliklerinden daha başka özellikler gösteren metalik madde. Alaşımlarda müşterek ergime noktası alaşımı meydana getiren metallerin ergime noktalarının her birinden düşüktür; genellikle sertlik ve kopma mukavemetleri yüksektir. Birbiri ile karışmış kristal yapıları dolayısıyle genellikle korozyona karşı mukavemetleri yüksektir.
ALAŞIM DÖKME DEMİR, —> Dökme demir.
ALBATR, 1) —> Oniks mermeri. 2) Su mermeri. —> Kaymaktaşı. —> Kalsit
ALÇAK FREKANS İNDÜKSİYON FIRINI , —> Direnç fırınları.
ALÇAK GERİLİM DAĞITIM ŞEBEKESİ, —> Elektrik enerjisi dağıtım şebekeleri.
ALÇITAŞI, Doğada jips (CaSO4.2H2O) ve anhidrit (CaSO4) olmak üzere iki türü bulunan ve ticarette alçı elde edilmesine yarayan endüstriyel hammadde. Anhidrit (kristal susuz) bazı ülkelerde sülfürik asit üretiminde kullanılır; bunun dışında kullanım alanı pek yaygın olmamakla beraber, son yıllarda kimya endüstrisinde önem kazanmıştır. Jips (kristal sulu), düşük derecede ısıtılınca kristal suyunun yarısından fazlasını kaybeder ve alçıya dönüşür. Beyaz toz halinde olan alçı, yeniden su emdiğinde sert bir kütle haline gelir ve bu özelliğinden dolayı, bazı katkı maddeleriyle beraber geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Çimento üretiminde % 3-5 oranında alçı taşı ilave edilerek klinker elde edilir. Ticari değeri olan jips % 85-95 saflıkta olup, % 5-15 lik kısmı kireçtaşı, dolomit, kil mineralleri ve diğer evaporik çökellerden ibarettir. Jipsden alçı elde edilmesi dehidratasyon işlemi ile ve aşağıdaki formüle göre oluşur:
160-180° Yüksek su buharı basıncı altında
CaSO4.2H2O —> CaSO4 1/2 H2O+3/2 H2O
böylece elde edilen yarım hidratlı kalsiyum sülfat; iri kristallidir ve bunun öğütülmesiyle a- Alçı elde edilir. Bunun çekme dayanımı 66 kg/cm2, basınç dayanımı 560 kg/cm2 olup priz süresi 15-20 dk’dır. Aynı yarım hidrat sülfat; 150°C ısı ve atmosfer basıncı altında elde edilirse; b- Alçı olarak tefrik edilen tür oluşur. b- Alçının çekme dayanımı 13 kg/cm2, basınç dayanımı, 56 kg/cm2 ve priz süresi 25-35 dk dır. Ham jips, beyaz boya ve dolgu maddesi olarak kağıt ve pamuklu tekstil maddelerine katılır. b- alçısı bilinen normal yani adi alçı olup, dünya tüketiminin % 90'ını teşkil eder. a alçısı daha kaliteli ve ince öğütülmüş olup, kalıp, seramik ve tıpta kullanılır ve dünya tüketiminin % 10’unu oluşturur. Çimento sanayiinde pirizlenmeyi geciktirmek, kömür tozlarında kül oranını arttırmak, nikel izabesinde eritmeyi kolaylaştırma ve bira sanayiinde mayalandırma için kullanılır. Alçı, sıcak ve soğuk yalıtım malzemesi olarak da tercih edilir. Ayrıca yangını geciktirme, nemi dengeleyici özellikleri ile de kullanım yerleri bulmuştur. Ayrıca kimya sanayiinde de alçıdan yararlanılır.
ÂLET, Kesme, biçme, sürtme, sıkıştırma, öğütme, çekme ve başka yollarla bir nesne üzerinde maddesel değişiklik yaratmak, maddeye biçim vermek veya nesneleri ölçmek amacıyla kullanılan araç. Kullananın kas gücü ile çalışan türlerine el aleti, hareket verici bir güç mekanizmasıyla donatılmış olanlarına ise işleme makinesi veya takım tezgâhı adı verilir.
Modern el aletleri; 1- Çekiç, balta ve keser vb. aletler vurma aletleri, 2-Bıçak, biz,testere, törpü, keski, matkap ve rende gibi aletler; kesici, delici ve kazıyıcı aletler, 3- Tornavida gibi aletler, vidalama aletleri , 4- Metre, mira, teodolit, nivo, takeometre gibi ölçme aletleri, 5- Tezgaha monte edilen mengene gibi tamamlayıcı aletler; yardımcı aletler; olarak sınıflandırılabilmektedir.
ALEV KESİCİ, Emilen metanın dışarı atılması veya kullanılması sırasında oluşacak alevin gerideki tesislere geçişini önleyen düzen.
ALEV SIZDIRMAZ CİHAZ, Patlayıcı gaz ortamında çalışmak üzere ALSz standart isteklerine göre dizayn edilip teste tabi tutulmuş, sertifika ve imal lisansı verilmiş cihaz. Patlayıcı gaz ortamında çalışabilen bu tür cihaz veya tesisat (Ex) Explosion Proof, (ALSz) alev sızdırmaz cihaz veya tesisat diye isimlendirilir. Bir cihazın alev sızdırmaz olabilmesi için —> Alev sızdırmazlık konusu ile ilgili özel standart, yönetmelik ve şartnamelerle belirlenen koruma tiplerinden biri veya daha fazlasının bütün özelliklerini dizayn ve yapısında sağlaması ve bunların testler neticesinde de sağlandığının yetkili otoritelerce onaylanması lazımdır. —> Patlayıcı gaz grupları. Alev sızdırmazlık test istasyonu.
ALEV SIZDIRMAZ CİHAZ TANITMA KODU, ASLz (Alev sızdırmaz) test sertifikası ve imal lisansı alınmış bir cihazın etiketinde bulunan ve cihazın alev sızdırmazlık karakterini belirten kod. Bu kod aşağıdaki şekilde verilir.
Ex d.e I.II T5
Alev
sızdırmaz cihaz x — — —
Alev sızdırmaz
koruma tipi — x — —
Patlayıcı
gaz grubu — — x —
Cihazın
sıcaklık sınıfı — — — x

ALEV SIZDIRMAZLIK (ALSz), Devamlı veya zaman zaman ark ve kıvılcım çıkararak çalışan cihazların, bilhassa elektrik motorlarının patlayıcı toz, buhar, gaz bulunan işyerlerinde yani patlayıcı ortamlarda, kullanılabilmelerini sağlayan özellikleri. Bu tür cihazların patlayıcı ortamlarda kullanılmaları için yapılışlarında ve kullanılışlarında özel tedbirler alınması gerekmekt ve bu konu genel olarak “Alev sızdırmazlık” kapsamı içinde tanımlanmaktadır. —> Patlayıcı gaz ortamı.
ALEV SIZDIRMAZLIK KORUMALARI, Alev sızdırmaz cihaz ve tesislerin, alev sızdırmazlık özelliğinde olmalarını sağlamak için kullanılan koruyucu aksesuar. Alev sızdırmaz cihaz ve tesislerin koruma tipleri ve sembolleri:
(d) Alev sızdırmaz muhafaza
(e) Artırılmış emniyet
(i), a, b Kendinden emniyetli
(p) Basınçlı koruma
(q) Tozla koruma
(c) Yağla koruma
(s) Özel koruma
(N) Sınırlı hava sızdırmaz
ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYO-NU, Alev sızdırmazlık test sertifikası ve imâl lisansı vermeye yetkili otorite olan Maden Dairesi Başkanlığı adına alev sızdırmazlık konularını inceleyen, testlerini yapan, bu testlerden elde edilen neticeleri değerlendirip ilgililere aktaran, sertifika ve imâl lisans şartlarını takip ve kontrol eden kuruluş. —> Patlayıcı ortam standartları.
ALFA ALÇI, —> Alçıtaşı.
ALFA SEPİYOLİT, —> Lületaşı.
ALFRED (BERNHARD) NOBEL, (d. 21 Ekim 1833, Stokholm, İsveç-Ö.10 Aralık 1896, San Remo, İtalya); Dinamiti ve daha güçlü patlayıcı maddeleri geliştiren İsveçli kimyacı, mühendis ve sanayici. Ayrıca Nobel ödüllerini dağıtan vakfın kurucusu.
ALIN, 1) Ayak, taban veya galeri ( lağım, kılavuz, başaşağı, başyukarı vb.) ilerlemelerinde ve açık işletmelerde cevher, kömür veya taşta üretim ve ilerleme çalışmalarının yöneldiği dikey yüzey parçası. 2) Mermer işletmelerinde taşın çıkıntı yapan en ileri yüzü. 3) Ayna. 4) Arın.
ALINDA TAVAN BASINCI, İstihsal yerindeki alınmamış kömür damarı üzerinde tavan katmanlarının oluşturduğu basınç birikimi.
ALINDI BELGESİ, Maden hakkı için müracaatlarda ilgili dairece verilen ve üzerinde gün, saat ve dakika yazılı ve öncelik hakkını belirleyen belge.
ALIN KONVEYÖRÜ, Kazılan madenin ayak boyunca taşınmasını sağlayan konveyör.
ALIN MEKANİZASYONU, Alında madenin çıkarılmasında gevşetme ve yükleme işleminin makine ile yapılması. Alında madeni gevşetme ve yükleme işleminin; hemen hemen tamamı makine ile yapılan ayaklar “Tam Mekanize Ayak”, kısmen yapılan ayaklar da “Yarı Mekanize Ayak” diye isimlendirilir. Bu ayaklarda tahkimatın yerleştirilmesi el veya makine ile yapılabilir. Mekanize kömür kazısında tavanın, taban taşlarının sağlam veya çürüklüğüne, kömürün sertliği veya yumuşaklığına göre genel olarak, rendeliyici (hobel, kesici veya kesip yükleyici potkabaç makinesi veya tanburlu kesici) ve darbeyle koparıcı (ramgeret) makineler, tahkimat ünitesi olarak da alına dik testere veya sıra halinde sarma ile hidrolik veya sürtünmeli münferit madeni direkler veya takım halinde hidrolik yürüyen tahkimat kullanılır.
ALİDAT, 1) Bir ucu üzerinde dönebilen ve öteki ucu bölümler veya bir topografya plançetesi üzerinde yer değiştiren tahta veya madeni cetvel. 2) Bir teolitin hareket eden kısmı.
ALİYMAN YÖNTEMİ, Heyelanlı sahada alınan izleme noktalarının , ilk konumlarına göre ortaya çıkabilecek değişikliklerin, hareketsiz zemin üzerinde alınan iki nokta arasındaki bir referans doğrultuya göre belirlenmesi şekli. Bunun için aliyman başlangıçlarından birisine kurulan elektronik takeometre ile izleme noktasının doğrultudan sapma açısı ve noktaya olan mesafe ölçülür. Bu ölçüler belli zaman aralıkları ile tekrarlanarak izlenen noktanın hareket yönü ve miktarı değerlendirilir.
ALLOMETAMORFOZ, —> Metamorfoz.
ALLOTROPİ, Kimyasal elementlerin farklı görünebilme özelliği. Örneğin, fosfor, allotropik değişim özelliğinden dolayı sarı ve kırmızı görünebilmekte; karbon; elmas, grafit ve amorf ( is) şekillerinde olabilmekte; gazlar arasında oksijen, ozon hâline dönüşebilmektedir. Berzelius tarafından isimlendirilen allotropi, bir strüktür ( iç yapı) olayıdır. Allotropik maddelerin bir yapıdan diğer yapıya dönüşmesi herzaman mümkündür; diğer taraftan kimyasal özellikleri temelde farklı değildir.
ALLOTROPİK METAL, Çeşitli kristal strüktürüne (yapısına) sahip olan metal. Misal olarak demir, a, ß, d ve Ğ olmak üzere dört ayrı strüktürde olabilen allotropik bir metaldir. Miknatisi ve yumuşak olan a demir “ferrit” 768 ½C da ß demire, ß demir 910½C’da “austenit” d demire, d demir 1390½C Ğ demire dönüşür. a demir d demir haline geçerken kristal strüktürü değiştiğinden hacmi küçülür.
ALMAN GÜMÜŞÜ, Nikel, bakır ve çinkodan oluşan beyaz renkli; gümüşe benzer alaşım. —> Bakır alaşımları.
ALOKTON KÖMÜR YATAKLARI, Nebat enkazlarının yetiştikleri yerlerden başka yerlere taşındıktan sonra kömürleşmeleri sonucu meydana gelen külü fazla kömür yatakları. —> Otokton maden yatakları.
ALOXİTE, —> Korund.
ALSz (ALEV SIZDIRMAZLIK ONAY İŞARETİ), Yetkili otorite tarafından dizayn ve prototipi incelenmiş ve test edilerek sertifikalandırılmış alev sızdırmaz cihazların etiketine konan alev sızdırmazlık test istasyonunun amblemine alev sızdırmazlık onay işareti denir. Türkiye’de bu işaret çift parantez içinde ((ALSz)) dir.
ALSz TEST SERTİFİKASI VE İMAL LİSANSI, Bir cihazın dizaynının ve prototipinin alev sızdırmazlık test istasyonunda incelenip test edilmesi sonucu bu cihaz için hazırlanmış ve yetkili otoritelerce onaylanmış test sertifikası ve imal lisansı. İmalatçı firma, belirli bir cihaz için test sertifikası ve imal lisansını aldıktan sonra standartlara uygun olarak bu cihazı imal edebilir.
ALT, Mermer madenciliğinde taşın imalatta oturduğu taraf.
ALTBANT KONVEYÖRÜ, Alt kısmı ile taşıma yapan konveyör.
ALTERASYON, 1) Yerkabuğunu teşkil eden (kayaçları) formasyonları oluşturan minerallerin fiziksel ve kimyasal etkilerle kompozisyonlarının değişmesi. 2) Bozulma. 3) Çürüme.
ALTERNATÖR, —> Generatör.
ALT HALAT, —> Kuyruk halatı.
ALTIN AYARI, Saf altını takılarda kullanabilmek için katılan gümüş ve bakırın miktarlarından dolayı ortaya çıkan altın kalitesini belirleyen işlem. Altın işlemecilerinin eline, altın 995/1000 veya 999,5/1000 tanımlamalarıyla yani 24 ayar olarak gelir. Altın işleyenler bunu takılarda kullanabilmek için 22,18 ve 14 ayar haline getirir. İstenilen ayara getirilmek için saf altına ilave edilecek katkılar, beyaz altında 1/3 oranında gümüşten ve sarı altında 2/3 oranında bakırdan oluşur. 995/1000 saflıktaki 24 ayar altında; 22 ayar altın 995/916= 1,086 2445 hesabı ile elde edilir ve burada 86,24 gr katkı, 18 ayar altın 995/750= 1,32666... hesabı sonucu 326,66 gr katkı ve 14 ayar altında ise 995/585=1,700 8547yanı 700,85gr. katkı ilave edilir. Saf altını milyem olarak dikkate alan hesaplamada ise;
24 ayar altın, 1000/24 = 41,66 milyem
22 ayar altın, 1000/22 = 45,45 milyem
18 ayar altın, 1000/18 = 55,55 milyem
14 ayar altın, 1000/14 = 71,42 milyem olur.
ALTİMETRE, 1) Hava basıncından yararlanarak çalışan, yükseklik ölçme cihazı. 2) Yükseklik ölçer. Bellibaşlı iki tür altimetre vardır. Biri hava basıncını gösteren basınç altimetresi, diğeri bir radyo sinyalinin havadaki bir cisimden yere gidiş dönüş süresini ölçen radyo altimetredir.
ALTKESME, —> Potkabaç çekmek.
ALT TABAN YOLU, Uzun ayak üretim sisteminde, ayaktan gelen kömürü taşıyan bant veya vagonların bulunduğu galeri.
ALUNDUM, —> Korund.
ALÜMİN, 1) Alüminyum oksidinden ibaret olan değerli bir taş. Alümin içinde bulunan renkli maddelere göre —> Yakut (kırmızı), zebercet (sarı), safir (mavi) gibi ayrı adlar alır. 2) Suda çözünmeyen 2050½C’da eriyen, beyaz bir toz olan (Al2 O3).
ALÜMİNA, 1) Öğütülmüş boksit cevherinin, sudkostik etkisi, yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı buhar etkisi altında çözünürleştirilip; bu ortamda erimeyen komponentlerin çöktürülerek filtre edilip çamur hâlinde atılmalarından sonra, sıvı fazda teşekkül etmiş olan sodyum alüminat çözeltisinin, aşı maddesi olarak ilâve edilen alüminyum hidrat etkisi, karıştırma ve soğutma sonucu alüminyum hidrata dönüştürülmesinden sonra alüminyum hidratın çöktürülüp filtre edilmesi ve bunun da kalsine edilmesi sonucu meydana gelen ve alüminyum üretiminin ara maddesi olan suda çözünmeyen 2050°C da eriyen beyaz bir toz olan alüminyum oksit. ( Al2 O3).
ALÜMİNOTERMİ, Alüminyumun, yüksek sıcaklıklar elde etmek ve bazı metalleri hazırlamak için kullanılması.
ALÜMİNOZ, —> Pnomokonyoz. Toz.
ALÜMİNYUM, (Al), Gümüş parlaklığında beyaz, özgül ağırlığı 2.56 (2.7) olan, 658°C’de ergiyen, 2056°C’’de kaynamaya başlayan hafif metal. Çekme mukavemeti muhtelif durumlarda 7-18 kg/mm2. Uzama, muhtelif durumlarda %2-6 veya %20-35. Alüminyum metali, dövmeye, çekmeye ; özel bir kaynak tozu ile kaynak yapılmaya uygun olup ; ince tel şeklinde çekilebilir, en ince tabaka şeklinde haddelenebilir ve darbeyle işlenebilir. Açık havada ve inceltilmiş organik asitler etkisine karşı dayanıklıdır. Alüminyum, yumuşak olup, demirden üç kat daha hafiftir ve alüminyumun özgül ağırlığı bakırdan üç defa düşük olmakla beraber iletkenliği bakır iletkenliğinin %62' sine erişir. Alüminyum oksijene karşı büyük bir ilgisi olmakla beraber ince bir amorf alümin tabakası (Alüminyum oksit veya hidroksit) ile (0,1) korunursa havadan müteessir olmaz, suyu da bozundurmaz. Alüminyumun yumuşaklığı birçok uygulama alanında saf olarak kullanılmasına imkan vermez; bu bakımdan, genellikle “hafif alaşımlar” adı verilen çeşitli alüminyum alaşımları yapılır. Üretim, gümrük, uluslararası ticaret ve alüminyumla ilgili örgütlerin sistemlerinden kaynaklanan, alüminyum sınıflandırmaları vardır. Üretim aşamalarına göre alüminyum sınıflandırmasını aşağıdaki gibi yapmak mümkündür :
a)Döküm mamullleri (döküm ingotu, işleme ingotu, sürekli döküm levha, granüle alüminyum, toz alüminyum), b) Hadde mamullleri (en az 6 mm kalınlığı haiz “sıcak levha” , 0.2 mm-6mm arasında olan “soğuk levha”, 7-200 mikron arasında kalınlığı olan —> “Folyo”),
c) Ekstrüzyon mamulleri (içi dolu profiller, içi boş profiller, alüminyum tel)
d) Parça döküm mamulleri (kum döküm mamulleri, kokil döküm mamullleri, basınçlı döküm mamulleri).
ALÜMİNYUMLAMA, Demir gibi ucuz bir metali, ince bir alüminyum tabakası ile kaplayarak gerek sulu ortamda, gerek yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı koruma usulü.
ALÜMİNYUM BRONZU, İçerisinde % 89-95 arasında bakır, % 5-11 aluminyum bulunan aluminyum alaşımı.
ALÜMİNYUMUN SINIFLANDIRILMASI, —> Alüminyum ürünleri.
ALÜMİNYUM TAŞI, Boksit.
ALÜMİNYUM TUNCU, % 4-15 arasında bir oranda alüminyum ve daha az miktarlarda başka metaller içeren bakır alaşımları. Güçlü ve yenime (korozyona) karşı dirençli bir alaşım olan alüminyum tuncu pek çok makine parçasının ve aletin yapımında kullanılır. Altınsı rengi ve kararmaya karşı direnci nedeniyle kuyumculukta ve mimarlıkta da kullanım alanına sahiptir.
ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİ, Kullanım alanlarına, üretim teknolojilerine, ticari ve endüstriyel sistemlere bağlı olarak elde edilen ve bunlar dikkate alınarak tasnife tabî tutulmuş alüminyum mamûlleri. Üretim teknolojisine bağlı olarak alüminyum; ( 1) Döküm ürünleri, (2) Hadde ürünleri, (3) Ekstrüzyon ürünleri, (4) Parça döküm ürünleri olmak üzere dört grupta toplanabilirler. Döküm ürünleri, kendi gurubunda
a) Döküm ingotu: Alaşımlı külçe, alaşımsız külçe, elektrik iletgeni ( ECG).
b) İşleme ingotu: Yuvarlak ve köşeli ingot ( Ekstruzyon ürünlerinin üretimlerinde kullanılır.)
c) Sürekli döküm levha ve çubuk.
d) Granüle alüminyum.
e) Toz alüminyum, olarak sınıflandırılır. Hadde ürünleri de, a) Sıcak hadde (6 mm ve daha üst kalınlıkta levha rulo). b) Soğuk hadde ( 0,2 mm- 6 mm arasındaki levha, rulo, şerit, disk). c) Folyo ( 7-200 mikron inceliğinde levha) olarak tanımlanırlar. Ekstrüzyon ürünleri; a) Çeşitli profiller ve b) Alüminyum tellerden oluşurlar. Parça döküm ürünleri ise; a) Kum döküm ürünleri, b) Kokil döküm ürünleri. c) Basınçlı döküm ürünleri gibi üçe ayrılabilirler.
Özellikle gelecekteki kullanım alanlarının dikkate alınması ile yapılan ve ülkemiz “ Gümrük tarife ve istatistik pozisyonu” nda ( GTİP) esas alınan alüminyum ürünleri sınıflandırılması şu şekildedir: Külçe; alüminyum toz ve pullar; ekstruzyon ürünleri; levha, iletkenler; folyo; döküm ürünleri.
ALÜVAL CEVHER YATAKLARI, Primer ve daha yaşlı cevher yataklarının mekanik etkiler altında parçalanarak, başka bir yerde tekrar depo edilmeleri ve zenginleşmeleri suretiyle teşekkül eden cevher yatakları. Bunlar sekonder maden yatakları diye tanımlanan gruba girer. —> Eluvial maden yatakları.
ALÜVİYON, Genç jeolojik zaman içinde, sularla sürüklenerek bir yerde birikme meydana getiren gevşek sedimanlardan oluşan en genç formasyonlar.
ALPAKS, Mekanik direnci pek yüksek olmayan (18 kg/mm2), çok kolay bir döküm sağlayan %13 silisyumlu, alüminyum-silisyum alaşımı.
ALTIN RAFİNASYONU, Izabe sonucunda elde edilen ve bünyesinde % 90-95 Au bulunan ürünün, % 99,5 Au saflığına getirilmesi. İzabe sonucu elde edilen altının bünyesinde, altının yanısıra bakır, kurşun, demir, bizmut, arsenik, antimuan ve çinko bulunabilir. Bu empüritelerin ayrılması ile, satılabilir kalitede ( % 99,5 Au) altın elde edilir. % 90- 95 Au içeren dore altının rafinasyonu “ Miller Yöntemi” ne göre yapılır. Buna göre dore metal Al2 O3 esaslı bir potada ergitilir ve eriyen sıvı metal içine Al2 O3 esaslı üfleme borusu ile Cl2 -gazı gönderilir. Em-püriteler sıvı klorür bileşiklerine ( Ag Cl, Cu Cl2, Pb Cl2, Zn Cl2 ) dönüşür veya bir bölümü buharlaşır. Klorlama süresinin sonlarına doğru empüriteler iyice azalınca altın da Au Cl3 şek-linde buharlaşmaya başlar. Bu noktada işlem tamamlanır. Oluşan bu sıvı, curuf alındıktan sonra yaklaşık ( % 99,5 Au, % 0,4 Ag, % 0,1 di-ğerleri) kompozisyonundadır. İstenirse bu metal anot bakırı şeklinde dökülerek elektrolitik rafinasyona ( Wohlwill prosesi) gönderilerek % 99,9 halinde altın üretilir. Miller yönetmiyle elde edilen altın külçeler 996-997 ve Wohlwill yöntemi ile elde edilen altın külçeler 999,5-999,8 saflıktadır.
ALTIN SUYU, 1) Altını ve platini çözündüren nitrik ve hidroklorik asitler karışımı. 2) Kral suyu.
AMALGAMASYON, Altın ve gümüş ihtiva eden öğütülmüş cevherlerden civa yardımı ile altın ve gümüşün civa içerisi ne alınması işlemidir. Bu işlemden sonra bir yandan civa tekrar kazanılır; diğer yandan kıymetli metaller elde edilir.
AMAZON TAŞI, 1) Rengi sarı yeşilden mavi yeşile kadar değişen bir K- feldispat türü (Mikroklin). 2) Amazonit.
AMBUAJ, 1) Yangın barajı kapatıldıktan sonra barajın arkasına şlam veya su vermek suretiyle yangının söndürülmesi. 2) —> Çamurlama.
AMELE BİRLİĞİ, 10 Eylül 1337 tarih 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun 4. maddesi uyarınca Ereğli Kömür Havzasında çalışan işçilere, ekonomik ve sosyal yardım sağlamak amacıyla Amele Birliği ve İhtiyat Teavün sandıkları (Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı) adı altında kurulan tüzel kişiliği haiz, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kuruluşun adı.
AMENAJMAN, 1) Genel anlamda madencilikte, bir rezervin işletilmesi için gerekli olan ve maden kitlesi dışında yapılan ana kuyular, galeriler vb. her türlü hazırlık işleri. 2) Açık işletmecilikte, maden kitlesine ulaşıncaya kadar yapılması gerekli işlerin tamamı. 3) —> Developman.
AMETİST, 1) Bünyesindeki bazı iz elementler nedeniyle hafif mor renkte, kristal kuars. 2) Ziynet taşı olarak kullanılan kuars. Bazı inanışlara göre alçakgönüllülük, hoşgörü, mutluluk ifade eder.
AMORF, —> Kristal.
AMONYAK (NH3), Azot ve hidrojenin en basit kararlı bileşiği olan ve renksiz, keskin kokulu gaz. Sanayide kullanılan birçok önemli azot bileşiğinin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.
Sanayide amonyak elde etmek için uygulanan başlıca yöntem, hidrojen ve azotun doğrudan bileşimini sağlayan Haber-BOSCH yöntemidir. Ayrıca kok fabrikalarında da yan ürün olarak amonyak elde edilir.
Amonyak; ençok gübre sanayiinde; amonyağın amonyum nitrat, amonyum fosfat vb. tuzlarının (sun’i gübre) üretiminde kullanılır.
Soda üretiminde yaygın olarak uygulanan amonyok-soda (ya da Solvay), yönteminde amonyağı nitrik asite dönüştüren Ostwald işleminde ve alaşım levhalarının yüzeylerini sertleştirmek için uygulanan nitrürleme gibi çeşitli metalurji işlemlerinde de amoyaktan yararlanılır.
Amonyak suda kolayca çözünerek amonyum hidroksit (NH4OH) adıyla bilinen alkali çözeltiyi oluşturur. Amonyak sıkıştırılarak ya da yaklaşık -33°C’a kadar soğutularak kolaylıkla sıvılaştırılabilir. Sıkıştırılmış amonyak yeniden gaz haline dönerken çevreden önemli miktarda ısı alma (1 gr amonyak 327 kalori ısı emer) özelliğinden dolayı soğutma ve havalandırma donanımlarında soğutucu olarak da kullanılır.—> Nitrik asit.
AMONYUM KLORAT, Amonyaklı (NH4) kökü olan, yanıcı madde ile karıştırıldığı zaman bir alev teması, sürtünme veya darbe ile hemen patlayan ve stabil olmayan madde (NH4ClO3).
AMONYUM KLORÜR (NH4Cl), Nışadır olarak da bilinir. Hidrojen klorür (Tuz asidi, tuz ruhu, kloridrik asit) ve amonyağın tepkimesi ile oluşan tuz. Ençok kuru pillerde elektrolit olarak kullanılan nışadır, galvanizleme ve kalaylamada ayrıca metal yüzeylerindeki oksit katmanını gidererek lehim tutmasını kolaylaştırmak amacıyla lehimcilikte de yaygın olarak kullanılır. Piyasadaki birçok soğuk alğınlığı ve öksürük ilaçının bileşiminde de amonyum klorür bulunur.
Renksiz kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir sıvı oluşturur. 340°C’da erimeden buharlaşarak, eşit hacimlerde amonyak ve hidrojen klorür verir.
Amonyum klorür, sodyum karbonat üretiminde uygulanan solvay yönteminde (amonyak-soda yöntemi) ortaya çıkan bir yan üründür. Amonyum sülfat ve sodyum klorür çözeltilerinin tepkimesinden de elde edilebilir.
AMONYUM NİTRAT ŞARJ TABANCASI, —> Şarj tabancası.
AMORTİSMAN, 1) İşletmelerde bir yıldan fazla kullanılan, eskiyen ve değerden düşen maddesel ve maddesel olmayan değerlerin ve hakların karşılıklarının kullanılabilecekleri süre içinde ödenmesi. 2) Duran varlıklara yatırılmış olan sermayenin tekrar geri alınması işlemi. 3) Kullanılan duran varlıkların bu kullanımdan veya diğer nedenlerden ileri gelen değer kayıplarının maliyetlere geçirilmesi işlemi.
AMPUL CAMI, İçine serum, aşı, ilaç gibi bozulmadan saklanması gereken ecza maddeleri konulan ampullerin yapıldığı cam. Ampul camının bileşimindeki silis ve borik asit oranı çok fazladır.
ANA BANT, İkincil bant veya bantlardan aktarılan yükü taşıyan, büyük kapasiteli bant. —> Ana galeri.
ANA DEKAPAJ, Örtü tabakası ile ekonomik olmayan üst ve yan kesim madeninin alınması işlemi. Ana dekapajın ilk kesimini —> Öndekapajteşkil eder. Öndekapaj işlemi bittikten sonra istihsale geçilebilir.
ANAEROB, Havasız yaşar. —> Aerob.
ANA GALERİ, İhraç kuyusuna irtibatlı ve işletmecilik açısından önemli olan damar istikametinde sürülen ana ulaşım (nakliyat) ve havalandırma yolu. Madencilikte esas veya daha önem taşıyan bir yeri tanımlamak için, yer belirten kelimenin başına ana eki konularak o yerin önemi belirtilir. Ana-kat, -hava giriş yolu, -dönüş yolu, -ihraç kuyusu, -kablo, -kaya, -nakliyat yolu, -pervane, -toplama bandı, -vantilatör, -yol, vb.
ANA HALAT, —> Ana ve kuyruk halatlı çekme düzeni.
ANAHTAR TAŞI, —> Kilit.
ANA KAT, Yeraltı işletmesinde diğer katlardan getirilen madenin taşındığı ve temiz havanın giriş yaptığı ocak katı.
ANA KUYU, Ocaktan, cevher, taş, su, personel çıkmasını ve ocağa, personel, malzeme, enerji ve hava girmesini sağlayan kuyu.
ANA KUYU KESİTİ, Ana kuyuda kullanılan ihraç sistemlerine ait kafes ve skiplerin hareketlerini sağlamak üzere ayrılmış bölmeleri, kayıtları, kafesleri, kirişleri, basınçlı hava ve su boruları ile güç kabloları, vb. tesisatın durumunu gösteren kuyu eksenine dik kesit. Ana kuyuda emniyet amacı ile imdat vinci kafesi ve kontrpuası için özel bölme de bulunabilir.
ANALİZÖR, Kimyada bir olay, yapı ya da sistemi çözümlemede kullanılan cihaz, çözümleyici diye de isimlendirilir.
ANA VE KUYRUK HALATLI ÇEKME DÜZENİ, Ayrı ayrı tamburlara sarılmış, dolu arabaları çeken bir ana halatla dolu arabalar çekilirken dengeyi sağlayan, dönüşte ise boş arabaları çeken bir kuyruk halatından oluşan taşıma düzeni.
ANA YOL, —> Ana galeri.
ANBAR, 1) Bir işletmede elde bulunan her türlü taşınabilir malların alınması, muayene edilmesi, dağıtımı ve korunması ile uğraşan yer veya idari ünite. 2) Depo.
ANBARLI AYAK İŞLETME METODU, İhtiva ettiği maden sağlam, kendi kendine oksitlenmeyen, tavan ve taban taşları sağlam, dik ve orta kalınlıktaki damarlarda (kalın damarlarda azami kalınlık cevherin hiç tahkimata lüzum göstermeden durabileceği açıklık) başyukarı açık veya rambleli ayaklarda olduğu gibi hazırlık yapılarak kazılan cevherin kabaran kısmı kadarını alıp geri kalan kısmını panoda kazı bitinceye kadar yerinde bırakıp daha sonra ambarlanmış cevherin tamamını üretime alma esasına dayanan (üretim) işletme metodu. Anbarlı ayakların hazırlık ve işletme masrafları az olup, tahkimata pek lüzum göstermez; işçiler emin yerde çalışır. Şütlerin büyük parçalarla tıkanması tehlikesi vardır. Yan taş cevhere karışabilir. Uygulama başarısız olduğu takdirde başka bir metoda geçilemez.

ANDEZİT, 1) Yeryüzünde volkanik faaliyetlere sahne olmuş bölgelerde oluşmuş alkalikalk ve alkali karakterli, petrografik olarak diyorit ve benzeri derinlik kayaçlarının püskürük serileri. Bazen poröz, gri, siyahımsı temel renk gösteren bu kayaçlar, daha yaşlı unsurlarında değişimden dolayı yeşilimsi, kahveremgimsi, kırmızımsı ve benekli bir görünüm arzederler. Ankara civarında bol bulunan andezit, yapılarda kullanılır ve Ankara taşı olarak da isimlendirilir. 2) Genellikle genç tersiyer volkanizmasında oluşmuş alkalikalkerli, az kuarslı veya kuarssız diyoritik mağmadan oluşan bir cins püskürük kayaç.
ANEMOMETRE, 1) Hava akımı hızını ölçme aleti. 2) Rüzgarölçer.
ANEROİT BAROMETRE, Ocakta hava basıncını ölçen aygıt.
ANGLDOZER, Öndeki bıçağı, yukarı veya aşağı tek taraflı hareket ettirebilen veya sağa veya sola döndürebilen, dozer. —> Buldozer,
ANGLEZİT, —> Kurşun.
ANHİDRİT, Kalsiyum sülfat (CaSO4) kimyasal bileşiminde, bazı kayaçların bünyesinde kayacı teşkil eden unsurlar arasında bulunan bir mineral. Açık denizle ilişiği kesilmiş kapalı basenlerde buharlaşma sonucu çökelmeyle oluşur. Suyun doyma ve tuzların erime özelliklerine göre önce güç eriyen kireçtaşı, dolomit, sonra jips yani anhidrit, bunları takiben kayatuzu ve en sonunda da çabuk çözülme özelliğindeki potasyum ve magnezyum klorür çökelir. Anhidrit, sülfirik asit üretimi hammeddelerinden biridir. Tabii veya sentetik anhidrit katkı maddesi ilave edilerek yeraltında tahkimat arkası, galeri yanları ve baraj dolgu maddesi olarak kullanılır (Köpüklü ramble). Belli bir su-katı madde oranı vardır. Bilhassa tabii anhidritin çabuk donma ve fazla ısınmama özelliği yanında hacim değişikliğine uğramama ve plastik gibi olma özellikleri vardır. Anhidrit tam donma aşamasında yüksek sağlamlığa sahiptir. —> Alçıtaşı —> Jips.
ANİ GAZ BOŞALMASI, 1) Yeraltı çalışmaları sırasında; jeolojik yapıdan dolayı basınç altında bulunan metan, CO2 vb. gazların çalışılan yere ani olarak püskürmesi suretiyle serbestleşmeleri ve dolayısı ile kömür ve diğer katmanların açılmış boşluğa yayılmaları. 2) Degajman (Degajman enstantane). 3) Damar patlaması.
ANİZOTROP, Belirli fiziksel doğrultulara göre özelliği değişen cisimler.
ANJİLDİT, Killi kayacın mekanik etkilerle sertleşip levhalara ayrılabilen türü.
ANKARATAŞI, —> Andezit.
ANKERAJ TAHKİMATI, 1) Betonarme kiriş şeklinde çalıştırmak amacı ile, kayaçlara delikler delinerek içine demir teçhizat yerleştirmek suretiyle yapılan tahkimat. Ankerajın görevi, birkaç kayaç katmanını, müşterek bir kitle teşkil edecek şekilde birbiriyle irtibatlamak ve böylece katmanların göstereceği bükülme mukavemetini artırmaktır. Bunun için özel biçimli değişik boy çelik malzeme, daha önce delinmiş yerlere çakılır ve böylece kayaçların betonarme kiriş şeklinde çalışması sağlanır. 2) —> Tavan civatası.

ANMA BOYUTU, Cevher hazırlama çalış-maları ile ilgili bir boyut sınıflandırılasında tağdiye (besleme) maddesinin ayrılmak istendiği parça boyutu.
ANMA KAPSİTESİ, Kazıcıların (ekskava-törlerin) normal koşullarda yapması gereken kazı miktarının ifadesi. Pratikte kazıcıların çalışma verimleri yapılan fiili iş miktarının anma kapasitesine oranı ile değerlendirilir. Anma kapasitesi; nominal kapasite ve normal kapasite diye de ifade edilir. —> Ekskavatör, Bager, Kepçeli bager, Aktarıcı kazıcı.
O= Dragline veya ekskavatörün anma kapasitesi (m3/h), C= Döngü (Saniye), V= Kepçe hacmi (m3), F1= İşyeri randımanı, F2= Kepçe dolma faktörü, F3= Malzeme kabarma faktörü
O= 3600/C.V.0,764. F1.F2.F3
ANMA KESİTİ, 1) Kesiti önemli olan tel, halat, çubuk vb. maddelerin standartlarda belirtilen kesit değeri. 2) Nominal kesit.
ANO, İstinat duvarları, galeri veya kuyularda beton, betonarme, taşduvar veya kemer inşaatlarında meydana gelebilecek defor-masyonların tüm tahkimatı etkilemesini önlemek ve deforme olan kısımların kolay tamir edilebilmesini sağlamak için söz konusu tahkimatın bloklar halinde inşa edilen kısımları.
ANOMALİ, 1) Kaide dışı olan şey. 2) Yeryü-zünde sistemli bir dağılım ve belirli bir ölçü değeri gösteren manyetik alanın bir lokasyonda alışılmamış değişiklik göstermesi. Aynı şekilde radyoaktif, yerçekimi, yer akımları değerlerinin normallerinden farklı olması da anomalidir ve maden aranmasında önemli belirtiler olarak değerlendirilir. 3) Sapaklık, düzgünsüzlük.
ANOTLAMA, Elektrolizle uygulanan metal kaplama yöntemi. Anotlama işlemi, paslanmaya karşı koruma, elektrik yalıtımı, ısı kontrolü, birleştirme ve sızdırmaz hâle getirme, aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık ve süsleme amacıyla yapılır.
Bu teknikte, üstü kaplanacak mâlzeme elektroliz kabının anoduna yerleştirilir; elektrolit olarak da bir metalin, genellikle aluminyumun sulu çözeltisi kullanılır. Elektrik verildiğinde çözeltideki aluminyum ayrışarak anottaki malzemenin üstünde ince, sert ve gözeneksiz bir katman oluşturacak şekilde çökelir.
Renkli bir yüzey elde etmek için çökeltilecek maddeye boya da karıştırılabilir.
ANOT ÇAMURU, Bakırının elektro rafinasyonu esnasında oluşan, içerisinde gümüş, altın, selenyum, tellür ve az miktarda da olsa platin, paladyum bulunan ürün. Bakır anot çamurları selenyum ve tellür için temel ticari kaynaktır. Anot çamurunun işlenmesinde genellikle a- Bakır, tellür ve nikel alınır, b- Selenyum, selenyumdioksit şeklinde buharlaştırılır, c- Kurşun ve kalıntı ana metal empüriteler curuf olarak dore işlemi vasıtasıyla uzaklaştırılır. Bakır anot çamurlarının işlenmesinde farklı yaklaşımlar ( alternatif proses zincirleri) aşağıda gösterilmiştir. —> Şekil.

ANTİGRİZU DEVRE KESİCİ, Grizulu ocaklarda kullanılan elektrik motorlarını, kısa devre, aşırı yükleme, faz kesilmesi ve toprak kaçaklarına karşı koruyan düzen.
ANTİGRİZU DİNAMİT, Grizu tehlikesi olan ocaklarda kullanılan emniyetli patlayıcı madde. Bu dinamitler esas olarak yanmayan emici (kizelgur) bir madde ile imal edilen ve içine kolay buharlaşan amonyum oksalat vb. tuz ilave edilen bir patlayıcı maddedir.
ANTİGRİZU PATLAYICI MADDELER, Ateşleme esnasında grizu patlamasına veya yanmasına meydan vermeyecek şekilde özel imal edilen —> Patlayıcı madde (Eksplosif).
ANTİKLİNAL, Jeolojik devirlerde meydana gelen tektonik hareketlerle formasyonlarda oluşan kıvrımların semer şeklinde olan kısmı. Antiklinal ekseninin bir tarafa yatması ile oluşan şekline devrik antiklinal denir.

ANTiMADDE , Evrenin 15-20 milyar yıl önce büyük bir patlama ile oluştuğuna inanan bilim adamları, bu ilk patlama sonucu, saf enerjilerin parçalanıp bildiğimiz maddelere ayrılmasının yanısıra bu oluşum esnasında simetrik sebeplerden dolayı zorunlu olarak ortaya çıkan ve yok olduğu sanılan madde (Positor).
Antimadde araştırmalarının öncüleri Paul Dirac (1928), Carl David Anderson ve Alman Fizikçi Watter Oelert olup fizikçi Walter Oelert Cenevre’deki Avrupa Atom Araştırmaları merkezi Cern’de anti maddeyi üretmeyi başarmıştır. Anti hidrojen şeklinde ortaya çıkan bu madde kısa ömürlü olduğundan bilimsel olarak izlenmesi mümkün olmamıştır. Ölçüm yapılabilmesi için anti atomların uzun süre hayatta kalabilmeleri, ışık hızıyla hareket etmemeleri gerekmektedir.
Temel fizik ile evren arasında bir köprü kurul-masını sağlayan bu araştırmalar ; Evren nasıl oluştu? ve Evrenin uzun gelecekte durumu ne olacak? sorularına yanıt bulunmasında yol gösterici olacaktır.
ANTİMUAN (Sb), Gümüş beyazı renginde kırılgan, özgül ağırlığı 6,62gr/cm3 atom ağırlığı 121,76 olan element. Regulüs denilen metal antimuanın ticarette % 99,60 Sb ve en çok % 0,15 arsenik (As) içermesi istenir. Antimuan bileşikleri içinde ticari açıdan en önemlisi, antimuan trioksittir. Bunun genelde % 99,2- 99,5 Sb2 O3 ve değişik oranlarda arsenik, demir ve kurşun gibi empüriteler ( safsızlıklar) içeren cinsleri, ticarette tercih edilir. Antimuan trioksit yangın geciktirici kimyasal maddelerde kullanılır. Sb2 O3'ün pazarlanmasında aranan en önemli fiziksel özelliklerinden biri, ürünün tane boyutuyla da yakından alakalı olan “ Renk - tonu şiddeti” (Tinting strength) dir. Genelde ürünün ortalama tane boyutu arttıkça, antimuan trioksitin renk-tonu şiddeti azalır. Renk tonu şiddeti düşük olan Sb2 O3, daha az beyazlatıcı etkiye sahip olduğundan, renk pigmentlerinin etkin bir şekilde görev yapmalarına imkân verir. Bu nedenle satıcılar, piyasaya çeşitli renk tonu şiddetine sahip, değişik kalitede antimuan tioksitler sürerler. Piyasaya sürülen kimyasal kalitedeki cevherin, oksit, klorit veya diğer endüstriyel kimyasal bileşiklerin üretiminde doğrudan kullanılacak kalitede olması istenir. Kimyasal kalite sülfürlü cevherdeki arsenik ve kurşun dahil toplam empüritenin de %0,25’i geçmemesi ve her bir empüritenin de % 0,1’in altında olması gerekir. —> Stibin.
ANTRASİT, Uçucu gazları az, (%5 ile 10 arası) ve kalorifik (yanma) değeri yüksek olan bir cins maden kömürü. Kısa, mavi ve is bırakmayan bir alev ile yanar, az koku çıkartır ve koklaşmaz. Antrasit Amerika’da sert kömür ve Galler’de kaya kömürü olarak adlandırılır. Çıkarıldığı ocağa göre özellikleri önemli farklılıklar gösterir. Amerikan antrasitlerinin ortalama analiz sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir : Nem %2,8-4,4 ; uçucu madde % 1,9-4,8 ; sabit karbon %75,2-81,8 ; kül %10,1-9,0 ısıl değer 13.360-13130 BTU/lb; veya 7420-7295 kcal/kg; hidrojen %3,7-3,4 ; kükürt %2,2-0,6; karbon%78,3-79,8; azot %1,7-1,0; oksijen %4,0-6,2. Verilen değerlerden birincisi semi-antrasit ve ikincisi antrasit kömürleri içindir.
ANTROKOZ, —> Pnomokonyoz. Toz.
APEX, 1) Antiklinal kıvrımının tepe noktalarının oluşturduğu eksen. 2) Kömür damarının en yüksek noktası. 3) Bir dağın en yüksek noktalarının bütünü. 4 ) USA’nın maden kanununda gang’ın mostrası veya yeryüzüne ulaşmayan gang’ın en üst sınırı. 5 ) Gidiş ve dönüşü kesinleştirilmiş indirimli uçak bileti türü.
API GRAVİTE, Ham petrolün yoğunluğunu tespit etmeye yarayan Amerikan Petrol Endüstrisi Standardı. API gravitenin
141,5
derecesi = ––––––––––– 131,5.
P
Burada P söz konusu petrolün 60½F’da ölçülen özgül ağırlığı yani yoğunluğu. Bu ölçü sistemi, sudan hafif sıvıların mukayeseli yoğunluk ölçüsünü vermektedir. —> Gravite.
APLİKASYON, 1) Harita plan ve ölçü belgelerinde bulunan bilgilerin arazide gösterilmesi. 2) İnşaattan önce bir yapının temelinin ve kolon yerlerinin arsa üzerinde saptanarak işaretlenmesi. 3) Süslemek veya dayanıklığını artırmak için kumaş veya deri bir eşya üzerine düz veya desenli başka bir parçanın uygulanması. —> Yol aplikasyonu.
APOFİZ, 1) Derinlik kayaçlarının veya gang’ların komşu oluşumlar içine nüfuz etmiş uzantıları veya yan kolları. 2) Çıkıntı, kambur.
APLİT, Derinlik kayaçlarının açık renkli, ince taneli, asidik karakterli gang şeklindeki uzantıları. Batolitten en son kalıp uçucu maddelerle birlikte çatlaklarda katılaşan hemen yalnız kuars ve feldspattan ibaret kısım. —> Pegmatit.
ARABA, —> Ocak arabası.
ARA-BAĞ, İki bağ arasına sonradan yapılan takviye tahkimat.
ARABA KANCASI, Arabaları birbirine veya lokomotife bağlamaya yarayan düzen.
ARABALI PERFORATÖR, Tekerlekli bir şasi üzerine yerleştirilmiş lağım makinesi. —> Jumbo.
ARAÇSAL EPİSANTER, Deprem hareketi kayıtlarının araçla incelenmesi sonucunda bulunan koordinatlar (enlem ve boylam) yardımıyla deprem yerinin belirlenmesi. Böyle bir çalışmanın yapılabilmesi için en az üç sismik istasyonunun kayıtlarının incelenmesi lazımdır.
ARADEKAPAJ, Açık işletmelerde maden içerisinde arakatlar halinde bulunan sokmaların ve yabancı katmanların iş makinaları vasıtasıyla ayrı olarak alınması.
ARAGONİT (CaCO3), Kimyasal bakımdan kalsitten farkı olmayan fakat kristal şekli ayrı (rombusal), doğada daha az bulunan, kalsitten daha sert ve ağır, sertliği 3,5-4, özgül ağırlığı 2,9 dilinimi olmayan kolay kırılır, kırılma yüzeyi midye kabuğu şekilli, cam parıltılı, kırılan yüzeyi ise yağımsı, yağ parıltılı, saydam, bulanık ve yarı saydam mineral.
Aragonit umumiyetle beyaz, gri veya krem renklidir. Deniz hayvanlarının kabuklarının sedef kaplı olan iç kısmı aragonittir. Demir cevherli aragonit, beyaz aragonitin mağara ve madenlerde dallanarak büyümesinden meydana gelir. Sıcak denizlerde yaşayan hayvan ve bitkilerin meydana getirildikleri mercanlar da aragonittir. Kıymetli mercan, mücevher taşı veya süs eşyası olarak kullanılır. —> Kalsit.
Aragonit de kalsit gibi asit içinde kaynayarak ve kabarcıklar meydana getirerek erir.
ARA KAT, İki ana kat arasında bulunan ve hazırlık işlerinin bir bölümünü teşkil eden ve ana ihraç sistemine bağlı olmayan kat.
ARA KAT LAĞIMI, —> Kat lağımı.
ARA KATLI GÖÇERTMELİ AYAK İŞ-LETME METODU, Orta sertlikte cevher ve kömürün teşkil ettiği, üstte kalan tabaka göçmeğe elverişli fakat bir dereceye kadar ufak açıklıklara dayanacak şekilde olan geniş maden yataklarında —> Dilimli göçertmeli ayak işletme metodunda olduğu gibi alt ve üst ana nakliyat yolları sürülüp kelebe veya başyukarı (aykırı) ile birleştirildikten sonra dilimler halinde yukarıdan aşağı doğru çalışırken dilimler arasında 3-4 m. kalınlıkta topuklar bırakıp dönüşte bu topuklar da göçertilerek alınmak suretiyle uygulanan yeraltı (üretim) işletme metodu. Bu usulde işletme zayiatı (kayıp) fazladır. Cevhere yantaş karışabilir. Taban döşeme işi topuk göçertilmeden yapılır. Bu şekilde uygulama yapılan işletme metoduna “Ara katlı sun’i tavanlı (taban döşemeli) göçertmeli ayak işletme metodu” denir. —> Şekil.
ARA KATLI SUN’İ TAVANLI (TABAN DÖŞEMELİ) VE GÖÇERTMELİ AYAK İŞLETME METODU, —> Ara katlı göçertmeli ayak işletme metodu.
ARAKESME, Kömür tabakaları arasında bulunan ve kömür olmayan katman, kömür ocaklarında ara kesme veya fay zonlarında bulunan plastik killer. Bu plastik killer şist olarak da isimlendirilir.
ARALIKLI KAPSÜL, Kovan içindeki tel uçları ark oluşturacak biçimde aralıklı olan ve alev alıcı hassas maddenin içinde bulunan ve yaklaşık 50 voltluk elektrik gerilimiyle patlayan kapsül.
ARAMA, Ümitli sahaların incelenmesi ve maden yatağının tesbiti ile sınırlandırılmasında, kesin rezerv tesbitine kadar geçen evre.
ARAMA GALERİSİ, Jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilmiş bilgilerin ışığında veya mevcut bir işletmede; maden yatağı varlığını tesbit amacıyla sürülen galeri.
ARAMA RUHSATI, —> Maden arama ruhsatnamesi.
ARAMA SONDAJI, 1) Jeolojik, jeofizik vb. çalışmaların ümitli gösterdiği sahalarda yeraltı zenginliklerinin bulunması ve daha belirgin hale getirilmesi, jeolojik ve jeofizik vb. çalışmalardan elde edilen verilerin tahkiki ve derinlerden numune alınarak keşfedilen yeraltı zenginlik-lerinin mineralojik, petrografik, fiziki ve kimyevi nitelikleri hakkında en güvenilir bilgileri edinebilmek için yapılan sondaj. 2) Bulunmuş veya işletilmekte olan bir madenin devamını, uzantısını sağlamak amacıyla yapılan sondaj.
ARAŞTIRMA PARKI, —> Teknopark
ARA ÜRÜN, Ayırma esnasında, elde edilen konsantre ve artıkta hatalı tasnif edilmiş veya birleşik parçalar oranını en düşük seviyeye indirebilmek ve dolayısiyle bu ürünlerin kalitesini yükseltebilmek ve kaçakları azaltmak amacı ile elde edilen ek ürün —> (Mikst.). Ara ürün kısmen birleşik, kısmen yanlış tasnif edilmiş parçalardan oluşabilir. İmkan olan hallerde ara ürün veya mikst; kırma işlemine tabi tutularak, serbestleştirmek suretiyle zenginleştirme devresine verilerek tekrar ayırma işlemine tabi tutulur.
ARAZİ, 1) Maden yatağı ve yatağın içinde bulunduğu jeolojik ortam. 2) Prospeksiyon ve maden etüt sahası.
ARAZİ DÜZENLEMESİ, Yeraltında bulunan madenin açık işletme metodu ile çıkarılmasından sonra arazinin yine eski haline getirilmesi veya araziye yeni bir şekil verilmesi. Bu düzenlemeyi yapmak için işletme sırasında örtü tabakasının üzerini örten humuslu toprak ayrı bir yere stok edilir. Daha sonra dekapaj döküm sahasının üzerine serilerek arazinin tekrar eski verimli haline gelmesi sağlanır.
ARBİTRAJ, 1) Kelime anlamı “hakemlik” olan ve ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan ticari bir terim. Diğer bir deyişle, bir yerden para, kıymetli maden, ticari senet veya menkul kıymetler satın alarak, bunları fiyatı daha yüksek olan bir başka yerde satmağa dayanan banka işlemi. 2) Fazla pahalı sayılan bir menkul kıymeti satarak yerine, yüksek verimi veya gelecekte yükselme ihtimalleri bakımından daha elverişli görünen başka bir menkul kıymet koymağa dayanan borsa işlemi. 3) Ticaret tellallarının, teslim edilen malları, örneğe uygunsa kabul etmesine, değilse alış fiyatında indirim istemesine dayanan işlem. Arbitraj, gerek aynı borsada benzer kıymetler arasında, gerekse ayrı borsalarda aynı menkul kıymet veya mallar arasındaki fiyat farklarına dayanır. Bu anlamda kıymet veya malların arbitrajı, en ucuzlarını en ucuz oldukları yerde satın alabilmek için , en pahalılarını en pahalı oldukları yerde satmak demektir. Arbitraj, çeşitli yollarla yapılabilir; peşin veya vadeli olabilir. Peşin arbitraj, portföydeki kıymetlerin daha güvenilir veya daha yüksek kazanç getireceği sanılan başka kıymetlerle değiştirilmesine dayanır. Vadeli arbitraj bir kıymeti vadesi aynı olan başka bir kıymeti satın alarak vade ile satmaktır; bu işlemde, satılan kıymette ileride bir düşüş ve satın almada bir artış olacağı gözönünde tutulur. Arbitraj, çoğu zaman “ayrı yerler” arasında yapılır; o zaman çeşitli kıymetlerin değil, çeşitli borsalarda kote edilmiş aynı senetlerin alım satımı söz konusudur.
ARDAK DİREK, Çürümüş, mukavemetini kaybetmiş direk.
ARDUVAZ, İnce levhalara ayrılabiler, yoğun ve homojen metomorfize killi şist.
ARGİLOLİT, —> Killi şist.
ARGİRİT, Bilşiminde gümüş sülfür Ag2 S olan kûbik sistemde kristalleşen siyahımtrak, grimsi, parlaklığı az bir mineral. İçinde % 87 gümüş bulunduğundan kıymetli bir gümüş cevheridir.
ARGON IŞINI,—> Ultraviyole ışın.
ARIN, —> Alın.
ARITMA, Atık suların alıcı ortama verilmeden ya da tekrar kullanmak üzere devreye sokulmadan önce kirletici özelliklerini ortadan kaldırmak üzere bu kirleticilerin müsaade edilen ortam parametreleri değerlerine indirgeme işlemi.
ARIZA, 1) Tabaka veya damarlarda rastlanan kırık, kıvrılma, sıkma vb. oluşumlar. 2) —> Fay.
ARK FIRINI, İç boşluğunda elektrik arkı meydana getirmek suretiyle ergitme yapan fırın. Bu ark ya sadece radyasyon yoluyla veya radyasyon ve kondüksiyon yoluyla ısısını şarja geçirir. Ark, iki elektrot arasında veya bir elektrot ile şarjın temas ettirilmesiyle meydana getirilir. Şarjın elektrot olarak kullanıldığı haller de mevcuttur.
ARKA, Mermer işletmeciliğinde taşın yüzüne paralel olan geri taraf.
ARKOZ, 1) Feldspat bakımından zengin gre. 2) Granitin dış etkilerle ayrışıp tanelerin taşınma sırasında tasnifi sonucu teşekkül eden gre.
ARSENİK, Metalik parlaklıkta, hava rutubetinde matlaşan, gümüş grisi bir metal. Önemli arsenik cevherleri; turuncu rengindeki realgar (As2 S2 ) ve limon sarısı rengindeki orpiment (As2 S3), metal arsenürler ve mispikel ( Fe AsS) gibi arseno sülfürlerdir. Arsenik metali ve bunun trioksidi, asidi, kurşun asetat, kalsiyum asetat ve diğer asetat bileşikleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılır. Arseniğin gümrük poz numarası 28048000’dır. Atom numarası 33 ve atom ağırlığı 74,91 olan ( As); özellikleri bakımından metallerle ametaller arasında yer alır. Arsenik ve bileşikleri zehirlidir ve halk arasında doğal arsenik sülfüre “ zırnık” denir. Arsenik bakır, kurşun, çinko, altın ve gümüş gibi metallerin üretimleri esnasında yan ürün olarak elde edilir. Genel olarak izabe işlemlerinde arseniğin varlığı olumsuz değerlendirilir. Arseniğin kullanılış şekli genellikle arsenik trioksit şeklinde olur. Kullanım alanlarının dağılımı ise; % 55 endüstriyel kimyasal ( özellikle ağaç korumada) olarak, % 33 kadarı zirai kimya maddelerinde, % 5 kadarı cam üretiminde ve % 3 kadarı metal arsen olarak demir dışı arsenikli alaşımlardadır.
ARSENOPİRİT, —> Arsenik.
ARTEZYEN, Basınçlı akifere yapılan sondaj kuyusundan suyun yükseğe fışkırması veya çıkması.
ARTEZYEN AKİFERİ, —> Basınçlı akifer.
ARTIK, 1) Cevher zenginleştirme ve kömür hazırlama işlemi sırasında ayrılan ve ekonomik değeri olmadığı için atılan kısım. 2) —> Pasa.
ARTIK ISI KAZANI, Enerji tasarrufu bakımından sanayide ve izabecilikte, bacalardan kaçan artık ısıyı değerlendirmek amacı ile kurulan kazan tesisleri.
ASBEST, Genel olarak lifli yapıya sahip bir grup silikat minerali . İki ana gruba ayrılan asbestlerde birinci grupta serpantinden oluşan “Krizotil”, ikinci grupta ise amfibol serisinden 5 mineral içeren krokidolit, amosit, antofillit, tremolit ve aktinolit bulunur. Krizotil ; Kanada (Quebec) ve Rusya tarafından, liflerin uzunluğuna göre, ayrı ayrı şekilde sınıflandırılır. Gruplandırmaya esas olarak alınan alet, Quebec standart test kutusudur. Bu kutuda; 0,5 , 4, 10 meş’lik üç elek bulunur. Testi yapılması istenen açılmış krizotil lifinden 16 onz (453, 6 gr) üst eleğin üzerine konur ve kutu kapatılır. Daha sonra kutu bağlı olduğu motor vasıtasıyla 600 devirde ve 110 sn süresinde sallantıya tabi tutulur. Bu süre sonunda kutu açılır ve her elek üstünde kalan kısım tartılır. Böylece numunenin grubu öğrenilir. Fiyatlar da gruplara göre belirlenir. Rus sınıflandırması için testi yapılması istenen açılmış krizotil lifinden 500 gr’lık numune alınır ve Quebec standart test kutusuna konur, 120 sn süre ile sarsıntıya tabi tutulur. Asbest sıcağı geçirmediğinden ateşe dayanıklı elbise, karton, yüksek ısıya dayanıklı çimento yapımında, yer karoları ve eternit adı verilen malzemenin imalinde kullanılır. Kısa lifler ise jipsle karıştırılarak asbest levhalar yapılır.
Asbestin kanserojen etkisi olduğu iddası tüketimi azaltmıştır. Asbestosis hastalığı ile mücadele yönetmeliği İngiltere’de 1 cm3 hava içinde 2 adetten fazla krizotille amozit lifi bulunmasını yasaklar. Bu oran ABD’de başlangıçta 5 lif/cm3 olarak kabul edilmiştir. İşletmelerde; kuru asbestin ıslak çimentoya katıldığı an hastalığa yakalanmaya en uygun an olarak kabul edilir.
ASBESTOZ, —> Pnomokonyoz, Toz.
ASENDAN HAVA AKIMI, Yukarı doğru yükselen hava akımı (Asendan havalandırma).
ASETİLEN, H2 C2 formülüyle gösterilen gaz şeklinde alkin grubunun ilki bir hidrokarbon. 1836 yılında keşfedildi ve 1860 yılında Berthelot karbon ve hidrojeni elektrik arkında birleştirerek asetileni elde etti. Asetilenin sanayide kullanımı, kalsiyum karbür (CaC2) elde edilip bunun su ile hidroliz edilerek asetilenin üretilmesiyle başladı.
Asetilen bol oksijenle karıştırılıp yakıldığında 2000°C sıcaklık elde edilir; şalomede mavi alevle yanar. Bu özelliğinden dolayı kaynak yapmada ve metal kesmede kullanılır.
Asetilen, kimya sanayiinde, çözücü, monomer, asetaldehit türevleri, yapay kauçuk ve poliamit imâlinde ara ürün olarak kullanılır.
Sınırlı kullanımlar için asetilen, asetilen kazanlarında üretilir.
Petrol türevlerinin kullanımı sonucu asetilenin yerini propilen ve etilen almıştır. Kömür kullanımının ağırlıklı olduğu yerde asetilen üretimi ön plana geçer. —> Karpit lambası.
ASETİLEN LAMBASI, —> Karpit lambası.
ASFALT, —> Bitüm.
ASFALTİT, 1) Koyu renkli, sert, zor eriyen bitümlü organik maddeler karışımından oluşan kömür. 2) 120-135½C arasında erime gösteren masif hidrokarbonun sert bir cinsi. Bu kömürler, daha yaşlı tabakalarda teşekkül etmiş petrolün, tektonik olaylar sonucu üst örtü tabakalarında meydana gelen çatlakların doldurması, uçucu ve akıcı maddelerin çatlağı terketmesi sonunda; çatlakta kalan petrol artığı maddelerden ibarettir.
ASİL BERİL, Bünyesine giren Cr nedeniyle yeşil olan Zümrüt (Smaragd). Akvamarin (Fe), Morganit, Herderit, Barilit, Ödidimit, Gadolinit, (Th-redyoaktif), Bertrandit (Şeffaf, renksiz, sarı). Fenasit, Gökzümrüt, Goşenit, Helyolit, Kedigözü (Krizoberil), Çkalovit, önemli beril minerallerine verilen isim. —> Beril.
ASİMETRİK RENDELEME, Hobelin ileri ve geri hareketlerini farklı seviyelerde yapması suretiyle motorların gücünden düzenli ve eşit şekilde istifade edilmesini sağlayan mekanik kazı metodu.
ASİTBORİK, Üç değerli bor asidi (H3BO3). Asit borikli su tıpta antiseptik olarak kullanılır.
ASİT KAYAÇ, Bileşimlerinde % 65-80 kuars ve alkali feldspat bulunan (granit % 68-72) magmatik kayaç. —> Nötr kayaç.
ASKIDA BIRAKILAN TOPUK, 1) Üretim yapılan yere ramble malzemesinin akmasına mani olmak veya tahkimata ve üretim metodunun uygulanmasına yardımcı olmak gayesi ile tavanda ve yanlarda —> emniyet topuğu olarak bırakılan cevher veya kömür blokları. Bu topuklar ileride tamamen veya kısmen alınabilir. 2) Tavan topuğu.
ASKIYA ALMAK, Maden işletmeciliğinde istihsali planlanmış olan bir pano veya bloğun hazırlanmasından sonra, tavanın kendi ağırlığı ile göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılması.
ASMA PUSULA, —> Madenci pusulası.
ASPİRATÖR, 1) Ocak havasını emmeye yarayan tesis. 2) Akışkan maddeleri ya da tozları emmeye yarayan aygıt. —> Vantilatör.
ASTAR, Mermer madenciliğinde, taşın arkasına başka malzeme ile yapılan dolgu.
ASTRALON, Bir firmanın imâl ettiği harita altlığı.
ASTARYA, —> Starya.
AŞAĞIDAN YUKARI RAMBLELİ AYAK İŞLETME METODU, Dik yatımlı veya kitle halindeki maden yataklarında —> Başyukarı açık ayak işletme metodunda olduğu gibi hazırlık yapılarak kazısı yapılan cevher alt ana nakliyat yolundan alınıp, rample malzemesi de üst ana nakliyat yolundan getirilmesi ve böylece alınan madenin yerine ramble edilip yeni bir çalışma platformu teşkili suretiyle uygulanan usül.
AŞINMA DÜZLÜĞÜ, —> Peneplen.
ATAK, Demiryolunda eğimin fazla olduğu kısım.
ATAPULGİT, (OH)2 Mg5 Si8 O2 (H2O)4. 4H2O formülü ile ifade edilen polygorskit grubuna ait sulu bir magnezyum, alüminyum silikat. Alüminyum, magnezyum veya silis yerine geçebilir. Absorbant ve adsorbant olarak kullanılan killerdendir. Bu tür killerin, yapılarında mikro gözenek ve kanallara ve büyük yüzeye sahip olmaları kullanım alanını belirler.
ATEŞÇİ, 1) —> Barutçu. 2) Buharlı lokomotiflerde ve buhar kazanlarında kazanda ateşi yakma ile görevli kişi.
ATEŞE DAYANIKLI MALZEME, —> Refrakter malzeme.
ATEŞLEME, Kazı yapma veya gevşetme amaçları ile patlayıcı madde doldurulmuş, sıkılanmış lağım delikleri içerisine yerleştirilmiş kapsülün ve dolayısiyle patlayıcı maddenin patlatılması için yapılan işlem.
ATEŞLEME DEVRELERİ, Elektrikle yapılan ateşlemelerde birkaç lağımın; kapsül kablolarının birbirleriyle paralel, seri ve karışık bağlanması suretiyle teşkil edilen devre. En son kalan iki uç elektrik üreticisine bağlanarak devre tamamlanır ve ateşlenir.
ATEŞLEME KABLOLARI, Elektrikli kapsül kullanılarak doldurulmuş ve sıkılanmış deliklerin ateşlenmesi için döşenen elektrik kabloları. Bu kablolar iki hat halinde ikisi de izoleli veya dönüş hattı izolesiz kablo olarak ayrı ayrı çekilir; devre, muayene cihazı ile kontrol edilir. —> Elektrikle ateşleme.
ATEŞLEME KARTUŞU, Ateşlemeyi sağlayan kapsülü ihtiva eden lokum (kartuş).
ATEŞLEME MAKİNESİ, 1) Elektrikli kapsülleri ateşlemek için kullanılan taşınabilir, elle çalıştırılan küçük dinamo. Patlayıcı gaz tehlikesi olan yerlerde elektrik ceryanı veriş süresi çok kısa olan antigrizu ateşleme makinesi kullanılır. 2) Manyeto.
ATIL POTANSİYEL, —> Potansiyel rezerv.
ATIK , Maden ocağı işletilmesi, maden zen-ginleştirilmesi ve metalurjik işlemler uygulan-dıktan sonra, devreden çıkartılması gereken ve mevcut şartlarda ekonomik değeri bulun-mayan yan ürün.
ATIM, Ateşleme işlemi sonunda serbestleşen maden veya örtü tabakası kitlesi.
ATIM BOYU, Galeri sürülmesinde, başyukarı veya başaşağı ilerlemelerinde ve kuyu inilmesinde bir atımda yapılan —> ilerleme. Bu ilerleme, orta çekmenin cinsine ve derinliğine, çevre lağımlarının boyuna, patlayıcı maddeye ve kayacın mukavemetine bağlıdır.
ATIM PAYI, Patlayıcı madde ile atılması istenen yani lağım deliği dibi serbest yüzey arasındaki kısım.

ATIM YÜKÜ, Kapalı işletmelerde delik dibi ile, açık işletme basamaklarında ise delik (lağım) ekseni ile serbest yüzey arasında kalan kitle. Bu kitlenin bir boyutu metre olarak ifade edildiğinde, ana kitle ile serbest yüzey arasındaki koparılma mesafesini ifade eder ki, bu durumda “dilim kalınlığı” kavramı kullanılır.
ATOM SANTRALLARI, —> Elektrik enerjisi üretim tesisleri.
ATÖLYE (ATELYE), 1) Bir zanaatkârın genellikle kol emeğine dayalı olarak mesleğini uyguladığı yer, işlik. Madencilikte ocakların karolarında maden makinelerinin tamir ve bakımlarının yapıldığı motor atelyesi, elektrik atelyesi, marangoz atelyesi (marangozhane), yeraltında motor atelyesi vb. işyerleri. Genel olarak atelyeler çalışma ve üretim amaçlarına göre marangoz atelyesi, demirci atelyesi vb. şekilde isimlendirilir. 2) Seri üretim yapılan varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan büyük bir işyerinde bir grup işçinin çalıştığı bölüm. Döküm atelyesi, Kalıp atölyesi, Montaj atelyesi vb. 3) Bir ressamın, bir heykeltraşın çalıştığı (bir akademide, bir sanat okulunda) özel düzenlenmiş yer. Resim atelyesi, heykel atelyesi, seramik atelyesi.
ATTERBERG SKALASI, Desimal sistem bazında 2 mm ile başlayan sediman tane iriliği sınıflamasının skala olarak derecelendirilmesi. Ürün ölçüleri, bazı matematik işlemlerden geçirilerek tane iriliği sınıflamasının Avrupada kabul edilen stardardına ulaşılır.
AVADANLIK, Bir işi yapmak, bir aracı onarmak için kullanılan alet takımı. —> Âlet.
AVARE BLOK, —> Moren.
AVRUPA EŞYA NUMARASI ( EAN), —> Barkod.
AUGER MİNİNG, —> Burgu makinesiyle yapılan açık işletme metodu.
AYAK, Yeraltı işletmelerinde, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde maden üretimi yapılan yer.
AYAK BOYU, Damar meyli boyunca alt taban yolu ile üst taban yolu arasında kalan ve ömür alınan ayak alnı. Ayak damar meyli boyunca düzenlediği takdirde ayak boyu pano boyuna eşit olur. Ayak diyagonal olarak düzenlediği takdirde ayak boyu pano boyundan daha uzun olur. —> Pano boyu.
AYAK İLERLEME HIZI, Ayağın kazı yönünde ve belirli bir zaman içindeki ilerlemesi. Birim olarak m/vardiye, m/gün veya m/ay alınabilir. Damar kalınlığına, ayak boyuna, kazı metoduna, jeolojik şartlara bağlı olmak üzere bu hız genellikle 1 m/gün ile 12 m/gün arasında değişebilir.
AYAK İLERLEMESİ, Kazı yönünde ayağın metre cinsinden ilerleme miktarı. Bu kavramın ilerleme hızı kavramından farkı, ilerlemenin zaman birimi içindeifade edilmeyişidir.
AYAK KONVEYÖRÜ, —> Alın konveyörü.
AYAK RANDIMANI, ayak veya bacada yapılan üretimin; ayakta veya bacada üretim için yapılan işçi yevmiyesi sayısına bölümü ile bulunan (kg/yev veya t/yev.) değer.
AYIRIM EĞRİSİ, —> Tromp eğrisi.
AYIRMA, 1) Cevherdeki kıymetli mineralleri (veya tüvenan kömürün içinde bulunan kesme, yantaş gibi istenmeyen maddeleri) çeşitli fiziksel özelliklerinden yararlanmak suretiyle birbirinden ve damartaşı (gang) minerallerinden ayıklama işlemi. Bu işlem, cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işleminin bir aşamasıdır. 2) Zenginleştirme. —> Renk farkına göre ayırma, Radyoaktiviteye dayalı ayırma.
AYIRMA BOYU, Ürünün —> Granülomet-resinden hesaplanan ve genellikle bölünme boyutu veya eşit hatalar boyutu olarak ifade edilen, ayırmanın oluştuğu fiili boyut.
AYKIRI, 1) Başyukarı, başaşağı gibi ana yollardan ayrılan ikinci derecedeki kılavuzlar. 2) Normal olarak damar meylinde sürülen bir başyukarı içinde diyagonal olarak başlanan ikinci başyukarı. 3) Gerektiğinde açılan geçici bağlantı yolu. 4) Alışılmış ve doğru diye bellenmiş şekle uygun olmayan. 5) Yönleri birbirine dikey ya da buna yakın bir durumda olan. —> Kılavuz, Baca, Ara katlı göçertmeli ayak işletme metodu.
AYKIRI TABAKALAŞMA, Uygun bir tabaka serisinin altında eğimli veya kıvrımlı diğer bir tabaka serisinin bulunması halini belirten tabakalaşma şekli. Bu iki tabaka serisi ayrı zamanlarda teşekkül ettiğinden bunların arasındaki düzleme de diskordans düzlemi adı verilir. Genel olarak kontak hattında bir taban (kaide) konglomerası bulunur. İki tabaka düzlemi arasında açı farkı bulunması haline “açılı diskordans” aralarında paralellik bulunması haline “paralel diskordans”, diskordans yüzeyinin her iki tabaka ile karışık olması haline de “karma diskordans” denir. Diskordans, aykırı (uyumsuz) demektir.

AYLIK DENETİM, 1) Gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla; tozlu kömür ocaklarının tavan, taban ve çevresindeki tozun en az ayda bir kez denetlenmesi. 2) Genel anlamda periyodu bir ay olan denetimler.
AYNA, 1) Madencilikte —> alın. 2) Optikte, bir ışını, yansıma yasasına uygun biçimde saptıran parlak yüzey. 3) Dekoratif sanatlarda yansıma yolu ile görüntü veren parlatılmış maden parçası ya da arkası sırlanmış cam tabaka. Cam ayna yapımında—> Elektriksiz Kaplama Yönteminden yararlanılır. Bu amaçla temiz bir cam yüzey, nitrik asit ve şeker kamışından elde edilmiş bir alkol çözeltisi ile, amonyaklı bir gümüş çözeltisinin karışımından oluşan sıvının içine daldırılarak cam yüzeyinin gümüş ile kaplanması sağlanır.
AYNA DEMİRİ, —> Manganlı çelik.
AYNALI GÖNYE, Birbirini 45° lik bir açı ile kesen iki aynadan oluşan bir topoğrafik ölçü cihazı. Düz ve hafif meyilli arazide bir noktadan belirli bir doğruya dik çizmek için kullanılır. —> Prizma, Mimari gönye, Çift beşgen prizma.
AYIRMA YOĞUNLUĞU, —> Ağır mayi, Yıkama eğrisi.
AYIKLAMA, Zenginleştirmeye tabi tutulan cevherin veya kömürün ya içindeki yabancı maddelerin veya cevher veya kömürün el ile seçilmesi. 2) Tavuklama. 3) —> Krible. 4) Triyaj.
AYNA, Metal madenciliğinde —> Alın.
AYRIK KAYAÇ, Sular tarafından sürüklenen ve alüvyon adı verilen kum, mıcır, çakıl, vb. parçalardan ibaret kayaç. Rüzgarların sürüklediği kumlar ile buzullar tarafından taşınan morenler ve avare bloklar ve dağ yamaçlarında biriken molozlar da ayrık kayaçlardır.
AYRILIM YÜZEYİ, Mermer işletmeciliğinde katsal taşların massın içindeki katlar arası yüzeyleri. Massın kırılması bu yüzeyde kolay olur.
AYTAŞI, Mavimsi gri renkte ve çok iyi cila tutan bir feldispat türü. Adular, sanidin ve bazı plajyoklasların iyi ışık karşısında tatlı ışıldama gösteren çeşitleri, bu şekilde isimlendirilir.
AZ BULUNAN ÖNEMLİ METALLER, Volframit (Fe, Mn) WO4, Şelit (Ca WO4) Vanadinit [ Pb5 (Vo4)3 Cl ], Molibdenit (MoS2), kolonbit (Fe,Mn) Cb2O6 ve tantalit (Fe,Mn) Ta2O6, Beril Be3Al2 (SiO3)6. Monazit Ce PO4 gibi minerallerinden elde edilen metaller.
AZİMUT, 1) Gözlem yapılan nokta ile gözlenen noktadan geçen doğrunun içinde bulunduğu dik düzlemin, saat ibresinin hareketi yönünde gözlem yapılan nokta ile küzey istikametinin içinde bulunduğu dik düzlem (meridyen düzlemi) arasındaki yatay açı. 2) Semt açısı.3) Yön açısı.

AZOT (N), Nefes almada herhangi bir etkisi olmayan renksiz, kokusuz, lezzetsiz, atom numarası 7, atom kütlesi 14,006 olan havaya göre yoğunluğu 0,97, kaynama noktası -210°C ( O°C ve 760 mm civa basıncı altında), yoğunluğu 1,2505 kg/m3 olan kimyasal element ( gaz madde).
Çoğunlukla azot, maden ocaklarında teneffüs, yangın ve patlama olaylarında oksijeni kısmen veya tamamen çekilen hava kitlesinin bakiyesini teşkil eder, kömür damarlarında veya bunları kaplayan kayaçların boşluklarında ve yarıklarında ve kısmen de mineral ve potasyum tuzu yataklarında hidrojenle birlikte önemli miktarda bulunabilir. Ayrıca ocaklarda kullanılan patlayıcı maddelerin gazlarında da bulunur.
AZOT OKSİTLERİ ( N2O, NO, NO2), Kömür yangını gazlarında, patlamayan lağımlarda ortaya çıkan, nefes almada boğucu ve yakıcı bir etki yapan ve genel bir ifade olarak “ Nitros” adı verilen gaz maddeler.
Nitros gazları meyanında bazan yangın gazlarında bulunan esasen renksiz fakat havanın oksijeni ile birleşince sarı kırmızı renkte ve solunuma elverişsiz bir şekilde NO2 ye dönüşen NO ile koyu kırmızı, solunuma elverişsiz bir gaz olan N2O çok tehlikeli ve çoğunlukla yangın gazlarının solunumunda karbonmonoksitten fazla etkili olur. Nitros gazları patlamayan, yanan lağım atımlarında hissedilen keskin ve yakıcı koku ile beraber yayılan sarı kırmızımtrak renkteki duman içinde de bulunur.
EcRiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-23-2007, 13:35   #2
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Sorular & Cevaplar

para birimi>zioti
Polonya para birimi?>Zioti
Polonya'nin baskenti neresidir>varsova
Polonyali>leh
Polonyanin eski adi>lehistan
Pompei hangi yanardagin patlamasi sonucu yokolmustur?>Vezuv
Pompeii sehrini yok eden dagin adi>vesuvius
Populism>halkcilik
Popup menu kisayol tusu yani farenin sag tus gorevini yapan kisayol>shift + f10>shift+f10
Popüler internet tarayici servislerinden biri>alta vista
Porselen yapiminda kullanilan bir cesit ak ve gevrek kil>kaolin
Porselen yapımında kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil> kaolin
Port lousi nerenin baskentidir>mauritius
Portakizin başkenti>lizbon
Portede birinci araya yazılan nota>fa
Portekiz' in para birimi>eskudo
Portekiz'in baskenti nedi>lizbon
Portekiz'in baskenti?>Lizbon
Portekiz'in dunyaca unlu sarabinin uretildigi kent>Porto
Posof mantisi>ginkal
Posta gonderisi>havale
Posta paketine ne denir>koli
Postaci kapiyi iki kere calar, kucuk korku dukkani, guguk kusu gibi filmlerin oscar odullu aktoru>jack nicholson
Postane ile gonderilen para>havale
Postane ile gonderilern para>Havale
Postimpresyonizm akiminin oncusu Hollandali ressam (tam adi)>Vincent Van Gogh
Postmodern bir darbe>28 subat
Postu kaplan postu gibi cizgili bir tur afrika zebrasi>dav
Potansiyel fark>gerilim
Potansiyometre>reosta
Potasyum elementinin latince ismi>kalium
Potasyum elementinin simgesi>k
Ppoli vinil klorur kisaltilmisi>pvc
PPP 'nin acilimi nedir>Point to Point Protocol
Prensip>ilke
Preveze deiz savaşini kazanan ünlü kaptan-i derya>barbaros hayrettin
Preveze deniz savasinin kaharamani>barbaros hayrettin pasa
Preveze zaferin tarihi>1538
Princin kabugu>celtik kavuzu
PringLes>Paprika
Printer portu ?>lpt1
Printer portu>Lpt1
Prizmada gecen beyaz isigin renklere ayrilmasi olayina___denir>isik tayfi
Prof .richter'e göre, bir depremin episantr'indan 100 km uzaklikta ve sert zemine yerlestirilmis özel bir sismografla kaydedilmis zemin hareketinin mikron cinsinden ölçülen maksimum genliginin, 10 tabanina göre logaritmasi>magnitud
Programla dillerinin babasi>qbasic
Programlama dillerinden biri?>C++
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri tasiyan dna ve nükleoproteinden olusmus yapi>kromozom
Propaganda filminde mehti rolündeki rahmetli ünlü sinema oyuncumuz>kemal sunal
Propaganda filminin yonetmeni ?>sinan cetin
Propaganda filminin yonetmeni>Sinan Cetin
Prostat kanserini teskil eden hücrelerin cogalmasini ve büyümesini durduran bitki>isirgan
PROSTAT>Erkeklerde mesanenin altinda ve idar yolunun baslangicinda bulunan genital sisteme ait bir bez.
PROSTATIT>Prostat iltihabi.
Protein metabolizmasi sonucu olusan azot ve hidrojen bilesimi olan keskin kokulu bilesik (nh3)>amonyak
Protein ve yaglarin depolanmasinda gorevli hucre organeli>golgi aygiti
Proteini nisataya ceviren enzim>amilaz
Proteinlere etki eden ince bagirsak özsularinda bulunan enzim>erepsin
Proteinleri aminoasitlere donusturen bir enzim?>Pepsin
Proteinlerin mide öz suyunda sindirime ugramis son hali>pepton
Proteinlerin yapi ta$i>aminoasit
Proteinlerin yapitasi?>Aminoasit
Protestan mezhebinin kurucusu kimdir>martin luther
Protestan mezhebinin kurucusu>luther
Prut anlasmasi kaç yilinda imzalandi>1711
Psikanaliz´in kurucusu kimdir>freud
Psikianalizin kurucusu>sigmund freud
Psikiyatrik tedaviye dayali hasta-hekim iliskisine genel olarak verilen ad>psikoterapi
Psikolojik faaliyetler ve durumlar arasinda kurulan fonksiyonel iliskiler>cagrisim>çagrisim
Psikolojik uygulamalara astrolojik verileri katmak ve bunlarin uygulandigi kisilik üzerinde analiz bulgularina göre çalismak>astroterapi
Psikonalizin kurucusu kim>freud
PSORIASIS>Halk arasinda sedef hastaligi olarak bilinir. Sik rastlanan, ozellikle diz ve dirseklerde ve vucudun diger bolgelerinde rastlanan simetrik, kirmizi, kabuklanma ve pullanma gosteren bir cilt hastaligidir. Sebebi bilinmemektedir.
Psychology>ruhbilim
Ptt hangi bakanliga bagli>ulastirma
Pul kolleksiyonculugu>filateli
PULMONER ARTER>Akcigerin buyuk besleyici arteri.
PULMONER>Akciger veya akcigerlerle ilgili.
Pulp Fiction filminin yOnetmen ve senaristi ?>QUENTIN TARANTINO
Pulp Fiction filminin yOnetmen ve senaristi>QUENTIN TARANTINO
PuSTuL>Ciltte, icerisinde cerahat bulunan kabarik lezyonlardir.
Puta tapan>putperest
Putkiranlari putlastirmayin sozunu soyluyan iran asilli alim, ayetullah>humeyni
Putpereslik>paganizm
Pülümür'ün bir dag köyünde gördüm onu; yasini sordum, bir giz gibi güldü; kimi seksen dedi köylülerden, kimi yüz; yüzüne baktim... Bir giz gibi güldü. Dizelerinin yazari>bulent ecevit
Q kLavyenin en aLttaki 7 ingiLizce harfi?>ZXCVBNM
Quake serisinden zengin olan firma?>ID Software
Quartet grublarda kaç sanatçi var>4
Queen grubunun aidsden ölen talihsiz solisti>fredy mercury
Queen grubunun seyi.. Neyi? Solisti mi oole biseyi >)>freddie mercury
Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin dogum yeri?>Zanzibar
Queen grubunun solisti?>Freddie Mercury
Quentine Tarantino nun en kanli filmi?>From Dusk Till Dawn
R.Kelly'nin unutulmaz sarkisi?>I Believe I Can Fly
R.n. Guntekin `in bir romani>kavak yelleri
R.n. Guntekin `in bir romani>leyla ile mecnun
R.n. Guntekin `in bir romani>son siginak
Rabb'e mensûp olan kimseler. Rabbanî kelimesinin çoguludur>rabbaniyyun
Rabb, ilah>mabud
Rabbimiz>allah
Rabbimizin en güzel, en serefli manalara ve sifatlara dalalet eden mübarek isimleri vardir. Ki bu isimler akkinda peygamberimiz (s.a.v.) “muhakkak ki allah (c.c.)’A mahsus 99 ismi serif vardir. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya suurlu bir sekilde manalarini anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluga ulasmis olur.” Buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir (2 kelime)>esmaul husna>esmaulhusna>esmaul hüsna
Rabbimizin zat ve sifatlarinda yarattiklarindan hic birine benzememesi sifati>muhalefetun lil havadis
Rabbinizden size indirilene (kur'ana) uyun. Ondan başka dostlar edinerek onlara uymayin. Ne kadar da az ögüt aliyorsunuz.>a'raf
RABIES>Kuduz.
Rabita'nin yazari>ugur mumcu
Racine'in troya savasini anlattigi eseri>andromaque
RADAR acilimi?>Radio Detecting And Ranging
Radarin ilk kullanis tarihi>1940
Radarli uçak, diger bir ifadeyle uçan radar>awacs
RADIKAL>Sebebe yonelik, koklu.
RADIKuL>Ince dal, kucuk kok.
RADIKuLIT>Omurilikten cikan sinirlerin (spinal sinir) kok iltihabidir.
RADIKuLOPATI>Spinal sinir koklerini tutan herhangi bir hastalik.
Radio detecting and ranging kisaltilmisi>radar
RADIUS>on kolun dis tarafinda (bas parmak tarafinda) bulunan kemiktir.
Radiyo ve tv programları,haberleri sunan kimse>spiker
Radon elementinin simgesi?>RN
Radyasyon....ile ölcülür>rad
Radyo dalgalari ile iletilen fotograf sistemi>Radiophoto
Radyo dalgalari ile iletilen fotograf sistemi>radyofoto
Radyo dalgalarinin yayildigi hava katmani>iyonsfer
Radyo sinyallerini 1901 yilinda atlantik uzerinden gecirdi>marconi
Radyo sinyallerini 1901 yilinda Atlantik uzerinden gecirdi>Marconi
Radyoaktif bir element>plutonyum
Radyoaktif bir element>Plutonyum
Radyoaktif isinlari saptayan sayac>geiger sayaci>geiger
Radyoaktif madde tasimak icin hangi kurumdan izin alinir?>Turkiye Atom Enerjisi Kurumu
RADYOAKTIF>Radyasyon yayan ozellige sahip.
Radyoaktivite uzerine onemli calismalari bulunan polonya asilli fransiz kadin fizikci>marie sklodowska curie
Radyoda ilk halk muzigi toplulugunu kurup yoneten 1898-1963 yillari arasinda yasamis turk folklorcu>muzaffer sarisozen
RADYODERMATIT>Isina maruz kalmis ciltte meydana gelen dermatit.
RADYOLOJI>Genel anlamda X isinlari,ses dalgalari veya diger yontemleri kullanarak teshis hizmetleri veren tip dalidir.
Radyonu mucidi kimdir>Lucien Levy
Radyonun icadi kimdir>guglielmo marconi
Radyonun mucidi kimdir>lucien levy
RADYOTERAPI>Isinlama kullanilarak yapilan tedavi yontemi.
Radyoyu icad eden kimdir>marconi
Rafadan yumurta>Alakok
Rafadan yumurta?>Alakok
Rafinerilerde benzin elde yöntemlerinden olan büyük molekülü hc’ların küçük moleküllü hc’lara parçalanması işlemi.>kraking
Rafli,kapisiz ,tasinabilir dolap>etajer
Rafting yapmaya elverisli olan mugla'da ki cay>dalaman
Rafting yapmaya elverisli olan Mugla'da ki cay>_______ cayi>Dalaman
Ragbet edilen manasina gelen mubarek bir gece>regaib
Ragbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde recep ayinin ilk cuma gecesi olarak bilinmektedir>regaib
Rahat, huzur icinde, dinc, musterih, sakin>asude
Rahat, huzurlu, sikintidan uzak>Asude
Rahatsiz eden sineklerden korunmak için yatagin üstüne gerilen çadir biçimindeki tül>cibinlik
RAHIM>Uterus, dol yatagi.
Rahip ve rahibelerin dünyaliklardan siyrilip dini egitim yaptiklari yer>manastir
Rahip ve rahibelerin, dünya hayatindan soyutlanmis bir sekilde koseye cekilip yasadiklari ve dini egitim aldiklari yer>manastir
Rahman ver rahim olan allahin ismi ile anlamina gelir>bismillahirrahmanirrahim
Rahsan ecevit’in genç kizlik soyadi nedir>aral
Rain parcasiyla buyuk un yapan sarkici>jose feliciano
Raiting'leri ölçen kurulusun kisaltmasi>agb
Rakami olan>Rakamli
Raki surahisi>karafaki
Raki yapiminda kullanilan bir bitki>anason
Raki yapiminda kullanilan bir bitki>Anason
Rakının ham maddesi>anason
RAM 'in acilimi?>Random Access Memory
Ram in acik yazilimi>random access memory
Ram'in acilimi nedir>random access memory
RAM>RANDOM ACCESS MEMORY
Ramayana destaninin kahramani>rama
Ramazan ayi hicri ayların kacıncısıdır>9
Ramazan ayina ________ baslanir.>hilalle
Ramazan ayinin son on gununde bir mescidde dünya islerinden cekilmeye ne denir>itikaf
Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır>teravih
Ramazan bayrami namazindan önce verilmesi gereken sadakaya ne ad verilir>fitre
Ramazan bayramin birinci gününde tutulan orucun hukmu nedir>tahrimen mekruh
Ramazan bayraminin birinci gunu baslayan hicri ay>sevval
Ramazan bayraminin birinci gunu kurban bayramin 4 gununde oruc tutmak nedir>haram
Ramazan bayramına kavuşan ve dinen zengin sayılan müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır>fitre
Ramazan hicri takvimin kaçinci ayidir>9
Ramazan itikafin hükmü nedir>muekked sunnet
Ramazan orucu hangi hicri ayda farz kilindi>saban
Ramazan orucu hicretten kac yil sonra farz kilindi>1,5
Ramazan'in son on gününde ibadet niyeti ile ,escide cekilmek>itikaf
Ramazanda imsak vakitlerini gosteren cetvel>imsakiye
Ramazanda imsak zamanini yerel saate gore gosteren cizelge>imsakiye
Ramazanda yatsidan sonar kilinan nafile namaz>teravih
Ramazandan önceki ay hangisidir>saban
Ramazanin disinda birgun tutulan ve bir gun iftar edilen oruca nedenir>savm-i davud
Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar>orucun keffareti
Randiman>Verim
Random access memory kisaltilmisi>ram
Rapor kitabının yazarı>necip fazil kisakurek
Rasathane veya meteoroloji gözlemlerine uygun şekilde donatılmış müessese>rasathane
RAsITIZM>D vitamini eksikliginin neden oldugu, cocuklarda gorulen bir hastaliktir.Kemik tesekkulunun tam olmamasi nedeniyle tedavisi geciktirilmis, ihmal edilmis vakalarda uzun kemiklerde deformiteler tesekkul eder.
Raskolnikov hangi ünlü rus yazarinin karakteridir>dostoyevski
Rastgele erisimli bellek>ram
Rastlantı>tesaduf
Rasulullah (s.a.v.) Ile hz. Ebubekir (r.a.) Hicret sirasinda gizlendikleri sevr magarasinda ne kadar zaman kalmislardir>3 gece
Rasulullah (s.a.v.) Peygamberligin kacinci senesinde medineye hicret etti>13
Rasulullah (s.a.v.)’ In iran hukumdarina elci olarak gonderdigi kisi>abdullah bin huzafe
Rasulullah esselamu aleykum. Ín dogum gecesidir.>mevlit kandili
Rasulullah sav. Evi yapilmadan önce medinede kime misafir oldu>eyyubel ensari
Rasulullahin dayisi kimdir>sad bin ebi vakkas
Rasulullahin[esselamu aleykum.v.]Zamaninda ortaya cikan yalanci peygamber kimdir>museylemetul kezzab
Rasulullahi[s.a.v.]Hicret sirasinda yakalamak isterken ati çöle batan kimdir>suraka
Rasûlullah (sav)‘in « at okunu !anam babam sana feda olsun » dedigi sahabi kimdir>ebu vakkas
Rasûlullah (sav)’in emriyle hareket eden, ancak bizzat kendisinin katilmadigi askeri birlige ne denir>seriyye
Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladigi dini yol ve tutumlara ve bunlari genel prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasini emrettigi söz ve fiillere ne ad verilir>sünnet>sunnet
Rasülüllah esselamu aleykum.v.ve ashabi mekkede kimin evinde gizlice toplaniyordu>erkam
Rayiha>koku
RAYNAUD>Sebebi bilinmeyen, daha cok orta yasli kadinlarda rastlanan bir rahatsizlik olup, ozellikle soguga maruz kalinca parmaklarda morarma ve hissizlesme ile karakterize bir damar rahatsizligidir.
Razi olma isteme istek>riza
Reaksiyon>tepki
Realizm edebiyat akiminin amerikali temsilcilerinden biri>herman melville
Realizm edebiyat akiminin en ünlü ingiliz temsilcisi>charles dickens
Realizm edebiyat akiminin fransiz temsilcilerinden biri>gustave flaubert
Realizm edebiyat akiminin fransiz öncüsü ve kurucusu>honore de balzac
Rebuulevvel ayinin 12. Gunu>muharrem
Receb saban ve ramazan aylarina halk arasinda ne ad verilir>uc aylar
Recep tayyip erdoganin önderliginde kurulan türkiyenin refaha ve adalete kavusam anahtari olan partinin adi>akp>ak parti
Recinesi hekimlikte kullanilan bir agaccik>ladin
Red kit in ati>duldul
Red Kit in kopegi>Rin Tin Tin
Red kit in kopegi>rin tin tin>rintintin
Red kit'in basinin belasi dalton kardesler'in en kucugu ve en aptali>avarel dalton>avarel
Red Kit'in kopeginin adi?>Rin Tin Tin
Red Kit'in kopeginin orjinal adi?>Rintincan
Redhat 6.1 surumunun adi nedir>cartman
Redif>kafiye
REFRAKSIYON>Kirilma.
REFRAKTOMETRE>Gorme bozuklukluklarini olcen cihaz.
REGRESYON>Bir hastalik belirtisinin gerilemesi, siddetinin azalmasi.
REGURJITASYON>Yenilen yiyecek ve iceceklerin, kusma olmaksizin agiza geri gelmesi.
Reha>kurtulus
REHABILITASYON>Fiziki hareket kusurlarini duzeltme, yeniden kazandirma.
Rehin karsiligi kullanilan bir beserî hukuk terimi>ipotek
Rehin karsiligi, beseri hukuk terimi>ipotek
Rehin, tutu>ipotek
REJENERASYON>Harap olmus bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
REJIONAL>Bir bolgeye ait.
Rekik>kekeme
RELAKSIN>Gebelik esnasinda meydana gelen ve dogum islevinde gevsetici rol oynayan hormon.
REMISYON>Hastalik belirtilerinin sonmesi.
RENAL ARTER>Bobrek arteri.
RENAL>Bobrekle ilgili.
Renault hangi ulkenin malidir>Fransa
Rengi ve maddesi olan hertürlü cansız varlık>nesne
Renk degistire bilen hayvan>Bukalemun
Renk degistirebilen hayvan?>Bukalemun
Renk değiştiren hayvan>bukalemun
Renk korlugu>akromatopsi
Renk korlugu?>Daltonizm
Renk>levn
Renklerı bordo mavı olan 1 klubumuz>trabzonspor
Renkli camlari bir kompozisyon olusturacak biçimde kursun seritlerle bir araya getirerek aydinlik ve süsleyici bir yüzey elde etmek için kullanilan saydam düzenleme>vitray
Renkli camlarin kursun kayitlarla birlestirilmesiyle yapilan dekoratif pencere>vitray
Renkli kucuk tas parcalarını yanyana getirerek yapılan resim>mozaik
Renkli yün, ipek veya başka maddelerden yapılmış ipliklerden tezgahda dokunarak evlerde kullanılan eşya>hali
Renksiz sarimsak kokulu guclu ve beyaz bir isik vererek yanan hidrokarbonlu gaz?>Asetilen
Renksiz, sarmisak kokulu bir gaz>asetilen
Renyum'un simgesi>re
Reosta>potansiyometre
REPRODUKTIF >cogalabilen.
Resim sanati>minyatur>minyatür
Resim ve heykel sanatlarinda betimlenmis,dogada rastlanan ya da her tür varlik ve nesnenin genel adi>figur>figür
Resim ve heykel sanatlarInda varLIklarIn biCimi ?>beti
Resim ve heykel teşhir edilen salon veya muze>galeri
Resim ve nesnede canlandirma>animasyon
Resim veya harflerle yapilan ozel anlamli isaretler>marka
Resim yazisi>hiyeroglif
Resim yazisi>Hiyeroglif
Resimde uc boyutlu nesneleri sabit bir noktaya gore gosterme isi>perspektif
Resimdeki Gozyaslari", "islak islak", "Tamirci Ciragi" gibi parcalariyla tanidigimiz isim?>Cem Karaca
Resimlerin bilgisayar ortamina aktarilmasini saglayan cihaz>scanner
Resimli duvar ilani>afis
Resimli duvar ilani?>Afis
Resimli mizah sanati>karikatur
Resimli mizah sanati>Karikatur
Resimli veya resimsiz duvar ilani>afis>afis
Resimlik>album
resmi bir toplantida en çok el sikisma rekoru hangi amerikan baskanina aittir?>theodore roosvelt
Resmi dairelerde bazi para islerine bakan gorevli>mutemet
Resmi konuklari agirlamak ve onlara kilavuzluk etmekle görevlendirilen kimse,konukcu>mihmandar
Resmi yapilmaya uygun manzara goruntusu>pitoresk
Resmin kalitesinden bir miktar ödün vererek dosya boyutunu bir hayli düsüren resim formati>jpeg
RESPIRASYON>Solunum, nefes almak.
RESPIRATUVAR SISTEM>Solunum sistemi.
Ressam sehpasi>sovale
Resul-i ekremin kalbinin açilma hadisesini bildiren doksan dördüncü sure>insirah
Resulullah (s.a.s.) "eger benim bildigimi bilseydiniz çok aglar, az gülerdiniz."hadisi hangi hangi hadis kitabinda gecer>buhari
Resulullah (s.a.v)’in eve halki>ehl-i beyt
Resulullah (s.a.v)’in vefatindan sonra dinden donup islam devletine savas acanlarin isyanlarinin bastirilmasi icin yapilan askeri harekatlarin, savaslarin genel ismi>ridde
Resulullah (s.a.v.)’ In sairi>hasan bin sabit>hassan bin sabit
Resulullah efendimizin dayanarak hutbe okudugu, mescid-i nebevi'de dikili bulunan hurma kütügü>hannane
Resulullah efendimizin iki mübarek damadi olan, hz. Osman ve hz. Ali, iki damat>hateneyn
Resulullah medineye hicret ettiginde kime misafir olmustur>ebu eyyub>ebu eyyup el ensari
Resulullah s.a.v ile bedir muharebesinde bulunan sahabelere ne denir>ashab-i bedir
Resulullah’in kac kizi vardir>4
Resulullah’in kizlarinin en buyugu>hz. Zeynep
Resulullah’in mubarek disi hangi savasta kirilmistir>uhud
Resulullah’in yaptigi ilk savas>bedir
Resûle itâ'at eden, allah'a itâ'at etmis olur.ayeti kerimesi kur'ani kerimin hangi suresinde zikredilmistir>nisa
Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açiklamalar) esas alinarak, kur'ân-i kerîmin lisan bilgilerine ve zamanin fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapilan açiklamasi (iki kelime)>dirayet tefsiri
Resülullah (s.a.v.) Ile yirmi bes yil süren bir evlilik yasayan validemiz kimdir>hz hatice
Ret kit'in yaraticisi fransiz yazar>rene goscinny
RETANSIYON>Birikme, toplanip kalma. ( orn. Idrar retansiyonu;idrar tutulmasi, idrar yapamama.)
RETIKuLER>Ag gibi, ag biciminde.
RETINA>Gozun en ic tabakasi, ag tabaka.
RETINIT>Retina iltihabi.
RETROBULBER NoRIT>Gorme sinirinin, gozun arka kismindaki bolumunun ani gorme kaybi ile karekterize iltihabi durumu.
RETROBULBER>Goz kuresinin arka kismi.
RETROGRESSIV>Gerileyen.
RETROPERITONEAL>Periton zarinin arkasinda.
RETROVERSI>Bir organin normal konumda degil arkaya dogru egik durumda olmasi.
Revan seferine çikarak dogu anadolu,revan ve bagdati irandan geri alan osmanli padisahi>4.murat
REVASKuLARIZASYON>Yeniden damarlanma.
Rey>oy
Rey>Oy
Reyting Hamdi" ?>Hamdi Alkan
REZEKSIYON>Bir organ veya vucut kisminin bir bolumunun veya tamaminin cikartilmasi.
Rezerve baskisiyla elde edilen susleme yontemi>ikat
REZIDu>Artik, bakiye.
REZIDuEL>Kalan, artan. ( orn. Reziduel Idrar; Idrar yapildiktan sonra cikartilamiyarak geride kalan idrar.)
REZISTAN>Mukavim, direncli.
REZISTANS>Direnc, mukavemet.
Rezonans>titresim
REZORBSIYON>Emilme.
Reçineli agaçlarin çabuk yanabilen yagli kismi>cira>çira
Riaa nin amerikan mahkemelerinde ugrastigi bilgisayar programi neydi>napster
Richard Beymer ile Natalie Wood'un ba$rollerini payla$tIgI 1961 Oscar sahibi UnlU mUzikal ?>Bati Yakasi Hikayesi
Richard Beymer ile Natalie Wood'un ba$rollerini paylastIgI 1961 Oscar sahibi UnlU mUzikal ?>Bati Yakasi Hikayesi
Ridaniye savasi kac yılında olmustur>1516
Rihtimlar uzerinde adli filmiyle oscar alan oyuncu>marlon brando>brando
Rinit>nezle
Risale-i ...>nur>nur
Risale-i nur külliyatının yazarına verilmiş ünvan>bediuzzaman
Risale-i nurlardan birisi>lemalar
Risale-i nurlari yazan alim>bediuzzaman said nursi
Rivayet eden>ravi
Rivayet>soylenti
Rivayete gore hz. Nuh (a.s.)’ Un turklerin ilk babasi sayilan oglu>yafes
Riyakar>ikiyuzluluk
Riyaziye ilmi>matematik
Riyaziye>Matematik
Rize 'nin doyulmaz guzellikdeki yaylası>ayder
rize ilcesi?>ardesen
rize ilcesi?>camlihemsin
Rize yoremizin gecim kaynaginin buyuk bir kismini karsilayan urun>cay
Rize yoremizin gecim kaynaginin buyuk bir kismini karsilayan urun>çay>cay
Rize'nin neyi meshurdur>Cayi
Rize'nin neyi mezhurdur ?>cayi
Rizenin bir ilcesi>pazar
Rizenin bir koyu>goloz
Rizenin turkiyece unlu yaylasi>ayder yaylasi
Rna acilimi>ribonukleik asit
Rna'nin yapisinda bulunan organik baz>urasil
Rna'nın açılımı nedir>ribo nükleik asit
Robenson creus un yazari>daniel defoe
Robert De ..... (aktor) ?>Niro
Robinson crusoe nin yazari>daniel dafoe
ROBINSON CRUSOE yazari>Daniel Dafoe
Rocky filminin soundtrack parcasi?>Eye Of The Tiger
Rocky karakterini canlandiran aktor?>Sylvester Stallone
Rodos adasinin ünlü rodos heykelini yapan ilk sakinleri>dorlar
Roketatar (en sevdigim mutevazi silah )))) ?>BAZUKA
rolativite?>gorelilik
Role (kisaca) ?>Rl
Rom' un acilimi>read only memory
Rom'un acilimi nedir>read only memory
ROM'un acilimi>Read Only Memory
ROM>READ ONLY MEMORY
Roma arenalarinda cesurca kavga eden kisilere ne ad verilirdi?>Gladyator
Roma imparatorluğu ne zaman kurulmuştur>mö 510
Roma imparatoru 1. Theodosius'un m.s.255 yilinda, bir dinsiz adeti oldugu gerekçesiyle sona erdirdigi etkinlik>olimpiyat oyunlari
Roma katolik kilisenin baskani>papa
Roma mitolojisinde savas tanrisi>Mars
Roma rakami ile 1000>m
Roma rakamiyla 19>xix>xix
Roma rakamlariyla yazilamayan dogal sayi hangisidir (yaziyla)>sifir
Roma rakamlariyla yazilamayan dogal sayi hangisidir>Sifir
Roma' yi yakip keyifle izleyen komutan>neron
Roma'yI yakip keyifle izleyen vatanda$ ?>Neron
Romalilar devrinde dünya ticaretinde en çok alinip satilan ürün nedir>sarap
Romanin en güclü adami oldu>sezar
Romanlarinda ,oyunlarinda ve politik etkinliklerde bir karar felsefesini gundeme getiriyordu.dusunceleri ''dünyada olus'' uzerinde yogunlasmisti>sarte
Romantik fiLmLerde roL aLarak karizmayi resetLeyen "X FiLes"'in yakisikLi MuLder'i?>DAVID DUCHOVNY
Romantizm edebiyat akiminin en ünlü alman temsilcisi>friedrich von schiller
Romantizm edebiyat akiminin en ünlü fransiz temsilcisi>victor hugo
Romantizm edebiyat akiminin en ünlü ingiliz temsilcisi>lord byron
Romantizm edebiyat akiminin en ünlü rus temsilcisi>aleksandr puskin
Romanya halkindan veya bu halkin soyundan olan kimse>rumen
Romanyanin eski adi>eflak bogdan
Romanya’nin baskenti neresidir>bukres>bükres
Romatizma ile ugrasan bilim dali>romatoloji
Romatizma ile ugrasan bilim dali?>Romatoloji
Romayi kim yakti>neron
Romen diyojen'e gereken cevabi veren komutan kimdir>sav tekin
Romen rakamiyla elli>l
Romen rakamı ile ( 50 ) yi gosteren harf>l
Romenler, birkaç on yil öncesine kadar ölülerinin arkalarina bir dis sarmisak ilistirip ayaklarini da iple baglayarak gömmek suretiyle ölünün ne olmasini engellemeye çalisirlardi>vampir
Romeo & juliet'in yazari>shakespeare
Ronesans doneminde perspektifi ilk kullanan kisi>giotto
Ronesans hareketinin basladigiilk ulke>italya
rontgen ışınlarını kim bulmuştur>william rontghen
Rosemary'nin bebegi, cin mahallesi ve tess gibi onemli filmlerin polonyali yonetmeni>roman polanski
Rosetta tasi hangi ulkede bulundu>misir
Rosetta tasi hangi ulkede bulundu?>Misir
Rostand'in unlu bir oyunu>Cyrano de Bergerac
Rostand'ın ünlü bir oyunu>Cyrano de Bergerac
Rpm açilimi (linux)>redhat packet management
Rublenin yuzde biri degerindeki para>kapik
Rubonukleik asit>rna>rna
Rucu>donus
Rudolf nureyev hangi alanda çalismisti>bale
Ruh bilimcisi ne nedenir>psikolog
Ruh hastaliklari>Asabiye
Ruh sagligi ile ilgili meslek dali hangisi>psikoloji
Ruh ve bedenden meydana gelen akil sahibi, allahü tealanin en güzel surette yarattigi en üstün varlik>insan
Ruh âlemi ile, madde,varlık âlemindeki şekillerin ayna gibi görüntüsünü yansıtan âlemdir.varlık âlemi olmayıp, görünen bir âlemdir. Ayna gibidir>alem-i misal
Ruh,can,hayat>nefs
Ruhbilim>psikoloji
Ruhi bozukluklarla kendini gosteren bir akil hastaligi>histeri
Ruhlar>ervah
Ruhsal danisma servis numarasi kaç>182
Ruhsal tedavi>psikoterapi
Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik>depresyon
Ruhsal zeka kimin kitabıdır>muhammed bozdag
Ruhsal zeka>eq
Ruhsal>tinsel
Ruhsat, izin verilmistir, olabilir, yapilabilir, günah degildir>caiz
Ruhu dinginlige ulastIrmayI amaClayan teknik ?>meditasyon
Ruhu dinginlige ulastIrmayI amaClayan teknik>Meditasyon
Ruhu-l kudusten maksat kimdir>cebrail
Ruhun allah sevgisi ile lezzet bulmasi>buse
Ruhun bir kuvveti olup, insanin onunla bilgi sahibi oldugu seye ne denir>akil
Ruku ile secde arasindaki kiyama denir>kavame
Ruku ve secdesi olmayan namaz hangisidir_>cenaze namazi
Rukuda yapilan tesbih>subhane rabbiyel azim
Rukudan dogrulup en az bir tesbih cekecek kadar ayakta durmak>kaveme
Rum atesi denilen top>grejuva
Rumeli beylerbeyligi'ni kuran padisah>1.murat
Rumeli hisari kac gunde tamamlandi>132>132
Rumeli hisarini hangi padisah yaptirmistir>fatih sultan mehmet
Rumeli Hisarinin 5 kapisindan biri>Sel Kapisi
Rumeli hisarinin diğer adi>bogazkesen hisari>bogazkesen
Rumeli' de bulgarca konusan bir musluman ve turk toplulugunun adi>pomak
Rumen para birimi>ley
Rumen para birimi>LEY
Rumen para birimi>ley>ley
RumLarin kutsaL saydikLari pinar>AYAZMA
Rumlarin unlu soguk kahvesi>frape
Rumların kutsal saydıkları pınar veya çeşme>ayazma
Rumuz>simge
Rus astronotlara verilen ad>kozmonot
Rus astronotlara verilen ad?>Kozmonot
Rus cari 4.ıvanin lakabi>korkunc ivan
Rus carice 2. Catherina ile yaptigi yanlis anlasmalar yuzunden asilan pasa.>baltaci mehmet pasa
Rus Devrimi kac yilinda gerceklestirilmistir?>1917
Rus dilinde daha cok sosyolojide rus komunisti>bolsevik
Rus imparaturuna verilen ünvan>çar
Rus pazarindan aldigi kamerayla "masumiyet" filmini ceken, altin portakal film festivalinde kendisine verilen odulleri kabul etmeyen bagimsiz yonetmen>zeki demirkubuz
Rus saflarına içi bomba dolu askeri araçla girerek istihad eylemi gerceklestirip şehit düşen bacımız>sehid havva
Ruscada evet>da
Ruscada gunaydin>dobra ultra
Ruscada selam,merhaba>privet
Ruscada turk,turk milletinden olan>turak
Ruslar'in isgal ettigi mucahitler ulkesi>cecenistan
Ruslarin amerikalilara para karsiligi verdigi topraklar>alaska
RusLarin iLk yapay uyduLarina verdikLeri ad nedir>SPUTNIK
Ruslarin ilk yapay uydularina verdikleri ad nedir?>Sputnik
Rusvet alanda verende _______ tedir>ates
Rusya da meclisin adi>duma
Rusya da meclisin adi>Duma
Rusya gizli servisi(ily)>kgb
Rusya nin ba$kenti>moskova
Rusya' nin ilk kez istanbulda elçi bulundurma hakkini elde ettigi antlasma>istanbul antlasmasi
Rusya'da 1917 ihtilalinden sonra ilk milletvekili seçimleri hangi yil yapildi>1989
Rusya'da yasayan Turk soyundan halk?>Cuvas
Rusya'nin yonetsel merkezi olarak kullanilan saray>kremlin
Rusyada xx. Yüzyil baslarinda kurulan ve lenin tarafindan gelistirilen siyasi hareket>bolsevizm
Rusyanın başkenti>moskova
Rusya’nin cecenistani isgal yili>1995
Rusya’nin milli içkisi ne>votka
Rusça'da evet> da
Rusça'da evet>da
Rusça’da evet anlami nedir>da
Rutbe derece>paye
Rutbesi binbasi ve albay arasindaki subay>yarbay
Rutbesi tuggeneralla korgeneral arasinda olan subay>tumgeneral
Rutbesi tuggeneralla korgeneral arasinda olan subay>Tumgeneral
Rutbesi tumgeneralle orgeneral arasinda olan subay>korgeneral
Rutbesi tumgeneralle orgeneral arasinda olan subay>Korgeneral
Rutbesiz asker>Er
Rutherfordun deneyinde kullandığı yüzey hangi maddedendi>altin
Rutubet>nem
Rutubetli>Nemli
Ruya>dus
Ruyalari tabir eden muttefsir>ruya tefsircisi
Ruzgar eken,........bicer>firtina
Ruzgar korkusu>anemofobi
Ruzgarin genelde degismeyen bir yonde eserek dalgalar yarattigi okyanus ya da gol yuzeyi>volta
Ruzgarin olmamasi durumunda kara üzerinde gece havanin sogumasi neticesinde olusan sise ne denir>radyasyon sisi
Ryan O'Neal'in ünlü 'Love Story' filminde canlandirdigi karakterin adi nedir?>oliver
Rönasans nerede basladi>floransa
Rönesans hareketinin basladigiilk ülke>italya
Rönesans, 14. Yüzyilin sonlarinda hangi ülkede baslamistir>italya
Rönesansin ilk doktrini nedir>humanizma
Rütbe, basamak, kademe>asama
Rütbesi onbasi veya çavus olan ere ne ad verilir>erbas
Rütbesiz asker>er
Rüyasinda yildizlarin ayin ve günesin kendisine secde ettigini gören peygamber kimdir>hz yusuf
Rüzgar hizini ocen alet>anemometre
S.arabistan'in baskenti>riyad
S.arabistan'in en kalabalik sehri>riyad
Saat 2 yi gosterdiginde akrep ile yelkovan arasindaki aci kac derecedir>60>60 derece
Saat veya kilic zinciri>Kostek
Saat yonunde donen tek gezegen?>Venus
Saat, mikroskop gibi nazik esyalari tozdan korumak icin uzerlerine kapatilan yarim kure biciminde cam kap>fanus
Saatte 160km ucabilen en hizli kus>kirlangiç>kirlangic
Saatte 3 arkep donusu kac yelkovan donusune esittir>180
Saatte 80 km ile gidilirken 3 saniye icinde katedilen mesafe ne kadardir>72
Saatte 90 mil hizla suya dalarak avlanan kus turu>sumsuk kusu
Sabah namazinin sünneti ne çesit bir sünnettir>sunneti muekkede>sünneti muekkede"
Sabah olurken cikan hafif ruzgar>tanyeli
Sabah ve akşam açık havadaki bitkilerin ve cisimlerin üzerinde yoğunlaşan su buharı>ciy
Sabah ve ögle namazi arasinda kilinan nafile namazinin adi nedir>duha>kusluk
Sabaha karsi, günes dogmadan önce, ufkun gün dogusu tarafinda görünen aydinlik, tan yerinin agarmasi>fecr
Sabah’in _______ saatlerinde bereket ve basari vardir>erken
Saban ayinin 15.gecesi hangi mübarek gecedir>berat
Saban hangi artiste denirdi>kemal sunal
Saban'in 15. Gecesinde kutlanan kandil>beraat
Sabandan önceki ay hangisidir>recep
Sabanin son gunumu yoksa ramazanin ilk gunumu olduguna suphe edilen gune ne ad verilir>yevm-i sekk
Sabiha gökçen havaalani'nin uluslararasi havaalani kodu hangisidir>saw
Sabir acidir fakat meyvesi tatlidir sözünü kim söylemistir>aristoteles
Sabir yolunda yuruyen, giden>sabryolcusu
Sabit bir elektrik gerilimi altinda, cok miktarda elektrik yükü biriktirmeye yarayan bir düzen>kondansator
Sabit bir nokta cevresinde donen cismin izledigi yol>yorunge
Sabit kur sistemlerinde odemeler bilancosu acik veren ulkenin hukumetce alinan bir kararla, ulusal paranin dis satin alma gucunun dusurulmesidir. Bu yolla ithal mallari pahalilasirken yerli mallarin fiyati da asagi cekilmis olur. Ihracatta artis saglanmasina karsin ayni yabanci para karsiliginda daha cok urunun degistirilmesi ulusal ekonomi icin somurulmesini anlamindadir?>Devaluasyon
Sabit>duragan
Sabri ile meshur yuce peygamber>eyyub>hz. Eyyub
Sabrin sonu ________ tir>selamet
Sac dökülmesi kellik>alopsi
Sac kurutma aygiti>fon
Sac orgusu>Belik
Saci dokulmus>Kel
Sacma ey goz eskden gonlumdeki odlara su, şeklinde başlayan kasidenin şairi>fuzuli
Sacma sapan soz ?>Yave
Sacma, abes>absurd
Sacmalama>hezeyan
Sacmalama, sayiklama>hezeyan
Sacmasapan>anlamsiz
Sadakatsizlik>ihanet
Sadece bayanlarin yapabildigi bir spor turu>senkronize yuzme
Sadece bitki hücrelerinde olan tabaka>hucre ceperi
Sadece dort adet uretilen ilk turk otomobili>devrim
Sadece ekran kartlari icin cikarilmis, grafik kartinin dogrudan islemciye erismesini saglayan 32 bitlik bir veriyolu>AGP
Sadece ekran kartlari için çikarilmis, grafik kartinin dogrudan islemciye erismesini saglayan 32 bitlik bir veriyolu>agp>advanced graphics port
Sadece erkeklerde görülen bir kanser>prostat kanseri
Sadece Marmara'yi degil, hepimizi yikan buyuk depremin tarihi(gun, ay, yil) ?>17 Agustos 1999
Sadece marmara'yi degil, hepimizi yikan buyuk depremin tarihi(gun, ay, yil)>17 agustos 1999>17 8 1999
Sadece virüs bulastirmak için yazilmis oyun v.b. Programlar, truva ati>trojan horse
Sadece x kromozomu tasiyan y kromozomu tasimayan kimlerdir>kadinlar
Sadece x kromozomu tasiyan y kromozomu tasimayan kimlerdir>kadinlar>kadin>kizlar>kiz
Sadece şiddeti verilen büyüklükler>skaler
Sadiklar, iyiler, ozu sozu dogru olanlar>ebrar
Sadiklarla beraber olun ayeti hangi surede gecmektedir?______>tevbe
Sadist fasist lider adolf hitler'in lakabi>führer
SADIST>Baskasina iskence etmekten zevk alan kisi.
Sadist>Elezer
SADIZM>Baskalarina aci vermekten cinsel haz duyma.
Sadrazam baltaci mehmet pasanin ruslarla yaptigi savas ve bu savas sonunda imzalanan anlasmanin adi nedir>prut
Sadri alisik'in sinemada yillarca canlandirdigi bir karakter>turist omer
Sadri Alisik'in sinemada yillarca canlandirdigi bir karakter>Turist Omer
Saf altin>ibriz
Saf karbondan meydana gelen, bilinen en sert madde>elmas
Saf su kaç derecede donar>0
Saf yunden ya da pamuk,sentetik ve yapay eLyafin karisimindan eLde ediLen sert tutumLu kumas?>Dra
Saf,katisiksiz>ari
Saf,katışıksız> arı
Safa ile merve arasinda say etmenin hükmü nedir>vacip
Safa ile merve arasinda su bulmak icin kosan mubarek hanim>hacer
Safiye sultan hangi padisahin esidir>3. Murat
Safra kesesi iltihabi>kolelitiazis
SAFRA KESESI>Karacigerden salgilanan safranin toplandigi, karacigerin alt kisminda bulunan torba seklinde bir organ-dir.Kesenin gorevi, safrayi depolayip, yogunlastirmak, ve gerekli araliklarla oniki parmak barsagina safra salgilamaktir.
SAFRA>Karaciger tarafindan salgilanan, yesilimsi kahverengi bir sividir.Safra, kismen yag sindirimine yarayan bir salgi, kismende eskimis alyuvarlarin tahrip olmalari sonucu olusmus bir atilma urunudur.
Safranbolu hangi ilimizdedir>kastamonu
Safranla renk koku verilen bir cesit sekerli pirinc lapasi>zerde
Sag ve solun ortak adi>yon
Saganak getiren bulutlar>kumulonimbuslar
Sagimizda ve solumuzda bulunan melekler>hafaza melekleri
Sagir>asam
SAGITTAL>Vucudu sol, sag seklinde ortadan ayiran duzlem.
Sagladigi vergi kolayliklari sebebiyle turk sirketlerine ait gemilerin bile bandirasini tasidigi akdeniz ulkesi>malta
Saglam surlarla çevrili küçük kale>hisar
Saglam ve PC uyumlu formatlanmis bir floppy diskette kac byte bos alan bulunur? (byte olarak rica ediiim)>1457664
Saglam, anlami acik, yorum goturmez suphe kabul etmez>muhkem
Saglam, dayanikli>pek
Saglam, sâbit. Dini bilgilerde derin ve hakikatlari bilen>râsih
Saglama, elde etme>temin
Saglamlastirma>perçin
Saglamlastirma, kuvvetlendirme, berkitme, pekistirme>takviye
Saglamlastirma, kuvvetlendirme, berkitme, pekistirme>Takviye
Saglik yonunden yapilan genel yoklama>Cekap
Saglik yonunden yapilan genel yoklama>Check up
Saglik, sihhat, bedende hastalik bulunmamasi>afiyet
Saglikli sihatli salim>esen>esen
Saglikli yol>selamet
Sahabe tarafindan giyabinda veya huzurunda söylenen bir sözü,yapilan bir isi bir davranisi hz peygamberin reddetmeyip sükut etmesi>takriri sunnet
Sahabe, tabiin ve tebe’u tabiin adi verilen ve muslumanlarin resulullah (s.a.v)’in zamanindan itibaren ilk 3 neslini teskil edenler icin kullanilan bir terim>selef
Sahabe-i kiram' dan biri anilinca "allah (c.c.) O' ndan razi olsun" manasina kullandigimiz tazim, hurmet ifadesi>radiyallahu anh
Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlere ne ad verilir>tabiin>tabiun
Sahabeler karsilastiklarinda ve ayrilacaklari zaman birbirlerine devamli olarak okuduklari bir sure vardi. Imami safi hazretleri “kur’an’dan sadece bu sure nazil olsaydi, insanlara dünya ve ahiret mutlulugu için yeterdi.” Diyerek manasini ve önemini anlattigi bu surenin ismini söyleyiniz>asr>asr suresi>asr süresi
Sahabilerden en cok hadis rivayet eden erkek kimdir>hz ebubekir
Sahabilerden en cok hadis rivayet eden kadin kimdir>hz aise
Sahabilerden sonra gelip onlarin yolunu takip edenler>tabiun
Sahibi icin olaganustu yararli nitelikler tasidigina inanilan kulturel nesne>fetis
Sahibi icin olaganustu yararli nitelikler tasidigina inanilan kulturel nesne?>Fetis
Sahifeler manasina gelir>suhuf
Sahih bir nikahla evli bulunan eslerin,kimsenin görmedigi ve isteklerinin disinda kimsenin giremeyecegi kapali ve kapali sayilan bir yerde yanliz olarak kalmalarina ne denir>sahih havlet
Sahih-i müslimde tekrarlar haricinde kac hadis vardir>4.000
Sahin>baz
Sahip>Is
Sahip>Iye
Sahiplik>iyelik
Sahitlerin ta'ni, yani sahitlik sartlarini tasiyip tasimadiklarini, özellikle adalet sahibi olup olmadiklarini sorusturmak anlaminda bir fikih terimi>tan-i suhud
Sahra çölüne kaç yılında kar yagmıştır>1979
Sahsiyet>Kisilik
Sahte olmayan sey>hakiki
Sahurun bitimi, orucun baslama vaktidir>imsak
Said faik odulu hangi edebiyat dalinda verilmektedir>oyku
Said nursi’nin vefat yili>1960
Said nursi’ye “zamanin kutbu” anlamina gelen hangi lakap verilmistir>bediuzzaman
Saint-Exupery'nin dunyaca unlu romani>Kucuk Prens
Saint-exupery'nin dünyaca unlu romani>kucuk prens
Sair evlenmesinin yazari>sinasi
Sair gibi>sairane
Sair mehmet akif ersoy un siirlerini topladigi kitap>safahat
Sair Nazım Hikmet'in Soyadı>Ran
Sair Yahya Kemal Beyatlinin dogum tarihi>1884
Sairlerin kullanidigi takma ad>mahlas
Sairlerin yazdigi>siir
Sait faik abasiyanik, uzun yillar hangi adada yasadi>burgaz
SAK>Kese, torba.
Saka>latife
Saka, alay, latife, kaba mizah ve hezeyan anlaminda bir terim>hezl
Saka, espri?>Latife
Sakagi hastaligi>ruam
Sakagi hastaligi>Ruam
Sakaklardan sarkan sac lulesi>zuluf
Sakal korkusu>pogonofobi
Sakarya ile izmitin arasindeki golun ismi nedir>sapanca
Sakarya ilimizin diger adi>adapazari
Sakarya ilimizin trafik kodu>54
Sakarya kiyilarinda yetisen itirli bir bitki>koniseptis
Sakarya muharabesinden sonra sscb ile hangi antlasma yapilmistir>kars
Sakarya nehri nereye dökülmektedir>karadeniz!
Sakarya sehrimizden gecen , karasu ilçesinden karadenize dokulen nehir>sakarya nehri
Sakarya sporun kurulus tarihi>1965
Sakarya Turkusu ve cile siirleriyle taninan unlu sairimiz>necip fazil kisakurek>necip fazil kisakurek
Sakarya türküsü ve çile siirleriyle taninan ünlü sairimiz>necip fazil kisakürek>necip fazil kisakürek
Sakarya türküsünün yazari olan sairimizin icinde sorumuzun basinda adi gecen siirinin gectigi kitabinin adi nedir>cile
Sakarya'da bir ilce adi?>Karasu
Sakarya'nin bir ilcesi>akyazi
Sakaryanin bir ilçesi>sogutlu
Sakaryanin bir ilçesi>tarakli
Sakaryanin bir köyü>dagyoncali
Sakaryanin tel kodu>264
Sakaryanın bir ilçesi>sogutlu
Sakaryanın plaka numarasi>54
Sakin, asla, olmasin>zinhar
Sakin, asla, olmasin>Zinhar
SAKKuLER>Keseye benzer, torba gibi.
Sakla samani _____ zamani>gelir
Sakla samani _____ac kalsin>inekler
Saklanmak üzere emânet olarak bırakılan şey>vedia
SAKRALIZASYON>Besinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiginin birlesik olmasina verilen isim.Yapisal bir farkliliktir.
SAKROILIAK EKLEM>Sakrumla kalca kemiginin, sagda ve solda yapmis oldugu eklem.
SAKRUM>Kuyruk sokumu.
Saksakci>dalkavuk
Sakın allah'la beraber başka bir ilâh uydurma. Hangi ayetin mealidir>isra-39
Saldiri, hücum>atak
Salgami ile ünlü ilimiz hangisidir>adana
Salgilanmasi sonucunda vucuda yorgunluk hissi veren asit>laktik
Salgın hastalık>epidemi
Salih a.s ‘a mucize olarak verilen hayvan>deve
Salih aleyhisselam hangi kavime peygamber olarak gönderilmistir>semud
Salih mirzabeyoğlu'nun kitaplarından biri>tilki gunlugu
SALISILIK ASIT>Ates dusurucu etkisi olan ve aspirin yapiminda kullanilan bir madde.
Salisilik asitin tuzu>Salisilat
Salkim hanimin taneleri filminde sari gelin turkusunu yorumladi>yavuz bingol
Sallallahu ala taha yi soyleyen bosnak sanatci>aziz alili
Sallanır bebek yatağı>besik
SALMONELLA>Bir bakteri turu.
Salname>yillik
Salon'u 2 ye bol?>Sal 5
SALPENJIT>Tuba uterinalarin iltihabi.
SALPINKS>Tuba uterina, rahimle yumurtaliklar arasindaki gecisi saglayan, sagli sollu iki tarafta bulunan tupler.Tuplerin tikali olmasi kisirliga neden olur.
Salt okunur bellek>rom
Salt,ancak,yalniz>sirf
Saltanat kaç yilinda kaldirilmistir>1922
Saltanatin kaldirildigi yil>1922
Salâhiyet, elverislilik. Kisinin borçlandirma ve borçlanmaya elverisli olmasi. Akilli olmak, iyiyi kötüden ayirabilmek>ehliyet
Samak tahmin etme>zann
Samandan arta kalan artik>kes
Samanizmin din adami?>Kam
Samanla karisik tahil?>Malama
Samanlik?>Merek
Samanlık>merek
Samanyolu’ndan daha uzakta ve cok daha buyuk bir galaksi>andromeda
Samaryum un simgesi>sm
Samimi olmayi vaat edebilirim ama tarafsiz olmayi asla. Sozu kime aittir>goethe
Samimiyet>Ictenlik
Sampanya'yi icat eden akiLLi>DON PERiGNON
Sampling>ornekleme
Samsun ilcesi>çarsamba
Samsun'un bir ilcesi>ayvacik
Samsun'un bir ilçesi>ladik
Samsunun bir ilcesi>terme
Samsunun bir ilcesi?>Ladik
San marino'nun Baskenti neresidir >san marino
San marino'nun Baskenti neresidir ?>san marino
San marino'nun baskenti neresidir>san marino
Sana ne zaman fethedildi>1547
Sana vereyim bir ogut, kendi ______ kendin ogut>ununu
Sanal gerceklik>virtual reality
Sanat ve bilim adamlarini koruyan kimse>mesen
Sanat ve bilim adamlarini koruyan kimse>Mesen
Sanatçı , adını tamamlayın mazhar .....>alanson
Sanayi devriminin basladigi ulke.>ingiltere
Sanayi, endustri>Uran
Sanayi,teknoloji>uran
Sancagi birakmayan ve bizans surlarinda sehid olan mucahidin ismi>ulubatli hasan
Sancak tasinyan kimseye osmanlida ne ad verilir>alemdar
Sandalye ayaklarini birbirine baglayan cubuk>gergicek
Sandikli .gundogmus.serik. Keltit. Ilcelerden hangisi afyona baglidir>sandikli
Sanem?>Put
Saniye gostermeyen bir saatin iki ibresinden kucugu>akrep
Saniyede 56.000 bit tasiyabilen telefon hatti (leased-line). Bu hizda 1 mb dosya yaklasik olarak 3 dakikada gelir>56 k line>56k
Saniyedeki dalga, titreşim yada hareket sayısı>frekans
Sanki>adeta
Sanmak tahmin etme>zan
Sanri>halusinasyon
Sans, denemek için çekilen kapali pusula>kura
Santimetre (kisa yazilisi) ?>CM
Santrac oyununda sadece capraz sekilde hareket edebilen tas hangisidir>fil>fil
Santracda bir tas>kale
Santracta bir tas>fil
Santracta bir tas?>Fil
Santracta bir tas?>Kale
Santracta bir tas?>Piyon
Santracta bir tas?>Sah
Santracta bir tas?>Vezir
Santrancin en onemli tasi>sah
Santrançta toplam kaç kare vardir>64>altmisdort
Sapanca gölü hangi bölgemizdedir>marmara
Sapanca gölünün eski adi>apaz
Sapanca hangi ilin ilçesidir>sakarya
Sapi omuza gecirilebilen tek gozlu bir canta>heybe
Sapiklik, yoldan çikma. Peygamber efendimizin ve eshâbinin bildirdigi dogru yoldan ayrilma, sapma>dalalet
Sapkali bir mantar turu>amanita
Sapkali ve uzun burunlu "sakiz kahramani">tipitip
Saplantı,sabit fikir>idefiks
Sapı kısa ve küçük odun parçası>nacak
Sara nobetinden once gorulen belirtilerin tumu>aura
Sara>epilepsi
Saray hizmetlerini ve devlet yönetiminde görev alacak olanları yetiştiren enderun mekteplerinin öğrenim süresi kaç yıldır>14
Sarayda padisahin ailesinin bulundugu,kadinlara ait bölüm>harem
Sarbon?>Karayanik
Sargi, alci ve benzeri durumlarda abdest alirken mesh etmek nedir>zaruri
Sarhos bagirmasi>Nara
Sarhoş bağırması>nara
Sari gulun anlami nedir>ayrilik
Sari saçlarina deli gönlümü; baglamislar, çözülmüyor mihriban. Dizelerinin yazari>abdurrahim karakoc
Sarih>acik
Sarimtirak daLi nakisLarLa isLenmis bir tur beyaz , ipek kumas?>Abani
Sark>dogu
Sarkac>pandul
Sarki soylemeyi meslek edinmis kimse,sarkici,okuyucu>hanende
Sarkida tekrar bolumu>NAKARAT
Sarkikaraagac nerenin ilcesidir>isparta
Sarkilara cekilen kisa film>klip
Sarkilarin tekrar edilen bolumu>nakarat
sarkinin sert bir bicimde vurgulandigi disco muzik uslubu?>rap
Sarma, kusatma>ihata
Sarmak, kusatmak, siddet, kuvvet, yardim ve himaye, baba tarafindan olan yakin akrabalar, bir hukuk terimi>asabe
Sarp kenarli dar ve uzun korfez>Fiyord
Sarp kenarli dar ve uzun korfez>fiyort
Sart (sardes) antik kenti hangi ilimizdedir>manisa
Sartlari hac gibi olan yalniz belli bir vakitte yapilmasi zorunlu olmayan nafile ibadete ne denir>umre
Sasilacak kadar cirkin olan sey_>ucube
Sasma,sasirma>taaccup>taaccub
Saticinin alici lehinde satis fiyatinda yaptigi indirim>iskonto
Satih kelimesinin es anlamlisi nedir>yuzey
Satilacak seyler>emtia
Satilan bir malin cinsini,miktarini,fiyatini belirten ve satici tarafindan duzenlenerek aliciya verilen belge>fatura
SatiLan en buyuk antika>Londra Köprüsü
Satin alinan birseyin, malin, hizmetin bedeli olarak verilir>para
Satisa cikarilan mal uzerine etiket koymak>etiketlemek
Satisa cikarilan mal uzerine etiket koymak>Etiketlemek
Satranc da bir mat sekli>coban mati
Satrancta bir degerLendirme ve kLasman cesidi?>Elo
Satrancta hangi taslar hareket ettirilmisse rok yapilamaz(xcx)>kale
Satrancta klasman sistemi>ELO
Satrancta klasman sistemi>elo>elo
Satrancta ozel bir hareket?>rok
Satrançta bir tas>piyon
Satrançta bir taş>at
Satrançta kaç tane kare vardir>64
Satrançta oyunun berabere bitmesine ne denir>pat
Satrançta özel bir hareket>rok
Satrançta özel bir hareket>rok>rok
Satrencta bir tas>at
Satrencta bir tas>fil
Satrencta bir tas>vezir
Saturn gezegeninin bir diger adi, ayni zamanda yildizlar icin kullanilan bir ad>zuhal
Saturn'un bir uydusu>Pheobe
Savas bölgesi>cephe
Savas döneminde anadolu' daki kuvvetli ve dinç gençler arasindan seçilen gönüllü yaya birlikleridir. Masraflari halk tarafindan karsilanir>azaplar
Savas tarihinin en buyuk cikartmasi olarak tarihe gecen cikartma?>Normandiya Cikartmasi
Savas ve tasima gereclerleriyle donatilmis (kita veya birlik)>mekanize
Savas, harp>cenk
Savasa veya bir yere gidilirken sultanlarin baslari üzerinde tutulan ve hakimiyet sembolu olan semsiyeye verilen isim>cetr
Savasan iki tarafin karsilikli istekleri sonucu, carpismalara belli bir sure ara verilmesi>mutareke
Savasci kadin>amozon
Savasci kitabinin yazari>dogan cuceloglu
Savasin kizisip herkesin geri cekilmeye basladigi bir anda, efendimiz'in (esselamu aleykum.v.)> "andolsun ki ben allah'in resuluyum,bunda yalan yok..."diyerek dusman saflarina daldigi, bunu goren,donup savasa devam ettikleri ve zaferle sonuclanan savasin adi nedir>huneyn
Savaslar veya depremler yanginlar gibi yikici olaylar yüzünden harap olmus terkedilmis zamanla tepe görünümü almis eski yerlesme yeri>hoyuk>höyük
Savaslarda düsmandan elde edilen esya,araç ve baska mallar>ganimet
Savasta dusmandan ele geCirilen mal>Ganimet
Savasta kazanilan basari>zafer
Savasta kazanilan basari>Zafer
Savasta tutsak ediLen ya da satiLan ve sahibinin uzerinde tam bir kuLLanma hakki buLunan kadin ?>Karavas
Savasçi, muharip>cengaver
Savaş ve taşıma gereçleriyle donatılmış kıta veya birlik>milis
Savaşçı kadın>amazon
Savm'in (oruc ) kelime anlami>nefs-i engelleme
Savrulmak icin hazirlanan dovulmus ekin yigini>tinaz
Savrulmak icin hazirlanan dovulmus ekin yigini>Tinaz
Savsaklama,onem vermeme>ihmal
Savsat hangi ilin ilcesi>artvin
Savunma ve saldiri amaciyla kullanilan arac>silah
Savunma ve saldiri amaciyla kullanilan arac>Silah
Savunulan dusunce ulku>dava
Savunulan düsunce>ideoloji
sayesinde gorunen, sauron`un en guclu yardimcilari?>ringwraith
Sayet kullarim, sana benden sordularsa, gercekten ben cok yakinimdir. Bana dua edince, duacinin duasini kabulederim. Ayeti hangi surededir>bakara
Sayfa>sahife
Sayfayi veya etkin olan çerçeveyi yazdirmak için kisayol tusu>ctrl+p>ctrl + p
Sayginlik ,prestij>itibar
Sayginlik>Itibar
Saygılı davranan>nazik
Sayi boncugu>abakus
Sayi semboLune ne denir>Rakam
Sayi sembolü>rakam
Sayilari gostermek icin kullanilan isaretlerden her biri>rakam
SayIlarI gostermek iCin kullanIlan isaretlerin herbiri ?>rakam
Sayili günler. Kur'an'da bilhassa ramazan ayi ve kurban bayrami'nda tesrik tekbirlerinin alindigi günler için kullanilan bir tabir>eyyami madude
Sayisal degeri 3,14'e esit olan matematiksel terim>pi
Sayistay'in eski adi>divan-i muhasebat
Saz veya kamistan orulmus buyuk sepet,zembil>kazevi
Saz veya kamistan orulmus buyuk sepet,zembil>Kazevi
Sazin en kalin teli hangisi>bam
Saçta pisirilmis kalinca yufka>bazlama
Saüt sekeri>laktoz
Sbuz hokeyinde kullanılan diskin adı nedir>pak
Search engine>arama motoru
Sebe halkinin taptiklari sey neydi>gunes>günes
Sebe kavmi hangi bolgede yasamistir>yemen
Sebe melikesi>belkis
Sebeb>amil
Sebeb>salik
Sebep olmadigi zarari ödeme>cereme
Sebep olunan zarar ziyani odemek>tazmin
Sebep>neden
Sebep>Neden
Sebepler>esbab
Sebnem>Ciy
Sebnem,ciy>jale
Sebze meyve satan>manav
Sebze ve meyve bahçesi>harim
Sebze ve meyvelerin yetistirildigi ve hava sartlarina karsi korundugu cam ve naylonla kapli yer>Sera
Sebze, meyve vb. Satmak icin kurulmus, egreti, derme catma dukkan>salas
Sebze-meyve ureticileri ile saticilar arasinda aracilik eden komisyoncu>kabzimal
Secaat>cesaret
Secde eden, secdeye varan>sacide
Secde suresinin diger adi>medaci
Secilmis anlaminda isim>mustafa
Secilmis manasinda olup peygamber efendimiz(s.a.v.)'In isimlerindendir>mustafa
Secilmis, begenilmis>guzide
Secilmis, begenilmis, seckin>guzin
Seciye>ira
Seckin secilmis>afra
Seckin toplumda ayricalikli kisi>elit
Secmecilik>Eklektisizm
SEDASYON>Hastanin sakinlestirilmesi.
Sedef hastaligina yakalanan birisi hangi uzmana gitmelidir>dermatolog
Sedir>Divan
Sefaatli nerenin ilçesidir>yozgat
Seferi olan kimsenin kendi oturdugu memlekete ne ad verilir>vatan-i asli
Seferlerde öncü birlik olarak düsmanin direnme gücünü kiran, fethedilecek yerlere önceden giderek fetihlere zemin hazirlayan yardimci kuvvetler gurubu>akincilar
sefiller romaninin yazari>victor hugo
Sefiller ve notre damme'in kamburu yazari>victor hugo
Sehadet bir cagridir. Tum nesillere ve caglara. Bu söz kime aittir.>metin yuksel
Sehbenderzade filibeli ahmet hilmi efendi'nin akil ve dusunce uzerine yazdigi materyalizmi elestirdigi tasavvufu goklere cikardigi eser>amak-i hayal
Seher vakti yenen yemek>sahur
Sehid olduktan sonra meleklerin yikadigi sahabi kimdir>hanzala>hanzala el ensari
Sehid tahtindan rabbe gulumser ezgisi hangi sehid icin soylenmistir>seyyid kutub
Sehidler>suheda
Sehir merkezinden uzak yerlesim yerleri>banliyo
Sehir ve kasabalarin disinda kalan cogu bos ve genis arazi?>Kir
Sehir veya kasaba isleriyle ugrasan teskilat>belediye
Sehir, kent, kasaba>belde
Sehiriçi elektrik sebekesinde faz-nötr arasi gerilim kaç volttur>220 volt
Sehiriçi elektrik sebekesinde iki faz arasi gerilim kaç volttur>380 volt
Sehiriçi elektrik sebekesindeki elektrik akiminin frekansi kaç hertz'dir>50 hz
Sehirler arasi yuk ve yolcu tasiyan araclarin hiz ve hata kontrollerini saglamak icin bulundurmalari zorunlu alet(xcx)>takometre
Sehirlerin anasi olan sehir>mekke
Sehrazat suitini besteledi>rimsky korssakow
Sehre dön isimli siirin yazari kimdir>iskender pala
Sehrekustu>varos
Sehrin aynalari ve bit palas romanlari ile meshur olmus son donem genc yazari>elif safak
Sehzade dadisi>lala
Sehzade egitmeni>Atabek
Sehzadelerin murebbiligini yapan kimse>lala
Sehzadenin hükümdar olarak tahta çikmasi>culus>cülus
Sek günü tutulan orucun hükümü nedir>mekruh
Sek ve süpheden uzak olan; kesin, saglam, sarsilmayan, süphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân>yakin
Seker hastaligi>diyabet
Seker hastaligi>Diyabet
Seker kamisi ile seker pancarindan elde edilen sofra sekeri>sukroz
Seker karistirilarak pisirilen meyve ezmesi>marmelat
Seker karistirilarak pisirilen meyve ezmesi>Marmelat
Seker portakalini yazdi>vasconcelos
Seker ve LimonLa iciLen sicak su>Kant
Sekerin hucre icine alimini saglayan hormon>insulin
Sekerin hucre icine alimini saglayan hormon>Insulin
Sekerli icki turu>Likor
Sekerli sütün veya meyve sularinin dondurulmasiyla hazirlanan soguk yiyeceklerin genel adi ne>dondurma
Sekil ve büyüklük bakimindan ayni olan disi ve erkek üreme hücrelerinin birlesimiyle yeni canli olusumu>izogami
Sekil ve büyüklük bakimindan ayni olan gametler>izogamet
Sekil, bicim, yapi bilgisi>morfoloji
Sekiz cennet'in altincisi>firdevs
Seklini bozma>deformasyon
Selahaddin eyyubi 'nin 1171 yilinda fatimi devletini ortadan kaldirarak misirda kurdugu eyyubi devletinin resli adi>karakoyunlular
Selahaddin eyyubinin kudüsü fethi>1197
Selam ve dostluk icin elele verme, tokalasma>musafaha
Selam verdim de ne diye almadılar diyor fuzuli>rusvet
Selam verdim rusvet degildur deyu almadilar dizesinin de icinde bulundugu unlu sikayetnamenin yazari divan sairimiz>fuzuli
Selam verdim rusvet degildur deyu almadilar dizesinin de icinde bulundugu unu sikayetnamenin yazari divan sairimiz>fuzuli
Selam ________ dan oncedir>kelam
Selamet>afiyet
Selamet,kurtulus>felah
Selavat kapidan girince, _______ bacadan cikar>seytan
Selcuk üniversite'si hangi ilimizdedir>konya
Selcuklu devleti ne zaman kuruldu>1040
Selcuklu sultani 2. Kilicarslan ile mucadele eden ve onu yenerek bizansa siginmaya mecbur eden danismend emiri kimdir>yagibasan
Selcuklularda hukumdarin sarayini ifade eden bir tabir>bargah
Selenyum'un simgesi>Se
Self management>oz yonetim
Selim adinda kaç osmanli padisahi var>3
Selimiye kislasini yaptiran osmanli padisahi>3. Selim
Selin getirdigi kumlu camurlu toprak>mil>mil
Seller gibi kanlar aksa,esir düşermiydi mescid-i aksa sözü kime aittir>necip fazil kisakurek
Seller gibi kanlar aksa,esir düşermiydi mescidi aksa sözü hangi üstada aittir>necip fazil kisakurek
Selçuklu sehzadelerinin egilimiyle ugrasan ögretmen, lala>atabey
Selçuklu sultani alparslan'in oglunun adi nedir>meliksah
Selçuklular da vali olarak tayin edilen sehzadelerin yanina gönderilen yasli ve tecrübeli devlet adami>atabey
Selçuklular malazgirt savasinda hangi taktigi uygulamistir>turan taktigi
Selçuklular zamanin da sehirlerin disinda ve kervan yollari üzerinde binasiz,açikta namaz kilmak için,yüksek bir set üzerinde ki düzlüklere verilen ad>namazgah
Selçuklular, oguzlarin hangi boyundandir>kinik
Selçuklularda hastahane>darussifa
Selçuklularda hükümdarin sarayina verilen ad>bargah
Semerkand hangi ulkededir>ozbekistan
Semerkant,dogunun limanlari,tanios kayasi, romanlariyla taninan lubnan asilli fransiz yazar>amin maalof
Semiconductor turkcesi>yari iletken
Semih sayginer hangi spor dali ile ugrasiyor>bilardo
Semptomlarin bir arada olusturduklari kume>sendrom
Semud kavmine hangi peygamber gönderilmiştir>hz.salih
Sen aga, ben aga, bu inegi kim .....>saga
Sen herseyi dusunursun' sloganini kullanan firma?>Tefal
Sen piyer'den sonra onun yerine gecenlere _______ ismi verildi>papa
Senaryo yazari>senarist
Sendikalarin en orgutune verilen ad?>Konfederasyon
Sene>yil
Senedinin bir veya bir kac tabakasinda ravi adedi bire dusen hadis>garip hadis
Senegal gambianin baskenti>dakar
Senegal' in baskenti>dakar
Senegali 1-0 yendiğimiz maçta altın golümüzü atan oyuncu>ilhan mansiz
Senenin ilk ayi>Ocak
Senetli kredi i>acyo
Senetli kredi islemlerinde bankalarin yaptiklari tahsilat>acyo
Senfonik metal'in babasi olan grup>therion
Seni saklayacagim inan; yazdiklarimda, çizdiklerimde; sarkilarimda, sözlerimde; sen kalacaksin kimse bilmeyecek. Dizelerinin yazari>ozdemir asaf
Senin bu söylediklerine kim inanir ....>kadir inanir
Senin sevdigin gibi topluyorum saçlarimi; siyah kazagimi daha çok yakistiriyorum kendime; ve daha çok seviyorum limonlu çayi... Dizelerinin yazari>sebnem kisaparmak
Senliklerde kurulan kemer>tak
Senliklerde kurulan kemer>Tak
Senpetersburg'un eski adi>leningrad
Sentetik olarak da hazirlanabilen ve ozellikle iltihapli hastaliklara karsi kullanilan; ama cok kullanildiginda zararli olabilen bir tur bobrekustu bezi hormonu?>Kortizon
Sentez>biresim
Sepetci sogudu>sorgun
SepuLtura'nin son aLbumu(1999)>AGAINST
Sepultura'yi satip Soulfly'i kuran buyuk insan>Max Cavalera
Ser'i deliller (dini ölcüler) demektir>edille-i ser'iyye>edillei seriyye
Ser'i deliller kactir>4
Ser, kafa>BAS
Sera etkisi olarak tanımlanan atmosferin ısınmasına ve dolayısıyla iklim değişikliklerine neden olan gazlardan birisi>karbon dioksit
Seramik malzemelerin yapisinda bulunan temel madde hangisi>kuvars
Serap, vaha (ingilizce)>oasis
Serare?>Kan
Serbest birakma>azat
Serbest birakma, ozgurlugunu verme>azat
Serbest birakmak?>Azad etmek
Serbest daLis daLinda dunya rekoru kiran guzeL Turk kizi?>Yasemin Dalkilic
Serbest dalis dalinda dunya rekoru kiran Turk sporcu>Yasemin Dalkilic
Serbest dalis dalinda dünya rekoru kiran turk sporcu>yasemin dalkilic
Serbest meslek adamlarini icinde toplayan resmi birlik?>Oda
Serbest olan, istedigi gibi davranabilen>Erkin
Serbetci otuyla karistirilmis cimlenmis tahilin sulu ozutunun mayalanmasiyla elde edilen icki?>Bira
Serbetciotuyla karistirilmis cimlenmis tahilin sulu ozutunun mayalanmasiyla elde edilen icki?>Bira
Sercegillerden mavi renkli, kucuk bir kus>fanta
Seref ve izzet sahibi anlaminda bir kadin adi>muazzez
Seref, gurur>Onur
Serefini yuceltmek (fransizca tabir)>onore etmek
Serefli, rahmeti ve ihsani bol, lutfu ve comertligi pek cok anlamlarinda esma'ul husna'dan rabbimizin bir ismi>macid
Seremoni>toren
Sergen>raf
Sergen>Raf
Sergen,terek>raf
Serhat hacipasalioglu 'nun hazirladigi gercek yarisma programi>riziko
Serhat Hacipasalioglu 'nun hazirladigi GERCEK yarisma programi>Riziko
Seri araç üretimini ilk kim yapmıştır>henry ford
Seri hukumlerde,cocukllara kalan mirasta erkek cocuguna kiz cocugundan kac misli miras verilir>2
Seri hukumlere gore bir kisiyi zina ile suclamak icin olayi kac erkegin gormesi gerekli>4
Seri hukumlere gore bosanma kac asamada olur>3
Seri hukumlere gore cocuga kimin bakmasi gerekir>baba
Seri hukumlere gore kasten adam oldurmenin cezasi>idam>olum
Seri hukumlere gore zina iftirasi yapan kisiye kac sopa cezasi verilir>80
Seri port, iletisim portu>com
Seriat kanunlarinin uygulanmasindan sorumlu en yüksek din görevlisi>seyhulislam
Seriatin fena kabul ettigi davranis demektir>munker
Serif, yuce kerim>macid
Sermaye>anamal
Sermaye, anamal>kapital
Sermaye, kapital>anamal
Sermayesi olan>sermayedar
Serpilenmis dana derisi>vidala
Serpilenmis dana derisi>Vidola
Sert bir cisimle ustune vurulunca kivilcim cikaran kalsedon ve opal karisimli ta$>cakmaktasi
Sert bir cisimle ustune vurulunca kivilcim cikaran kalsedon ve opal karisimli ta$>Cakmaktasi
Sert bugdaydan elde edilen bir cesit un>irmik
Sert, inatci, kaba, gonul kirici kimse>nobran
Sert, inatci, kaba, gonul kirici kimse>Nobran
Sertap Erener'in son albumnun adi nedir?>Turuncu
Sertap Erener'in son albümnün adı nedir>Turuncu
Server Bedii takma adiyla yazilar yazmis olan unlu edebiyatcimiz kimdir?>peyami safa
Serverimizin adminlerinden?>Seks
Serverimizin kurucusu ve cok sevdigimiz dostumuz kankamiz kardesimiz Zurna resmi web adresi?>http>//www.zurna.net
Serverimizin sahibi ROMANTIK resmi web adresi ?>http>//www.samicik.com
Serüven>macera
Serüvenci>maceraperest
Ses dalgalarinin yuksekligi>genlik
Ses olayini ilk defa fiziki yonden aciklayan bilgindir>farabi
Ses tinlamasi, cinlama>tanin
Ses tinlamasi, cinlama>Tanin
Ses yitimi , ses kaybi>afoni
Ses yitimi>afoni
Ses yitimi?>Afoni
Ses çikaran ve isaret vermek için kullanilan madenden yapilmis alet>can>çan
Ses, görüntü, bilgisayar verisi ya da diger bilgiler için islemleri yapmak veya ikilik (sifir veya bir) sinyalleri iletmek için voltaj, frekans, genlik, zaman vb. Degiskenleri kullanan bir yöntem>digital
Sesi kuvvetli manav>zerzevatci
Sesin meydana gelmesini, yayilmasini, duyulmasini ve diger ozelliklerini inceleyen fizik dali__>akustik
Sesin siddeti neyle ölçülür>desibel
Seslerin, sozcuklerin ve vurgularin anlam ve heyecanlarinin hakkini vererek soyleme>diksiyon
Sesli iletisim araci>telefon
Sessiz .... Orhan pamuk'un kitabi>ev
Sessiz ev kar cevdetbey ve ogullari kitaplarinin yazari edebiyetcimiz kimdir>orhan pamuk
Sessiz tiyatro>pandomim
Sessiz, sakin, rahat>asude
Set, engel, bent>baraj
Sev seni seveni yerde surunen yilan olsa bile, sevme seni sevmeyeni misirda _____________olsa bile>padisah
Sevab ve günahlari kayd eden melekler>kiramen katibin
Sevaplardan kacan, paraya tapan kimselerle arkadas olma, sonra zararli cikarsin sozu hangi halifeye ait>hz osman
Sevdigine kavusma>vuslat
Seven fLimindeki yedi gunahtan biri>Açgözlülük
Sevenhill kanalinin web sitesi>www.Gonulcafe.Com/sevenhill
Sevgi, saygi ve yakinlik duyma veya gösterme, sadakat>baglilik>baglilik
Sevgide aldatma>ihanet
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bagliligi>Vefa
Sevgili (kadin)>canan
Sevgili>yar
Sevgili,seven,dost>habib
Sevgililer günü>14 subat
Sevginin adi>ask>ask
Sevgisi gecici olmayan, hakikatli>vefakar
Sevgler günü hangi gündür>14 şubat
Sevi>ask
Sevih secdesi gerektiren hallerden biri>farzi tehir
Sevih secdesi gerektiren hallerden biri>vacibi terk
Sevilen bir kişi için gece vakti onun penceresi önünde müzik eşliğinde verilen ufacıcık konser (neyzen)>serenat
Sevimsiz bulma>antipati
Sevimsiz bulma, sogukluk, isinmazlik>antipati
Sevimsiz, budala>kakavan
Sevinidiri haber>müjde
Sevinç duygusu>neşe
Sevkat, acima>merhamet
Sevmeme, nefret etme, düsmanlik>bugz
Sevmemek, bir kimse hakkında gizli, kalbi düşmanlık beslemek>bugzetmek
Sevr anlasmasi'nin tarihi>10 agustos 1920
Sevr magarasina ,kafirlerin durumu hakkinda kim bilgi tasiyan hz ebubekir (a.a)’ in oglu>abdullah
Sevval ayinda 6 gün oruc tutmanin hukmi nedir>mustehab
seyahatname'nin yazari>Evliya celebi
Seyahatname'nin yazari>evliya celebi>evliya çelebi
Seyh Bedrettin'in düsüncelerini topladigi unlu eseri>Varidat
Seyh sadi-i sirazi (sirazli sadi) nin bilinen eseri>bostan
Seyhulislam' in divan' daki temsilcileri durumunda olan divan üyesi>kazasker
Seyhun ve ceyhun nehirleri arasinda kalan yere verilen ad>maveraunnehir
Seyrek bulunan, az rastlanilan>azrak
Seyrek olarak, zaman zaman>arasira>ara sira
Seyrek ve yuvarlak taneli, beyaz sarimtirak renkte, kalinca kabuklu, oldukca sulu bir cesit uzum>dimyat
Seyrek, az bulunur>nadir
Seyrek, az bulunur>Nadir
Seyrek,az bulunur>nadir
Seyrekçe örülmüs büyük torba>cuval>çuval
Seyru sefer>trafik
Seytan taslamak icin taslar nerede toplanilir>muzdelife
Seytan'in baska bir adi. Yahudi ve hristiyan kaynaklarinda gecer>azazil
Seytandan gelen bir kuruntu>vesvese
Seytanin ademin onunde secdeye kapanmasina ne engel oldu>kibir
seytanin gor dedigi adli gazete kosesinin yazari ?>cetin altan
Seytanin Gor Dedigi" kosesinin sahibi Sabah Gazetesi yazari>Cetin Altan
Seytanin ozel ismi>iblis
Seytanin taslandigi yer>mina
Seytan’in ordusu>hizbusseytan
Sezai Karakoc'un "Ben bir kucuk kizim, ben bir deli kizim. Siz beni ne anlarsiniz siz?" dizelerinin de gectigi unutulmaz siiri>Mona Roza
Sezai karakoç' un ünlü bir siiri.>mona roza>monaroza
Sezar'a duzenlenen suikastin oncusu Roma'li siyaset adami>Marcus Junius Brutus
Sezar'a duzenlenen suikastin oncusu roma'li siyaset adaminin ismi..junius brutus>marcus
Sezar'in "veni vidi vici" sozunu soyledigi yer bugun hangi ulke sinirlari icindedir?>Turkiye-Tokat
Sezar`in "veni vidi vici" sozunu soyledigi yer bugun hangi ulke sinirlari icindedir>turkiye (sehir de tokat)
Sezen aksu’ nun lakabi?$>minik serce
Seçim hakki, seçme serbestisi, irade, istek, istedigini yapma>ihtiyar
Seçme siirleri veya nesirleri bu araya toplayan kitap, güldeste>antoloji
Shakespear'in othello eserindeki kadin kahraman>desdemona
Shakespeare 'nin Hamlet isimli oyunu hangi ulkede gerceklesmistir?>Danimarka
Shakespeare in "hamlet" oyununda hamlet'in üvey babasi>cladius
Shakespeare'in bir oyunu>hamlet
Shakespeare'in bir trajedisi>macbeth
Shakespeare'in bir trajedisi>Macbeth
Shakespeare'in en kisa oyunun adi nedir?>macbeth
Shakespeare'in OtheLLo'sunda bo$ yere canIna kIyILan kIz ?>DESDEMONA
Shakespeare'in unLu bir oyunu?>Yanlislikler Komedyasi
Shakespeare'in, insan kisiligi uzerine kurulu psikolojik bir dramin sinirlarini asarak butun evreni kapsayan bir dram niteligi alan eseri>kral lear
Shakespeare'nin 3813 dizeden olusan oyunu>Cymbeline
Shaki ranin memleketi>lubnan
Shakira nereli>kolombiya
Shangai den gelen kadin filminde oynadi ve yonetti>orson welles
She is coming turkcesi nedir>simdi geliyor
She was going home.turkcesi>eve gidiyordu
Shelley'in en unlu romani>frankenstein
Shelley'in en unlu romani>Frankenstein
Sherlock holmes kahramaninin yaraticisi>arthur conan doyle>arthur>doyle>conan doyle
Sherlock holmes un yardimcisi dr ________>watson
Sherlock Holmes" kahramaninin yaraticisi>Arthur Conan Doyle
Shibumi ve Katyanin yazi yazari?>Trevanian
Shift+ insert>yapistir>yapistir
Shine ve ssefiller adli filmlerden tanidigimiz aktor>geoffrey rush
show haberin sunucusu> reha muhtar
Sibernetik organizma'nin kisaltmasi>cyborg
Sibernetik Organizma'nin kisaltmasi>Cyborg
Sibiryada bir bolgeye ve burada bulunan turk topluluga verilen ad>baraba
Sibiryaya adlarini veren turk devlati>sibirler>sabir
Sicaga ve soguga karsi dayanikliligi kukurtle arttirilmis kaucuk>ebonit
Sicak bir icecek>Salep
Sicak duruma getirme>Isitma
Sicak duruma getirme>Isıtma
Sicak havayla yukselen balonun mucidi Fransiz bilimadami kardesler>Montgolfier Kardesler
Sicak havayla yükselen balonun mucidi, fransiz bilimadami kardesler>montgolfier
Sicak iklimlerde yetisen, maranta adli kamistan cikarilan, cocuk mamasi yapmaya yarayan un>ararot
Sicak su buharindan elde edilen enerjiye ne denir>jeotermal enerji
Sicak su ve buhar fiskirtan kaynak>gayzer
Sicak ulkelerde yasayan cok hizli kosan boynuzlu bir hayvan?>Antilop
Sicak ulkelerde yetisen bir agac ve bu agacin tadi, kokusu begenilen meyvesi>ananas
Sicak yenilen tel kadayifi tatlisi>kunefe
Sicak, kizgin, yakici>HAR
sicakligi olcmeye yarayan alet nedir>termometre
Sicakligi ölçmeye yarayan alet nedir>termometre
Sicaklik olcer>Derece
Sicaklik>isi
Sicaklik>suhunet
Siddet e karsi savas açin siddet yanlilarini .......layin>kursun
Siddetli sikinti, istirap, aci, eziyet>azap
Siemens hangi ulkenindir?>Almanya
Sierra Lionne hangi kitadadir>afrika>Afrika
Sierre leona nin baskenti>freetown
Siffin savasi sonucunda basvurulan hakem olayini protesto edip hükmün hakemlerce degil allah tarafindan verilmesi gerektigini ileri sürerek ayrilan gurup>hariciler
Sifirin alti ile carpimi kactir>sifir
Sigaclarda kullanilan yalitkan madde>dielektrik
Sigara,alkol vs. ile savaşan kurum>yeşilay
Sigarada zararlı olan madde>nikotin
Sigaranin icinde bulunan zararli bir madde>katran
Sigorta senedi>police
Sigortacilarin yuklendigi riskin bir bolumune ya da tumunu baska bir sigorta sirketine devretmesini saglayan isleme ne denir?>Reasurans
Sihhi imdat>112>112
Sihhi İmdat tel?>112
Siiligin bir kolu ve bu koldan olan kimse>Caferi
Siir ve masalda hayvanlarin konusturulmasi sanati>Fabl
Siirde birlesik iki misraya verilen isim>beyit
siirde misra sonlarinin birbiri ile uyumlu olmasi durumu,kafiye>Uyak
Siirde ses yinelemesi yoluyla yapilan soz sanati>alliterasyon
Siirde ses yinelemesi yoluyla yapilan soz sanati>Alliterasyon
Siirdeki kâfiye, seci'deki karîne gibi, ayetin son kelimesine verilen isim>fasila
Sik dokunmus yün kumas>cuha>çuha
Sik, luks ve gosterisli giyim tarzi>abiye
Siki yonetim, kurallara uymak>disiplin
Sikinti, eziyet>cefa
Sikinti,kalp carpintisi,izdirap>hafakan
Sikintili anlarda sikintinin giderilmesini isteme>istigase
Sikintili durum, bunalim, kriz>buhran
Sikistirma aleti, basinç makinesi>cendere
Silah olarak kullanilan, ucu sivri, iki agzi da keskin uzun bicak>Kama
Silahi ile ünlü yer>ardesen
Silahiyla unlu ilimiz>trabzon
Silahlar>eslah
Silahlari ateslemeye veya onlarla atilmaya yarayan savas araçlari>cephane
Silahli kuvvetlerin yasamasi, yer degistirmesi ve her an savasa hazir olmasi icin gerekli eylemlerin tumunu iceren askerlik islevi?>Lojistik
Silahli ve ozel egitimli kucuk birlik>tim
Sili'nin baskenti>santiago
Sili'nin taslari adli eseriyle 1971 nobel edebiyat odulunu de alan silili sair>pablo neruda>neruda
Silikondan yapilma uzerinde binlerce elektronik devre barindira bilen kucuk bir plaka , bilgisayarin icindeki tum islemler bu ... Ler tarafinden yapilir>cip>cip
Silindir ve piston arasinda sizdirmazlik temin eder>segman
Silindirik mercekle duzeltilen goz kusuru hangisidir>astigmatizm
Silindirsiz vankel motor sistemini kullanilan japon otomobili(xcx)>mazda rx7
Sili’nin baskentinin adi nedir>sandiygo
Silmarriller'in bulucusu elf kimdir(kendi ürettiği alfabesi ile quenya dili yazılmaktadır)>feanor
Silopi hangi ile bagli>sirnak
Sim kartin baskalari tarafindan kullanilmasini engellemek için verilen sifre olan pin'in açilimi>personal identification number
Simal>kuzey
Simal>Kuzey
Simdi, su anda>elan
Simdiki basbakan yardimcici kimdir>abdullatif sener
Simdiki maliye bakanimiz>kemal unakitan
Simge> ne
Simgesi "ca"olan elament>kalsiyum
Simgesi "os" olan element>osmiyum
Simgesi 'ba ' olan element>baryum
Simgesi 'ge' olan element>germanyum
Simgesi 'hf' olan element>hafniyum
Simgesi 'kr' olan element>kripton
Simgesi 'ra' olan element hangisidir>radyum
Simgesi au olan element hangisidir>altin
Simgesi be olan element>berilyum
Simgesi ir olan elemnt>iridyum
Simgesi li olan elemen>lityum
Simgesi na olan element>sodyum
Simgesi sn olan element hangisidir>kalay
Simgesi ta olan element>tantal
Simgesi'kr'olan elemnt>kripton
Simgesi'ni'olan>nikel
Simgesife olan element>demir
SIMPLEKS>Tek maddeden olusmus, basit, sade.
Simsar>komisyoncu
Simsek saniyede__km hizla hareket eder>144810
Simsek sesten__defa daha hizlidir>100000
Simyacilarin kursuna verdikleri ad>aabam
Simyacilarin kursuna verdikleri ad>Aabam
Simyacı adlı kitabın brezilya'lı yazarı kimdir>paulo coelho
Simyacı>kimyaci
Sin>mezar
Sinamada konusmalarin sonradan seslendirme yoluyla alinip filme katilmasi>dublaj
Sinasi tarafindan çikarilan ilk gazetenin adi ne>tercüman-i ahval
Sinav,sinama>imtihan
Sincaba benzeyen, postunun guzelligi nedeniyle kurk yapmak icin katledilen kucuk bir hayvan>cincilya
Sincan'da yapilan "kudus gecesi"nde yasananlari bahane ederek tank ve askeri araclari sincan caddelerinde gezdiren, darbe heveslisi generaldir. Daha sonra cumhurbaskani olmaya calismis ama basarisiz olmustur>cevik bir
Sincik ilcesi hangi ilimizdedir>adiyaman
Sindir dizilislerine gore motorlar kaca ayrilir>6
Sindirim borusunun mideden sonra gelen ince, uzun kivrimli kismi_>bagirsak
Sindirim borusunun midenin bitiminden anuse kadar olan bolumu>bagirsak>bagirsak
Sindirim organInIn mideden anuse kadar olan bolumu?>Bagirsak
Sindirim organlarından kanı toplayarak karacigere getiren damarın adı nedir>kapi toplar damari
Sinekli bakkal kimin eseridir>halide edib adivar
Sinekli bakkal, "vurun kahpeye"ve "atesten gömlek" eserlerinin bazilaridir.bir döenme damgasini vuran bu yazar kimdir>halide edip adivar
Sinema aktristi iken hidayete erip “SAHNEDEN MABEDE” isimli kitabiyla taninan hanim yazarlarimizdan>Canan Ceylan
Sinema Eserleri Kurumu>SINEMATEK
Sinema sanatcimiz selda ........>alkor
Sinema ve tiyatroda teknik ustalikla yapilan hile?>Truk
Sinema ve tiyatrolarda gunduz gosterisine ne ad verilir>matine
Sinema> julia roberts ve richard gere'nin basrolünü oynadiklari film>pretty woman
Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarinda oyunu yonetme>reji
Sinemada gece gosterimi>Suare
Sinemada gece gosterimi>Suare
Sinemada gunduz gosterimi>Matine
Sinemada gündüz gösterimi>matine
Sinemamizin altin cocugu kimdir?>Goksel Arsoy
Sinemamizin Kara Murat'i Cuneyt Arkin'in gercek adi nedir?>Fahrettin Cureklibatur
Sinemamizin sultani kimdir?>Turkan Soray
Sinemanin öncüsü fransiz mucit kardesler>lumiere kardesler
Sinemaya da aktarilan "varolmanin dayanilmaz hafifligi" eseriyle tanidigimiz unlu yazar>milan kundera
Singapur hangi kitadadir>asya
Singapurun baskenti>singapur
Singing in the rain'in basrol oyuncularindan biri>debbie reynolds
Siniflararasi mucadeleye bakisini da yansitan devasa boyutlarda cesur duvar resimleriyle, latin amerika'da fresk doneminin yeniden dogusuna onayak olan meksikali ressam>diego rivera
Siniflararasi mucadeleye bakisini da yansitan devasa boyutlarda cesur duvar resimleriyle, Latin Amerika'da fresk doneminin yeniden dogusuna onayak olan Meksikali ressam>Diego Rivera
Sinir boyunca yada sinir koklerinde olusan ur> nevrom
Sinir boyunca yada sinir kokLerinde oLusan ur>NEVROM
Sinir boyunca yada sinir koklerinde olusan ur?>nevrom
Sinir cerrahisi>norosirurji
Sinir dugumlerinde viruslerden ileri gelen bir hastalik>zona
Sinir dugumu>gangliyon
sinir hastaliklari bilimi>noroloji
Sinir hastaliklari uzmani, norolog>asabiyeci
Sinir hastaliklari uzmani, nörolog>asabiyeci
Sinir hastalıkları>asabiye
Sinir hastalığıdır. Sinir sisteminin hepsi bozukdur. Çok yorulmakdan, sıkıntı ve heyecânlardan olur. İrsî de olur. Ağır hastalıkdan kalkınca da, ârıza olarak kalabilir>nevrasteni
Sinir hucreLerinde impuLsun daha hizLi iLerLemesini sagLayan yapi nedir>Miyelin Kılıfı
Sinir hucresi>noron
Sinir hucresi>Noron
Sinir hücrelerinin uzun uzantisi>akson
Sinir sistemini ve sinir sistemi hastaliklarini inceleyen tip dali>noroloji
Sinirlama>kota
Sinirlama, cevreleme, vevresini daraltma>tahdit
Sinirli>asabi
Sinirli>Asabi
Sinirli>Limitet
Sinirli, hirçin>asabi
Sinop ilindeki en onemli dag sirasi nedir?>Isfendiyar Daglari
Sinop'un tel kodu>368
Sinop'un trafik kodu>57
Sinuslarin iltihaplanmasi>Sinuzit
SINuZIT>Sinus adi verilen yuzdeki kemik bosluklarin ic yuzunu kaplayan mukoza iltihabina ve boslukta cerahat toplanmasina sinuzit adi verilir.
Sinyallerin (verilen) telefon hatti üzerinden iletilmesine olanak veren, özellikle bir bilgisayar ve bir modem arasinda veri transferi için kullanilan protokole verilen addirseri i...>iletisim protokolu
Sinyor lakapli futbolcumuz. Can______>bartu
Sipiral seklindeki bakteri>spirillum
Sipsindigi savasina komuta eden osmanli padisahi kimdir>1. Murat>murad hudavendigar
Sir isaac newton'un mekanist felsefenin kaynagi olarak kabul edilen eseri>principia mathematica
Sir saklayan>ketum
Sir saklayan, agzi kapali>ketum
Sir senin esirindir.disari cikarildiginda sen onun esiri olursun. Kim soylemistir>hz. Ali
Sir ve niqotin`in isimleri nelerdir>volkan ve salih
Siralama, sirasina koyma, dizme, tanzim etme>tertib
Sirat koprusu uzerinde kac kopru vardir>7
Sirf sehidler uzere mars, agit, ve ezgi yapan grup>sehidler kervani
SIrIkla yUksek atlamanIn gelmis geCmis en iyi sporcusu ?>SERGEI BUBKA
SIrIkla yUksek atlamanIn gelmis geCmis en iyi sporcusu>SERGEI BUBKA
Sirinlerin azili düsmani kimdir>gargamel
Sirinlerin korkulu ruyasi gargamelin kedisi>azman
Sirkedeki asit ne asitidir>asetik asit
Sirket karinin ortaklara dagitilan bolumu, kar payi>temettu
Sirket karinin ortaklara dagitilan bolumu, kar payi>Temettu
Sirket ortaginin taahhut etmis oldugu sermayenin odeme dilimlerine verilen ad>apel
Sirketin imajI ve SOhretini gelistirmek iCin yapIlan reklam ?>KURUMSAL REKLAM
Sirketin imajI ve SOhretini gelistirmek iCin yapILan reklam>KURUMSAL REKLAM
Sirlar>esrar
Sirlarla ortulu, karanlik, anlasilmaz, korkulu>esrarengiz
Sirlarla ortulu, karanlik, anlasilmaz, korkulu>Esrarengiz
Sirma ya da gumus islemeli>
Sirnak ilcesi>idil
Sirnak'in bir ilcesi>silopi
Sirnak'in bir ilcesi>Silopi
SIROZ>Bir organda sertlesme ve nedbelesme ile karakterize fibroz doku olusumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karacigerin gorevini yapamamasiyla ilgili, kronik karaciger iltihabi icin kullanilir.
Sirp isyani ne zaman olmustur>1804
Sirp kasabi>milosevic
Sirti dikenli bir hayvan>Kirpi
Sis olayinda yatay giris mesafesi 1 km'nin üzerinde olur ise bu duruma ne denir>mist
Sise gibi dar agizli cisimleri kapamak icin kullanilan mantar>tapa
Sisler Bulvari" siir kitabi hangi sairimizindir?>Atilla Ilhan
Sismanlama korkusuna tipda ne denir>anoleksi
Sismik deniz dalgasi>tsunami
Sistem yoneticisi>administrator
Sistemin istenilen seviyeden isleme baslamasini saglayan makine prosedürü>boot
Sit (a.s.)’In babasi kimdir>adem>hz. Adem
Sitma ilaci>kinin
Sitma mikpobunu tasiyan bir tur sivri sinek?>anofel
Sitma mikrobunu hangi hayvan bulastirir>sivrisinek
Sitma mikrobunu tasiyan bir tur sivri sinek?>Anofel
Sitma mikrobunu tasiyan bir tur sivrisinek>anofel
Sitma>malarya
SITOLOJI>Hucre bilimi.
Siva ya da boyadan once vurulan kat>astar
Sivaci araci>mala
Sivas in bir ilçesi>gurun
Sivas kongresi, 4 eylul 1919'da saat 14'de hangi binada toplandi>sivas-lisesi
Sivas'in bir ilcesi>sarkisla
Sivas'ın bir ilçesi>koyulhisar
Sivas'ın ilcesi>sarkisla
Sivas'ın plaka kodu>58
Sivasin bir ilcesi>gurun
Sivasin plaka kodu nedir>58
Sivasin tel kodu>346
Sivasin telefon kodu>346
Sivasta selcuklularca kurulan medrese>buruciye
Sivasın bir ilçesi>gürün
Sivasın bir ilçesi>yildizeli
Sivi cozeltilerin asitlik ve bazlik derecelerinin belirlenmesinde kullanilan olcu>ph
Sivi cozeltilerin asitlik ve bazlik derecelerinin belirlenmesinde kullanilan olcu>pH
Sivi doldurmak icin yapilmis uzun ince kap>sise
Sivi hale gelmek>erimek
Sivi ve gaz halindeki akici maddeleri tozlari cekip emmeye yarayan alet>aspirator
Sivi yakacak>akaryakit>akaryakit
Sivi>likit
Sivil havacilik dilinde,uçus güvenligi olan uçus bölgesine ne denir>fir-hatti
Sivil savunma günü>28 subat
Sivilastirilmis petrol gazi>lpg
Sivilce?>Akne
Sivillerden kurulu silahli küçük birlik>cete>çete
Sivillere karsi olmayip, askeri birliklere karsi savasan savascilar>gerilla
Sivinin akisa karsi gosterdigi dirence ne ad verilir>viskozite
Sivinin iknci bir sivi ile veya gaz ile ara kesit yaptıgı durum da ortaya cikar>yuzey gerilmesi
Sivri sineklerin bulaştırdığı hastalık>sitma
Sivri sineklerin en çok saldirida bulundugu insan saç rengi hangisidir>sari-sac
Sivri.......>sinek
Sivrice nerenin ilcesidir>elazig
Sivrisinege benzer bocek>ivez
Siyah>Kara
Siyaha çalan bugday rengi>esmer
Siyahla beyaz olan manasındaki isim>bilal
Siyasal bilgiler fakultesi'nin eski adi>mulkiye
Siyasetname adli eseri tum dogu ve bati dillerine cevrilen ,selcuklu devlet adami ve dünyanin onde gelen yoneticilik dehasi>nizamulmulk
Siyasetname" adli eseri tum dogu ve bati dillerine cevrilen ,Selcuklu devlet adami ve dunyanin onde gelen yoneticilik dehasi>Nizamulmulk
Siyasetten hoslanmayan bu nedenle görüs belirtmeyen kisiler>apolitik
Siyasi iktidarin kaynagini iradesinden aldigi yonetim bicimi>monarsi
Siyasi ve idari güç>otorite
Siyaz beyaz filmleriyle unlu dunyanin en buyuk komedyeni?>Charlie Chaplin
Siyonizmin babasi?>Theodore Herzl
Sizin dostunuz sadece allah, o'nun peygamberi ve allah'a boyun egerek namaz kilan, zekat veren mü'minlerdir. Kim allah'i ve resulü ve iman edenleri dost edinirse, süphesiz ki allah ki allah'in taraftarlari galip gelecektir. Bu meal hangi suredendir>maide
Sizin imanca en güzel olaniniz _____ en güzel olaninizdir.>ahlakca
Sizin memlekette essek yokmu? adli kitabin yazari>Aziz Nesin
Sizin nickinizi başkası kullanıyorsa onu serverdan düşürmek için kullanılan komutun adı nedir>msg nickserv ghost nick sifre
Sizlere günes sisteminden bir gezegeni soruyoruz. Bu gezegenin en büyükk özelligi yogunlugunun sudan bile daha az olmasi. Bu gezegen hangisi olabilir>saturn
Sizofreni hastalığnı yenerek 1994 nobel ödülünü alan ünlü matematikci kimdir>john nash
Sizofreniye ozgu bir tur kronik hezeyan biciminin bilinen adi nedir?>Paranoid
Sizofreniye ozgu bir tur kronik hezeyan biciminin bilinen adi nedir?>Paranoya
skadin hastaliklari ile ilgili tip dali>jinekoloji
Skandinav asilli bir alman olup, daha sonra muslumanligi secen, ozellikle fizik ilimleri alaninda eserler vermis olan, 'arz'dan ars'a mi'rac' adli eserin sahibi olan yazar/bilim adami>hans von aiberg
SKOLYOZ (SKOLIOSIS)>Omurganin sag veya sola dogru egrilikleri ile karakterize sekil bozuklugu.
Slalom, hangi spor dalinda yarisma dali>kayak
Slayt>diyapozitif
Slayt>poz
Slayt, saydam>dia
Slogani "Just Do it" olan unlu ayakkabi firmasi>Nike
Slovak cumhuriyeti' nin baskenti>bratislava
Slovakya'nın başkenti>bratislava
Slâm memleketi. Islâm ahkâminin (kânunlarinin) tatbik edildigi yer>darul islam>dar-ul islam
Small computer systems interface kisaltilmisi>scsi
Small turkcesi>kucuk
Sn simgeli element>Kalay
So What, Nefertiti,a Kind of Blue, Tutu... " ve daha bir cok harika albume imzasini atmis, cazci bir abimis? (Topragi bol olsun)?>Miles Davis
Soda külü nün solvay yöntemiyle elde edilişinde hangi bileşik tuzla ısıtılır>kalsiyum karbonat
Sodyum hekza meta fosfat'ın kısa yazılımı>calgon
Sodyum Sulfat ne olarak kullanilir ?>Mushil
Sodyum Sulfat ne olarak kullanilir>Mushil
Sodyum un simgesi>na
Sodyum un simgesi>NA
Sodyumun simgesi>na
Sofra tuzunun kimyadaki adi>sodyum-klorur
Sofraya sicak olarak getirilen tencerenin altina konan mutfak aleti nedir>nihale
Software application programming kisaltilmisi>sap
Sogan ve benzeri katmerli seylerin en iç kismi>cücük>cucuk
Soguk havanin sicakligi hava sicakligindan cok daha yüksek bir su yüzeyinden gecmesiyle meydana gelen bu tip sislere_sisi denir>buhar
Soguk sekillendirilmis olan malzemenin ic yapi degisikligi>toparlanma
Soguk yer yüzeyinin üzerinde sicak ve nemli hava kütlesinin yerlesmesi ile olusan sise ne denir>adveksiyon sisi
Sogutucularda kullanilan ve fluor iceren renksiz, kokusuz gaz>freon
Sohbet sırasında bir kişiye özel mesaj gönderilmesi (ingilizce)>whisper
Solak kadin,sol elim,kalecinin penalti anindaki endisesi adli kitaplarin avusturyali yazari>peter haendke
Solen yada toy adi verilen ziyafetlerde soylenen siirler>kosuk>kosuklar
Soluk alip verirken yardimci olan kasin ismi nedir>diyafram
Soluk borusu>trake
Soluk borusunun baslangici olan girtlagin iltihaplanmasi>larenjit
SoLuk Borusunun uSt Kismi>girtlak
Soluk borusunun ust kismi>girtlak>girtlak
Soluk>nefes
Solunum Durduktan Sonra ilk Olarak Etkilenecek Organ Hangisidir ?>BEYIN
Solunum durduktan sonra ilk olarak etkilenecek organ hangisidir>beyin
Solunum Durduktan Sonra Ilk Olarak Etkilenecek Organ Hangisidir>Beyin
Solunum organlariyla dis çevre arasindaki gaz alisverisine ne denir>dis solunum
Somali' nin baskenti>mogadisu
Somali'nin plaka isareti?>so
Somali'nin plaka işareti> so
Somurge ulkelerede basariya ulasabilmek icin somuren ulkelerin ilk hedefi ilk neyi bozmaktir>dilini>dil
Somurge>mustemleke
Somurgecilik>emperyalizm
Somut gercekligi bakimindan toplumsal siniflarin en az bagdasigi, en karmasigi>burjuvazi
Son ayin en popüler virusu>haptime
Son deyis>epilog
Son Dunya ve Avrupa Sampiyonu ULke Hangisidir>Fransa
Son dünya futbol sampiyonu>brezilya
Son e-mail virusu son aylarda türkiyede de yaygın olan bir virüstür>klez
Son eseri "bilinmeyen osmanli" ile dikkatleri ustune ceken osmanli tarih bilgisi ile bilinen osmanli vakfi ninda uyesi bir profesorumuz>ahmet akgunduz
Son günlerin en populer çizgi filmi>pokemon
Son halife>hz ali
Son halife?>Hz.Ali
Son hat üstadı>hamid aytac
Son iran krali>riza pehlevi
Son karsiti>Ilk
Son osmanli halifesi hangi sehirde vefat etmistir>medine
Son osmanli meclisi kac ylinda toplandi>1916
Son osmanli padisahi vatani kurtarmak için anadoluya milli birlik için subaylar yollayan ve o subaylarin ihanetine ugrayarak ikilik çikmamasi için memleketi terkeden memleketi satti paralarla kaçti iftirasina maruz kalan ve vefat ettiginde tabutuna fakirlikten haciz konulan padisah kimdir>vahdettin
Son osmanli padisahi>vahdettin
Son oturus. Namazin rükünlerinden birisi>kade-i ahire
Son peygamberimiz sav son nefeste iken benim sizde hakkim var deyip onun peygamberlik muhrunu opmek isteyen sahabi kimdir>ukkase
Son sampiyon>galatasaray
Son seçimlerde büyük patlama yaparak fransiz halkini korkutan irkçi fransiz siyasetçi kim>le pen
Son soz>hatime
Son uefa ve super kupa sampiyonu hangi takimdir>liverpool
Son yuzyilin en delikanli liderlerinden olup 1996 yilinda hain bir pusuya dusurulerek sehid edilmistir>cevher dudayev
Son yıllarda "medine vesikasi" tartismalarinin baslamasina sebep olan unlu müslüman turk sosyologu>ali bulac
Son>nihayet
Son, isin sonu>encam
Son, netîce>akibet
Sonbahar bayrami>mehrican
Sonbahar>Guz
Sonbahar>guz>guz
Sonbahar>hazan
Sonbahar>Hazan
Sonradan gelen bir ayetle hükmü ortadan kaldirilan ayete denir>mensuh
Sonradan walt disney'in cizgileriyle sinemaya uyarlanan, collodi'nin romani>pinokyo
Sonradan Walt Disney'in cizgileriyle sinemaya uyarlanan, Collodi'nin romani>Pinokyo
Sonradan, arkadan gelen, birinin yerine gecen kimse>halef
Sonsuz>Namutenahi
Sonsuz, sonu gelmez, ucu bucagi olmayan>namutenahi
Sonsuz, sonu olmayan>cavidan
Sonsuz, sonu olmayan>ebed
Sonsuza dek anlamina gelen bir kelime>ilelebed
Sonsuza dek>Ebediyen
Sonsuza dek>ebediyyen
Sonsuza dek>ilanihaye
Sonu olmayan>ebedi
Sonu olmayan,bozulmus,kotulesmis,yapisi bozulmus anlamina gelen arapca kelime>ifsad
Sonu yakılarak ölmek olan fransanin kurtulusunun mimarı olan efsanevi kumandan>jandark
Sonuc>Netice
Sonuç için gerekli yol>care>çare
Sonuç>netice
Sopalarla oynanan bir çesit top oyunu>beyzbol>bezbol
Sormaca>Anket
Soru bir sıvacı aleti>mala
Soru>sual
Sorumlu>mesul
Sorumlu>Mesul
Sorumsuzca söylenen sözler kitabının yazarı kimdir>mevlut ozcan
Sorun>mesele
Sorun>Mesele
Sorusturma. arastirma>anket
Sosyal otlangac>lokanta
Sosyal teskilatlanmayi esitlik olcusune gore duzeltmeyi gaye guden teori>sosyalizm
Sosyal>ictimai
Sosyalist sovyetler birliginde kollektif ciftliklere verilen ad>kolhoz
Sosyalizmin kurucusu sayilan ingiliz dusunur>robert owen
Sosyalizmin kurucusu sayilan Ingiliz dusunur?>Robert Owen
Sosyoloji neyi inceler>toplumu
Sosyoloji>toplumbilim
Sosyolojide 'spontane' hangi anlama gelmektedir>kendiliginden
Sosyolojide grup icinden evlenmeye verilen ad>endogami
Sosyolojide mirastaki kadin tarafinin ustunlugune ne ad verilir>matriliniyal
Sosyolojinin ilk müjdecisi kabul edilen misirli alim ibn-i haldun'un unlu sosyolojik eseri>mukaddime
Sosyolojinin isim babasidir>auguste comte
Sound navigation ranking>sonar
Sound Navigation Ranking?>SONAR
Source input format kiscasi >sif
Sovenizm>milliyetperestlik
Sovmenlerimizden>Cem Ozer
Sovyet isgali ile devrilen özgürlükçü çek devlet adami kimdir>dubcek
Sovyetler Birliginde 1917 devriminden sonra kurulan gizli polis teskilatina verilen ad?>CEKA
soy,nesep>asil
Soyacekim>kalitim
Soyadi kanunu kaç tarihinde çikarilmistir.>21 haziran 1934
Soyadi kanunu turkiyede hangi yil cikarildi>1934
Soykirim>jenosit
Soykirim, katliam
Soykirim, katliam>Jenosit
Soykirim,katliam>jenosit
Soylenti>rivayet
Soylenti>Rivayet
Soyleyen, anlatan, nakleden>kail
Soyleyis ozelligi>Sive
SoyLu sinifindan sayiLan kimseLer>ARiSTOKRATLAR
Soylu>Asil
Soylu>asil>asaletli
Soyluluk>asalet
Soytari,maskara,muzip>kasmer
Soyu karismis avrupali>levanten
Soyu tukenmek uzere olan bir kus turu>kelaynak
Soyu tukenmis bir hayvan>dinozor
Soyu tukenmis bir hayvan>mamut
Soyut bir kavrami resim ya da heykelle betimleme>alegori
Soyut bir kavrami resim ya da heykelle betimleme>Alegori
Soyut resim sanatinin onculerinden, Mavi Suvari resim grubunun kurucusu Rus ressam?>Vasili Kandinski
Soz dinleme>Itaat
Soz Dizimi Hatasi?>Syntax Error
Soz gumusse ........ Altindir>sukut
Soz sahibi>muktedir
Soz soylerken dusunceleri aktarmak icin yuzde beliren hareketlere ne denir>mimik
Soz soylerken o anda hatira gelmeyen gerekli kelime yerine kullanilan sozcuk ?>Sey
Soz verme>vaat
Soz vermek>vaad
Soz, beden gibidir.sozun icindeki mana da candir' sozunu kim soylemistir>mevlana celaleddin rumi
Soz, lakirdi>laf
Sozcuk olarak en iyilerin yonetimi anlamina gelen, iktidarin, ayricalikli ve genellikle soya bagli bir sinifin elinde bulundugu hukumet bicimi>aristokrasi
Sozcuklerin hem bicimsel, hem anlamsal tarihini ele alan dil bilgisi dali?>Etimoloji
Sozcuklerin yapisal ve tarihsel yonden incelenmesini konu alan bilim>leksikoloji
Sozden karardan donmeme>sebat
Sozle satasma, taslama>tariz
Sozle, bakisla telkin yapilarak meydana getiren bir uyku hali>hipnoz
SOzlesme yapmak iCin teklifte bulunma ?>icap
SOzlesme yapmak iCin teklifte bulunma>Icap
Sozlesme>akit
Sozu cevirme, soze baska bir mana verme>tevil
Sozum ona, sozde>Sanki
Sozun ozu, sonuc, kisaca>velhasil
Sozunde duran, dogru kisi>sadik
Soğanlı süs bitkisi>lale
Soğutucularda kullanılan ve fluor içeren renksiz, kokusuz gaz>Freon
Spagetti wesetrn filmlerinin unlu yonetmeni>sergio leone
Spagetti western filmlerinin oyuncularindan>guliano gemma
Spartakus adli eseriyle ermeni asilli rus besteci>aram khachaturian>khachaturian
Spartakus adli filmde basrol oynadi cenesindeki gamze de unludur hani>kirk douglas
Spekulatif>kurgusal
Sperma olusturan organizma>ERKEK
Spice Girls'Un oynadIgI film ?>SPICE WORLD
Spice Girls'un oynadIgI film>Spice world
Spidermanin gercek kimliği>peter parker
Spielberg'in bir filmi>Amistad
Spielberg'in bir filmi>E.T.
Spielberg'in bir filmi>Gunes Imparatorlugu
Spike adinda bir kardesi olan Peanuts kahramani kimdir?>snoopy
Spikerlerin kameranin alt kisminda metinleri okudugu cihazin adi nedir>promter
spin>dönme
Spontane terimi hangi meslekte kullanilir>sosyoloji
Spor yarismalari>turnuva
Sporda erisilmis ustun derece>rekor
Sporda erisilmis ustun derece?>Rekor
Sporda sayi farki>averaj
Sporda, hazirlik calismasi, idman>antrenman
Sporda, hazirlik çalismasi, idman>antrenman
Sri lanka (seylan)nin baskenti>kolombo
Sri lanka nın baskenti>kolombo
Sri Lanka'nin eski adi>Seylan
Sscb açılımı>sovyet sosyalist cumhuriyetler birligi
Sscb doneminde st.petersburg kentinin adi_>leningrad
Sscb son başkanı>gorbacov
Sscb tarafindan uzaya gonderilen ilk insanli uzay araci dizisinin ortak adi>vostak
Sscb yararina casusluk yaptiklari için 1953 yilinda idam edilen abd'li çift>julius ve ethel rosenberg
Sscb'nin 1967-1981 yillari arasinda uzaya firlattigi insanli uzay araclari dizisi>soyuz
Stafilokok ya da streptokok turu bakterilerin yol actigi deri hastaligi>Impetigo
Stairway To Heaven" ile taninan dunyaca unlu grup?>Led Zeppelin
Stalagmit>dikit
Standart bir klavyede kaç tuş vardır>102
Standart bos bir CD-ROM'un kapasitesi kac dakikadir?>74
Standart dosya kagidi>a-4
Standart olimpik bir yuzme havuzunun boyu kac metredir>50 metre
Standartlara uygun bir futbol topunun agirligi en fazla kac gram olabilir ?>453
Star trek serisinde dr. Mccoy rolunu canlandiran aktor>deforest kelley
Star wars filmelerindeki siyahlari icindeki kotu adamin adi>darth vader
Star Wars filmelerindeki siyahlari icindeki kotu adamin adi>Darth Vader
Star Wars serisindeki Luke Skywalker'In korkak protokol robotunun adI ?>C3PO
Star wars> darth ____>vader
Starcraft" ta erkenden saldirarak oyunu kazanma?>Rush
Starcraft'in expansion seti?>Brood War
Statik>duragan
Stephen king'in bi romani.>kemik torbasi
Stephen king'in bi romani.>yuzyilin firtinasi
Steps-ribaund-smaç gibi sözcükler hangi spor dalina ait>basketbol
Steril>mikropsuz
STERNUM>Iman kemigi.
Steven Spielberg, 'Hook' adli filminde hangi edebiyat kahramanini anlatmistir ?>Peter Pan
Sting'in solo calismalara baslamadan once uyesi oldugu grubun adi?>The Police
Stoplazmada bulunan küçük tanecikler>granul
Strasbourg hangi ulkededir.>fransa
Stratosferin hemen ustundeki atmosfer tabakasinin adi nedir>mezosfer
Styron'in 1982'de Alan Pakula tarafindan ayni adla sinemaya aktarilan romani (ipucu> filmin basrolunde Meryl Streep vardi) ?>Sophie'nin Secimi
Styron'in 1982'de alan pakula tarafindan ayni adla sinemaya aktarilan romani (ipucu> filmin basrolunde meryl streep vardi)>sophie'nin secimi
Su alti savunma>sas
Su alti taarruz>sat
Su an baktigimiz sey>monitor
Su an elinizin altinda bulunan ve kullandiginiz makinaya verilen isim nedir>bilgisayar
Su an Glasgow Rangers'da oynayan Galatasaray'in eski orta saha oyuncusu?>Turgay Kerimoglu
Su an kullandigimiz Anayasa kac yilinda kabul edilmistir?>1982
Su an, simdiki hal>elan
Su anda bu sorunun cevabi icin ........ Yardimi ile yaziyorum>klavye
Su ariza>185
Su arizada aranan telefon numarasi>185
Su aygiri?>Hipopotam
Su aygırının türk versiyonu>orlando
Su bulunmadigi için teyemmümün farz kilinmasi hangi gaza esnasinda oldu>mureysi
Su duzeyindeki sira daglar?>Resif
Su duzeyindeki sira kayalar>resif
Su haricinde katilastikca hacmi buyuyen element>germanyum
Su haricinde katilastikca hacmi buyuyen element?>Germanyum
Su ile karisip, civiklasmis toprak>camur>çamur
su kasidesini yazan buyuk divan sairimiz>fuzuli
Su kasidesini yazan büyük divan sairimiz>fuzuli
Su kaybi nedeni ile insan gozu merceginin saydamligini kaybetmesi hangi hastaliga yol acar>katarakt
Su kaynagi>pinar
Su kiyilarinda kazdiklari deliklerde yasayan, ot ve et ile beslenen, tilkiye yakin buyuklukte pis kokulu, memeli bir hayvan>porsuk
Su korkusu>hidrofobi
Su korkusu?>Hidrofobi
Su kuslarinin en buyugu.>albatros
Su mikroplarindan hangi islemle aritilir>klorlama
Su seker limon suyundan yapilan serbet>limonata
Su tedavisi(xcx)>hidroterapi
Su ve havanin akintisinin donerek yaptigi cevrintiye ne denir>anafor
Su ve havanin akintisinin donerek yaptigi cevrintiye ne denir?>Anafor
Su yosunu>alg
Su yosunu>Alg
Su>ab
Su>AB
Su>h2o
Su>MA
Su, seker, limonla yapilip icine findik konulan bir cesit sekerleme?>Akide Sekeri
SuaL>Soru
Sual>Soru
Sualti dalicilarinda görünen ve nitrojen gazinin sebep oldugu hastaligin adi ne>vurgun
Suaygiri>hipopotam
Subaplarin acilmasina yardimci olan birimdir>kalbutor
Subat sonlarinda sirayla havaya, suya ve topraga düserek olustugu sanilan sicaklik yükselisi>cemre
Subaylarin kita ve daire disinda buyruklarinda olan er>Emireri
Sube,kol>dal
Subje>ozne
SUBKARINAL>Karinanin altinda. (Karina> Trakea'nin ikiye ayrildigi yere verilen isim)
Sublimasyon>Yuceltim
SUBPLEVRAL>Akciger zarinin altinda.
Suc ve ceza, "kumarbaz", "karamazov kardesler" adli eserlerin yazari kimdir>dostoyevski
Suclu, gunahkar, haddi asan>mucrim
Suclulugu mahkeme karari ile kesinlesmedikce hic kimse suclu sayilamaz" hukuki adi nedir ?>Sucsuzluk Karinesi
Suclunun bir yere kapatilmasi>hapis
Suclunun isledi fiilin sonunda verilen ceza>ikab
Suclunun kisiligini ve sucun nedenlerini inceleyen bilim>kriminoloji
Suclunun kisiligini ve sucun nedenlerini inceleyen bilim>Kriminoloji
Sucluya uygulanan bir ceza turu, uzaklastirma>surgun
Sucu bagislama>AF
Suda yasayan bir memeli turunun adi nedir>Yunus
Suda yasayan hayvan ve bitkileri canli olarak korumak için kullanilan cam kap>akvaryum
Suda yaşayan bir memeli>yunus
Sudan gecen hastaliklardan biri.>dizanteri
Sudan in ba$kenti>hartum
Sudan’in baskentinin adi nedir>hartum
sudi arabistanin baskenti>riyad
Suede'nin 1994 yiLinda ayriLan gitaristinin adi nedir>BERNARD BUTLER
Suhur-u selase>üç aylar
Suikaste ugraman olen tek halife kimdir_>ebubekir
Suikastla oldurulen tek basbakanimiz>nihat erim
Suikastla oldurulen tek basbakanimiz>Nihat Erim
Sulak tarla>darbiz
Sulandirilmis yogurt içine hiyar veya marul dogranarak yapilan soguk yiyecek>cacik>cacik
Sulanmis, bulaskan>civik>civik
Sularda yasayan tek hücreli bir canli türü>amip
Sularin buz tutmasi>don
Sularin kabarmasi,gelgit>med-cezir
Sule yuksel senler in sinemaya aktrılan eseri>huzur sokagi
Suleyman (a.s)' in sebe melikesi belkis' i allah (c.c)'a iman etmeye davet etmek icin yazdigi metubu gonderdigi kus>huthut
Suleyman peygamber ile saba melikesi arasinda haber goturen kus hangisidir>huma
Suleymaniyede bayram sabahi adli siir hangi sairimize aittir>yahya kemal beyatli
Sulfurik asit>h2so4
Sultan 2. Murad tarafindan mensuplarinin vergiden muaf tutulmasi beratini alarak taltif edilen, ankara’da irsad isleriyle mesgul olarak hayatini surdurmus bir veli>haci bayram-i veli>haci bayrami veli
Sultan 2. Murat zamaninda anadolunun en meshur seyhi>haci bayram-i veli
Sultan abdulaziz tarafindan giyilen ve onun tahtan inmesiyle ortadan kalkan,tepesi dar, kenarlari genis kulak hizasina degen inen basik bir fes turu>aziziye
Sultan abdulaziz tarafindan saraya alinan ve iyi hizmeti dolayisiyla “samdancibasi” liga kadar yukselen, 27 yil ustuste kirkpinar baspehlivanligi kazanan ve halen bu rekoru kirilamayan meshur pehlivan>kel alico
Sultan ahmet, yeni camii ve fatih camiisini insa eden ünlü mimarimiz>mimar sinan
Sultan ikinci mahmud'un yeniçeri ocagi'nin yerine kurdugu askerî teskilat>asakir-i mansure-i muhammediye
Sultan ikinci selim'in lakabi>sari
Sultan iv mehmet'in karsisinda musluman oldugunu soyleyen unlu yahudi kabalaci munafik kimdir>sabatay sevi
Sultan sazlığı nerededir>kayseri
Sultan ünvanini kullanan ilk osmanli padisahi>1. Murat
Sultan üçüncü ahmet'in siirlerinde kullandigi mahlas>necib
Sultan üçüncü mustafa'nin siirlerinde kullandigi mahlas>cihangir
Sultanahmet camiinin mimari kimdir>sedefkar mehmet aga
Sulu bir seyi sarsarak karistirmak>calkalamak>çalkalamak
Sulu dari hamurunun eksitilmesiyle yapilan bir içecek>boza
Sulu ortamda yasayan yosun>alg
Suluboya resim?>Akvarel
Sulungillerden bir kus>tavuskusu
Sulungillerden bir kus>Tavuskusu
Sumela manastiri hangi ilimizdedir>trabzon
Sumela Manastiri hangi ilimizdedir?>Trabzon
Sumukdoku>mukoza
Sumukdoku>Mukoza
Sumukluboceklerin kac tane burnu vardir?>4
Sun'i>sentetik
Sunak takim yildizinin latince adi?>Ara
Sungu gibi tufegin namlusu ucuna takilan veya bel kayisina asili olarak tasinan bir cesit bicak>kasatura
Sungu gibi tufegin namlusu ucuna takilan veya bel kayisina asili olarak tasinan bir cesit bicak>Kasatura
Sungurlu ilçesi hangi ilimize bagli>corum
Suni gubre yapiminda ham madde olarak kullanilir>fosfat
Suni gubre yapiminda kullanilan hammadde?>Fosfat
Suni olarak meydana getirilen uyku hali>hipnotizma
Suni sedef veya kehribar>bakalit
Sunnet kac kisma ayrilir>2
Sunnetlerin sozle ifade edilmesine denir>hadis-i serif
Sunum?>Prezentasyon
Sunumcu bilgisayardan kullanicinin istekleri dogrultusunda bilgi transfer eden program veya bilgisayara verilen genel ad>istemci>client
Suomi, bir ulkenin kendi dilindeki adidir.hangi ulkedir bu>finlandiya
Superman in gazeteci kimligi>clark kent
Superman in gercek adi>clark kent>clark
Superman in korktugu element>kripton
Superman'in ezeli dusmani lex luthor'u sinemada canlandiran aktor>gene hackman
Supermeni gucsuz birakip olduren madde>kriptonit
Supernatural albumuyle sevilen sanatCi>SANTANA
Suphecilik>septisizm
Suphesiz yumusaklik bulundugu kisiyi guzellestirir, katilik ise cirkinlestirir hadisini hangi sahabi rivayet etmistir>hz aise
Sura üfleyecek olan melek hangisidir>israfil
Surdurme, devam ettirme>idame
Surdurme, devam ettirme>Idame
Sure ,vakit>zaman>zaman
Surekli akiskan olan bir madde>cam
Surekli akiskan olan bir madde>Cam
Surekli bir bicim degisiminden sonra herhangi bir yerde varligini surduren geometrik bicimlerin ozelliklerini inceleyen geometri dali>Topoloji
Surekli hayal kuran>hayalperest
Surekli itme>Iteleme
Surekli olan surekli olarak tutulan kayit>kronik
Surekli olarak bilgisayarin icine takili kalan ve bilgi depolayan manyetik diskler>sabit disk
Surekli yesil kalan cati gorunumunde bir bitki, gubre otu?>Kebere
Surekli, kalici, daimi>baki
Surinam 'in baskenti>paramaribo
surinam adli ulke hangi kitadadir>Guney amerika
Surinam adli ülke hangi kitadadir>guney amerika
Suriye colunda eski cag kenti>palmyra
Suriye ile isgalci israil arasinda ihtilafin nedeni olan ve halen israilin kontrolunde olan tepeler>golan>golan tepeleri
Suriye ticaret yolunda kucuk muhammedin peygamber oldugunu soyleyen rahib kimdir>bahira
Suriyedeki umeyye camisi kimler doneminden kalmistir>emeviler
Suriyedeki umeyye camisi kimler döneminden kalmistir>emeviler
Suriyenin başkenti>sam
Suriyenin başkenti>şam
Suriye’de 1982 yilinda müslümanlarin katledildigi sehir hangisidir>hama
Surmene hangi ilin ilcesidir>trabzon
Surucu belgesi>ehliyet
Sus, gosteris>satafat
Susamdan yapilan bir tur yiyecek?>Tahin
Susamsiz kalin simit çesidi>acma
Susleme sanatinda kullanilan lacivert tasi da denilen tas>lapiz
Suslemek>bezemek
Susuz yaz filminin yonetmeni kimdi>metin erksan
Susuz Yaz filminin yonetmeni kimdi?>Metin Erksan
Susuz Yaz" kitabinin yazari>Necati Cumali
SuT BEZESI>Meme dokusu icerisindeki sut ureten bezler.
Sut cocuklarinin neselendiklerinde cikardiklari ses>Agu
Sut dislerinin toplam sayisi kactir>20>20
Sut mamulleri uretilen yer>mandira
SUt Sekeri ?>laktoz
Sut sekeri>laktoz
SUt Sekeri>Laktoz
Sut sekerini uzum sekerine ceviren bagirsak enzimi>laktaz
Sut sekerini uzum sekerine ceviren bir bagirsak enzimi?>Laktaz
Sut ve sut urunlerinin elde edildigi yer>mandira>
Sutten kesilmemis sigir yavrusu>buzagi
Sutten yapilan bir besin maddesi>peynir
Sutten yapilan bir besin maddesi>Peynir
Sutten yapilan bir besin maddesi>Yogurt
Sutun bilesimindeki temel protein>kazein
Sutun bilesimindeki temel protein>Kazein
Sutun dizileriyle neflere ayrilmis dikdortgen planli kilise>bazilika
Sutun pihtilasmasi ile elde edilen besin>peynir
Sutun yuzunde zar durumunda toplanan, acik sari renkli, koyu yagli katman>kaymak
Suudi arabistan in ba$kenti>riyad
Suudi Arabistan'in para birimi nedir>Riyal
Suudi Arabistan'in para birimi nedir?>Riyal
Suudi arabistan’in bayraginda ne yazisi var>kelime-i tevhit>tevhid
Suudi arabistanın başkenti>cidde
Suulfirik asidin simgesi>h2so4
Suur>bilinc
Suveys kanalinin uzunlugu>168 km.
Suya,yapinin ust katlarina cikacak basinci veren depo>hidrofor
Suyada iyonlaşınca h iyonu veren maddelere ne denir>asit
Suyolu, oluk, kanal>ark
Suyu delikten yukari fiskiran kaynak>artezyen
Suyu çekilmis buharlasminin etkisi çok olmus, bulunan kurak bölgerlerde beliren toprak tuzlasmasi olayi buna halk dilindeki adi>çoraklasma>coraklasma
Suyun buharlasma derecesi>+0
Suyun derinligini gösteren cihaz>iskandil
Suyun formülü>h2o
Suyun kaldirma kuvvetini bulan kisi>arsimet
Suyun kaldırma kuvatini kim buldu>archimet
Suyun sertligini belirleyen madde nedir>kalsiyum
Suyun yogunlugunun çok oldugu yerden az oldugu yere dogru, yari geçirgen zardan geçmesi>osmoz
Suz dinleme, buyruga uyma>Itaat
Suç ve ceza'yi kim yazdi>dostt;isliga
Alkol ve uyusturucu bagimlilarinda madde bulamamma sonucu olusan durum>yoksunluk sendromu
Alkol ve uyusturucu maddelerle mucadele eden teskilat>yesilay
Alkollu, sert bir icki>Rom
Alkolã¼n en çok zarar verdigi organ hangisidir>karaciger
All my troubles seemed so far away/ Now it looks as though they're here to stay/ Oh, I believe in __ ?>Yesterday
Allah 'tan af dilemek, sucunun bagislanmasini istemek, yapilan suctan pismanlik duymak>tevbe>tovbe
Allah (c.c) 'in kuvvetini siddetini bildiren esma'ul husna'dan bir ismi>metin
Allah (c.c) yolunda harcamak, fakir ve muhtac olanlara para veya maiset yardimi yaparak onlarin gecimini saglamak>infak
Allah (c.c)' in verdigi ic saadeti>feyz
Allah (c.c)'in diledigi gibi, allah (c.c)'in nazarindan saklasin manalarina bir dilek ifadesi>maasallah
Allah (c.c)’a karsi boyun egme ve o’na karsi husu icinde yalvarma>tazarru
Allah (c.c)’in en buyuk ve butun evsafin ihtiva eden ismi demektir>ismi azam
Allah (c.c)’in yarattiklari hakkindaki hukum ve adetleri, kaninati idari ederken koydugu kurallar>sunnetullah
Allah (c.c.) Kelimesi kur’an’da kaç defa zikredilmistir>2697
Allah (c.c.) Ve onun sifatlari, kur’an , peygamber ve ahiret hangi ilmin mevzusudur>akaid
Allah (c.c.)' Dan korkan, takva sahibi kimse>muttaki
Allah (c.c.)'Dan peygamberlere vahiy getiren melek hangisidir>cebrail
Allah (c.c.)'In gazabina ugramis olan>lanetli
Allah (c.c.)'In izni ve emri ile ruhlari kabzeden ölüm melegi hangisidir>azrail
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan dilemesine ne denir>irade
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan diri olmasina ne denir>hayat
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan görmesine ne denir>basar
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan her seye gücünün yetmesine ne denir>kudret
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan her seyi bilmesine ne denir>ilim
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan isitmesine ne denir>semi
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan konusmasina ne denir>kelam
Allah (c.c.)'In subuti sifatlarindan yaratmasina ne denir>tekvin
Allah (c.c.)’A güvenmek, kulluk görevini yaptiktan sonra basariyi allah (c.c.)’Dan beklemek ve insan gücünün yetisemedigi seyleri allah (c.c.)’A birakip ümitsizlik ve keder içine düsmemege ne denir>tevekkül>tevekkul
Allah (c.c.)’E ve onun dinine kalbiyle inanip, diliyle de inandigini söyleyen ve inandigini yasamaya çalisan insana ne denir>mümin>mumin>
Allah (c.c.)’In birligini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan baska varliklarida ilah kabul eden kimseye ne ad verilir>müşrik>musrik
Allah (c.c.)’In dinini, rasulüllah (s.a.v.)’In getirdigi tüm seyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmeye ne denir>iman
Allah (c.c.)’In istedigi gibi islam’i top yekün yasanmasi , islam’i teblig ugruna verilen mücadeleye, allah (c.c.)’In hükümlerinin her tarafta uygulanmasini temin için mü’minin cani ve maliyla, mücadeleye, söz, yazi, sohbet ve savasla olan harekete ne denir>cihat>cihad
Allah (c.c.)’In varliginin baslangici yoktur. Allah (c.c.) Sonradan meydana gelmis bir varlikta degildir. Hiç bir sey yok iken o yine var idi.” Bu tanim allah (c.c.)’In zati sifatlarindan neyin açiklamasidir>kidem>kidem
Allah (c.c.)’In zatinda, sifatinda ve fiillerinde essiz oldugunu bilip inanmaya ne denir>tevhid
Allah (c.c.)’İ görüyormuşçasına ibadet etmeye ne ad verilir>ihsan
Allah (c.c.)’İn her şeyi yaratması sıfatı nedir>tekvin
Allah (c.c.)’İn hoşuna gitmeyen helal nedir>talak
Allah (celle celalüh)'a çok yakin bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece serefli olan meleklerin diger isimleri nedir>illiyun melekleri
Allah (celle celalüh)'in hosuna gitmeyen helal nedir>talak
Allah (celle celalüh)'in hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir>itikat
Allah (celle celalüh)'in zatinda, sifatinda ve fiillerinde essiz oldugunu bilip inanmaya ne denir>tevhid
Allah a ortak kosan>musrik
Allah bu millete bir daha istiklal marsi yazdirmasin sözü kime aittir>mehmet akif ersoy
Allah c.c hangi kulu icin hayir dilerse onu dinde ..... Kilar>fakih
Allah c.c hayir diledigi kuluna ............. Verir.>musibet
Allah c.c hz isa’i ya hangi melek ile desteklemistir>ruhu-l kudus
Allah c.c nun en cok sevdigi isim abdullah ve ___________ dir>abdurrahman
Allah c.c ondan razi olsun manasindaki soz>radiyellahu anh
Allah c.c ya saygi icin bir isin yapilmasini üzerine yüklemek>nezir
Allah diledigi seyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir>vahiy
Allah dilerse" anlaminda bir dua cümlesi>insaallah
Allah dostalari>evliyaullah
Allah ebedi ve daim kilsin anlaminda dua>ebedallah
Allah gümüs kapiyi kaparsa ............. Kapiyi açar>altin
Allah icin harcama>sadaka
Allah icin sev, allah icin kiz,allah icin dost ol, allah icin ziyaret et allah'in dostlugunu ancak boyle kazanabilirsin sozunu hangi sahabe soylemistir>abdullah bin omer
Allah in varligina inanip, birligini inkar eden, allaha putlari ortak kosan kimseye ne denir>musrik
Allah in varligina ve birligine inanan>hanif
Allah için yapilan büyük ibadet nedir>namaz
Allah katinda en hayirli gun>cuma>cuma
Allah katinda tek üstünlük sebebidir.>takva
Allah korkusu ile gunahlardan sakinmak>takva
Allah korkusu ve sevgisi ile boyun egme>husu
Allah korusun manasinda soylenir>hasa
Allah korusun, muhafaza etsin anlaminda>hafizallah
Allah rizasi icin verilen infak>sadaka
Allah tarafindan gonderilenleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar ermeye ne denir>iman
Allah tarafindan kalbe gelen mana>ilham
Allah tealanin vereceklerine tamamiyla itimad etmege ne denir>tevekkul
Allah ummetimi sapıklık uzerinde toplamaz.allahin yardimi ... Uzerinedir.her kim ...ten ayrilirsa cehenneme ayrilmistir. (tirmizi.fiten/45) hadiste bosluklarda isaret edilen kavram nedir>cemaat
Allah ve rasulünün emrettigi ibadetleri ve emirleri yapmakla sorumlu tutulan her akilli erkek ve kadina denir>mukellef
Allah yolunda canini vermek>sehadet
Allah yolunda ilk kilici kim çekti>ebu zerr el-gifari
Allah yolunda. Bir isin karsiliksiz, sâdece allahü teâlânin rizâsi için yapildigini ifâde eden bir tâbir>fisebilillah
Allah'a ait olan hak, o'nun rizasi için yapilan her çesit ibadet, hac, kurban vs>nusuk
Allah'a c.c çok yakin bulunan, mukarrebun melekleride denilen meleklerin diger ismi nedir>illiyun melekleri
Allah'a ibadetten insanı uzaklaştıran her şey>fisk
Allah'a istigna ve isyan, insanlari küçük görme>istikbar
Allah'a kulluk etmek.allah teala'ya saygi ve ta'zimgöstermek, en güzel kulluk sekli>ibadet
Allah'a, peygambere ve peygmabererin getirdigi hükümlere topluca inanmaya ne denir>icmali iman
Allah'im fakirleri sevmemi nasip et bana sozunu kim soylemistir>abdullah bin zeyd
Allah'in ayeti, isareti, alâmeti>ayetullah
Allah'in doksandokuz esmâ-i hüsnâ'sindan biri. Alîm, bilgi sahibi çok bilen anlamindadir>alim
Allah'in emrinden çikan, günâhkâr kimse>facir
Allah'in güzel isimlerinden biri. Hesap günü için kullarini ve her istedigini istedigi zaman, istedigi yerde toplayan anlaminda>el-cami
Allah'in hayatiyet anlamina gelen ismi>hay
Allah'in hâkimiyet hakkinin bir tecellisi olarak islâm hükümlerini uygulamaya koymaktan sorumlu makaminin adi>hilafet
Allah'in hükümranligini red ederek, hüküm koyma yetkisini kendisine gören kisi veya gruplar>tagut
Allah'in ipi, zimmeti manasina gelir>hablullah
Allah'in isimlerinden manaca en camii olani>ism-i azam
Allah'in kanunu, sünneti>adetullah
Allah'in sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua>Lanet
Allah'tan baskasinin uzerine yapilan butun yeminler nedir>sirktir
Allah'tan günah ve hatalarinin bagislanmasini isteme, magfiret dileme>istigfar
Allah'tan haber ve ogut alan ilk insan kimdir?>Hz.Adem
Allah'tan razi ve hosnud olan insan ruhu>nefs-i radiye
Allah'ı goruyormus gibi ibadet etmek>ihsan
Allah'ın (c.c) zati ve subuti sıfatlarının hepsi>sifat-i ilahiyye
Allah'ın kelamıdır,islam'da bilginin kaynagıdır,( o bir ögüttür,dileyen onu düşünüp ögüt alır.o çok şerefli,kadri yüce,tertemiz sahifelerdedir>kur'an>kuran
Allah'ın subuti sifatlarından olan 'semi'ne demektir>isitmek
Allah(c.c)'i bilme, tanima, o'nu butun sifatlariyla ogrenme, hakkinda bilgi sahibi olma>marifettullah
Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır> allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, tevrat'ta da, ıncil'de de kur'ân'da da allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur.'' ayeti hangi surenin kacinci ayetidir>tevbe-111
Allah, çirkin ve _____ sözlü kimseyi sevmez>kotu
Allah-u teala'nin kullarini öldükten sonra diriltmesine denir>bas
Allah-u teala’ nin « varligi, durmasi kendi zatiyla olmak » manasindaki sifati>kiyam bizatihi
Allah-u tela'nin kullarini dirilttikten sonra bir araya toplamasina denir>hasr
Allaha iman konusunda sadece kalp ile tastik etmenin yeterli oldugunu,imanin artar ve azalabilir bir nitelik tasidigini savunan itikadi mezhep>esari
Allaha kavusmayi yalan sayanlar,dogrusu husrana ugramıslardır.oyle ki "saat" apansizin gelince,gunahlarini sirtlarina yuklenerek "dünyada sorumsuzca yaptiklarimizden dolayi bizlere yaziklar olsun" derler.dikkat edin,isleyip yüklendikleri sey ne kotudur! (enam/31) ayette isret edilen saat ile ne kastedilmektedir.>kiyamet gunu
Allaha sirk kosan kimseye ne denir>musrik
Allahin cemali anlamina gelir>ruyetullah
Allahin hukumlerine sirt ceviren kisi ve kuruluslarin tumu>tagut
Allahin varligini ve birligini, dogmadigini ve diger ozelliklerini anlatan ve buna kisaca tevhid suresi denilen surenin adi nedir>ihlas
Allahtan ümid _______ .>kesilmez>kesilmez
Allahu teala kur'an-i azimmusanda kac yerde muminlere selam vermistir?___>12>12
Allahu tealanin indinde oyle melekler vardir ki,kendisine ibadette kendilerini begenmezler ve hic yorulmazlar gece gunduz hep allahu tealayi tesbih ederler ayeti hangi surededir>enbiya
Allah`in dinini yüceltmek icin bu yolda canini veren kimseye ne denir>sehid
Allah’ i anmak>zikr
Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek ve karşiliginda sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir>ibadet
Allah’a karsi boyun egme ve ona husu icinde yalvarma>tezarru
Allah’a ortak koşmak demektir. Bu da allah’tan başka ilah edinmek veya o’ndan başkasina ibadet etmek şeklinde olur>sirk
Allah’a saygidan kalbi ürperenlere kuranda hangi tabir kullanilir>hasiin
Allah’a yakin olacaklarin icecegi bir kaynak>tesnim
Allah’a, hz.peygamber’e ve o’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir>mumin
Allah’i bilen, ilmiyle amil olan>alim
Allah’i bir bilen, hakka yönelen, batildan hoslanmayan>hanif
Allah’in askerleri manasina gelir>cundullah
Allah’in c.c kesinlikle affetmiyecegini bildirdigi büyük günah nedir>sirk
Allah’in emirlerini yerine getirmek>itaat
Allah’in esmail husnasindandir "cok rizik veren">rezzak
Allah’in kilici manasina gelir>seyfullah
Allah’in ordusu manasina gelir>hizbullah
Allah’in sifatlarinda olup herseye gucu yetmesi>kudret
Allah’in subiti sifatlari kactir>8>8
Allah’in sunneti, kanunu>sunnetullah
Allah’in taktir ettigi yiyecek, icecek>rizik
Allah’in yardimcilari anlaminda gelen kurani bir tabir>ensarullah
Allah’in yardimcilari>ensarullah
Allah’in yolunda canini veren>sehid
Allah’in zati sifatlari kactir>6>6
Allah’tan baska yaratici, rizk verici,rab, terbiye edici ve kainatin isini düzene koyan baska ilah olmadigi hangi kisim tevhit inancinin geregidir>rububiyet>rububiyed
Allah’tan başka ilâh yoktur, muhammed o’nun elçisidir” anlamındaki “lailâhe illâllah, muhammedürresûlullah” ifadesidir>kelime-i tevhid
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır>nebi , resul
Allah’u tealanin hic kimseye mutac olmamasi, herseyin ona muhtac olma sifati>samed
Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır>gunah
Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır>sevab
Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir>cennet
Allah’ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır>itaat
Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır>melek
Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir>kul
Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır>ecel
Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır>tevhid
Allah’ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır>rahmet
Allahü tealada olup kullarinda olmayan ve baskalarina muhtaç olmamak anlaminda anlaminda bir sifat>gani
Allahü tealada olup kullarinda olmayan ve büyüklük anlaminda bir sifat>kibriya
Allahü tealadan baska hersey. Alem, tabiat>masiva
Allahü tealanin baskasina ihsan ettigi nimetin, yalniz kendinde olmasini istemek, kiskançlik>hased
Allahü tealanin diledigi gibi manasinda takdir için söylenen bir söz>mâsâallah
Allahü tealanin huzurunda kalbin kirik olmasi>inkisar
Allahü tealanin sevdiklerini kendisine çekmek için gönderdigi sebepler. Dert, bela ve sikintilar>kemend-i mahbub-i ilahi
Allahü tealanin sonsuz bir sekilde ve her seyi içine alan dileme ve istemesi>irade-i kulliyye
Allahü tealanin yaratmayi diledigi seylere "ol" emri>kun emri
Allahü tealanin zati,sifatlari, ahiret, melekler, cennet, cehennem, mizani sirat gibi gözle görülmeyen seylere görmeden inanmak>iman-i gaybi
Allahü tealanin, bir isi yapmak ve yapmamak hususunda insanlara ihsan ettigi dileme ve seçme kuvveti>irade-i cuz'iyye
Allahü tealanin, kullarinin günahlarini bagislamasi>magfiret
Allahü tealanın kullarının işini rızasına muvafık kılması, şer yolunu kapayıp hayır yolunu kolaylaştırması>tevfik
Allahü tealanın zatında bulunmakla birlikte başka varlıklarda da bulunan sıfatları>sifat-i subutiyye
Allahü tealanın zatında bulunup başka varlıklarda bulunmayan sıfatları>sifat-i zatiyye
Allahü tealanın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı olmaması>vahdaniyyet
Allahü teâlâdan baska her sey, allahü teâlânin yarattigi seylerin hepsi, kâinât, varliklar>alem
Allahü teâlânin bol nîmet vermesi>bereket
Allahü teâlânin emir ve yasaklarina uymama, isyân, günâh>fisk>fısk
Allahü teâlânin emirlerini ve yasaklarini, peygamberlerine melek vâsitasiyla veya vâsitasiz olarak bildirmesi>vahiy>vahy
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden)>fettah
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden), mahlûkâtina (yarattiklarina) ihsân hazînelerinden karsiliksiz veren allahü teâlâ>vehhab>el-vehhab
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Bütün yarattiklarina ihsân eden, onlara iyilik ve ihsân etmeyi seven, begenen allahü teâlâ>vedud>el-vedud
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Bütün yarattiklarina ihsân eden,onlara iyilik ve ihsân etmeyi seven, begenen allahü teâlâ>vedud>el-vedud
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Büyüklügüne, beser (insan) aklinin ve hiçbir mahlûkun (yaratilmisin) düsüncesinin erisemedigi, hakîkatini kimsenin bilemedigi zât>azim>el-azim
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Daha önce benzeri olmayan, görülmemis, isitilmemis, bilinmeyen seyleri yoktan var eden, yaratan>bedi>el-bedi
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Devamli, ebedî, sonsuz. Varliginin sonu olmayan>baki>el-baki
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Devâmli ve eksiksiz bilen>alim>el-alim
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Gizli ve açik her seyi hakkiyle görücü>basir>el-basir
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Günah, kusur ve kabahatlari çok bagislayan>gaffar>el-gaffar
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Her seyin mâliki (sâhibi), yaraticisi, bütün isler tasarrufunda olan, her sey o'nun irâdesi, hükmü ile olan>el-vali>vali
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Her zaman izzet ve seref sâhibi. Gâlib, benzeri olmayan, büyük ve küçük her seyin o'na siddetle ihtiyâci olan>aziz>el-aziz
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Herseyin baslangici olan, varligindan önce yokluk geçmeyen, hiç bir sey yok iken, vâr olan>evvel>el-evvelu
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). His (duyu) organlari ile hissedilemiyen, hayâl gücü ile hayâl edilemiyen, akil ile anlasilamayan>batin>batın
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Hiç bir yönden benzeri olmayan, tek olan, ikilik tasavvur edilmeyen, hiç bir seye muhtaç olmayan>ehad>el-ehad
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Hiçbir zamanda, hiçbir mekânda, hiçbir hâlde, hiçbir seye muhtâc olmayan. Allahü teâlâya, hiçbir sekilde baskasina muhtaç olmayan mânâsina ganiy-yi mutlak da denir>gani>el-gani
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Ihsân eden, iyilik eden, yâni her iyilik kendisinden olan, îmân edip, iyi ameller yapmayi nasîb edip, bunlara karsilik âhirette sevâb ve dünyâda sihhat, kuvvet, mal, makam, evlâd ve yardimci lar veren>berr
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Kiyâmet günü, herkesin dünyâda iken yaptiklarinin hesâbini ve hakkini en iyi bilen ve veren>deyyan>el-deyyan
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Kullarin günâh, ayib ve hatâlarini pek çok örtüp, bagislayan>gafur>el-gafur
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Kullarinin hallerini islâh edip tövbeye götüren, diledigini yaptirmaya gücü yeten>cebbar
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Ma'bûd, rab, ilâh olan, zâtinda bulunmasi lâzim ve lâyik olan bütün sifatlari kendisinde bulunan, hiçbir seye muhtaç olmayan, kendisinden hiçbir sey gizli kalmayan>vacid>el-vacid
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Mahlûkâtin (varliklarin) yok olmasindan sonra, bâkî olan (varligi devâm eden) yalniz kendisi kalan, hiç yok olmayan>ahir>el-ahiru
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Mahlûkâtin dünyâda ve âhirette islerini hakkiyla yerine getiren, rizklari veren, tevekkül etmeye (kendisine güvenilmeye) lâyik olan>el-vekil>vekil
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Rahmeti, ilmi, kudreti, ihsâni ve nîmetleri her seyi kusatan ve her seye kâfi olan, kudretinin ve ilminin nihâyeti olmayan>vasi>el-vasi
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Varliginda sek ve sübhe olmayan, her eserinde varligina deliller, isâretler bulunan yüce allah>ez-zahir-zahir
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Varliginda sek ve sübhe olmayan, her eserinde varligina deliller, isâretler bulunan yüce allah>zahir>ez-zahir
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Yaradan, yoktan var eden. Yarattiklarini farkli sekiller ve özelliklerle birbirinden ayiran>bari>el-bari
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Zâtinda benzeri olmamakta tek olan>vahid>el-vahid
Allahü teâlânin esmâ-i hüsnâsindan (güzel isimlerinden). Öldükten sonra, kabirlerinde çürümüs ve dagilmis olan cesedleri diriltip mahsere, (arasât meydanina) sevkeden, gönderen>bais>el-baisu
Allahü teâlânin insanlari imtihan etmek, denemek için verdigi maddî ve mânevî üzüntü, sikinti, musîbet, âfet>bela
Allahü teâlânin isim-i serîflerinden. Cemâl sâhibi>cemil>el-cemil
Allahü teâlânin ismi söyleyince, isitince ve yazinca "o, azîz ve celîldir (yücedir)" mânâsina söylenilen ve yazilan saygi ifâdesi>azze vecelle
Allahü teâlânin ismini anarak söz verme, ahd>and>and
Allahü teâlânin kahr ve gazab sifatlarindan. Azamet, büyüklük, ululuk, hiçbir seye muhtâç olmamak>celal
Allahü teâlânin kur'ân-i kerîmde yapilmasini açikca bildirdigi emirler>farz>farz
Allahü teâlânin sifatlarindan. Allahü teâlânin varliginin sonsuz olmasi, hiç yok olmamasi>beka
Allahü teâlânin zâtî sifatlarindan. Allahü teâlânin zâtinda, sifatlarinda ve islerinde tek olup, ortagi olmamasi>vahdaniyet
Allahü teâlânin, mü'minlere ihsân ettigi islerin iç yüzüne vâkif olma kuvvet>feraset>firaset
Allahü teâlânın varığına inanmayan, dinsiz>ateist
Allahü teâlâya yemîn ederim mânâsina, yemîn sözlerinden biri>billahi
Allahü teâlâyi unutmus olan; gâfil, bilgisiz>cahil
Allahın birligine inanmak>tevhid
Allahın rızasını kazanmak için yapılan tüm işler>ibadet
Ally McBeal dizisindeki bas kahraman olan ayni adli karakterin meslegi nedir?>avukat
Alma ........ Ahini, cikar aheste aheste>mazlumun
Alma mazlumun ahını_____aheste aheste>cikar>çıkar
Alma ordusunda kullanilmis olan otomatik bir tabanca?>Parabellum
Alman bakteriyolog Robert Koch neyi bulmustur?>Verem
ALman edebiyatinda iLk iLgi ceken ortacag destanindan birisinin adi nedir>NIBELUNGENLIED
Alman hava kuvvetleri.>luftwaffe
Alman olum kamplarinda yahudileri oldurmekte kullanilan gaz>zyklon b
Alman ordusunda kullanilmis olan otomatik bir tabanca?>Parabellum
Alman orusunda kullanilmis olan otomatik bir tabanca>parabellum
Alman otomobil firmalarindan volkswagen'in cok talep gordugu icin her sene modifiye edilen ve en sevilen modeli>polo
Alman parasinin simgeleyen harfler?>DM
Alman sineması; uzak, egzotik diyarlarda, gizemli dekorlarda geçen öyküler anlatmayı seven alman yönetmen>werner herzog
Alman yapimi ve alman ordusunda kullanilmis olan otomatik bir tabanca>parabellum
Alman>germen
Almanca da armut>birne
Almanca da cumartesi>samstag
Almanca da ekmek>brot
Almanca da hala ,teyze>tante
Almanca da kedi>katze
Almanca da nisan>april
Almanca da tilki>fuchs
Almanca gunes ne demektir>sonne
Almanca lider manasına gelen aynı zamanda adolf hitler'in lakabı olan kelime>fuhrer
Almanca sene>jahr
Almanca yildiz ne demektir>stern
Almanca'da EVET>Ja
Almanca'da hayır>nein
Almanca'da hizli ne demektir>schnell
Almancada amca>onkel
Almancada anne>mutter
Almancada aptal>dumm
Almancada ben>ich
Almancada bina>gebäude>gebaude
Almancada biz>wir
Almancada demir>eisen
Almancada elbise
Almancada ev>haus
Almancada kirmizi>rot>rot
Almancada kuzu
Almancada masa>tisch
Almancada merhaba>guten tag
Almancada nasılsın>wie gehst du
Almancada okul>schule
Almancada para>geld
Almancada sari>gelp
Almancada seni seviyorum>)>ich liebe dich
Almancada siyah>schwarz
Almancada siz>ihr
Almancada soru>frage
Almancada su>wasser
Almancada tesekkür etmek>danke
Almancada teşekkür ederim>dankeschön
Almancada yardim>hilfe
Almancada yaz>sommer
Almancada yesil>gruen
Almancada yesil>yegrün
Almancada yol>weg
Almancada zaman>zeit
Almanca`da aile>familie
Almanca`da melek>engel
Almanca`da okul>schule
Almanca`da televizyon>fernseher
Almanların polonya'yı işgal tarihide olan ii. Dünya savaşının başlama tarihi nedir>01 eylul 1939
Almanya merkez bankasi>bundesbank
Almanya nin eski baskenti neresi>bonn
Almanya nin unlu siyasal magazin dergisi>spiegel
Almanya' da dogup, romanya' da denize dokulur. Tarihimizde onemli yeri olan turkulere konu olmus irmaktir>tuna
Almanya'da bulunan minareli en büyük cami hangi sehirdedir>mannheim
Almanya'da dogup, romanya'da denize dokulur. Tarhimizde onemli yeri olan irmaktir>tuna
ALmanya'nin 2. dunya savasi muttefikLerinden?>Libya
Almanya'nin bir onceki basbakaninin adi>helmut kohl
Almanya'nin plaka isareti?>D
Almanya'nin problemleri ancak 'kan ve kilic' ile cozumlenir diyen devlet adami kimdir>bismarck
Almanya'nın eyalet sayısı Yaziyla>Onalti
Almanya'ya ait bir havayolu sirketi>lufthansa airlines
Almanyada bir sehir>bochum
Almanyada bir sehir>hamburg
Almanyada bir sehir>hannover
Almanyada bir sehir>koln
Almanyanin baskenti>berlin
Almanyanin taninmis kentlerinden biri>munih
Almanyanin ünlü araba markasi>mercedes
Almanya’ nin koln kentine adini veren madde>kolonya
Alo jandarma>156
Alo polis>155
Alo rtük>178
Alo trafigin telefon numarasi kaçtir>154>154
Alo Trafik?>154
Alonzo mourning'in lakabi>zo
Alp daglarinin bulundugu kita>avrupa
Alp dağılarının yüksekliği nedir (m olarak)>4807
Alparslanin hancerlenerek sehid edildigi yil>1072
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü>liste
Alt cenelerinin arasinda yiyecek deposu olarak kullandiklari keseleri olan "leyleksiler" takimindan bir kus turu>pelikan
Alt gecitlerin zeminden olan gecit yuksekligi>gabari
Alt geçit>hemzemin
Alt kisim, yer>zemin
Alt+a=>tumunu sec
Alternatif akimi dogru akima donusturen aygit>redresor
Alternatif akimi dogru akima donusturen aygit?>Redresor
Altigende kac aci vardir?>6
Altin Ayakkabi odullu gol kralimiz?>Tanju Colak
Altin ayi ödülünü kazanan susuz yaz filminin yönetmeni kimdir>metin erksan
Altin cehennem üstü cehennem ortasi cennet>ates böcegi>ates bocegi
Altin in simgesi>AU
Altin tel,altin iplik>zerriste
ALtin ve sirma isLemeLi ipekLi kumas>Diba
Altin ya da gumus tellerle dantel gibi zarif motiflerin yaratildigi kuyumculuk isi>telkari
Altin yaldizli ince gumus tel>sirma
Altin, gumus, kömür gibi elementler>maden
Altin, gümüs gibi madenlerle yapilmis alasimlarin degerli maden orani>ayar
Altinci cumhurbaskanimiz>fahri koruturk
Altinci his filmindeki aktor>bruce willes
Altinkoku de denilen kusturucu bir bitki>ipeka
Alttan ittirmeli üstten tüttürmeli çok oturgaçli götürgeç>tren
Alttur sorunu dikkate alinmazsa dogada ortalama kac cesit bocuk vardir?>800.000
Altturleri dikkate alinmazsa dogada ortalama kac cesit bocek vardir>800.000>800000
Altı karbonlu bir şeker>glikoz
Alumunyumun ana cevheri olan tortul kayac>boksit
Alveol hangi organda bulunur>beyin
Alyuvar>eritrosit
Alyuvarlar, bakteri ve yikilmis doku kalintilari gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sivisidir>cerahat
Alçak uçar beyaz beyaz açar>degirmen>degirmen
Alçak, korkak, güvenilmez>muhannet
Alın yazısı>mukadderat
Alınmış bir şeyi geri verme> iade
Alınmış bir şeyi geri verme>iade
Alıntı>iktibas
Alısveriste durgunluk>inikas
Ama, fakat>lakin
Amac, gaye, maksat>erek
Amac, gaye, maksat>Erek
Amacindan sapmak>cavmak>çavmak
Amasya genelgesi hangi tarihte yayinlandi.(gün ay yil)>22 haziran 1919>22.06.1919>22/06/1919
Amazon havzasinin yukarisinda ormanla kapli yaylalara verilen ad>selva
Amazonda aileler halinde yasayan uzun kuyruklu kucuk bir maymun turu>titi
Amberbaligi (ispermecet balinasi)>kasalot
Amblemi saha kalmis at olan spor araba?>Ford Mustang
AMBLIYOPI>Gozde belirli bir bozukluk olmaksizin olusan gorme tembelligi.
Ambulans denen aracin dilimizdeki adi nedir>cankurtaran
Amelde mezhep lerden biri>maliki
Ameli gerektiren, kendisi ile amel etmek vacib olan makbul hadis>sahih hadis
Ameli hafîf olana (yâni iyilikleri hafif, günâhlari agir gelene) gelince; artik onun yeri hâviyedir. Bildin mi hâviye nedir? O, yakici bir atestir. Ayeti hangi surede geçmektedir>karia
Ameller, arzular>amal
Amelleri ve ahlaki guzel olan bazi muminlerde zuhur eden harikalar>meunet
Amellerin tartildigi alet>mizan
America on line>aol
American Psycho da oynayan yakisikli sapik?>Christian Bale
American standart code for information interchange>ascii
Amerika Baskanlik secimleri kac yilda bir yapilir?>4
Amerika birlesik devletleri'nde en cok konusulan ikinci dil>ispanyolca
Amerika birlesik devletleri'nin baskenti>washington
Amerika birlesik devletleri'nin korfez savasi'ndaki harekatinin adi>col firtinasi
Amerika birlesik devletleri'nin kuruldugu yil>1787
Amerika birleşik devletleri'nin 1867 yılında rusya'dan 7,200,000 $ karşılığında satın aldığı eyaleti>alaska
Amerika birleşik devletleri'nin başkenti değil eyaleti olan washington'un başkenti neresidir>olympia
Amerika da bir eyalet>kuzey dakota
Amerika hangi yil kesfedildi>1492
Amerika ile asya arasindaki okyanus hangisidir>büyük okyanus
Amerika kitasi kac yilinda kesfedilmistir>1492
Amerika kitasinda ayni isimle iki ulke>guyana
Amerika kitasini Asya'ya baglayan bogaz?>Bering Bogazi
Amerika kitasi’na adini veren italyan denizci>amerigo vespucci
Amerika kıtasında servis sunmakla birlikte, son zamanlarda diğer kıtalarda da etkin hale gelen, dünyanın en büyük ve en çok aboneye sahip internet kuruluşu>aol
Amerika Savunma Bakanligi'nin bulundugu yer?>Pentago
Amerika savunma bakanligi>pentagon
Amerika tarihinin tek sakalli baskaninin adi nedir ?>Abraham
Amerika temsilciler meclisi ile senatosunun 1957 yilinda dönemin baskanina, ortadoguya ekonomik ve askeri yardim yetkisi veren kararlari>eisenhower doktrini
Amerika ve japonya tv formati.>ntsc
Amerika ve japonya’nın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir>biruni
Amerika ve kanada sinirinda bulunan dünyanin en buyuk selalesi>niyagara selalesi
Amerika' da yasayan ve kurku icin avlanan yabani kedi>oselot
Amerika'da asiri milliyetciligi,yahudi-zenci ve katolik dusmanligini savunan toplulugun adi nedir?>Ku Klux Clan
Amerika'da bi universite.>harward
Amerika'da elektrik frekansi kaç hertz'dir>60 hertz
Amerika'da Tennessee de 1865'de kuruLan KKK kisaltmasiyla bilinen irkci organizasyonun adi nedir?>Ku Klux Klan
Amerika'nin batisinda, federal orduya karsi koyan, 1876 yilinda little big'de general custer'i yenen siyu seflerinden birisi(oturan boga lakapli)>sitting bull
Amerika'nin batisinda, Federal Orduya karsi koyan, 1876 yilinda Little Big'de General Custer'i yenen Siyu seflerinden birisi(oturan boga)?>Sitting Bull
Amerika'nin biLi$im ve biLgisayar merkezi?>Silikon Vadisi
Amerika'nin bir eyaleti>california
Amerika'nin en bilinen telefon markasi>motorola
Amerika'nin guneybatisinda, 1876-1886 yillari arasinda, federal orduya gosterdigi direnisle unlu bir apaci sefi>geronimo
Amerika'nin unlu bir cep telefonu markasi?>Motorola
Amerikada bir kent?>Kentucky
Amerikada muslumanligi secmis muslumanligin irkclik ve zenci kavrami ile birlestiren bir duzen icinde belli bir sure yasamis ve hacc vazifesi sirasinda muslumanligin bir irka degil dünya insanlarina oldugunu gorup suregelen yanlislari duzeltmek icin mucadele ederken sehid edilmis olan zenci amerikali musluman kimdir>malcom x
Amerikada rahipti. Bir zenci kadinin otobuste asagilanmasi sonucu buyuk bir boykot duzenlemis ve zencilerin lideri olmustur>Martin Luther King
Amerikada rahipti. Bir zenci kadinin otobüste asagilanmasi sonucu büyük bir boykot düzenlemis ve zencilerin lideri olmustur>Martin Luther King
Amerikada yetişen bir ağaç>Bilader
Amerikadan ithal ekonomimizi kurtamak için medet umulan ve su anki ekonomi bakani kimdir>kemal dervis>kemal dervis
Amerikadan ithal ekonomimizi kurtamak için medet umulan ve şu anki ekonomi bakani kimdir>kemal derviş>kemal dervis
Amerikan armudu>avakado
Amerikan armudu>Avokado
Amerikan armudu?>Avokado
Amerikan bagimsizlik bildirgesinin ilan tarihi>4 Temmuz 1776
Amerikan bagimsizlik savasi liderlerinden; koleligin kaldirilmasi icin savasmis, paratoneri bulmustur>benjamin franklin
Amerikan bagimsizlik savasi ve 1. Dünya savasi sonrasi imzalanan anlasmalar hangi sehirde imzalanmistir>paris
Amerikan basketbol liginin kisa adi nedir>nba
Amerikan borsasinin kalbinin attigi yer neresidir (neyzen)>wall street
Amerikan devesi>lama
Amerikan futbolu kac kisi oynanir>16
Amerikan pamugu>Akala
Amerikan para birimi>Dolar
Amerikan uzay ve havacilik dairesi>nasa
Amerikanin elinde bulundurdugu iceriginde ne oldgunu hicbir ulkenin de bilmedigi kokusuz ve cok etkili biyolojik silah(ily)>mx gazi
Amerikayi kim kesfetti>kristof kolomb
Amerikayi kim kesfetti>kristof kolomb
Amerikayı kim keşfetmiştir> Christof Colomb
Amerika’yi kesfeden kristof kolomp hangi ülkedendir>italya
Amiga'nin yeni işletim sistemine verdigi isim>amiga os 4.0
Amik ovasi hangi ilimizdedir>hatay
Amin maalufun ünlü kitabi>semerkant
Amip nasil cogalir>bolunerek
Amirak kitasina adini veren kasif?>Americo Vespucci
Amiral yetkisiyle gorevli deniz subayi>komodor
Amiral yetkisiyle gorevli deniz subayi>Komodor
Amirler>UMERA
AMNEZI>Hafizanin kismen veya tamamen kaybolmasi.
Amonyak kokulu,suyla her oranda karisabilen,yogunlugu dusuk bir sivi>etilamin
Amonyak tuzu?>Nisadir
Amprizm ve liberazlizm savunucusu,bilim yolu ile gelisme tezinin sahibi kimdir>john-locke
Ampullerde isik olustuirmak icin kullanilan filament>volfram
Ampullerde isik olusturmak icin kullanilan filament>tungsten
Ampulun icindeki akkor tele nedenir>fleman
Amsterdam.nl.eu.undernet.org sunucusunun admin'i kimdir?>UnderTow
An>lahza
Ana atardamar>aort
Ana kitap manasina "ümmü'l-kitâp" dinin asillarini ihtiva eden manasina "el-esâs", ana hatlariyla islâm'i anlattigi için "el-vâfiye" ve "el-seb'u'l-mesânî", birçok esrari tasidigi için "el-kenz" denilen sure>fatiha
Ana konusu magaralar olan bilim magara bilimi>speloloji
Ana rahmindeki cocuk>cenin
Ana sarsintidan sonra yerkabugu'nda bozulan dengenin saglanamsi için meydana gelen küçük deprem>artci deprem
Ana,anne>valide
Ana,esas>temel
Ana-baba>ebeveyn
Anadolu beylerbeyligi'ni kuran padisah>yildirim bayezid
Anadolu hisari'ni hangi padisah yaptirmistir>yildirim beyazit
Anadolu hisarinin diger adi>guzelce hisari
Anadolu hisari’nı hangi padişah yaptırmıştır>yildirim beyazid>yıldırım beyazıt
Anadolu hisarını kim yaptırmıştır>yıldırım beyazıt
Anadolu Selcuklu devletinin 10. Hukumdaridir. Devlet Onun zamaninda en ihtisamli donemini yasamistir>Alaeddin Keykubad
Anadolu Selcuklu devletinin 10. Hukumdaridir. Devlet O’nun zamaninda en ihtisamli donemini yasamistir>Alaeddin Keykubad
Anadolu selcuklu devletinin kurucusu>suleyman sah
Anadolu selcuklu devletinin ucuncu hukumdari, hacli ordularina karsi anadoluyu, hatta islamdünyasini kahramanca savundu>kilic aslan
Anadolu Selcuklulari ve Osmanlilarda,belirli bir gorev ve hizmet karsiliginda kisilere verilen,yillik 3-20 bin akce olan toprak?>Zeamet
Anadolu selçuklu ordusu ile bizans ordusu arasinda 1176'da denizli yakinlarinda yapilan savas>miryokefalon
Anadolu selçuklularından sonra kurulan beyliklerden beyşehir çevresinde kurulanı>esrefogullari
Anadolu turk toplulugunda esnaf teskilati>ahilik
Anadolu ve buyuk selcuklu mimarisinde anitmezar>kumbet
Anadolu ve Buyuk Selcuklu mimarisinde anitmezar>Kumbet
Anadolu ve rumeli de hayvancilikla ugrasan gocebe turkler>yorukler
Anadolu ve Rumeli de hayvancilikla ugrasan gocebe Turkler>Yorukler
Anadolu Yarimadasi'nin batidaki en uc noktasi?>Bababurun
Anadolu' daki türk beyliklerinin hangisinin topraklarinin osmanli topraklarina katilmasiyla osmanli' da ilk denizcilik faliyetleri baslamistir>karesi
Anadolu'da bulunan ilk yazili belgeler>kultepe tabletleri
Anadolu'da yasamis medeniylerden biri>frigyalilar
Anadolu'daki disi bereket tanrIsInIn adI nedir ?>kybele
Anadolu'daki disi bereket tanrIsInIn adI nedir>Kybele
Anadolu'nun batisinda antik kent (Kalintilari Izmir'in Selcuk ilcesindedir)>Efes
Anadolu'nun kapilarini türklere açan savas>malazgirt>malazgirt savasi
Anadolu'ya civi yazisini getirerek Anadolu'da tarih devirlerini baslatan uygarlik>asur
Anadolu'ya sistemli ve planli ilk türk akinlarini yapan selçuklu hükümdari kimdir>cagri bey
Anadolu'ya çivi yazisini getirerek anadolu'da tarih devirlerini baslatan uygarlik>asur
Anadolu'yu kesin türk yurdu yapan miryokefalon savasi'nda selçuklu ordusunun basinda kim vardi>2 . Kilicarslan
Anadoluda 1200 yil hukum surmus hitit devletinin diger adi nedir>eti
Anadoluda hitittlerden önce yasamis halk toplulugu>hattiler
Anadoluda ozellikle haci tasan , muharrem ertas, neset ertas gibi ozanlarin okuduklari eserlere ne ad verilir>bozlak
Anadoluda yol ve tarla kenarlarında yetişen beyaz çiçekli, 1-2 metre boyunda zehirli bir bitki>baldiran
Anadolunun bir kisminda gecerli yoresel yardim istame,imdat icin kullanilan unlem>havar
Anahtar çıkarıldıktan sonra motorun elektronik olarak kilitlenmesinisağlayan sistem>immobilizer
Anakara>Kita
Anakart ureticisi olup da yeni yeni islemci piyasasina giren firma>via
Anakent veya en buyuk faaliyet merkezi anlaminda yunanca bir kelime>metropolis
Anakent, anasehir_>metropol
AnaLitik geometride bir noktanin y koordinatLarina ne denir>ORDiNAT
Analitik geometride bir noktanin y koordinatlarina ne denir?>Ordinat
Analitik psikolojinin kurucusu,isvicreli psikiytr>carl gustav jung
Analiz>cozumleme
Analiz>Cozumleme
ANALJEZIK>Agri kesici.
Anallar adi verilen ilk tarihi yazili yilliklar tutan medeniyet>hitit>hititler
Analog bir veriyi dijital bilgisayar verisine dönüstüren cihaz>digitizer
Analoji>Ornekseme
Anasrsi>teror
Anatolia ablumuyle turkiyede ve dünya capinda taninan unlu turk grubu>pentagram
Anayasamizin ilk maddesi ne ile ilgili>devletin sekli
Anayoldan ayrilan yolun baslangic noktasi?>Sapak
Anayurdu ABD olan, baska hicbir kurbaganinkine bir ses cikarip bu ozelligi sayesinde diger turlerinden kolayca ayirtedilebilen bir kurbaga cinsi>Okuzkurbagasi
Ancak mikroskopla gorulebilen tek hucreli canlilarin ortak adi>mikroorganizma
Ancak mikroskopla gorulebilen tek hucreli canlilarin ortak adi>Mikroorganizma
Andlasma, sozlesme>akd
Andolsun ki allah'in peygamberi'nde sizin için, (yani) allah'a ve ahiret gününe kavusmaya inanan ve allah'i çok anan kimseler için, en güzel bir örnek vardir. Ayeti hangi surede yer alir>ahzab>ahzab 21
Andolsun zamanaki gerçekten insan ziyandadir.ancak iman edip yararli isler isleyenler ,birbirlerine hakki tavsiye edenler ve birbirlerine sabri tavsiye edenler müstesnaayetleri hangi surede yer almaktadir>asr
Andorra hangi iki ulke arasindadir>ispanya-fransa
Andorra'nin baskenti>andora la vella
ANEMI>Kisaca, halk arasinda kansizlik olarak bilinen anemi, alyuvarlarin sayi olarak az olmasi ve alyuvarlarin icerisinde bulunan hemoglobin adi verilen maddenin miktarinin azligidir.
ANEMIK>Kan degerleri dusuk olan, yani kan sayiminda eritrosit sayilari ve hemoglobin miktari dusuk olan kisi.
ANERJI>ozel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanin savunma yeteneginin kaybolmasi.
ANESTEZI>Doktorlar, ameliyat sirasinda agri duymamasi icin, ameliyattan once hastaya bir igne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanin bilincini yitirerek uykuya gecmesine narkoz, boylece vucudundaki agrilari duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol acan maddelere de anestezik denir.
Angola'nin baskenti>luanda
Angut nedir>kus
Anhidritin simgesi > caso4
Anhidritin simgesi ?>caso4
ani hava hareketi>turbulans
Ani olarak ortaya cikan,bel kaslarinin kirislerini ilgilendiren bel agrisi>lumbago
Ani olarak yaptigimiz hareket>refleks
Ani olarak yaptigimiz hareket>refleks
Ani saldiri>baskin
Ani ve beklenmedik saldiri>baskin>baskin
Ani>apansiz
Aniden gelen felaket anlamina gelen bir sure ismi>karia
AnIlarIn gUnU gUnUne yazIlarak bir araya toplanmasIndan olu$an yazI tUrU ?>Gunluk
Anime edilebilen bir resim formati>gif
Anit mezar>mozole
Anit mezar>Mozole
Anitkabir'in mimaridir ?>Emin Onat
Anitkabir'in yapilmasinda gorev alan mimarlardan biri?>Emin Onat
Anitkabirdeki aslanliyolda bulunan aslan heykellerini yapan heykeltras>huseyin ozkan
Anitlar ve taslar üzerine yazilmis yazilari inceleyen,çözümleyen ve yorumlayan bilim dali>epigrafya
Anitmezar>Mozole
Ankara büyüksehir belediye baskani kim>melih gokcek
Ankara ne zaman baskent olmustur>13 ekim 1923>13.10.1923>13/10/1923
Ankara nin bir ilcesi>Mamak
Ankara savasi kac yılında yapılmıstir>1402
Ankara savasindan sonra yildirim bayezid'in ogullari arasinda taht kavgalariyla geçen 11 yillik dönem>fetret devri
Ankara savası ne zaman yapılmıstır>1507
Ankara' da kale civarinda bulunan tarihi alışveriş semtinin adı>samanpazari
Ankara' da kavaklıdere mevkiinde otobus durakları yanında eski bir park>kugulupark
Ankara' nin buyuksehir belediyesi ambleminde de yer alan gozde alisveris merkezi>atakule
Ankara'da bir milli park?>soguksu milli parki
Ankara'da bir semt?>etlik
Ankara'nin baskent olusundan sonra kurulan ilk muze>etnografya>etnografya
Ankara'nin eski adi>angora
Ankara'nin gozde alisveris merkezi?>Atakule
Ankara'nin gozde alisveris merkezi?>Karum
ankara'nin ilcesi olan etimesgut'a adini veren kimdir?>ahi mesud
Ankara'nin plaka no'su>06
Ankara`nin bir ilcesi>cankaya
ANKSIETE>Ic sikintisi, ic daralmasi.
Anladim isi, marifet allah'i aramakmis; marifet bu, gerisi yalniz celik comakmis.. Diyen sair>necib fazil kisakurek
Anlam>mana
Anlam,mana>meal
Anlama gucu, zeka, feraset>anlayis>anlayis
Anlama gücü, zeka, feraset>anlayis>anlayis
Anlama,kavrama,idrak>derk
Anlami kuvvetlendirmek icin vallahi ve billahiden sonra soylenen soz>tallahi
Anlamsiz>manasiz>manasız
Anlasilmasinda güçlük, çekilen, karisik>caprasik>çaprasik
Anlasma>muahede
Anlasma>Mutabakat
Anlasma, sozlesme>akd
Anlasmazlik, ihtilâf, düsmanlik, diyet; rüsvet, adam öldürme hariç yaralama diyeti>ers
Anlatimin, istenilen etkiyi saglayacak kadar güzel ve sanatli olmasi>belegat
Anlatmak,belirtmek>ifade etmek
Anlatsam sesimi duyarmisiniz misralarimda! Dokunabilirmisiniz gözyaslarima ellerinizle adli şiirin yazari¿>orhan veli kanik
Anlayis; iyiyi kötüden ayiran anlama kuvveti>fehm
Anlayisla yürümek,tedbirli davranmak ve sonucu bilinmeyen seylere hemen atilmamak>hazm
Anlayisli, sezgili ve bilgili (kimse)>arif>arif
Anlayisli, uyanik, zeki anlamlarina gelen istanbul' da bir semt adi>zeyrek
Anmak, hatirlamak>zikir
Annabel Lee adli unlu siiri de yazan, Ingiliz Edebiyati'nin unlu,gizemli yazari kimdir?>Edgar Allan Poe
Anne baba>ebeveyin
Anne vucudunda gebelige bagli olarak meydana gelen degisikliklerin eski haline donmesi icin gecen 6-7 haftalik sure>lohusalik
Anne>Ana
Anne>valide
Anne>Valide
Annenin ilk sutune ne ad verilir>kolostrum
Annesi annemin kaynanasi olan kisi benim neyim olur>babam
Annie lenox hangi grubun solistiydi ?>EURYHTMICS
Annie lenox hangi grubun solistiydi>EURYHTMICS
Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senedine ne ad verilir>tahvil
ANOREKSI>Anorexia Nervosa, ozellikle genc kadinlarda gorulebilen, yemek yememek, cok az uyumak, buna ragmen cok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kisinin cok sismanladigi kanisi ile mubalagali bir sekilde rejim uygulamasi ile baslar, onceleri kontrol edilebilen istah bir sure sonra hakikaten yok olur ve zayiflama normal olculeri asar.
Anormal vücut hücrelerinin basibos ve kontrolsüz bir sekilde üremeleri ile meydana gelen bir cesit hastalik>kanser
ANOSMI>Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildigi gibi koku siniri ile ilgili beyin bolgesindeki patolojilerde de gorulebilir.
ANSEFALIT>Beyin iltihabi.
Ansızın gelen felaket , sıkıntı veren olay>musibet
Ant icme>kasem
Ant>Yemin
Antakya hangi ilimizin sehir merkezidir>hatay
Antakya’nin ünlü peynirli kadayifinin adi ne>kunefe
Antalya da ki antik kent>aspendos
Antalya ilçesi>finike
Antalya nin bir ilcesi>anamur
Antalya nin en hizli ve guvenli internet servis saglayicisi>antnet
Antalya nın bir ilçesi>elmali
Antalya yakinlarinda bulunan unlu bir arkeolojik magara?>karain
Antalya yakınlarında bulunan ünlü bir arkeolojik mağara> karain
AntaLya yoresine ait bir yemek>Arapaşı
Antalya'da ki tarihi magara>Karain
Antalya'daki gagai antik kentinin bulundugu yerin adi>aktas
Antalya'nin 48 km dogusundaki aspendos antik tiyatrosunun seyirci kapasitesi kaçtir>15000
Antalya'nin bir ilcesi>Akseki
Antalya'nin bir ilcesi>kas
Antalya'nin seralari ile ünlü kasabasi>gebiz
Antalya'nın bir ilçesi>elmali
antalyada bir magara?>beldibi magarasi
AntaLyada bir pLaj?>Lara
Antalyada bir çay>alara
antalyada bulunan dim magarasinin diger adi?>gavurini magarasi
Antalyada unlu bir magra>karain
AntaLyafa bir pLaj?>Lara
Antalyanin bir ilcesi>finike
Antalyanin turistik ilcesi>manavgat
Antalya’daki antik kent>Aspendos
Antartika haric tum dunyadaki kitalara ilk ayak basan kisi kimdir?>Kaptan Cook
Antayanin bir ilcesi>kemer
Anti balistik fuzeler anlasmasi>abm
Anti-duhring'in yazari unlu dusunur>friedrich engels
ANTIENFLAMATUAR>Iltihabi reaksiyonu onleyen madde, ilac...
Antik devir?>Antikite
Antik Yunanda hekimlik tanrisi?>Asklepios
Antimon'un simgesi>sb
Antimon'un simgesi>Sb
Antimon'un simgesi>sb>sb
ANTISEPTIK>Mikroplari, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularina yerleserek hastaliga yol acan bakteri, virus, mantar gibi tek hucreli asalak canlilari yok etmek saglikli yasamin temel kosullarindan biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi degisik adlarla anilan bircok madde bu amacla gelistirilmistir. Ama genel olarak "mikrop" olduruculer denen butun bu maddelerin bazi ozellikleri ve kullanimlari farklidir.
ANTISEPTIKLER NASIL ETKI YAPAR?Kimyasal antiseptiklerin mikroplar uzerinde nasil etkili olduklari tam olarak aciklanamamistir. Bu maddeler dogrudan dogruya mikrop hucresine girerek yasamsal islevlerini engelleyebilecegi gibi, mikrop hucresinin dis zarini eriterek de yikici etki gosterebilir. Ne var ki bircok antiseptik normal hucreler uzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yuzden bu maddelerin dikkatli kullanilmasi gerekir. Bazi antiseptikler agizdan alindiginda ya da vucuda siringa edildiginde agir sonuclara, hatta olume yol acabilir.
ANTISEPTIKLERIN TARIHI>Insanlar, "mikrop kuraminin" bulunmasindan yuzyillarca once neden ve nasil etki yaptigini bilmeksizin antiseptikleri kullaniyorlardi. ornegin cig etin bol tuz ve baharatla yogrularak sucuk biciminde saklanmasi, sebzelerin yogun bir tuz ve limon ya da sirke cozeltisi icinde bekletilerek tursu yapilmasi, bakterileri buyuk olcude yok ederek bu besinlerin bozulmasini onluyordu. Bugunku antiseptikler ise Louis Pasteur'un degerli calismalarinin urunudur.
ANTISPAZMODIK>Spazm cozucu, daha cok ic organlardaki duz kaslarin kasilmalarini cozen ilac grubuna verilen isim.
ANTISTATIK>Statik elektrik birikimini onleyen madde.
ANTITOKSIK>Toksin giderici.
ANTITuSSIF>oksuruk giderici.
ANTIVIRAL>Viruslara etkili, viruslarin zararli etkilerini onleyen.
Antropojen bozkir hangi bölgede bulunur>marmara
ANuLER>Halka seklinde.
ANuRI>Idrar cikaramama.
ANuS>Makat, sindirim kanalinin bitis kismi.
Any Given Sunday" filminde Al Pacino'ya eslik eden guzel?>Cameron Diaz
Anzavur ayaklanmasinin tarihi>1919>02 kasim 1919
Anımsatma,uyarma amacı ile yazılan yazı>muhtıra
Anıt mezar>mozole
Anıtkabir nerededir> ankara
AORTA>Kalpten cikan, vucudun en buyuk damari, kalpten ciktiktan sonraki kavisli bolumune arcus aorta, gogus kafesi icersinde seyreden kismina torasik aorta ve karin icersinde seyreden bolumune de abdominal aorta denir.
AORTIK ANEVRIZMA>Aort damarinin her hangi bir bolumunde gorulen genisleme.
Apandis mikroplandığı zaman oluşan hastalık>apandisit
APANDISIT>Kor barsak (apendiks) iltihabi.
Apansiz>Ani
Apastrof nedir>noktalama isareti
APATI>cevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayitsizlik.
Apaz>avuc
Apaçik>aleni
Apaçik, anlasilan>besbelli
Apaçık bir işaret ve alamet demektir.göklerde ve yerde nice ibret alınacak ....ler odugu ....lerimi birkaç paraya satmayın [bakara/41]>ayet
APEKS>Uc, tepe, zirve.
APIROJEN>Ates yukselmesine neden olan herhangi bir madde tasimayan.
APNE>Solunumun gecici bir zaman icinde durmasi.
Apollon tapInagInInda bulundugu ege bOlgesindeki antik kent ?>didim
APOPLEKSI>Felc, inme.
Apple firmasinin urettigi bir bilgisayar>imac
Apsis, kot ve ordinat'ın ortak adı>koordinat
Ara güler, sanatin hangi dali ile ugrasir>fotograf
Ara vermeden, surekli olarak, biteviye>mutemadiyen
Ara vermeden, surekli olarak, biteviye>Mutemadiyen
Ara vermek>fasila>fasıla
Ara yönlerden biri>guneydogu>güneydogu
Arab alfabesindeki son harf>ye
Arab alfabetisinde ilk harf hangisidir>elif
Arab yarimadasinda bir devlet, baskenti doha sehridir>katar
Araba kosumunda atlarin basina gecirilen cember>hamut
Araba okunun ekseni>Ig
Araba okunun ekseni>ig>ig
Araba tekerleğinin çemberini meydana getiren ağaçlardan her biri> ispit
Araba tekerleğinin çemberini meydana getiren ağaçlardan her biri>ispit
EcRiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-23-2007, 13:39   #3
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Sorular & Cevaplar 2

Arabada viteslerin gecirilmesine yardımcı bir eleman(iki kelime)>debriyaj balatasi
Arabalardaki yedek lastige ne ad verilir>stepne
Arabanin sogutma sistemi parcasi?>Termostat
Arabca alfabesinde 7. Harf>hi
Arabca da onlar>hum
Arabca harflerin her birine bir rakam degeri verilip hesaplanmasi>ebced
Arabca siz>entum
Arabcada 'andolsun'>lekad
Arabcada 'benim'>minni
Arabcada 0>sifr
Arabcada 10>asere
Arabcada 100>mie
Arabcada allah buyuktur>allahu ekber
Arabcada allah dilerse>insaallah
Arabcada allah seni muhafaza etsin>fi hifzillah
Arabcada allaha emanet ol>fi emanillah
Arabcada allahin izniyle>bi iznillah
Arabcada alti>sitte
Arabcada anne>um>um
Arabcada araba>seyyara
Arabcada ay>kamer
Arabcada bayram demek>iyd
Arabcada bes>hamse
Arabcada bizler>nahnu
Arabcada cocuk>veled
Arabcada dokuz>tisa
Arabcada donmek>recea
Arabcada dort>erbea
Arabcada elbise>libas
Arabcada gol krali>halife-i gol
Arabcada gozum benim>ayni
Arabcada gunes>sems
Arabcada iki>isneyn
Arabcada kitablar>kutub
Arabcada kole>abd
Arabcada masa ve bir sure adi>maide
Arabcada musluman kardesler>ihvanul muslimin
Arabcada nerde>eyne
Arabcada neseli>mesrur
Arabcada on>asra
Arabcada onlar>hum
Arabcada peygamberler>enbiya
Arabcada selametle>measselam
Arabcada sen muennes>enti
Arabcada seni seviyorum>ene uhibbuke
Arabcada soru>sual
Arabcada telefon>tilifun
Arabcada teslim olan kisi>muslim
Arabcada uc>selese
Arabcada yedi>seba
Arabcada yeterli>kifaye
Arabcada yol>tarik
Arabcada'bizler'>nahnu
Arabcadaki "eyne" türkcede ne demektir>nerde
Arabeskin mucidi >)>orhan gencebay
Arabi aylarin birinci gunu>gurre
Arabi aylarin on ikincisi olup, onuncu gunu kurban bayramidir. Haci olma toreni bu ayda yapilir>zilhicce
Arabistan Yarimadasinin batisindaki bolgeye ______ denilir?>Hicaz
Arabozucu, kotu huylu kisi>karacali
Aracilik yapan kimse>komisyoncu
Araclar, vasitalar>vesait
Aracın karoseri dışında, bütün parçalarını kapsayan ana bölümüdür.>sasi
Aradaki benzerlik iliskinden dolayi, bir ibarenin dilde kullandigi hakiki mananin disinda baska bir anlam icin kullanilmasi>istiare
Arafat da arefe gunu gunesin zevalinden kurban bayrami sabahi safak sokunceye kadar, kisa bir surede olsa durmak demek olan haccin bir ruknu>vakfe
Arafat ve muzdelifede iki namazi birlestirerek kilmaya ne denir>cemus salat
ARAKNOID>Beynin uzerinin orten ince zar.
Aralarinda evlilik bagi olmayan kisiler arasinda cinsel iliski>zina
Aralarinda herhangi bakimdan ilgi veya benzerlik bulunan seylerin tamami>kategori
Aralarinda isbölümü yapan tek hücreli organizmalarin bir araya gelerek topluluk olusturmalari>koloni
Aralarinda neseb (soy), süt ve evlilik bakimindan yakinlik bulunanlar>akraba
Aralarinda uzunlama vadilerin siralandigi daglara verilen ad>siradaglar>sıradaglar
Aralarindaki bir alakadan dolayi birbirine zit manalari bir ifadede toplama sanati>tezad
Aralarında 90 derecelik açı bulunan 4 ve 3 birim değerindeki iki kuvvetin bileşkesi kaçtır>5
Araliksiz, surekli olarak>mutemadiyen
Arama makinalarini daha verimli ve akilci kullanmak için gelistirilmis bir mantik. Bu mantikla arama yaparken, sözcükler arasinda and, or, not, ve, veya gibi baglaçlar kullanarak iliskiler olusturulur>boolean search
Arama motorLarinda en cok aranan keLime?>MP3
Aramızdan ayrılan ünlü komedyenimiz>Kemal sunal
Arap alfabesinde bir harf>mim
Arap alfabesinin ilk harfi>Elif
Arap dünyasindaki baas tarzi bir iktidari amaclayan turk komunistlerinin unlu ismi>hikmet kivilcimli
Arap kavminden olmayanlarin tamamina verilen ad>acem
Arapca 'ben' ?>Ene
Arapca 5 (bes)>hamse
Arapca ben>ene
Arapca da dost edinme yardim etme>velayet
Arapca da dost edinme yardim etme>Velayet
Arapca gece>Tun
Arapca gece>tun>tun
Arapca sehir demek olan kelime>medine
Arapca'da "dorduncu" anlamina gelen bir kadin isimi>rabia
ArapCa'da bir harf ?>gayin
ArapCa'da bir harf>Gayin
Arapcada "ben">ene
Arapcada ben>ene
Arapcada bir>ehad
Arapcada buyurunuz manasina gelir>lebbeyk
Arapcada evet ne demektir>neam
Arapcada hayir ne demek>la
Arapcada ilkindi vakti>asr>asr
Arapcada ol!emri>kun
Arapcada oruc>savm
Arapcada uçak>tayyare
Araplarda babalarin ogullarinin ismi ile anilmasi geregi resulullah (s.a.v)’in kunyesi>ebul kasim
Arapça "allah bilir ki..." demektir>alimallah
Arapça bir kelime olup kökü sadem den gelmektedir. "savaşcı,inatcı" gibi manalar taşıyan bu kelime aynı zamanda bir ulkenin liderinin ismidir>saddam
Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle ugrasan alime ne ad verilir>muhaddis
Arapça bir kelime olup, isyan eden, itaatsiz, baskaldiran>asi
Arapça övünç,övünme, iftahar etme>mefharet
Arapça'da agaç anlamina gelir>secere
Arapça; "inandik!" demektir>amenna
Arapçada kelebek>ferase
Arapçada seni seviyorum>ene habbeke
Ararat dagi hangi ilimiz sInIrLarI icindedir ?>Agri
Arastırma,sorusturma>tahkim
Araz>ilinek
Arazi uzerinde secilmis bir isaret noktasinin duseyini gosteren,yon belirtmek icin uzaktan gozlenen,geometrik bicimli tahtaya ne denir>mira
Araç hakimiyetini sağlayacak şekilde blokajı önleyerek kontrollü frenisağlayan sistem>abs
Araç soğutma devresine konan % 50 glycol + % 50 su karışımı birsıvı>antifiriz
Araç süratini istenen değerde tutmaya yarayan elektronik kontrol düzeneği>cruise control
Araç tekerleklerinin ani devir değişikliklerinde özellikle buzlu zeminlerdepatinaj yapmasını engelleyen sistem>asr
Araçlarda ilk hareketi sağlayan motor>mars motoru
Araçlarda sürüş anında sürücü ve yolcuların güvenliklerini sağlamaya yönelikbir sistemdir>emniyet kemeri
Araçlarda yakıt tüketimi kaç kilometrelik sürüş için verilir>100 km
Araçlarda yaygın olarak kullanılan batarya türü>kursun-asit bataryalar
Araçları belli bir hızda tutan ve sürücünün ayağını gazdan çekmesine olanaktanıyan bir sistem>cruise control
Arcade salonlarinin meşhur dövüş oyunu>final fight
Arda arda kullanilan cumle dizisine ne denir>soz
Ardahan in bir ilcesi>damal
Ardahanin bir ilçesi>posof
Ardarda, yavas yavas>peyderpey
Arenada boganin guresten once kapaLi tutuLdugu yer>Toril
Argo da gizli yer>zula
Argo. Çalmak, asirmak>araklamak
Argoda baskalarinin sirtindan gecinen kimse , belesci>otlakci
Argoda baskalarinin sirtindan gecinen kimse , belesci>Otlakci
Argoda bos muhabbet>geyik
Argoda esrar>ot
Argoda gizli yer>Zula
Argoda gülünç duruma düşme>madara
Argoda kacak ve yasak seylerin saklandigi gizli yer>zula
Argoda ortadan kaybolmak (iki kelime) ?>Araziye Uymak
Argoda ortadan kaybolmak (iki kelime)>araziye uymak>arazi olmak
Argoda para>mangir
Argoda para>Mangir
Argoda yalan,dolan,tuzak?>Katakulli
Argoda yok anlaminda kulanilan bir sozcuk>nanay
Argoda yok, kalmadi>Nanay
Argoda “yok, kalmadi”>nanay
Aria gsm sebekesinin kodu nedir>555
Ariel saron, "kasap" lakabini aldigi meshur katliamlari hangi multeci kamplarinda gerceklestirmisti? (...... Ve .....)>sabra ve satilla
Arife yakisir sekilde> arifane bir düsünce, dogrusu>arifane
Arilarin peteklerim yapmak icin salgiladiklari yumusak ve sarimsi madde>balmumu
Arilarin peteklerim yapmak için salgiladiklari yumusak ve sarimsi madde>balmumu
Aristo dan sonraki hoca anlamina gelen farabinin lakabi>hoca-i sani
Aristo felsefesinin islam aleminde yayilmasina yol acmis bir filozof>farabi
Aristo nun hocasi>eflatun
Aristo'nun bir yapiti>Poetika
Aristo'nun eserlerinden alinip kilise anlayisina uyarlamis olan ve ortacagda okutulan felsefe>skolastik
Aristo'nun gezerek ders verme usulu, gezimcilik, meşaiye>peripatetizm
Aristokrasi>Zadegah
Aristotales nerede dogmuştur>trakya
Aritim>rafine
Aritma, ayiklama, temizleme, birçok kisinin görevine son vermek>tasfiye
Aritmetik geometri cebir gibi dallara ayrilan bir bilim?>Matematik
Arjantin'de yasayan hristiyan mezhep cogunlugu>Katolik
Arjantin'in baskenti ?>BUENOS AIRES
Arjantin'in baskenti>buenos aires
Arjantin'in baskenti>Buenos Aires
Arjantin'in plaka isareti>ra
Arjantin'in resmi dili>ispanyolca
Arjantinin plaka isareti?>RA
Arjantinin unlu diktatoru>pinochet
Arka karin duvarinda yer alan bir organ>bobrek
Arka, geri>Art
Arkadan soyleme, cekistirme>dedikodu
Arkadan çekistirmeyi,yüze karsi eglenmeyi,baskalarini ayiplamayi ve servet biriktirip onu saymayi adet edinenlerin vay haline"ayetleri hangi surede yer almaktadir>humeze
Arkadas dost>refik
Arkadasinin sirrini konusmak, hainlikten baska birsey olamaz. Kim soylemistir bu sozu>hasan-i basri
Arkaligi ve kollugu olmayan iskemle>tabure
Arkaliksiz sandalye>Tabure
Arkasindan, ardindan>Akabinden
Arkeolojik buluntularin saptanip,tarihlerinin belirlenmesinde cesitli olcum ve analiz yontemleri kullanarak,tarihe yardimci olan bilim>arkeometri
Arkeolojik buluntularin saptanip,tarihlerinin belirlenmesinde çesitli ölçüm ve analiz yöntemleri kullanarak,tarihe yardimci olan bilim>arkeometri
Armagan>hediye
Armagan>Hediye
Armoni kuraLLarina gore ustuste bindiriLmis sesLer ?>Akor
Arnavutluk un baskenti>tiran
Arnavutluk' ta bir kent>elbasan
Arnavutluk'ta bir kent>Elbasan
Arnavutluk'un baskenti>tiran
Arnavutluk'un unlu diktatoru>enver hoca
Arnavutluk, bulgaristan, çekoslovakya, dogu almanya, macaristan, polonya, romanya ve sovyetler birligi arasinda 14 mayis 1955 tarihinde kurulan pakt>varsova pakti
Arp hangi calgi grubuna girer>telli-cekmeli
ARP nin acilimi>Address Resolution Protocol
Arp'nin açilimi>address resolution protocol
Arsenik in simgesi>as
Arsi tasimakla vazifeli melekler kac tanedir>8
Arsi tasiyan melekler. Allahu teâlâ'nin ars'i tasimakla vazifelendirdigi sekiz müvekkel melene ne denir>hamel-i ars
Arsin saginda bulunan bir agactir>sidretul munteha
Arslan burcunun yönetici gezegeni hangisidir>merkur
Artakalan, artik>bakiye
Artemis tapinagi hangi ilimizdedir>izmir
Arti uc>anot
Arti uc>Anot
Artik demir almak günü gelmisse zamandan; meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Dizelerinin yazari>yahya kemal beyatli
Artik maddelerin vucuddan atilmasinda en onemli yol>idrar
Artikulasyon>eklemlenme
Artirma ile satis>mezat
Artirma ile satis>Mezat
Artirmali satis>muzayede
Artvin ilimizin bir ilcsi>borçka>borcka
Artvin'in bir ilcesi>Hopa
Artvin-murgul'da çikartilan maden hangisi>bakir
Aruz vezninde turkce kelimelerdeki kisa heceyi vezne uydurmak icin uzun okuma>imale
aruz veznini yeni bir soyleyisle kullanan, sessiz gemi ve mehlikaa sultan siirleriyle taninan sairimiz kimdir>yahya kemal
Aruz veznini yeni bir söyleyişle kullanan, sessiz gemi ve mehlikaa sultan şiirleriyle taninan şairimiz kimdir>yahya kemal
Arz etme>sunma
Arzuhal>dilekce
Arzû, hirs, tamah>emel>emel
As, ermin gibi adlari olan etcil hayvan>Kakim
Asabe olmayan ve farz sahibi de bulunmayan fakat mürise nesep bakimindan bir yakinligi olan kimselere ne denir>zevil erham
Asabi>hircin
Asabi>sinirli
Asagi iner güle güle yukari çikar aglaya aglaya>su kovasi
Asagi, alçak, hor, hakîr>zelil
Asagi, bayagi, asagilik>adi
Asagida olan düsmekten .......>korkmaz
Asagilanan, horlanan>zelil
Asagilanan, horlanan>Zelil
Asagilik, horluk, hakîrlik>zillet
Asalak ,parazit>tufeyli
Asama, basamak>merhale
Asamasi cirakla usta arasinda bulunan zanaatciya ne denir?>Kalfa
ASCII acilimi nedir?>American Standard Code For Information Interchange
Ascii>american standart code for information interchange
ASCII?>American Standard Code for Information Interchange
Asere_i mubessereden,efendimiz'in (esselamu aleykum.v.) Ummetin emini"" diye bahsettigi sahabe kimdir>ebu ubeyde bin cerrah"
Aserite>oynamak
ASETABULUM>Uyluk kemiginin basinin, kalca kemigi ile eklem yaptigi cukurluk
Asetik asit tuzu>Asetat
Asetik asit tuzu>asetilen
Asetil salisilik asit>aspirin
ASETILSALISILIK ASIT>Yaygin olarak kullanilan ve bilinen aspirinin kimyasal adi.
Asetilsalisilik asitin gunumuzde kullanılan kısa adı nedir>aspirin
Asgari>Laakal
Ashabi kehf kac yıl uyudu>309>309
Ashabin en guzel simalarindan biri idi. Bazi zaman cebrail aleykum selam resulu ekremin huzuruna onun suretinde gelirdi kimdir bu sahabi>dihyetul kelbi
Ashabtan ve islam’i ilk kabul edenlerdendir. En çok hadis rivayet edendir. Hz. Ömer (r.a.)’In hilafeti döneminde bahreyn ve medine’de valilik yapmistir.kedileri çok sevdiginden dolayi peygamberimiz (s.a.v.) Kedilerin babasi anlamina gelen ebu hureyre lakabini vermistir. Kendisi de bu isimden hoslandigindan islam tarihinde bu isimle anilmaktadir. Ebu hureyre (r.a.)’In asil ismi nedir>abdullah
Ashab_i kehf'in kopegini adi nedir>kitmir
Asi genclik", "Devlerin aski" ile tanidigimiz efsanevi aktor>James Dean
Asi ve seyhan 'in döküldügü deniz>akdeniz
Asi yapiminda kullanilan zararli etkileri giderilmis bakteri?>Toksin
Asi yapiminda kullanilan, zararli etkileri giderilmis bakteri>toksin
Asi>isyankar
ASIDOZ>Organizmanin asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya cikan entoksikasyon tablosu.
Asik veysel'in soyadi nedir>satiroglu
asiki sadik menem mecnunun ancak adi var--bende mecnundan ozgu asiklik istidadi var dizelerinin sahibi, leyla ve mecnun mesnevilerinin en meshurunu yazan divan sairimiz>seyh galip
Asil adi hasan bin mahmud olup cem sultana ithaf ettigi "can-i cem-ayn" adli eserle taninan 15.yy tarihcisi>bayati
Asil adi hizir reis olan barbaros hayreddin pasa'ya din ve devlete hayirli hizmetler görmesi temennisi ile hayreddin ismini veren padisah>kanuni sultan suleyman
Asil adi modulator/demodulator olan internet erisim cihazlarina verdigimiz ad>modem
Asil adi the king of iron fist tournament olan psx platformunda un kazanan dovus oyununun ozgun adi>tekken
AsIL TENDONU>Baldir arka kismindaki kas grubunun, topuk kemigine birlesmesini ve ayagin asagi yukari hareketini saglayan yapi(kiris).
Asinmadan arta kalan tek tepelere verilen ad>adatepe
Asiri aptal>avanak
EcRiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-23-2007, 13:41   #4
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Sorular & Cevaplar 3

Asiri derecede süslü sanat>barok
Asiri derecede tutkuyla baglanma>fanatizm
Asiri gorgusuz ve kaba saba erkek?>Zonta
Asiri hirçin ve sinirli davranan>saldirgan>saldirgan>saldirgan
Asiri kalabaligin yigilmasi>Izdiham
Asiri milliyetcilik>Sovenizm
Asiri safahatli pahali olan>luks>lüks>luks
Asiri ulusculuk>sovenizm
Asiri uzuntu>kasavet
Asiri zayif kisi>siska>sıska
Asiri zayifliga tipta ne denir>kaseksi
Asit asetilsalisilik' in bildigimiz adi>aspirin
Asit fenik'in bir diger adi>Fenol
Asit giderici>antiasit
Asit sulfirik, asit nitrik gibi maddeleri bulan 8. Yuzyil islam dusunur ve kimyacisi>cabir ibn hayyan
Asitle birlestiginde tuz olusturan madde>baz
Asitle tepkime vermeyen elementlere denir>soy metaller
Asitlerin kırmızıya cevrilmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski haline döndürme özelliği olan, kimyasal özellikleri süt ve potasa benzeyen bir takım maddelerin genel adı>alkali
Ask bakislarla baslasaydi, öküz çoktan ....... Asik olurdu.>trene
Ask hikayesi fiLminin muziginide besteLeyen unLu fransiz sanatcisi>Lai
Ask imis alemde her ne var ise, ilm kiyl-u kaal imis dizelerinin sahibi>fuzuli
Ask, muhabbet ilahi bir ask hali>vecd
Asker bicagi>Kasatura
Asker paltosu?>Parka
Asker paltosuna ne ad verilir>kaput
Askerde piyade neftesinin rengi>yesil
Askeri arabalara takilan lakap>cemse
Askeri bir hareket için merkez olarak seçilen,askeri malzeme,mühimmat ve her türlü ihtiyaçla donatilmis yer>us
Askeri birliklerde haberlesme ve elektronik ile ilgili sinifin adi nedir>muhabere
Askeri elektronik sanayi kurumu.>aselsan
Askeri kuruluslarin web adreslerinin uzantisi>mil
Askeri kurumlarin internet alan adi (domain) uzantisi nedir>mil
Askeri ve sivil devlet görevlilerine verilen derce seviye ifade eden adlandirma>unvan
Askerin su kabı>matara
Askeriyede mezarci veya lagimci diye de adlandirilan muharip bir sinif>istihkam
Askerlerin hangi birlige ait oldugunuda gosteren sapkalarindaki kucuk dugmeciklere ne ad verilir>nefte
Askerlerin rütbelerini gösteren omuzlara takılan işaret>apolet
Askida kalmis anlaminda bir kelime>muallak
Asla zaptedilemez denilen ani kalesini alan alparslan'a abbasi halifesi tarafindan verilen ünvan>ebul feth
Aslan vucutlu misir heykeli_>sfenks
Aslan>esed
Aslanağızı çiçeği>danaburnu
Aslandan sonra gelen burc>basak
Aslanin afrikadaki rakibi.>sirtlan
Aslanlar kendi tarihlerini yazmadiklari sürece, avci hikayelerine ....... Zorundayiz.>inanmak
Aslanın saçı>yele
Aslen murdar olan seye ne denir>necis
Asli itibariyle herkes için haram olan seye ne denir>liaynihi haramactive server pages kisasi nedir>asp
Aslinda bir bilgisayar programinda yasiyoruz ve bu program insanlar uyutulurken beyinlerinde yasiyormus hissi vererek vucud enerjileri gercek dünyadaki makina sistemlerince kullaniliyor ve neo morpheus trinity uclusunun verdigi mucadeleyi anlatan filmin ismi nedir>matrix
Aslî (temel) ihtiyâçlarindan baska nisâb miktâri (dînen zengin sayilacak kadar) mali olmayan>fakir
Aslı esası yokken zihinde kurulmuş olan, kuruntuya dayanan>mevhum
Aslı, kendisi. Birşeyin eşi, tıpkısı. Mevcut olan varlık.göz>ayn
Asma kat>mezanin
Asmali konak dizisi nevsehirin hangi ilcesinde cekiliyor>urgup
Asmali Konak sinema filminin yonetmeni kimdir?>abdullah oguz
ASO>"Antistreptolizin O" icin kullanilan kisaltma. Streptolizin, "Hemolitik Streptokok" adi verilen bakterilerin salgiladigi toksinin adidir. Bu toksinin varligini tespit icin yapilan tetkike de kisaca ASO adi verilir. ASO, romatizma gibi bazi Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarinda yukselir bu acidan teshis te ASO degerleri onem tasir.
Asp nin anlami nedir>active server page
Asp'nin aciLimi nedir>ACTiVE SERVER PAGES
Aspendos antik tiyatrosu hangi ilimizdedir>antalya
Aspirini bulan bilim adamı aspirini bulmadan önce hangi şirkette çalışıyordu>bayer
Aspirinin hammaddesi nedir>sogut agacinin kabugu
Asr-i saadette olmadığı halde sonradan dine sokulan, cuma ve cenaze namazına çağırmak için minareden okunan belli sözler>sala
Asr-i saadet’ de ilk cuma namazinin kilindigi vadinin ismi>ranuna
Asri derecede cimri >pinti
Asri saadetde nihai zafer kazanilmadan ganimet endisesine dusmek muslumanlara hangi savasi kaybettirmistir>uhud
Asrimizin bediuzzamani kimdir>said nursi
Asrımızın bediuzzamanı kimdir>said nursi
Astroloji de burclar kusagina verilen ad nedir?>Zodyak
Astrolojide akrep burcu ile oglak burcu arasinda bulunan burç hangisi>yay
Astronomi biliminin kabul ettigi belirli yildiz gruplanmalari>takimyildizlar
Astronomi veya meteoroloji gözlemlerine uygun sekilde donatilmis müessese>rasathane
Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler vererek asırlar sonrasına ışık tutan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni hem de güneşin etrafında döndüğünü kopernik’ten tam 500 sene önce ispat eden büyük müslüman türk dahi kimdir>beyruni
Astronot ,kozmonot>uzayadami
Asure günü oruc tutmanin hükümü nedir>tenzihen mekruh
Asya da ki dunyanin en yuksek dag siralari>Himalaya
Asya ile amerika kitalari arasindaki bogaz>bering bogazi>bering
Asya ile Avrupa nin birlestigi yerlerin musterek adi>Avrasya
Asya ile Avrupa nin birlestigi yerlerin musterek adi>Avrasya
Asya kitasinda, dunyanin dami denilen ulke>Tibet
Asya kitasini avrupa kitasina baglayan ilk koprumuz>bogazici
Asya kitasinin en uzun nehri>yangtze
Asya senteziyle taninan bir sanatcimiz>hasan sagindik
Asya' daki dünyanin en yuksek dag siralari>himalaya
Asya'da tapinilan kutsal ruh>NAT
Asyada bir devlet ( beş harfli )>nepal
Asyada bir gol>aral
Asyada yasayan bir maymun cinsidir>makak
Asyada yasiyan pigmelere verilen ad>Negrito
Asık veysel'in soyadı nedir>satiroglu
Asıl adı kemal sadık göğceli olan yazar>yasar kemal
Asıl anlamı 'terbiye'dir,ıslah etmek kemale erdirmek,efendisi olamak,üzerinde tasarrufta bulunmak,kefil olmak,sahip ve malik olmak anlamlarınada gelir>rabb>rab
At arabasi>talika
At bakicisi>seyis
At binicilerinin ayaklarını koydukları demirler>uzengi>üzengi
At egitimi>manej
At egitimi>Manej
At kosturup birbirine degnek atarak topluca oynanan oyun>cirit
At kosturup karsi takim oyuncularina degnek atarak topluca oynanan eski bir türk oyunu>cirit
At tuyunun rengi>DON
At ureten ciftLik>Hara
At uretilen ciftlik>hara
At yarislari yapilan alan>hipodrom
At yarislarinda ayni at sahibi adina kosan atlarin tümüne ne denir>eküri>ekuri
At yarislarinda birinci gelen at>Galyan
At yarislarinda hiç birinciligi bulunmayan atlarin yarisina ne denir>maiden
At yarislarinin yapildigi sahaya ne ad verilir>hipodrom
At yavrusu>tay
At yavrusu>TAY
At,katır,öküz,eşşek gibi binek koşum hayvanlarının aşınmasın diye çakılan, gemnellikle demirden yapılmış maden parçası>nal
Ata binen savasci kadin ?¨>amazon
Ata sporumuz cirit’te kullanilan sopalarin yapildigi agaç hangisi>hurma
Ataerkil>patriarkal
Ataerkil?>Patriarkal
Atama>Tayin
Ataması yapılmış iki memurun kendi arzuları ile yerlerini değiştirmesi>becayis
Atamon parcalanmasi ile hangi gaz aciga cikar>hidrojen
Atan, atici>rami
Atas rafinerisi nerededir>mersin
Atasozu> ........ Istir kisnin lafa bakilmaz>ayinesi
Atasozu> ac insan kolay ........ ?Katherine mansfield>kandirilir
Atasozu> akacak kan.........>damarda durmaz
Atasozu> akilli don kisot uygun ......... Bekler. S.lec>>>ruzgari
Atasozu> anneler cocuklarinin aklindan tutcaklari yerde ...... Den tutarlar.>> duponloup>ellerin
Atasozu> ayri ayri bakinca deger vermedigimiz kimselere biraraya geldikleri zaman>> deger vermekten daha buyuk budalalik olur mu? Kime ait>cicero
Atasozu> baskalarina imrenme, cok kimseler var ki senin ...... A imreniyorlar.>> mevlana>hayatin
Atasozu> beyaz sac, aklin degil ....... Isaretidir.>yasin
Atasozu> beyazlar ....... Olimpiyattan olimpiyata severler. Amerikan atasozu>zencileri
Atasozu> bildigimizi zannetmemiz ogrenmemizin en buyuk .......dir. Dr.c.bernard>dusmani
Atasozu> bir ciglik bir ..... Meydana getirir. Soljenitsin>cig
Atasozu> bir insan ac oldugu icin degil, .... Oldugu icin calar>hirsiz
Atasozu> bir kere evlenmek ödev, iki kere evlenmek eglence, üc kere evlenmek .......liktir.¨>cilgin
Atasozu> bir zencinin rengini degistirmenin tek yolu, beyaz adamlara ......yurekler vermektir. Panin>beyaz
Atasozu> bircok insan mutlulugu burnunun ustunde unutugu gozluk gibi ...... Arar.>> droz>etrafta
Atasozu> borc verirken ya parani, ya .......... Kaybedersin.>dostunu
Atasozu> cocuk trajedide guler, ihtiyar komedide ......,? M.unamuno>aglar
Atasozu> cocuklar, anne ve babalarinin kotu ornekleriyle bozulmaya devam ettikce>> yeni bir ..... Kurulamaz. A.carrel>dünya
Atasozu> devlette oldugu gibi insanda da en kotu hastalik, ...... Baslayandir.>> pliny>kafadan
Atasozu> dostun attigi tas bas .......>yarmaz
Atasozu> dostunuzu sik sik ziyaret ediniz,cünkü üzerinde yürünmeyen yollar ..... Ve ........ Kaplidir.>diken ve calilarla
Atasozu> eger okuzlerle domuzlar konusabilseydi, ...... Baska sey dusunenlerle alay>> ederlerdi. Epiktetos>yemden
Atasozu> elinden geldigi halde kotuluge engel olmayan, onu .... Ediyor demektir.>tesvik
Atasozu> en büyük yalanci kimdir? En çok kendinden ...........>bahseden
Atasozu> en yikici, en öldürücü yara .......... Yarasidir.>haksizlik
Atasozu> eski baskadir, eskimis baskadir. Nice eskiler vardir ki hic .........>eskimez
Atasozu> felaketin bir iyiligi varsa hakiki ...... Mizi tanitmasidir. Balzac>dostlari
Atasozu> gecmisin tehlikesi esir olmakti, geleceginki ise ..... E.fromm>robot
Atasozu> gomlegin ilk dugmesi yanlis iliklenince digerleri de yanlis gider.kime aittir>c.bruno
Atasozu> gorev buyuk sey yapmak degil ....... I yapmaktir. Dr.a.carrel>gereken
Atasozu> gozden uzak olan herzaman ....... Den uzak olmaz>gonul
Atasozu> hakli bir dusuncenin meyve vermemesi ..... Degildir. Tolstoy>munkun
Atasozu> haksizlik yapmak, haksizliga ugramaktan daha acidir. Kime aittir>sokrates
Atasozu> havlayan köpek ........>isirmaz
Atasozu> hayat, yasanti aramak degil, ........ Aramaktir. C.pavese>kendimizi
Atasozu> hem kel hem....>fodul
Atasozu> hepimizde baskalarina katlanacak .... Vardir. La rochefoncauld>guc
Atasozu> hicbir seye inanmayan kimse, bir bardak icindeki koksuz ..... Benzer.>> l.borne>cicege
Atasozu> iki tur insan daima actir. Biri bilimi arayan, digeri de ....... Arayan (cat>> stevens)>parayi
Atasozu> inen yukselir, yukselen iner, parlayan .... Ve yukselen durur. Kutadgu>> bilig>soner
Atasozu> insan bir çay posetine benzer; sicak suyun içine atana kadar gerçek ..... Bilemezsiniz>rengini
Atasozu> insan mezardan donemez ama ..... Donebilir. Soljenitsin>hatadan
Atasozu> insanlar kotulugu arzulari guclu oldugu icin degil, ....... Zayif>> oldugu icin yaparlar. J.s.mill>vijdanlari
Atasozu> insanlari inandiklari seylerden vazgecirmek birseye inandirmaktan daha>> ...... E.renan>zordur
Atasozu> insanlarin yaptigi sahteparalar kadar paralarin yaptigi ..... Insanlar vardir. S.j.harris>sahte
Atasozu> insanlarin yaptigi sahteparalar kadar paralarin yaptigi ..... Insanlar vardir. S.j.harris>vardir
Atasozu> istemek, "istiyorum" demek degil, ......e gecmektir. A.maurrois>hareket>hareket
Atasozu> iyiligi gizli yapanlar, tanriya inananlardir.soz u kime aittir>balzac
Atasozu> kabahatini itiraf ederek affini iste;zira bir sucu gizlemek o sucu ......tirir.>ikiles
Atasozu> kadinlar zayiftir ama ....... Kuvvetlidir. Victor hugo>anneler
Atasozu> kargalar otmeye baslayinca ...... Susar mevlana>bulbuller
Atasozu> kelin ilaci olsa.................... Surer>basina
Atasozu> kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi ........ Olmalidir. S.j.harris>>>secilmis
Atasozu> kokunu begenmeyen dal ve dalini beyenmeyen meyve olmadan ..... Necp fazil>> kisakurek>curur
Atasozu> kotu haberlerin kanatlari vardir, iyi haberlerin ise ........ Bile>> bulunmaz. M.cavendish>ayaklari
Atasozu> kotuluge engel olmak da ......tir. Balzac>iyilik
Atasozu> kucuk seylere fazla onem verenler ellerinden buyuk seyler gelmeyenlerdir.sozu kime ait>eflatun
Atasozu> kuslar gibi ucmasinin, baliklar gibi yuzmesini ogrendik ama ..... Yasamayi ogrenemedik. M.l.king>kardesce
Atasozu> moda denilen sey o kadar cirkindir ki onu her alti ayda bir......... Ler. Oscar wilde>degistirir
Atasozu> ofke gelir, goz kararir, ofke gelir ____ kararir.>yuz
Atasozu> ogretmen mum gibidir, kendini tuketerek baskasina .... Verir. Ruffini>isik
Atasozu> ok duz olmasaydi, ..... Gitmezdi. Yusuf has hacip>dogru
Atasozu> oyle horozlar vardir ki ottukleri icin ..... In dogdugunu sanirlar.>> g.dumant>gunes
Atasozu> oynamayi bilmeyen gelin ........ ... Dermis>yerim dar
Atasozu> ruhunu kaybeden dünyayi kazansa ne cikar.soz u kime ait>victor hugo
Atasozu> soz kalpten cikarsa kalbe kadar gider, dilden cikarsa ..... Asamaz>kulagi
Atasozu> su baliksiz olur, balik .... Olmaz. Arif nihat asya>susuz
Atasozu> tek taraf dinlenerek verilen kararlar dogu olsa bile ..... Olmaz.seneca>adaletli
Atasozu> temiz elleri olan insanlarin da ..... Dusunceleri vardir. S.lec>kirli
Atasozu> tilki kumesi iyi taniyor diye bekciyapilir mi?soz u kime ait>h.truman
Atasozu> tohum ek, vermezse ...... Utansin. Necip fazil kisakurek>toprak
Atasozu> uyanik bi tek adam, uyuyan binlerce kisiden daha ....... Dir. S.carnot>kuvvetli
Atasozu> vaadler memleketinde insan ....... Ölür.>acliktan
Atasozu> yarin bambaska bir insan olacagim diyorsun. Niye ....... Baslamiyorsun?>> epiktetos>bugunden
Atasozu> yaslandiginda cocuklarindan bekleyecegin sey, senin ....'na yaptigindir.>> pittacus>baba
Atasozu> yaslanmadan ....... Cok isterdim. B.shaw>akillanmayi
Atasozu> yemine gerek gormeyecek kadar sozlerine ..... Ol. Dale carnegie>sadik
Atasozu> yigit harpte,dost dertte,olgun adam hiddette ..... Olur.>belli
Atasozu> zayifin kini, dostlugu kadar ........ Degildir. V.dragues>tehlikeli
Atasozu>........, akillilarin yedi yilda cevaplandiramiyacagi sorulari bir günde sorarlar.>sersemler
Atasozu>dagin tepesine hangi yoldan cikarsan cik,...... Aynidir.>manzara
Atasozu>darb-i mesel>darbi mesel
Atasozu>deveyi yardan ucuran bir tutam .......>ottur
Atasozu>edepsizligin basladigi yerde ....... Biter.>edebiyat
Atasozu>gözler kendilerine,kulaklar baskalarina ......lar.>inanir
Atasozu>horon etmege niyetin yok ..... Beğenmiyorsun>kemence
Atasozu>kalabaliklarin basi cok,...... Yoktur. Pivarol>beyni
Atasozu>kaptanin ustaligi deniz ..... Ken anlasilmaz. Lukianos>durgun
Atasozu>kar yaza kalmaz, yesil .... Kalmaz>guze
Atasozu>kuvvetine güvenerek zayiflari hor görenin kuvveti basina ..... Olur.>bela
Atasozu>nice kotu insanlar vardir ki hic iyi yanlari olmasa daha az .......>> olurlardi. La rochefoucauld>tehlikeli
Atasozu>su atese galipdir, ancak bir kaba girerse ates osuyu ........ , yok eder..>kaynatir
Atasozu>ıti an .....hazirla>comagi
Atasözü boslugu tamamla. Kuzguna yavrusu. ........ Görünür.>anka
Atasözü> katranı kaynatsam olmaski ....., cinsine yandıgım cinsine ceker>seker
Atasözü; kel başa ........ Tarak>simsir
Atasözü=tebdili nikde ....... Vardir>ferahlik
Atasıyla aynı kanı taşıyan>atakan
Ataturk hangi hastaliktan vefat etmisti?>Siroz
Ataturk Kac YiLinda öLmustur>1938
Ataturk un yatinin adi>Savarona
Ataturk'un dogdugu sehir?>Selanik
Ataturk'un dogum tarihi?>1881
AtatUrk'Un en sevdigi SarkIcI kimdir ?>SAFIYE AYLA
Ataturk'un en sevdigi Turk dansi?>Zeybek
AtatUrk'Un TUrk halkInIn kOklerini arastIrttIrIrken, arastIrmacIlarIn TUrk toplumunun ilk var oldugunu kesfettikleri, Atlantis kItasIndan da eski olan kItanIn adI nedir>Mu
Atatürk nerede doğumuştur>selanik
Atatürk Samsuna hangi yılda çıkmıştır>1919
Atatürk'ün doğum tarihi>1881
Atatürk'ün vefat etiği tarih>1938
Atatürk’ün kiz kardesinin adi nedir>makbule
Ates elde etmeye yarayan küçük alet>cakmak>çakmak
Ates hirsizi>ARTHUR RIMBAUD
Ates olmayan yerden ...... Çikmaz.>duman
Ates yakilan kuru yaprak>kavrak
Ates yakilan kuru yaprak>Kavrak
Ates>OD
Atesbaligi>sardalye
Atese tapan kimse>mecusi
Atese tapanlar icin hazirlanmis cehennem tabakasi>sekar
Atese tapmak olan zerdustilik, mazdekilik ve zurvailik gibi cesitli firka ve mezheplerin ortak adi>mecusilik
Atesi canlandirmak icin demirci ve kalaycilari kullandiklari bir alet>koruk
Atesin eski türkçedeki adı nedir>od>od
Atesli bir hastalik?>grip
Atesli silahlarda barut gazinin basinci ile firlayip hedefe varincaya kadar merminin hareketini inceleyen bilim>balistik
Atesli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nisan almaya yarayan kertik>gez
Atesli silahlarda namlunun ucunda bulunan küçük kabarti>arpacik
Atesli silahlardan tufek ve tabanca cephanesi>fisek>fişek
Atesli silahlarin icini temizlemekte kullanilan cubuk>harbi
AtesLi siLhLardan tufek ve tabanca cephanesi>Fişek
Atesli taraftar>fanatik
Ateste yanmadigina hatta atesi sondurdugune inanilan efsanevi hayvan?>Semender
Atesten yaratilan, maddi varliklari olmadiklari için melekler gibi görünmeyen, insanlar gibi iyileride, kötüleride olan bizler gibi imtihana tabi tutulacak ve yine bizler gibi “allah (c.c.)’A ibadet etmeleri için yaratilmis” olan mahluklarin ismi nedir>cinler>cin
Ateşli bir hastalik>grip
Ateşli bir hastalık> grip
Ateşten gömlek kimin eseridir>halide edib adivar
Ati alan________gecti>uskudari
Ati yönetmek için agzina takilan demir>gem
Atif haca'nin memleketi neresidir>iskilip
Atilan kisiye geri donen "l" seklindeki oyun araci>bumerang
Atilan kisiye geri donen 'L' seklindeki oyun araci>Bumerang
Atilgan kisi>Acar
Atilim, hamle>savlet
Atilmis ve kaybolmus olup da bulunan çocuk hakkinda kullanilan bir fikih istilahi>lakit
Atin rengi>don
Atin sirtina vurulur>eyer
Atin tuylerini kasagi ile fircalayarak temizleme>timar
Atin ustundeki oturmalik>Eyer
Atina'da bulunan ve dünyaca ünlü olan tapinagin adi nedir>parthenon
Atlantigi gecen ilk makineli geminin adi nedir>savannah
Atlantik okyanusunu tek kisilik uçagiyla geçen pilot>charles lintbergh
Atlari timar etmeye yarayan alet>kasagi
Atlari yurutmek icin kullanilan bir deyim>Deh
Atlari yürütmek için kullanilan bir deyim>deh
Atlarin alnindaki beyaz leke>sakar
Atlarin ayaklarina takilarak yuruyuslerini kisitlar, kacmalarini engeller>kostek
Atlas okyanusunda battigi iddia edilen medeniyet>atlantis
Atlas okyanusunu uCakla tek basIna geCen kadIn pilot ?>AMELIA EARHART
AtLas okyanusunu ucakLa tek basina gecen kadin piLot>AMELiA EARHART
Atlas okyanusunu uCakla tek basIna geCen kadIn pilot>AMELIA EARHART
Atletizm de en uzun ko$u yarisi>maraton
Atletizm sporlarinin en zoru>dekatlon
Atletizm yapan kimse>atlet
Atletizm yapan kimse?>Atlet
Atletizm yapan kimse?>Atlet
Atletizmde ilk avrupa sampiyonu bayan atletimiz>sureyya ayhan
Atletizmde kullanilan "cirit"e baska hangi ad verilir>mizrak
Atletizmin birden fazla bransin bir arada yapildigi bir bolumu>Pentatlon
Atletizmin birden fazla bransin bir arada yapildigi bir bölümü>petlanton
Atli asker veya gemi kaptani>suvari
EcRiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-23-2007, 13:44   #5
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Sorular & Cevaplar 4

Atli asker>sipahi
Atli asker>suvari>süvari
Atmosfer Arastirmalarinda Kullanilan Gudumlu meteoroloji balonu'nun adi nedir ?>dinazor
Atmosfer Arastirmalarinda Kullanilan Gudumlu meteoroloji balonu'nun adi nedir>Dinazor
Atmosfer basınç ölçüsü birimi>cgs
Atmosfer de bir tabaka>stratosfer
Atmosfer de dusey sicaklik gradyani>lapse-rate
Atmosferde bulunan kucuk su tanecikleriyle buz kristallerinden olusan yapiya ne denir?>Bulut
Atmosferde en az bulunan gaz hangisidir>karbondioksit
Atmosferde en çok bulunan gaz>azot
Atmosferdeki olaylari inceleyen bilim dalina ne ad verilir>meteoroloji
Atmosferin 30 km. Kalinligindaki ikinci kismi>stratosfer
Atmosferin 30 km. kalinligindaki ikinci kismi>Stratosfer
Atmosferin deniz duzeyinden 50 - 80 km yukselti arasinda kalan tabakasi>mezosfer
Atmosferin en üst katmani>ekosfer
Atmosferin Gunes enerjisini tutmasi nedeniyle Dunya'nin isinmasi>Sera Etkisi
Atmosferin gunes enerjisini tutmasi nedeniyle dünya'nin isinmasi>sera etkisi
Atmosferin yaklaşik yüksekligi kaç km'dir>3200
Atmosver başıncını ne ölçer>barometre
Atom bilesenlerinden yuksuz olan parcacik.>notron
Atom bombası nereye atılmıştı>japonya
Atom cekirdegi cevresinde elektronlarin yerlestigi eksenlere verilen ad>orbital
atom cekirdegi ilk hangi ulkede bolunmustur?>nazi almanyasi
Atom cekirdegindeki + yuklu parcaciklar>proton
Atom cekirdegindeki yuksuz parcaciklar>notron
Atom cekirdegini olusturan temel parcaciklarin ortak adi>nukleon
Atom cekirdegini olusturan temel parcaciklarin ortak adi>Nukleon
Atom fiziginde elektronlarin parcalanmasiyla olusan parcaciklara verilen ad>pozitron
Atom parçalarini haber veren alet>geiger
Atom santralinde radyoaktif maddenin bulundugu kisim>reaktör
Atom teorisiyle unlu 1922 nobel fizik odulu sahibi danimarkali bilim adami>niels bohr
Atomcularin tasvir ettikleri gibi alemin mekanik bir takim atomlardan degil, ruhi ve manevi birer birlik olan monad'lardan meydana geldigini ileri suren unlu alman filozofu leibniz'in felsefesinin adi>monadizm
Atomlar arasinda elektron ortaklaşa kullanilmasiyla meydana gelenbagin adi nedir>kovalent
Atomu ilk kez parCalamayi ba$aran UnlU fizikci ?>Albent Einstein
ATROPIN>Belladonna (Guzel Avrat Otu) adli bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tipta cok degisik kullanim alanlari vardir. ornegin, goz dibinin muayenesinde, goz bebeginin genisletilmesi icin, ayrica anesteziden once ust solunum yollarinda salgilarin azaltilmasi icin kullanilir.
atın dörtnal yürüyüşü > galop
Atın yavrusu>tay
Audi hangi ulkenin otomobilidir>Almanya
Audi hangi ulkenin otomobilidir>almanya
Audio cd leri mp3 formatina çevirmek için önce hangi format a çevirmemiz gerekir>wav
Av kopeginin avi gozetlemesi>ferma
Av köpeği ırkı>puanter
Avanak>Enayi
Avi arayip bularak ortaya cikaran kopek>zagar
Avi arayip bularak ortaya cikaran kopek>Zagar
Avini agaca cikaran siyah renkli kedigiller uyesi>pars
Avini agaca cikaran siyah renkli kedigiller uyesi?>Pars
Avlu icinde yapilan sus cesmesi>selsebil
Avni mahlasiyla siirler yazan Osmanli Padisahi>fatih sultan mehmet
Avrupa ambleminin üstünde kac yildiz bulunmaktadir>15>15
Avrupa birligi'ne üye olmayan, fakat vatandaşlari ve devleti avrupa birligi'nin tüm imkan ve imtiyazlarindan istifade eden, tarafsiz bölge oldugu iddia edilen devlet>isvicre
Avrupa birligi'nin temelini olusturan roma anlasmasi hangi yil imzalandi>1957
Avrupa birligine kac devlet bagli>15
Avrupa birliginedeki ülkelere ihracaat yapildiginda hangi belge düzenlenmesi gerekir>atr
Avrupa birliginin para birimi>euro
Avrupa da 16.yy dogan ve floransadaki laurenziano kutuphane binasini yapan michelangelo'ya bu akimin babasi unvanini kazandiran bir sanat uslubu>barok
Avrupa da aydinlanma cagina verilen isim>ronesans
Avrupa da aydinlanma cagina verilen isim>Ronesans
Avrupa fatihi>Galatasaray
Avrupa günü>5 mayis
Avrupa güvenlik ve işbirligi konferansinin kisa adi nedir>agik
Avrupa hun devletinin en büyük hükümdari kimdir>atilla
Avrupa ile afrika yi birbirinden ayiran bogaz>cebeli tarik
Avrupa insan haklari mahkemesinin kisa adi nedir>echr
Avrupa konseyi hangi yil kurulmustur>1949
Avrupa konseyi parlementerler meclisi>akpm
Avrupa nin en kucuk denizi>marmara denizi
Avrupa nin en yuksek noktasi>mount elbrus>elbrus
Avrupa nin ortak para birimi nedir?>Euro
Avrupa nükleer araştirma konseyi>cern
Avrupa parlementosunun bulundugu sehir>strasbourg
Avrupa topluluguna hangi yil avrupa birligi adi verildi>1991
Avrupa uzay ajansini simgeleyen harfler>esa
Avrupa ülkelerinden ithal edilen mallardan gümrükte vergi alinmamasini saglayan evrak>atr
Avrupa şampiyon kulüpler kupasini (şimdiki adiyla şampiyonlar ligi) en çok kazanan takim>real madrid
Avrupa şampiyonu olmuş en ünlü boksör kimdir>cemal kamaci>cemal kamaci
Avrupa' nin en buyuk silah ve celik fabrikalarindan birinin sahibi olan alman ailesi>krupp
Avrupa' nin en buyuk silah ve celik fabrikalarindan birinin sahibi olan Alman ailesi>Krupp
Avrupa'da 15. Yuzyilda baslayip 17. Yuzyila kadar devam eden edebiyat, sanat ve ilimdeki yeniden dogus manasindaki devrin adi>ronesans
Avrupa'da 2 hukuk sistemi uygulanmaktadir. Bunlardan birisi Kara Avrupasi Hukuk Sistemidir. Digeri nedir?>Ingiliz Hukuk Sistemi
Avrupa'dan amerika'ya ilk telsiz sinyali hangi yil gönderildi>1901
Avrupa'nin akdeniz'e bakan dar kiyi seridi>riviera
Avrupa'nin en büyük hava limaninin bulundugu alman şehri>frankfurt
Avrupa'nin en yuksek dagi?>Mont Blanc
Avrupa'nin guneyinde kendiliginden yetisen nergis turu>fulya
Avrupa'yi asya'dan fiziki olarak ayiran siradaglar.>urallar
Avrupa, Asya ve Afrika'ya topluca verilen ad?>Eski Dunya
Avrupada bir futbol takim>monaco
Avrupada ilk futbol maci oynanayan turk takim>galatasaray
Avrupada ortacagda kilisenin baskisindan kurtulmak icin yapilan halk hareketlerinin tumu,yenilik>reform
Avrupadaki reform hareketleri sirasinda iktidari sorgulayan bir koylu ayaklanmasi baslattigi icin burjuva tarafindan kellesi ucurulan genc alman koylusu>thomas munzer
Avrupalilardan 3 asir evvel kucuk kan dolasimini kesfeden tip otoritesi>ibnun-nefis
Avrupalilardan üç asir önce küçük kan dolasimini kesfeden müslüman bilgin kimdir>ibnun nefs
Avrupalilarin Cin devlet memuruna verdikleri ad?>Mandarin
Avrupanin en iyi kalecilerinden biri ?>rustu recber
Avrupanin en kisa metro hatti hangi sehirdedir>istanbul
Avuc ici>aya>aya
Avuc ici>rahe
Avuc iyi>AYA
Avuclama>ayalama
Avuclama>Ayalama
Avukatlar günü>5 nisan
Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, ...... Gireni keserler.>araya
Avustralya adasinin en ünlü hayvaninin adi nedir>kanguru
Avustralya da yasayan bir hayvan> koala
Avustralya da yasayan bir hayvan>koala
Avustralya da yasayan bir hayvan?>koala
Avustralya nin ba$kenti>canberra
Avustralya orijinli bi ayi cesidi>Koala
Avustralya yerlilerine ne ad verilir>aborijin
Avustralya'nin baskenti neresi>canberra
Avustralya'nin diger adi?>Okyanusya
Avustralya'nin en uzun irmagi>darling irmagi
Avustralya'nin güneydogusunda yer alan "canavari" ile ünlü ada>tazmanya
Avustralyanin baskenti>canberra
Avustralyanin gobeginde dünyanin tek parcadan olusan en buyuk kumtasi kutlesi>ayers kayasi
Avustralyanin sydeny sehrindeki dünyaca unlu doner kulenin ismi nedir>sydney tower
Avustralyaya has agaclarda yasayan sevimli bir ayicik>koala
Avustralya`nin sydney sehrinde bulunan dünyaca unlu bir yapi olan operasinin adi>opera
Avusturya asilli adolf hitler'in, alman vatandasligina geçtigi yil>1932
Avusturya nin ba$kenti>viyana
Avusturya nin para birimi>Silin
Avusturya' nin para birimi>silin
Avusturya'da bir universite.>gotingen
Avusturya'da tek göl>hertes
Avusturya'nin baskenti>Viyana
Avusturya'nin icerisinden gecen ve tarihimizde buyuk bir onemi ve anlami olan nehir>tuna
Avusturyada bir sehir>salzburg
Avusturyali bir film aktoru>Arnold Schwarzenegger
Avusturyali dunyaca unlu bestekar>Mozart
Avusturyanin baskenti>viyana
Avusturyanin başkenti>viyana
Avuç içi ile toplamak>ayalamak
Avuç içi>aya
Axa hangi ulkenin sigorta sirketidir>fransa
Ay 'in Capi kac km dir >3476
Ay 'in Capi kac km dir ?>3476
Ay 'in capi kac km dir>3476
Ay mucizesine ne isim verilir>sakk-i kamer
Ay tutuldugunda kilinan nafile namaza ne ad verilir>husuf
Ay tutulmasi>husuf
Ay yilda Dunya etrafinda kac kere dolanir>12
Ay yilda dünya etrafinda kac kere dolanir>12
Ay'a ilk çikan uzay gemisinin havalandigi üs>cape kennedy
Ay'in bir evresi_>dolunay
Ay'in en genis kraterlerinden birine adi>ulug bey
Ay>kamer
Ay>MAH
Aya ilk ayak basan insan kimdir>neil armstrong
Aya ilk defa hangi yil ayak basildi>1969
aya yorgi kilisesi nerdedir?>alanya
Ayaga giyilen seylerde ayak bileginden baldira dogru olan bulum>konc
Ayaga giyilen seylerde ayak bileginden baldira dogru olan bulum>Konc
Ayaga vurulan halka, köstek, pranga>bukagi>bukagi
Ayagi sakat olan>topal
Ayagi sekili at>alabacak
Ayaginda gumus halhal kimin şarkisidir>baris manco
Ayagiyla yeri kazmak>Esinmek
Ayak ?>Pa
Ayak direme>inat
Ayak yolu>WC
Ayak, adim>kadem
Ayak, adim>Kadem
Ayakkabi boyama>lostra
Ayakkabi cekecegi>kerata
Ayakkabi cekecegi>Kerata
Ayakkabi>pabuc
Ayakkabilarin altina cakilan demir>nalca
Ayakkabilarin altina cakilan demir>Nalca
Ayakla cignenince veya bir yere surtunce cat pat diye patlayan eglence fisegi>Catapat
Ayaklanma>isyan
Ayakli aski>vestiyer
Ayakta durma>kiyam
Ayakta kilinan namaz>cenaze namazi
Ayakta yesisen bitki nedir?>Mantar>mantar
Ayasofya hangi yil muze olarak acildi>1935
Ayasofya hangi yil muze çevrildi>1935
Ayciceginde en buyuk asalak>veremotu
Aydin ilçesi>çine
Aydin in bir ilcesi>Nazilli
Aydin'da buyuk menderes'in kollarindan Akcay uzerinde kurulu barajin adi>Kemer Baraji
Aydin'da buyuk menderes'in kollarindan akcay uzerinde kurulu barajin adi>kemer baraji
Aydin'in bir ilcesi>kusadasi
Aydin'in karacasu ilçesi yakinlarinda mitolojik tanriça afrodit adina kurulan antik kent>afrodisias
Aydin>munevver
Aydinlanma donemi dusunurlerinden, varolusculuk anlayisinin oncusu, unlu fransiz filozof>jean paul sartre
Aydinlatilmis, aydin>munevver
Aydinlatma birimi>luks
Aydinligin siyah yuzu>malcom x
Aydınlatma ışık şideti birimi>cd
Ayet el kürsi hangi surededir>bakara
Ayet ve hadislere dayanarak hukum cikaran islam bilgini>muctehid
Ayet ve hadislerle açiklama yapilan tefsirlere ne isim verilir>rivayet tefsiri
Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapilan tefsirlere ne denir>dirayet tefsiri
Ayeti celilelerin mana ve ilahi isaretlerini, insan aklinin imkani ölçüsünde yapilan tercümelere ne ad verilir>meal
Ayette belirtildigine göre günahkarlarin yazisi nerede kaydedilmistir>siccin
Ayetul kubra>kainat
Ayi hangi kitada yasamaz.>afrika
Ayiklama>eleme
Ayiklik. Sekr halinden kurtulma>sahv
Ayin cevresinde gorulen isik halkasi>hale
Ayin dünyayla güneş arasina girmesi>günes tutulmasi
Ayin ilk gunlerindeki hali>ayca>ayca
Ayin yarilip bölünmesi mucizesini anlatan elli dördüncü sure>kamer
Ayin>ibadet
Ayin, everest'ten daha yüksek olan en yüksek dagi>epsilon
Ayirmak, baglamak, vermek anlamlarinda kullanilan bir fiil>hasretmek>haşretmek
Aykiri,karsit,ters>hilaf
Ayna altina konulan cekmeceli dolap>konsol
Ayni ahir adina kosan ya da sahipleri bir olan atlar_>ekuri
Ayni amaca ulasmak isteyenlerin arasinda yapdiklari mucadele>rekabet
Ayni anda tüm multimedya özelliklerinin (yazi,ses ve görüntu) iletilmesine imkan veren bir internet araci>world wide web
Ayni bölgede oturanlarin hepsi>ahali
Ayni cins moleküller arasindaki çekim kuvveti>kohezyon
Ayni dingildeki iki tekerlegin merkezleri arasindaki uzaklik>dingilgenisligi
Ayni erkekle evli olan kadinlarin birbirine gore adi>Kuma
Ayni görev grubu çalsanlarinin giydigi,genellikle ayni renk ve dikim tarzintarzindaki elbiselere ne ad verilir>uniforma
Ayni isimde olan>adas
Ayni islevlere sahip fakat farkli yapilardaki aglar arasinda verileri aktaran donanim ya da yazilim>gateway
Ayni kandan gelen>kanka
Ayni konu ile ilgili iki seyin birbirini tutmamasi>celisme>çelişme
Ayni motifi gunun cesitli saatlerinde gozlemleyerek, dogadaki golge, isik ve renk degisikliklerini yakalamaya calisan, empresyonist resim akiminin onculerinden olan Fransiz ressam?>Claude Monet
Ayni peygamberin yolunda yürüyen insanlara ne denir>ummet>ümmet>ümmet
Ayni siyasal gorusu benimseyen insanlarin olusturdugu siyasi topluluk>parti
Ayni siyasal gorusu benimseyen insanlarin olusturdugu siyasi topluluk>Parti
Ayni soydan gelen ve birlikte konup göçen halk, oymak>asiret>asiret
Ayni topraklar üzerinde, ayni din, ayni bayrak altinda yasayan insanlar toplulugu>millet
Ayni yasta olanlar, yasit>akran
Ayni zamanda 250.000 türk lirasinin da arkasini süsleyen 'kizilkule' hangi ilimiz sinirlari içerisindedir>antalya
Ayni zamanda sultan olan ve israilogullarina gönderilen peygamber>suleyman
Ayni çagda yasayan>cagdas>çagdas
Ayri tutma, bagisiklik>Muafiyet
Ayricalik>imtiyaz
Ayrilik, ayriligin verdigi aci>hicran
Ayrilik, karisiklik, kargasa; insani hak ve hakîkatten saptiracak sey. Insanlari sikintiya, belâya düsüren, müslümanlarin zararina sebeb olan is. Düsmanliga sebeb olan sey>fitne
Ayrilma, ayrilik>infirak
Ayrilmis, uzaklasmis>cüda>cuda
Ayrinti>detay
Ayrinti>teferruat
ayrılık>muhalefet
Aytaç et tesislerinin de bulundugu cerkes hangi ilimizin ilcesidir>cankiri
Ayvalik adalarinin toplu adi>Cunda
Ayvalik ilçesi, hangi ilimize baglidir>balikesir
Ay`in dunyaya uzakLigi kac km dir>384400
Ayı barınağı>in
Az anlamak, .... Anlamaktan iyidir. A.france>ters
Az bulmak>azimsamak>azimsamak
Az cok komurlesmis bitkilerden olusan yakit>Turbo
Az egimli arazi>bayir>bayir
Az gelismis ulkelerde kirsal alanda yasayan yoksul halki uygun teknoloji kullanarak yasam kosullarini duzeltmeye calisan uluslararasi yardim kurulusu>Intermediate Technology
Az kalsin, soyledikleri sozden gokler catlayacak, yer yarilacak ve daglar parcalanip dagilacakti.. (meryem/90) ayette isaret edilen olay allaha isnad edilen hangi iftira yuzundendir.>cocuk edinme
Az karsiti>çok>cok
Az sadaka cok ________ defeder.>bela
Az sozle cok seyi anlatma>icaz
Az tavli toprak>Alatav
Az ya da cok sert, atesli ve saldirgan, genellikle yazili tartisma>polemik
Az ya da cok sert, atesli ve saldirgan, genellikle yazili tartisma>Polemik
Az yasa cok yasa _________ gelir basa>akibet
Az yiyip, az uyuyarak nefsi terbiye etme kanaatkarca yasama>riyazet
Az zayida ureticinin ya da saticinin fiyatLari etkiLeyebiLdigi ve piyasayi buyuk oLcude denetLeyebiLdigi piyasa turu?>Oligopol Piyasa
Aza>uye
Azad edilmis>atik
Azaltma,etsiltme>tenkis
Azamet ve celaline layik olmayan her türlü noksanliktan pek uzak, pek temiz anlamina gelen rabb'imizin ismi>el-kuddus>kuddus
Azamet, ululuk, büyüklük, yücelik, esmâ-i hüsnâ'dan biri>celal
Azap>sikinti
Azarlama, basa kakma>takaza
Azerbaycan delet musaviri>hidayet orucov
Azerbaycan halkindan olan>azeri
Azerbaycan turkcesi'nde "multeci">kackin
Azerbaycan' in para birimi nedir>manat
Azerbaycan'in 1993 te devrilen cumhurbaskani>ebulfeyz elcibey
Azerbaycan'in 1993 te devrilen cumhurbaskani>Ebulfeyz Elcibey
Azerbaycan'in baskenti>Baku
Azerbaycan'in türkiye ile olan siniri azerbaycan ve turkiye'de hangi illerdedir>nahcivan-igdir
Azerbaycanin Türkiyeyle olan sInIrI AzerbaycanIn ve Turkiyenin hangi illerindendir?>Nahcivan-igdir
Azerbaycan’in baskenti neresidir>baku
Azeri calgisi>TAR
Azim ve sebat sahibi peygamberler>ulu-l azm
Azinliklara vergilerini ödemek sartiyla mal, mülk sahibi olabilmeleri hakkini saglayan hareket>islahat fermani
Aziz Hanna Kilisesi nerdedir?>iskenderun
Aziz Nesin'in bir oyku kitabi>Yesil Renkli Namus Gazi
Aziz Nesin'in bir romani?>Gol Krali Sait Hopsait
Aziz nesin’in asil meslegi nedir>subay
Azmis, zararini pek ileri götürmüs>azgin>azgin
Azotun diger adi>nitrojen
Azık, yol yiyeceği. Hediye, armağan, bahşiş>caize
Azınlık>ekalliyet
Aç gözlülük, dünya malina aşiri düşkünlük>tamah
Açik olmak, açiklamak, bildirmek. Konusma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme>beyan
Açik ve düzgün konusma>fesahat
Açiklik>aleniyet
Açiktan günâh isleyen, haram ve günâha dalmis. Fâsik>facir
Açikça görülen. Bariz, ayan>belirgin
Açikça günah islemekten çekinmeyen, âsî, günahkâr mü'min>fasik>fasik
Açı birimi>radyan
Açı ölçer>iletki
Açık arazide namaz kılan birinin önüne diktiği yarım metreden uzun çubuk>sutre
Açık deniz, engin>alarga
Açık leylak rengi>lila
Açık olma durumu,açıklık>aleniyet
Açık, seçik ve duzgun>fasih
Açısal hızı ölçen cihaz>takometre
Ağabey>aka
Ağaçlarda çıkan taze sürgünler>sivgin
Ağri bilimi>algoloji
Ağır bir şeyi denizden çıkarmak veya oraya indirmek işinde kullanılan buyuk vinçli deniz teknesi>algarina
Ağızda lafı döndürmek>gevelemek
Ağızdan bir çırpıda çıkan söz veya söz grubuna ne denir>hece
Ağızı, burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır>gusul
Aşagi yukari, yaklaşik olarak>takriben
Aşagilama, onur kirma>hakaret
Aşagilama, onur kirma, onuruna dokunma>tahkir
Aşama>safha
Aşiri alkolden oluşan karaciger hastaligi>siroz
Aşiri derecede tevazu>temelluk
Aşiri neşe ve uzuntunun birbirini takip ettigi sizofrenik belirti>manimelankolipisikoz
Aşk herseyi affeder mi>hayır
Aşk tanrısı>afrodit
Aşk-i memnu kimin eseridir>halid ziya usakligil
Aşırı kara lahana yiyende ne hastalığı meydana gelir>guatır
B vitamini eksikligine bagli beslenme bozuklugu>beriberi
B vitamini noksanliginda meydana gelen agir bir hastalik>beriberi
Baba mali tez tükenir, evlat gerek .........>kazana
Baba ocagindan uzak yerler>yad
Baba tarafından akraba>asabe
Baba>Peder
Babadan odula gecen, erkek cinsiyetini belirleyici kromozom>y
Babaların babası>alaadtin çakıcı
Babanin oglunun kardesi senin neyin olur>kardesi
Babanizin kardesinin oglu neyiniz olur>kuzen
Babanın erkek kardesı>amca
babanın kızkardeşine verilen ad.> hala
Babasi ogluna bir bag bagislamis, oglu babasina bir salkim _____ vermemis>uzum
Babasi, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir>hz. Yusuf>hz yusuf>yusuf
Babasiz olarak bir nefha-i kudret ile vucuda gelmis bulundugu icin hz. Isa (a.s.)’ A verilen mumtaz unvan>ruhullah
Babil efsanelerinin bas tanrisinin adi>Marduk
Baca egri de olsa duman _______ cikar>dogru
Bacagin diz île ayak bilegi arasinda kalan bolumunun siskin arka kismi>baldir
Bacagin diz île ayak bilegi arasinda kalan bölümünün siskin arka kismi>baldir>baldir
Back To The Future" filminde doktorun arabasinin markasi nedir?>GMC
Badem>payam>
Badem>Payem
Badem?>Payam
Bademcik iltihabinin siddetli bir komplikasyonudur?>Anjin
Bademcik iltihabı>tonsilit
Bafa gölü kiyisi'nda, miletos'un 15 km. Dogusunda yeralan antik kent>myus
Bag kutugu>OMCA
Bag, sargi, kaplama>bandaj
Bag-i irem" diye anilan; muhtesem saraylarin süsledigi büyük bir sehir hangi kavme aitti>ad
Baga bak uzum olur; uzumu yemege ______ olur>yuzun
Bagdokusundaki hucrelerarasi bosluklarda ve beden bosluklarinda, organizmanin sivi bilesenlerinin asiri toplanmasi>Odem
Bagimli halk>teba
Bagimsiz buyuk vilayet
Bagimsiz buyuk vilayet>Eyalet
Bagimsiz devletler toplulugu'nun plaka isareti>su
Bagimsiz devletlerin, ortak ve sinirli cikarlar icin, ic ve dis egemenliklerini koruyarak bir anlasmayla olusturduklari topluluk>konfederasyon
Bagirma sesi, haykiris>bagirti
Bagirsagin kor uzantisinin iltihabi>apendisit
Bagirsak solucani>askarit
Bagirsak solucani>Askarit
Bagirsaklar>ema
Bagirsaklar>Ema
Bagirsaklari orten karin ic zari?>Masarika
Bagisiklik saglama icin kana verilen ve ilgili hastaligin mikrobuyla hazirlanmis eriyik>asi
Bagisiklik saglama için kana verilen ve ilgili hastaligin mikrobuyla hazirlanmis eriyik>asi>asi
Bagisiklik sisteminin yitirilmesi sendromu>aids
Bagisiklik yetmezligi sendromu hastaliginin kisaltilmisi.>aids
BAgIsIKLIK>Belirli bir mikroorganizmaya karsi vucudun direncidir. Aktif ve pasif olmak uzere iki tip bagisiklik (immunite) vardir. Aktif immunite, hastaligin, cok hafif de olsa, bizzat gecirilmesiyle olusur. Hastaliga neden olan organizmalar, vucutta antikor reaksiyonlari uyandirirlar ve bu reaksiyonlar, bazi vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immunite ise, antikor reaksiyonu uyandiricak nitelikte, fakat kuvveti azaltilmis veya degistirilmis olan mikroplarin vucuda asilanmasiyla olusur.
Bagislama isi veya bagislanan sey, teberru>bagis>bagis
Bagislama>aman>aman verme
Bagislanan, hibe edilen sey>mevhub
Bagislanmis, affedilmis>muaf
Bagislanmis, affedilmis>Muaf
Baglam>demet
Baglamada kac tel vardır>7
Baglanilan sunucu ismini açik internet adresine çevirmek için kullanilan bir mekanizmadir>dns
Baglanma>ram
Baglanti, baglanti vasitasi>rabita
Baglantı,baglanılan şey>akd
Baglar araciligi ile birbirine geçis saglayan dokümanlari görüntülemek için kullanilan arayüz programi. Http protokolünü kullanarak çalismaktadir>www>world wide web
BagLayarak ya da mum damLatarak yapiLan kumas boyama teknigi?>Batik
Bagli bulundugu gezegen ve gezegenle birlikte bagli bulundugu yildiz cevresinde donen gezegenlerden daha kucuk gok cisimleridir>uydu>uydu
Bagli bulundugunuz agdaki kullanicilar hakkinda bilgileri bulmanizi saglayan bir protokol>finger
Baglilik>sadakat
Bagnaz?>Fanatik
Bagrisma, gürültü, samata>curcuna
Bahane>mazeret
Bahar bayrami>1 mayis
Baharat ülkesi olarak adlandirilan ülke hangisidir>hindistan
Baharda cicek acan, tac yapraklari beyaz, ortasi sari komecli, bir yillik otsu bir bitki>papatya
Baharda CiCek aCan, taC yapraklari beyaz, ortasi sari kOmeCli, bir yillik otsu bir bitki>Papatya
Bahce ve cennet anlamina gelir>ravza
Bahr-i siyah>karadeniz
Bahreyn' in baskenti>mename
Bahçe veya parklarda oturmaya yarayan sira>bank>bank
Bahçe. Âhirette müslümanlarin nîmet ve mutluluk içerisinde sonsuz olarak yasayacaklari yer>cennet
Bahçende akasyalar açardi baharla; ne sirin komsumuzdun sen, fahriye abla! Dizelerinin yazari>ahmet muhip dranas
Bahçeye bakan, bahçe isleri gören kimse>bahcivan>bahçivan
Bakan ve elci’ den baslayarak cumhurbaskanligi’ na degin yukselen, yuksek mevki sahibi yabancilara verilen onur sani>ekselans
Bakanlar kurulu>kabine
Bakanlar kurulunda bir teklifin kanunlasabilmesi için kaç bakanin imzasi gerekir>tamaminin
Bakara suresinde gecen “allah’in boyasi ile boyan...” Ayetindeki “allah’in boyasi” ifadesi>sibgatullah
Bakara suresinde zikredilen ve kendisine bir isaret olmak üzere allah tarafindan sekine-tabut verilen hukumdar kim>talut
Bakara suresinin 255. Ayeti>ayet-el kursi
Bakara suresinin ikiyüzellibesinci ayeti. Ayette geçen kürsî tabirinden dolayi bu ismi almistir>ayet el kursi
Bakara suresinin sonu>amenerrasulu
Bakarsan bag bakmazsan ...... Olur>dag
Bakir tasi>malakit
Bakir ve kalay alasimi,tunc>bronz
Bakir'in simgesi?>Cu
Bakira cinko katilarak elde edilen sari renkli bir alasim>pirinc
Bakirdan yapilmis ikibucuk para degerinde sikke>mangir
Bakirla kalay karisimi, tunç>bronz
Bakirtasi?>Malakit
Bakisi bir sey uzerine cevirmek>Bakmak
Bakla iciyle yapilan zeytin yagli yemek>Fava
Bakla zehirlenmesine ne denir>favizm
Baklagiller ailesinden bir bitki (lens esculenta)>mercimek
Baklagillerden bir cesit süs ve gölge agacidir.>akasya
Baklavasi ile unlu ilimiz>gaziantep
Baklavayi andiran bir tur hurma tatlisinin adi>samsa
Baklavayi andiran bir tur hurma tatlisinin adi?>Samsa
Bakliyatlardan elde edilen urun>bakliyat
Bakma, göz atma>nazar
Bakma,bakış,göz atma>nazar
Bakrac, kova>helke
Bakteri icinde yasayip cogala bilen virusler>bakteriyofaj
Bakteri ve algler gibi basit yasam formlari disinda kalan butun canlilari iceren ustalem>okaryot
Bakteri ve algler gibi basit yasam formlarini iceren ustalem>prokaryot
Bakteri ve algler gibi basit yasam formlarini iceren ustalem>Prokaryot
Bakteri>mikrop
Bakteri>mikrop
BAKTERI>Tek hucreli mikroorganizmalardir. Bunlar, mantarlardan kucuk, fakat viruslerden buyukturler. Bazilari hastalik yapici, bazilari zararsizdir; bazi bakteriler ise, faydalidirlar> ornegin, topragin nitrojen yapici bakterileri. Bakteriler, sekillerine gore siniflandirilabilirler> Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar cubuksu, vibrio'lar virgul seklinde, spirillum'lar dalgalidir.
Bakteriler yardimiyla maddeleri yok etme islemine ne denir>biyolojik aritma
Bakterileri inceleyen mikrobiyoloji dali>bakteriyoloji
Bakterilerin comak biciminde ince uzun olan turu>basil
BAKTERIYEMI>Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana gecmesiyle olusan ates, titreme ile seyreden klinik tablonun adidir. Es anlamli olarak septisemi de kullanilir.
Bakır ile kalay karisimi maden>tunc
Bal ozu>Nektar
Bal renginde düz ve güzel kadın saçı için söylenen "lepiska" kelimesi ilk olarak nereli kadınların saçları için söylenmiştir>leipzig
Bal yapan bir bocek turu>ari>arı
Balalayka hangi ulkenin enstrumanidir>rusya
Balans>muvazene
Balgam tasi>Oniks
Balgamtasi>oniks
Balgamtasi>Oniks
Bali alinmis petek>kavara
Bali ve sumatro adalari hangi ulkededir>endonezya
Baligin kendisini yuttugu peygamber>hz yunus
Balik agi onarmakta kullanilan alet>Mekik
Balik aglarinin alt ve ust yanlarina gecirilen keci ilindan yapilmis ip>Faril
Balik oltasi ipi>misina
Balik yumurtasi ile yapilan bir tur meze>tarama
Balik yumurtasi ile yapilan bir tur meze>Tarama
Balik yumurtasi>havyar
Balikesir civarin da karesi bey tarafindan kurulan türk beyligi>karesiogullari
Balikesir de bir yarimada>kapidag
Balikesir in bir ilçesi>gonen
Balikesir yoresinde tuzsuz taze peynirden nisasta, pirinc unu konarak yapilan bir helva>hosmerim
Balikesir'in bir ilcesi>ayvalik
Balikesir'in bir ilcesi?>Akcay
balikesirdeki iki milli parkin adlari?>kazdagi-kuscenneti
Balikesirin ilcesi>susurluk
Balikesirin tel kodu>266
Baliklarda karin ve gögüste bulunan, hareket ve dengeyi saglayan hangisidir>yüzgeç>yuzgec
Baliklarin akdeniz'den karadeniz'e cikmasi>anavasya
Baliklarin gecit yerlerinde aglarla kurulan genis ve duragan tuzak>dalyan
Baliklarin sirt yüzgecinin adı>dorsal
Balikli göl hangi ilimizdedir>sanliurfa
Balina nin ana yemegi nedir>plankton
Balkan harbinden sonra rengini degistiren futbol takımı>besiktas
Ballibabagillerden itirli bir bitki>adacayi
Ballica magaralari hangi ilimizdedir>tokat
Ballica magarasi hangi ilimizdedir>tokat
BALLISMUS>Kol ve bacaklarin, istemsiz, siddetli, atici hareketleridir. Bu durum, govdenin yarisinda goruldugu takdirde, "hemiballismus" adini alir.
Baltik ülkeleri kaç tanedir>3
Baltrap sozcugu hangi spor dalinda gecer>aticilik
Balzac'in bir romani>vadideki zambak
Balzac’in bir romani>goriot baba
Balıkesir in bir ilçesi>edremit
Bana "ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" dersen bil ki insana>> degil, esek ve ata uygun bir ...... Ovunuyorsun. Epiktetos>ozellikle>kisilikle
Bana uyarici ihtarlar yapmadikça, sizde hayir yoktur. Sizlerden gelen bu uyarilari güzel karsilamadikça biz de hayir yoktur” sozu hangi halifeye aittir>hz. Ömer>hz ömer>ömer>hz. Omer>hz omer>omer
BANDAJ>Yara sarmaya veya yaralari kapatan gazlari ve tespit edici tahtalari yerinde tutmaya yarayan kumas parcasidir.
Banglades'in bayraginin renkleri nedir>yesil - kirmizi
Bangladesin baskenti>dakka
Banka, sirket gibi buyuk isyerleri muhasebesinde tutulan, anahtarla acilan ozel defter>Kalamazo
Banka, sirket gibi buyuk isyerleri muhasebesinde tutulan,anahtarla acilan ozel defter>kalamazo
Bankacilik sektOrUnde dUnyanin bir numarasi olan Ulke ?>Isvicre
Bankacilik sektorunde dünyanin bir numarasi olan ulke>isvicre
Bankacilikta elde bulunan para>efektif
Bankacilikta kullanilan eft kelimesinin acilimi nedir>elektronik fon transferi
BankaLarda hesabi oLanLara gonderiLen odeme ya da cekme makbuzu?>Avi
Bankalarin yaptiklari islemler uzerinden aldiklari faiz>aciyo
Banklaarda yapilan doviz islemlerinin genel adi (ily)>kambiyo
Banknot ve metal sikke>efektif
Bant kayit v.b. Alanlarda genel olarak kullanilan harici ses/parazit azaltma sistemini ilk olarak kim dizayn etmistir>ray dolby
Bant>Serit
Baraj yapimi esnasinda, yapilan kurtarma kazilari sonucu ortaya çikan ve 5000 yil öncesine ait tarihi eserlerin bulundugu ve gaziantep'in nizip ilçesinde bulunan tarihi antik sehir.>zeugma
Baran>yagmur
Barbados hangi kita`dadir>amerika
BARBAR CONAN ve TERMiNATOR filmleriyle unlenmistir>Arnold Schwarzenegger
Barbarlik>Vandalizm
Barbaros hayreddin pasa tarafindan preveze’ de bozguna ugratilan birlesik hacli donanmasinin komutani>andrea dorya
Barbaros hayreddin pasa'nin osmanli devletine katilmadan önceki konumu nedir>cezayir hukumdari
Barbaros hayrettin pasanin abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardi ki, ege ve akdeniz’de adini duyan hiristiyan alemi titrerdi. Rodos sövalyelerine esir düstügü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, ispanyol ve cenevizlileri perisan edip cezayir’i ele geçirerek cezayir hükümetini kuran yavuz sultan selim, sehzade korkut gibi isimlerin destegini alan sahadetin en güzellerinden denizde sehit olan büyük reis kimdir>oruç>oruc>oruç reis>oruc reis
Barbaros olarak anilan reis>hizir
BARBITuRAT'LAR>Sinir sistemini uyusturucu etkileri olan maddelerdir.
Barbunya ve pirinc ile yapilan karadeniz ve ozellikle bayburt yoremize ait bir yemek>gendime pilavi
Barindirma>ibate
Barindirma>Ibate
Baris Agabeyimizi kaybettigimiz gun>((( ?>31 Aralik 1999
Baris icinde yasamak isteyen, barisi korumaya calisan kimse, barisci>Barissever
Baris manco nun bi sarkisi>sari cizmeli memmed aga
Baris Manco ve ......................?>Kurtalan Ekspres
Baris Manconun UnutuLmaz Sarkisi>Gülpembe
Baris, anlasma>sulh
Baristiran, uzlastiran kimse, araci>arabulucu>ara bulucu
Bariz>belirgin
Barmen>saki
Barsagin kor uzantisinin iltihabi?>Apandisit
Barsaklardan yapilan bir tur yiyecek>kokorec
Barsaklardan yapilan tek tur yiyecek?>Kokorec
Bartin in bir ilcesi>ulus
Bartinin turistik bir ilcesi>amasra
Bartın il telefon kodu kactir>378
Bartın'ın plaka kodu>74
Baryum'un simgesi>ba
Barış manço'nun dogum tarihi>1943
Bas kaldiran isyan eden>asi>rebel
Bas kaldirma, isyan>ayaklanma
Bas muharrir (farsca tabir)>sermuharrir
Bas, kafa>Kelle
Bas, kafa, ser>kelle
Basa gelen musibetlere dayanma>sabir
Basa gelen, basta ______.>kalmaz
Basa kakma, serzenis>Takaza
Basamaklarin on yuzune(basilmayan yer) ne ad verilir>hilt
Basarilmis, basari>muvaffak
Basarisizliga ugramis kimse>rate
Basbakanlik yapmis olan vanli lider>ferit melen
Basbasa vermeyince tas yerinden ...........>kalkmaz
Basibos, issiz, güçsüz>avare
BASIC acilimi nedir?>Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code
Basik,kuytu yer>izbe
BASIL>comak seklindeki mikroorganizmalardir. ornegin Tuberkuloz'un etkeni Koch adi verilen basildir.
Basin altina konulan kucuk minder>yastik
Basiret>onsezi
Basit aritmetik islemleri yapmak icin kullanilan boncuklu hesap araci>abakus
Basit aritmetik islemleri yapmak icin kullanilan boncuklu hesap araci>abakus
Basit yapraga sahip olan bir bitki ornegi veriniz>elma
Baska bir kimsenin veya canlinin mutsuzluguna karsi duyulan uzuntu, merhamet>acimak
Baska bir seyin etkisi altinda bulunan, ona bagli olan>bagimli>bagimli
Baska bir ulkeden mal getirene ne denir>ithalatci
Baska bir ulkeden mal getirene ne denir?>Ithalatci
Baska birinden alinarak, saglamca bilmeyerek soylenmis, rivayet olunmus>mervi
Baska devlet tebaasindan olan bir kimse>ecnebi
Baska dile çevirme>ceviri>çeviri
Baska dinden islama gecen kimse>muhtedi
Baska turlusunu, daha kolay ve yararlisini dusunmeksizin birseyi gorulegeldigi gibi yapma alıskanligi_>gorenek
Baskalarina karsi saygili ve incelikle davranma, incelik>Nezaket
Baskalarindan ayrilmis, ayri tutulan>mumtaz
Baskalarini korkutanin kendisi de ...... Icindedir.>korku
Baskalarini taklitten olusan imana ne denir>iman-i taklidi
Baskalarinin esyalarini bilincsizce almak?>Kleptomani
Baskalarinin meydana getiremeyecegi olaganüstü seyleri bir peygamberin, gerçekten allah (c.c.)’In elçisi oldugunu dogrulamasi için rabbimizin o olaganüstü olayi peygamberi eliyle ortaya çikarmasina ne ad verilir>mucize
Baskalarinin sirtindan gecinen>asalak
Baskalarinitaklidden olusan imana ne ad verilir>taklid-i iman
Baskalariyla saygisizliga varacak sekilde senlibenli olan; çekinmesi ve sakinmasi olmayan>laubali
Baskalasim geciren hayvanlarin yasamlarinin ilk evresi>larva
Baskalasim geciren hayvanlarin yasamlarinin ilk evresi?>Larva
Baskaldiran, isyan eden>asi
Baskaldiran, isyan eden>Asi
Baskan ,ser>reis
Baskan roosevelt`in deyimiyle "amerika için daima utanç içinde hatirlanacak bir gün" olan pearl harbor baskininda japonlar amerika'ya kaç uçak ile saldirdilar>432
Baskanlik makami>imamet
Baskasi tarafindan yapilan zarari karsilama?>Cereme
Baskasina ait topragi isleyerek urunden pay alan kimse>maraba
Baskasina bagli olmayan, hür. Özgür, müstakil>bagimsiz>bagimsiz
Baskasini Bilgisayarina Hicbir Program Olmadan Girmek ne Ile Mumkundur?>Netbios
Baskasinin iyi bir yonunu kendisi için dinleme, imrenme>gipta
Baskasinin malini yagma etmek, kapip kaçmak>yagmacilik
Baskasinin yaptigi zarari odeme>Cereme
Baskenti Islamabad olan ulke neresidir>Pakistan
Baskenti islamabad olan ulke neresidir>pakistan
Basket potasinin yuksekligi>3.05
Basketbol kac peryottur>4
Basketbol lig maclari istanbul da hangi tarihten beri oynanmaktadir>1927
Basketbol lig maclari istanbul da hangi tarihten beri oynanmaktadir?>1927
Basketbol oyun süresi>40
Basketbol> Chicago _________ ?>Bulls
Basketbol> Houston _______ ?>Rockets
Basketbolda avrupa final turuna yükselen ilk basketbol takımımız hangisidir>efes pilsen
Basketbolda oyun alaninin boyu kactir>26 metre
Basketbolda topla yurume kuralini cigneme>steps
Basketbolda yari sahadan atilan basket kaç sayidir>3
Basketbolda yenilen takim kaç puan alir>1>1
Basketbolu kimler icat etti>amerikalilar
Baskette oyunu kuran kişi>pivot
Baskil hangi ilimize bağlıdır>elazig
Baskin gen>dominant
Baskin ve sabotaj gibi ozel gorevler icin egitilmis asker>komando
Baskin ve sabotaj gibi ozel gorevler icin egitilmis asker>Komando
Baskul>kantar
Baskul>Kantar
Baslangic meridyeninin gectigi varsayilan Ingiliz kasabasinin adi nedir?>Greenwich
Baslangici ve bitisi uyumlu>senkron
Baslangicta kureyslilerin bozgunu ve müslümanlar lehine görünürken, müslümanlarin maglubiyeti ve hz.hamzanin sehid olusu ile sonuclanan savasin adi nedir>uhud
Baslangiç meridyeni hangi ülkeden geçmektedir>ingiltere
Baslat menünün açilmasi kisayol tusu>ctrl + esc>ctrl+esc
Baslayis ve bitisin ayni zamanda olmasi, eszamanlilik (latince kokenli kelime)>senkron
Baslica icecegimiz>Su
Basra korfezindeki adalardan mutesekkil bir ulke>bahreyn
Bass gitarIn mucidi kimdir ?>LEO FENDER
Bass gitarIn mucidi kimdir>Leo fender
Bassagligi dileme>taziye
Baston>asa
Bastonlariyla olan ünü dünya ansiklopedilerine bile girmis olan zonguldak´in sirin bir ilcesi>devrek
Bastonlariyla unlu bir ilcemiz>devrek
Basur>Hemoroid
Basıc birimi>bar
Basıcı ölçen alet>barometre
Basınç farklarını ölçmek için kullanılır.>manometre
Basınçlı suyla helanın yıkanmasını sağlayan aygıt> bas
Batakliklari kurutma amaçli yetistirilen agaca verilen isim nedir>okaliptus
Batakliklari kurutmak icin hangi agac dikilir>okaliptus
Bataklikta meydana gelen gaz>metan
Bataklikta meydana gelen gaz?>Metan
Baterry'de buyuk davul>cross
Bati afrika'da atlas okyanusu kiyisinda devlet, baskenti acra'dir>gana
Bati anadolu'da lidya bolgesinde eskicag kenti>sart
Bati cephesinde yeni bir sey yok romaninin yazari>erich maria remarque
Bati Cephesinde Yeni Bir Sey Yok romaninin yazari>Erich Maria Remarque
Bati dünyasinda feodalizmin cokusunden bu yana egemen olan ekonomik sistem>kapitalizm
Bati gügünlerinde gelinin arkadaşlarinin dügünde üstlendikleri rol-görev>nedimelik
Bati kaynaklarinda farabinin zikredilen ismi>alfarabius
Bati roma imparatorlugu kac yilinda yikilmistir>476
Bati turkistan’da ozbekistan ile kazakistan arasindaki gol>aral
Bati'ya bakarken solumuzda kalan yon>guney
Batida "avicenna" olarak anilan, turk islam hekimi ve filozofu(iki kelime)>ibni sina>ibn-i sina
Batik medeniyet atlantis’in batmasi sonucu olusan "boyutlar arasi bir geçis kapisi" oldugu iddia edilen yer>bermuda seytan ucgeni
Batil inanc>hurafe
Batililarin el gabra dedigi cebir ilminin kurucusu kimdir>el cabir
BATIN>Govdenin, gogus ve pelvis bolgeleri arasindaki kismidir. Gogusten, bir kas bolme teskil eden diafragma ile ayrilmis olan batinin, alt kisminda pelvis boslugu ile devamliligi vardir.
Batma, sonme>inkiraz
Batman filminde Robin rolunde oynayan yakisikli yildiz>Chris O'Donnell
Batman hangi bolgemizdedir
Batman ilimizin dünyaca tanınan tarihi ve turistik ilçesi>hasankeyf
Batman ilimizin plaka kodu kaçtir>72
Batman'in telefon kodu_>488
Batmanin tarihi ve turistik ilcesi>hasankeyf
Batmanın bir ilçesi>kozluk
Batmis olan nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirleyen sistem>Sonar
Battal gazi nerede yasadi>malatya
Batı aferikada atlas okyanusu kıyısında bir ülke>nijerya
Batı Göktürkler ikinciye ne zaman kuruldu>582
Batı tarih yazarlığının kurucusu sayılan yunan tarihçi heredot'un doğum yeri>bodrum
Batılıların el gabra dediği cebir ilminin kurucusu kimdir>el cabir
batılıların haliç' e verdikleri isim >altın boynuz
Batıya matematik ilmini tanıtan kımdır>ebu kamil suca
Bay deprem>mete ışıkara
Bay çarkıfelek>mehmet ali erbil
Bayagi logartimanin tabani kactir>10>10
Bayagi, adi>amiyane
Bayagi, adi>Amiyane
Bayagi, adi>Siradan
Bayagi, siradan>Adi
Bayan yargıç>hakime
Bayanlarin kirpiklerine surdukleri yagli surme, maskara>Rimel
Bayburt ılımızın ünlü masal ve öykü şaırı yazarı>dede korkut
Bayburt'un bir ilçesi>aydintepe
Bayezid adinda kaç osmanli padisahi var>2
Bayindir hale getirme yapma>imar
Bayindir, magmur>abat
Bayindirlik>imar
Baykus','Efsane','Cenk Duygular' gibi eserleri olan,konusulan Turkceyi basariyla kullanan,bes hececiler akiminin uyesi olan sanatci kimdir?>Halit Fahri Ozansoy
Baykusgillerden yirtici bir gece kusu>puhu
Baykusgillerden, avrupa, asya ve kuzey afrika'da yasayan bir kus>kukumav
Bayraginda hali/kilim motifleri bulunan asya ulkesi>turkmenistan
Bayrak altinda isimli siirin yazari kimdir>faruk nafiz camlibel
Bayrak saiiri>arif nihat asya
Bayrak ya da isik gibi gorsel isaretlerle haberlesme yontemi>semafor
Bayrak>alem
Bayrak>alem>alem
Bayrak, sancak tasiyan kimseye (bayraktar, sancaktara) osmanli da ne ad verilir>alemdar
Bayram anlamina gelir>iyd
Bayram namazi kac rekattir>2
Bayram ve vitir namazinin hukmu>vacip
Bayramlasma>muayede
Bayrağının sol üst kısmında avustralya ve yeni zelanda'da olduğu gibi küçük bir britanya bayrağı bulunan tek amerikan eyaleti>hawaii
Baytar>veteriner
Baytar?>Veteriner Hekim
Baz ozelligi tasiyan>bazik
BAZAL METABOLIZMA>Vucut yuzeyi birimine gore hesap edilen, istirahat aninda sarf edilen enerji miktaridir.Vucut yuzeyi sahsin, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla calismasinda, bazal metabolizma yukselir.
Bazen sesini duyurabilmen icin ...... Gerekir.>susman
Bazi agaclarin ve ozellikle kozalaklarin salgiladigi bir madde>Recine
Bazi alimlerin hayvan, bazilarinin da insan diye yorumladigi zuhur edecek olan kiyamet alateti>dabbet-ul arz
Bazi bitki hucrelerinde bulunan vedokular arasinda ozel kanallarla tasinan sutsu akiskan>Lateks
Bazi bitki hücrelerinde yedek besin depolayan renksiz madde>lokoplast
Bazi böcek ve kurbaga gibi canlilarin, yumurtadan çiktiktan sonraki gelisme evrelerinde yapisal degisiklige ugrayarak atalarina benzer hale gelmeleri>baskalasim
Bazi canlilarin bir takim yiyeceklere karsi hastalik derecesinde gösterdikleri ters tepki>alerji
Bazi canlilarin oksijen kullanmadan enerji elde etmesine (fermantasyon) ne denir>mayalanma
Bazi hastaliklarda yuzde,ellerde,ayaklarda gorulen iltihapsiz sis>odem>odem
Bazi hastaliklari tedavi etmek amaciyla vucuda konulan ozel bicimde yapilmis eczali parca>yaki
Bazi hidratli sulfatlerin ortak adi>vitriyol
Bazi ilaclarla seker ve guzel kokulardan birlestirilerek hazirlanan suruplar>iksir
Bazi kagitlarin yapisinda, ancak isiga tutuldugunda gorulebilen marka ya da yazilar>filigran
Bazi kimselere bahsedilmis olagan ustu ozellikleri anlatmak icin sosyolijik bir kavram>karizma
Bazi kristallerin basinc uygulandiginda elektriklenmesi>piezoelektrik etki
Bazi maddeleri satma izni olan kimse, dukkan ya da kurulu$>bayi
Bazi magaralarin tavanindan dusen kalkerli sularin olusturdugu koni biciminde kirec yumrusu>sarkit
Bazi mahzun sozlerin belirli bir makama uygun bir bicimde soylenmesi>teganni
Bazi mahzun sözlerin belirli bir makama uygun biçimde söylenmesi, okunmasi>teganni
Bazi mallar icin resmi makamlarca bicilen fiyat>narh
Bazi mallar icin resmi makamlarca bicilen fiyat>Narh
Bazi mallari uretme ve satma ya da bazi hizmetleri gorme konusunda mutlak imtiyaz, tekel>inhisar
Bazi organlarin ve vucud bosluklarin ozel aletlerle bakilarak incelenmesi >endoskopi
Bazi organlarin ve vucud bosluklarin ozel aletlerle bakilarak incelenmesi>endoskopi
Bazi organlarin ve vücut boşluklarinin özel aletlerle bakilarak incelenmesi>endoskopi
Bazi sahillerimize Mavi Bayrak veren Avrupa Cevre Egitimi Vakfi>FEEE
Bazi sahillerimize mavi bayrak veren avrupa cevre egitimi vakfi’ nin kisa adi>feee>feee
Bazi sunger turlerinin iskeletinde bulunan esnek protein lifleri>sponjin
Bazi turlerinden antibiyotik uretiminde yararlanilan kufe benzer bakteri cinsi>streptomyces
Bazi yemeklerin uzerine dokulen,domates, baharat gibi seylerle yapilan terbiye>sos>sos
Bazi yerlerde para ve bilet yerine kullanilan madeni parca>jeton
Bazi yesil bitkilerde eseysiz ureme hucresi>spor
Bazı yassı işlemci modellerini anakarta takmak için kullanılan, ışlemci bacaklarının deliklerine oturduğu plastik, dikdörtgen şeklinde yuva>soket>socket
Bağlanan şey>rabita
Bağlantı noktaları com1,com2 ve>lpt1
Bağırsak askısı>masakita
Bağışıklıkla ilgili konuları inceleyen bilim dalı nedir>immunoloji
Baş bakanımız kimdir>bülent ecevit
Baş,kafa>ser
Başağrısı>sefalji
Başka bir dinden cıkıp müslüman olmak>ihtida
Başka yere tağin etmek>atama
Başkalarına karşı düşünceli>nezaret
Başkalarına kötülük dileyen, kötü yürekli>bedhah
Başkasının yönetimi altında bulunan kimse> raiye
Başkasının yönetimi altında bulunan kimse>raiye
Başlangıcı olmayandır>ezeli
Başlica temsilcileri corneille, racine ve moliere olan edebi akim>klasisizm
Başlıca romanları Hayatın esiriyiz ve Seytanin Kurbanlari olan, kozmopolit bir cevrede gecen yapitlarinda acık ve yalın bir uslüp kullanmış Ingiliz yazar>Somerset Maugham
BeatLes'in oLen sanatcisinin adi>JOHN LENON
Bebek yatagi?>Besik
Bebeklere kac aydan once nisastali besinler verilmemelidir>2
Bebeklerin kafatasindaki lifsi zarla ortulu yumusak kikirdaksi bolge>bingildak
bebekteki urkme tepkisine ne denir?>moro refleksi
Beceri, yetenek>maharet
Becerikli, usta>mahir
Bedava olarak, parasiz>meccanen
Beddua>ah
Beden egitimi>spor
Beden terbiyesi, beden egitimi, jimnastik, antrenman>idman
Beden yapisi zayif>celimsiz>çelimsiz
Beden yapisi>anatomi
Bedende tek olarak bulunan genis ve ince kas>diyafram
Bedende tek olarak bulunan genis ve ince kas?>Diyafram
Bedir savasi hangi tarihte olmustur>624
Bedir savasi hicretin kaçinci yili olmustur>2. Yilinda
Bedir savasina ensardan kaç kisi katildi>231
Bedir savasinda kaç kafir öldürüldü>70
Bedir savasinda kaç müslüman sehit oldu>14
Bedir savasinda müslümanlarin sayisi kacti>300
Bedir savasinda müsriklerin sayisi kacti>1000
Bedir savasinin tarihi>624
Bedir savaşı hangi tarihte olmuştur>624>624
Bedir'e katilamayip "eger allah onlari bir daha karsima cikarirsa alimallah benden gorecekleri vardir..."diye ahdedip uhud'a gelen ve burada ahdindeki gibi savasip sehit dusen sahabe kimdir>enes bin nadr
Bedir, uhud ve hendek muharebelerinde musriklerin ileri gelenlerinden oldugu halde mekke’nin fethi esnasinda musluman olan ve hz. Ebubekir (r.a) devrinde necran’a vali tayin edilen sahabe>ebu sufyan
Bediuzzaman said nursinin talebeleri ile yazistigi mektuplarin toparanarak kulliyata eklenen eseri nedir>mektubat
Bediüzzaman said nursi'nin talebeleriyle olan mektuplarının toplanarak kitap yapılan eseri hangisidir>mektubat
bedrana, kara carsafli gelin, parmak damgasi, biri ve digerleri filmlerin bas aktoru ?>aytac arman
bedrana, kara çarşaflı gelin, parmak damgası, biri ve diğerleri filmlerin baş aktörü >aytaç arman
Bedüzzamansaid nursi hazretlerinin doğum tarihi>1876
Bekleme odasi>dalan
Beklenmedik olaylar karsisinda sasma, afallama durumu>dumur
Beklenmeyen bir davranisa uzulmek>gucenmek
Bekri?>Alkolik
Bektasi Tekkesi'nin kurucusu?>Balim Sultan
Bel agrisi>lumbago
Bel omurgasında kaçtane kemik vardır>9
Bela, felaket, afet>facia
Bela, musibet>facia
Belcika'nin ambulans numarasi>101>101
Belcika'nin baskenti neresidir >bruksel
Belcika'nin baskenti neresidir ?>bruksel
Belcikada bir sehir>genk
Belcikada bir sehirr>antwerpen
Belcikanin 2002'de acilan ve genk sehrinde yer alan en buyuk camisinin adi>yunusemre
Belcikanin baskenti>bruksel
Belcikanin bir komsusu>luxemburg
BeLde ve sirtin aLt boLumunde duyuLan agri>LUMBAGO
Belde-i tayyibe hangi sehir için kullanilir>medine
Belden yukariya örtülen havlu vede benzeri örtüye hac esnasinda ne denir>rida>ridä
Belge>vesika
Belgelerin toplanmasi duzenlenmesi ve yararli duruma getirilmesine ne denir?>Dokumantasyon
BeLgrad hangi uLkenin baskenti>YUGOSLAVYA
Belgrad hangi ulkenin baskenti?>Yugoslavya
Belgrat antlaşması ne zaman yapıldı>1739
Belibir yerden belli bir saatte kararlastirilan bulusma>randevu
Belirgin, acik>bariz
Belirgin, acik>Bariz
Belirleme>taayyun
Belirli asamlar>etap
Belirli bir alanda yasayan bir ture ait bireylerin olusturduğu topluluk>populasyon
Belirli bir bölgenin gecici kansizligi>iskemi
Belirli bir cografi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü>fauna
EcRiN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-23-2007, 13:47   #6
Özel Bayan Üye
 
Join Date: 09-01-07
Member No: 1050
Posts: 11.180
Threads: 8885
Thanks:
Thanked:
Ok1 Sorular & Cevaplar 5

Belirli bir dogrultuyu, yonu, rotayi tesbit etmekle kullanilan arac>pusula
Belirli bir günün veya olayin bir önceki günü>arife
Belirli bir hacmi ve şekli olmayan madde>gaz
Belirli bir hizmeti basarabilecek güçteki en küçük birlige verilen ad hangisidir>tim
Belirli bir süre ücretsiz kullanilan, ancak deneme süresi bitince yazilimin sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazilimlar>shareware
Belirli bir uretim alaninda calisan degisik sirketlerin, aralarinda rekabeti ortadan kaldirmak ve ortak bir tutum takinmak uzere yaptiklari anlasma>kartel
Belirli bir uretim alaninda calisan degisik sirketlerin, aralarinda rekabeti ortadan kaldirmak ve ortak bir tutum takinmak uzere yaptiklari anlasma?>Kartel
BeLirLi bir urunu dis pazarLarda ic pazardan daha ucuza satmak>DAMPiNG
Belirli bir vakte bagli olmaksizin ihramlandiktan sonra kabeyi tavaf etmek>umre
Belirli nesneler veya durumlar karsisinda duyulan korku>fobi
Belirli nesneler veya durumlar karsisinda duyulan korku>Fobi
Belirli olculere, kullanima uygun olan>standart
Belirli ve ortak bir amaci gerceklestirmek icin kurulan yasal topluluk, cemiyet>dernek
Belirti>alamet
Belirti, bir seyden arta kalan, bakiyye>eser
Belirti, ipucu>Emaret
Belirtilerin degerlendirilerek hastaligin saptanmasi>teshis>teshis
Belkemigi?>Oma
Belkisin tahtini suleyman as a getiren vezir kimdir>asaf ibni berhiya
BELL PARALIZISI>Yuz siniri felcidir.
Bellege giris ve çikis sinyallerinin es zamanlamasini saglayan bir saate sahip yeni bir dram teknolojisi, sdram>synchronous dram
Bellegi gelistirme yontemi>Mnemoteknik
Bellek>hafiza
Belli bir aileden gelen devlet baskani hukumdar>kral
Belli bir anda hava durumunu belirtmek, bundan faydalanarak gelecek durumu çikarabilmek için yapilan haritalara verilen ad>sinoptik>sinoptik harita
Belli bir gelir getirmek amaciyla alinan mulk>ticari mulk
Belli bir gorevi yerine getirmek icin olusturulan grub>kurul
Belli bir günde adanan orucun hukmu nedir>vacib
Belli bir iste belli bir konuda bilgili olan>uzman
Belli bir iste belli bir konuda bilgili olan?>Uzman
Belli bir kimyasal tepkimeyi hizlandirma yetenegi olan karmasik protein molekulune verilen ad?>Enzim
Belli bir konu uzerinde olmayip, surdan burdan yapilan konusma>afaki
Belli bir konu üzerinde olmayıp, şuradan buradan konuşma>afaki
Belli bir kurala gore olusturulan ve kulakta haz uyandiran ses dizisi, melodi>ezgi
Belli bir kurala göre yaralılan ve kulağa hoş gelen ses dizini>melodi
Belli bir süre içindeki gelir ve giderlerin miktar ve ayrintilarini tasarlayan hesap cetveli>butce>bütçe
Belli bir zaman içinde ölen tanınmış kişilerin adlarını,doğum,ölüm tarihlerini gösteren liste>nekroloji
Belli vakit. Hayâtin sonu. Hayat sâhibinin, canlinin ölümü için allahü teâlânin takdir ve tâyin ettigi vakit>ecel
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amaciyla acilan buyuk sergi>Fuar
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amaciyla acilan buyuk sergi>fuar>fuar
Belli, acik>ayan
Belli, acik?>Ayan
Bellini'nin unlu bir operasi?>Norma
Belsoğukluğu mikrobu>gonokok
Belçika'nin yönetim sekli ne>krallik
Belçika-hollanda-luksemburg>benelux
Ben giderim adim kalir; dostlar beni hatirlasin; dügün olur bayram gelir; dostlar beni hatirlasin. Dizelerinin yazari>asik veysel
Ben sana mecburum bilemezsin; adini mih gibi aklimda tutuyorum. Dizelerinin yazari>attila ilhan
Ben seni sevdim mi? Sevdim, öyle ya; bir çizgiye vardim seninle beraber; ve bir gün orada yitirdim seni; ben seni sevdim mi? Sevdim, ya sen beni? Dizelerinin yazari>umit yasar oguzcan
Ben yururum yane yane, ask boyadi beni kane, ne akilem ne divane, gel gor beni ask neyledi.. Misralariyla tanidigimiz tasavvufun buyuk ismi>yunus emre
Ben yururum yane yane, ask boyadi beni kane, ne akilem ne divane, gel gor beni ask neyledi.." misralariyla tanidigimiz tasavvufun buyuk ismi>Yunus Emre
BENCE-JONES PROTEINI>Myelomatosis gibi kemik iligini ilgilendiren hastaliklarda, idrarla cikartilan bir cins protein.
Bencil,egoist>hodbin
Bencillik neyin sonucudur>sevgisizligin
Bende para ne gezer diyen kimdir>banu alkan
Beni bende demen bende değilem bir ben vardır bende benden içeri diyen seyyah,halk ozanı>yunus emre
Beni cândan usandirdi cefâdan yâr usanmaz mi; felekler yandi âhimdan murâdim sem'i yanmaz mi. Dizelerinin yazari>fuzuli
Beni müstalak gazvesi sırasında mücahidler su bulamadıkları için sabah namazını kılamama tehlikesine maruz kalmışlardı. Bunun üzerine teyemmüm ile ilgili olarak nazil olan sure hangi ayettedir>maide
BENIGN>Iyi huylu.
Benim En iyi Dostum ickim Sigaram.........>ONLARDA TERKEDERDi OLMASA PARAM
Benim sadık yarim kara topraktır eserini yazan ünlü halk ozanımız kimdir>asik veysel>asik veysel
Benim yalnizligim kopek yalnizligi, surer butun sokaklari boyunca dunyanin..." dizelerinin sahibi unlu sairimiz>Umit Yasar Oguzcan
Benin in baskenti>porto novo
Benito mussolini'nin 1919 yilinda italya'da kurdugu fasist partinin adi>partito nazionale fascista
Bentderesi semtimiz hangi ılimizdedir>ankara
Bentonitin yuzde seksen besini ihtiva eden kil minareli nedir>montmorillonit
Benzer es ornek>nazir
Benzer olma durumu>benzerlik
Benzer veya ortak sosyal ozellikleri olan insanlardan olusan gruba ne ad verilir>kategori
Benzer, esit, denk, yasit>emsal
Benzerleri arasinda one cikan seckin insanlar icin kullanilan bir sifat>kalburustu
Benzetme ve benzeme anlamı ile söze katılır>gibi
Benzinle calisan ilk otomobili kim yapti>benz
Benzinle calisan ilk otomobili kim yapti>benz
Benzinli motorlarda silindir içerisindeki karışımı ateşleyen elaman>buji
Benzinli motorlarda silindirlerin sıra ile ateşlemesini sağlayan mekanizma>distributor
Beraberinde yagmur getiren guclu firtina>uragan
Beraberinde yagmur getiren guclu firtina>Uragan
Beraberinde yagmur getirmeyen guclu firtina?>Uragan
Bereket,bolluk>feyza
Bergama'dan kaçirilan zeus sunagi'nin sergilenmeye baslanmasindan sonra berlin devlet müzesi'ne verileb ad>pergamon muzesi
Beri nin karsiti>Ote
BERIBERI>B vitamini noksanliginda meydana gelen agir bir polinevrit.
Berlin antlaşması kaç yılında imzalandı>1878
Berlin duvari hangi tarihte insa edilmistir>1961
Berlin duvari hangi yil yikildi>1990
Berlin Duvari'nin yikilis tarihi?>9-10 Kasim 1989
Berlin olimpiyatlarinda gosterdigi ustun basari sonucunda, hitler' in stadi terk etmesine neden olan abd' li zenci atlet>jesse owens
Berlin sehrinin sembolunu olusruran yapi>brandenburg
Bermuda adasi hangi ulkenin himayesi altindadir>ingiltere
Bermuda Takim Adalari hangi okyanusta bulunur?>Atlas Okyanusu
Bermuda takimadalari'nin diger adi>somers adalari
Bernard Shaw'un oyunundan sinemaya aktarilan Pygmalion uyarlamasi>My Fair Lady
Bernardo bertolucci nin 9 dalda oskar alan filmi>son imparator
Berrak>duru
Berzah alemi>alem-i berzah
Bes hececiler'den biri>yusuf ziya ortac
Bes ve daha çok kenarli geometrik sekil>cokgen>çokgen
Bes yillik kalkinma planlari hangi kamu kurulusu tarafindan hazirlanir>devlet planlama teskilati
Bes yillik kalkinma planlari hangi kamu kurulusu tarafindan hazirlanir?>Devlet Planlama Teskilati
Besbelli, apacik, acik secik (iki kelime) ?>Ayan Beyan
Besbelli, apacik, acik secik (iki kelime)>ayan beyan
Besbelli, açik>ayan
Beser kisilik iki takim arasinda oynanan ve topu sepete sokarak elden geldigince cok sayi yapmayi amac alan oyun>Basketbol
Besik sallayan eller gun gelir ....... Sallar>dünyayi
Besiktas futbol takiminin kisaltilmisi>bjk
Besiktas'in sari firtina lakapli eski futbolcusu kimdir>metin tekin
Besiktasin Babasi Sayilan gelmis gecmis en buyuk baskani>SULEYMAN SEBA
Besiktasin file bekcisi>cordoba
Besiktasin fransiz golcusu>pascal nouma
Besiktasin rumen oyuncusu>daniel pancu
Besiktasin teknik derktor'>mircea lucescu
Besiktastan bir futbolcu>ahmet dursun
Besiktastan bir futbolcu>ali eren
Besiktastan bir futbolcu>sergen yalcin
Besiktastan bir futbolcu>yasin sulun
Besiktastan sora logosunda türk bayragi olan ikinci takımımız>karsiyaka
Besiktasın Babasi Sayilan gelmis gecmis en buyuk baskani ?>SULEYMAN SEBA
Besikte iken konusan peygamber>hz isa
Besinlere katilan ve onlarin kararli emülsüyon haline gelmesini saglayan katki maddesi>emulgator
Besinlerin 100 c de kaynamakta olan suyun içinde pisirilmesine ne denir>haslama
Beslenmeye elverisli madde, gida>besin
Besleyici, besleyen, yedirip içiren, geçindiren. Terbiye eden. Yetiştiren, ilerleten, feyizlendiren>perver
Besmele kur’an’da kaç defa zikredilmektedir>114>114
Besmelesiz çikma yola, basa gelir her türlü .... Noktali yere gelmesi gereken kelime nedir>bela>bela
Besni hangi ilimizin sınırları ıcersındedir>adiyaman
Best Model yarismasi ilk kez hangi ulkede yapilmistir?>Turkiye
Bestami 'nin sisko kemancisi>Ismail Hakki Bey
Bestekar olan padisah hangisi>3.selim
Bestelenmis her tür siire bati dilinde ne denir>od
Besteleyeni belli olmayan turku>anonim
Betimleme>tasvir
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu bir aygıt> purç
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu bir aygıt>purc
Beyaz cennet olarakta bilinen pamukkalenin bagli bulundugu il>denizli
Beyaz dilekce kimin eseridir>mehmet emin ay
Beyaz el anlamina gelir, hz musa ya verilen mucizelerden biri>yed-i beyza
Beyaz el; hz. Musa'ya verilen mucizelerden biri>yed-i beyza
Beyaz etli bir balık>kefal
Beyaz isik_renkten olusur>6
Beyaz kale kimin eseridir yazdı>orhan pamuk
Beyaz karinca>termit
Beyaz karinca>Termit
Beyaz karsiti>siyah
Beyaz küre>lokosit
Beyaz lale hangi yazarimizin kisa hikayesidir>omer seyfettin
Beyaz leke>AK
Beyaz mermerde bulunan sert kisim>emeril
Beyaz mermerdeki sert kisim>Emeril
Beyaz pembemsi çiçekli bir bitki>kedinanesi
Beyaz Rusya'nin baskenti>Minsk
Beyaz rusya, bu sekilde anılmayı reddedip ismini resmen ___________ olarak acikladi>belarus
Beyaz tenli, guzel kadinlarin sifati?>Akcapakca
Beyaz ya da cok acik renkte olan ve degdigi yerde iz birakan, toz taneciklerinden olusmus biyolojik kokenli kirectasli kayac>tebesir
Beyaz'in sunmus oldugu yarisma programi?>Yirmibir
Beyaz>ak
Beyaz>Ak
Beyin cerrahi>norosirurji
Beyin sinir hastaliklari ile ugrasan bilim dali>noroloji
Beyin tabaninda bulunan ve otonom sinir sistemini yoneten bolge>hipotalamus
Beyin zarlarinin iltihabi hastaligi>menenjit
Beyin, karaciger gibi organlarin parçalari bölümleri>lop
Beyindeki ilgili alanlarin tahribi sonucu, konusma veya konusulani anlama yeteneginin kaybi>afazi
Beyinden çikan onuncu sinir. Mide, bagirsak, kalp ve akcigerlerin otomatik çalismalarini saglar>vagus
Beyinsiz, beyinsizlik, kurani bir kavram>sefih
Beylikler doneminde anadolu'da ki en buyuk beylik hangisiydi>karamanogullari
Beyni olusturan minik sinir hucreleri>noron
Beyni saran zar>araknoid
Beynimizi koruyan ve bas kemiklerimizin birlesmesinden olusan kutuya ne ad verilir?>Kafatasi
Beynin alt kisminda bulunan ve vucutta onemli rolu olan ic salgi bezi>hipofiz
Beynin alt kisminda bulunan ve vucutta onemli rolu olan ic salgi bezi?>Hipofiz
Beynin üzerinin örten ince zar>araknoit
Beyoglu'nda bir yokus adi?>Kumbaraci
beysehir golu hangi ilimizdedir>Konya
Beysehir hangi ilin ilcesidir>konya
Beyt-ül-haram>kabe
Beytul makdis>kudus
Beyzi, oval>sobe
Beyzi, oval>Sobe
Beyzi, yumurtamsi>oval
Bez dokuma tezgahi>alat
Bez uzerine elle yapilan bir isleme icin bezi gerdirmeye yarayan alet>gergef
Bez uzerine elle yapilan bir isleme icin bezi gerdirmeye yarayan alet>Gergef
Bezeme,susleme,donama>tezyin
Beğenilen dizi "çocuklar duymasın"da haluk rolüyle izlediğimiz ünlü tiyatrocu kimdir>tamer karadagli
Beğenilen, hoş karşılanan, kabul edilen>makbul
Bi tatli>asure
Bibliyografya>kaynakca
Bicak, kilic gibi kesici araclarin kabi>Kin
bicim degistirmeden kalan en eski harf nedir?>o
Bidat sahibi>mubtedi
BIFID>Iki bolume ayrilmis durumda olan, catalli, yarik.
BIFURKASYON>Iki dala ayrilma yeri.
Big ben hangi sehirdedir>londra
Biga hangi ilimize baglidir>canakkale
Bigadiç hangi ilimizin ilcesidir>balikesir
Bigisayarin ana mekanizmasini olusturan monitor veya islem birimi gibi sabit parcalar>donanim>hardware
Bikmis, usanmis>bezgin
BIKONKAV>Her iki yuzeyide konkav, ic bukey veya oyuk olan.
Bilardo sopasi>ISTAKA
Bilardo'nun vatanı>fransa
BILATERAL>Her iki tarafa ait olan, iki tarafli.
Bildigim tek sey hicbirsey bilmedigimdir sozunu soyleyen unlu filozof>sokrat
Bildigimizin alimi, bilmedigimizin .........>talibiyiz
Bildik, tanidik>asina
Bildik, tanidik>Asina
Bildirmek,ulastirmak>teblig
Bile bile yapilan, maksatli olan>kasdi
Bilecik ilinin bir ilcesi>golpazari
Bilecikin ilçelerinden>golpazari>golpazari
Bilerek degil, özürle kaçirilmis farz veya vacib namazlar>fevait
Bilerek orucu bozan kişi kefaret olarak kaç gün oruç tutmak zorundadır>61
Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren bir sözü söylemek veya bir işi yapmış olmak ihtimali üzerine, la ilahe illallah muhemmedün resulullah sözünü; manasını bilerek ve inanarak söyleyip, imanını tazeleme>tecdid-i iman
Bilerek, kasden>taammüden
Bilesiminde % 75 ten fazla kalsiyum karbonat bulunan genellikle beyaz cilalanabilen baskalasmis ve billurlasmis kirec tasi>mermer
Bilesiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alasimi>celik>çelik
Bilesiminde cok sert alumin kristalleri bulunan ve asindirici olarak kullanilan kayac>zimpara tasi
Bileske kuvvetin sembolu nedir>r
Bilgi kaynagi>ilim
Bilgi teorisi>epistemoloji
Bilgi ve medeniyette ilerleme>terakki
Bilgi verecek olanlarin dogrudan okuyup cevaplayacaklari bir soru cetveli hazirlanmasi yolu ile bilgi toplama isine ne ad verilir>anket
Bilgi-işlem ve bilgi-iletişim teknolojilerinin bir araya geldiği, bilgisayardan cep telefonuna, avucici bilgisayarlardan bankamatiklere kadar pek çok aygıtı kapsayan teknolojinin genel adı? (.?.?.?.?.? Teknolojisi)>bilisim
Bilgileri belli bir sistematik cevresinde bir araya topliyan eser>ansiklopedi
Bilgili,danis>agah
Bilgin>alim
Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak şarttır.sozu kime aittir.>balzac
Bilginler>ulema
Bilgisaray dilinde dosya>file>file
Bilgisatarımızda film izlememizi sağlar>dvd
BiLgisayar AciLmadigi Zaman KuLLaniLan Diskete Ne Ad VeriLir ?>Start up
Bilgisayar agina bagli yazici veya televizyon gibi her turlu aygiti tanimlamakta kullanilan bir terim>cevrimci>on-line
Bilgisayar anakartı üstünde bir parça ısmi>microchip
Bilgisayar ağlarındaki çok yüksek kapasiteli hat ya da seri bağlantı yollarına verilen ad>backbone
Bilgisayar bellegini olusturan tümlesik devre, dram>dynamic random access memory
Bilgisayar destekli üretim ingilizce kisaltilmisi>cam
Bilgisayar devresi>chip
Bilgisayar dilinde bagli olmama durumu>offline
Bilgisayar dilinde bagli ve calisir durumda olan>online
Bilgisayar dilinde ekran>screen
Bilgisayar dilinde en son yapilan islemi geri alma>undo
Bilgisayar dilinde guncelleme>update
Bilgisayar dilinde guvenlik>security
Bilgisayar dilinde isaret>sign
Bilgisayar dilinde izleme, goruntuleme, gorunum>view
Bilgisayar dilinde kapatmak>shut down
Bilgisayar dilinde kullanici>user>user
Bilgisayar dilinde metin>text
Bilgisayar dilinde pencere>window
Bilgisayar dilinde saklamak>save
Bilgisayar dilinde secmek>select
Bilgisayar dilinde yazilim>software
Bilgisayar dilinde yonlendirici>router
Bilgisayar dosyalarını, elektronik posta ya da usanet'le göndermek için ascii karakterlerine dönüştürme yöntemi>uuencode
Bilgisayar dünyasi> lucas arts`in çikarttiği western oyunu>outlaws
Bilgisayar dünyasında giris kodlarını cok rahat cozebilenistedigini yasal olmayan yollardan saglayan kiselere verilen isim>hacker
Bilgisayar ekraninda goruntuyu olusturan minik noktaciklar>piksel
Bilgisayar ekraninda tam ekran>full screen
Bilgisayar icinde birlikte aktarilan genellikle 8 bitten olusan bir grubu>bayt
Bilgisayar işlemlerinde kullanılan sayısal sistem>binary system
Bilgisayar kapatilsada zamani izlemeye devam eden saat>real time clock
Bilgisayar markasi>dell
Bilgisayar ortamında ftp olarak bilinen protokolün açılımı>file transfer page
Bilgisayar oyunu>atari
Bilgisayar programlama dillerinden biri>basic
Bilgisayar Programlama dillerinden biri.> basic
Bilgisayar Programlama dillerinden biri.?>basic
Bilgisayar sistemini meydana getiren fizikselbirimlere ne ad verilir>donanim>donanım
Bilgisayar sistemlerinde bir networke baglanabilmek icin takilmasi gereken donanim nedir>ethernet card
Bilgisayar tarafindan uretilen veriler>cikti
Bilgisayar tarafindan üretilen faks veya data sinyallerini gsm telefon üzerinden göndermeye yarayan ara birim (personal computer memory card international association)>pcmcia
Bilgisayar veriler uzerindeyken bu verileri saklayan cipler>ram
Bilgisayar verilerinin telefon hatti ile baska bir bilgisayara gonderilmesini saglayan aygit>modem
Bilgisayar yapiminda uzmanlasmis unlu bir Amerikan sirketi?>ibm
Bilgisayar yapımında uzmanlaşmış ünlü bir Amerikan şirketi> ibm
Bilgisayar yapımında uzmanlaşmış ünlü bir amerikan şirketi>imb
Bilgisayara baglanan ve verileri goruntuleyen bir ekrani olan goruntu aygiti>monitor
Bilgisayara nasil calisacagini soyleyen talimatlari saklayan cipler>rom
Bilgisayara yapilmasi gerekenleri soyleyen talimat kumesi>program
Bilgisayarda tarama isimizi yapmak icin kullandigimiz alet>scanner
Bilgisayarda almak, dahil etmek>import
Bilgisayarda bicimleme>format
Bilgisayarda bilgiler nereye kayıt olur>harddisk
Bilgisayarda bir komut yada secenek listesi>menu
Bilgisayarda bir liste olusturmakta kullanilan kucuk grafik eleman, madde imi>bullet
Bilgisayarda genel olarak oyun oynamak, çizim veya resim yapmak, mimari çizimlerin yapilmasi amaciyla kullanilan kart>grafik karti
Bilgisayarda gözle görülebilen, içinde ve disinda bulunan parçalarin tümü>donanim
Bilgisayarda hhd olarak bilinen donanım aygıtının adı nedir>hard disk driver
Bilgisayarda imlec>cursor
Bilgisayarda kilit, kilitlemek>lock
Bilgisayarda masa ustu>desktop
Bilgisayarda modem ve ses kartı fonksiyonlan için işlemcinin gücünden yararlanmayı öngören yeni bir teknoloji>ac97>audio codec 97
Bilgisayarda nesne yonelimli grafik>object
Bilgisayarda rasgele erişimli bellek nedir>ram
Bilgisayarda tarama isimizi yapmak icin kullandigimiz alet>scanner
Bilgisayarda televiyon izlemek icin gerekli parca>tv karti
Bilgisayarda veri bütünlügü kontrolünde bir yöntem; hata kontrol kodu, ecc>error correction code
Bilgisayarda yaptığımız işlemleri kaydetmemize yarayan donanımın kısaltılmış ismi>hdd
Bilgisayardaki mousun türkçe adı>fare
Bilgisayardan alinan talimatlarin, 12 inçlik diske video ve audio trackleri olarak kayit edilmelerini saglayan yeni bir kompact disk>ld-rom
Bilgisayardan cikti almamiza yarayan alet>printer>yazici
Bilgisayardan cikti almamiza yarayan alet>printer>yazici>yazici
Bilgisayari acarak isletim sisteminin yuklenmesini saglamak>Boot
Bilgisayari ilk kesfeden bilgin kimdir>charles babbage
Bilgisayarin calismasini aniden durduran hata yada bug>glitch
Bilgisayarin hiz birimi nedir>mhz
Bilgisayarin icinde bulunan ve diskteki bilgileri okuyan veya disklerin uzerine yeni bilgiler yazan aygit>surucu
Bilgisayarin insan gibi dusunesini saglayan bilgisayar programlari>yapay zeka
Bilgisayarin metin resim ses ve videolari bir araya getirmek suretiyle eglence veya egitim amacli olarak kullanilmasi>multimedya
Bilgisayarin otomatik olarak geçerli saydigi ve aksi belirtilene kadar geçerliligini koruyan islem veya deger>default
Bilgisayarin verilerinin saklandigi ve islendigi ana parcasi>islem birimi
Bilgisayarin yaptigi her isi kontrol eden ve duzenleyen bir dizi program>isletim sistemi
Bilgisayarlar arasi veri iletisiminin kurallarini koyan veri iletisim protokolüne verilen genel ad>tcp/ip
Bilgisayarlar hangi pc modelinden sonra evlere girmeye baslamistir>ibm
Bilgisayarlara ait alanadlarina karsilik gelen ip adreslerini çözerek baglantinin kurulmasini saglayan sistem. Herhangi bir bilgisayara alanadi ile baglanti kurulmaya çalisildiginda, baglantinin saglanabilmesi için bu adres alan adlandirma sunumcusu tarafindan sayisal adrese çevirilir.alan adlandirma sistemi>domain name system>dns
Bilgisayarlarda bilgilerin gecici depolandigi yer>ram
Bilgisayarlarda en çok kullanilan islemcinin markasi>intel
Bilgisayarlarin birbirleri ile iletisim saglayabilmesi, diger bir ifade ile elektronik verinin transferi için gerekli kablolama alt yapisina verilen genel ad. Bilgisayar agi>computer network
Bilgisayarlarin birbirleri ile konusurken nasil davranacaklarini belirleyen kurallar seti. Protokol tanimlari, elektronik verinin ne sekilde transfer edilecegini belirler. Bu sekilde pek çok çesit yazilim ve donanim arasinda anlasma saglanmis olur>protokol>protocol
Bilgisayarı açarak işletim sisteminin yüklenmesini sağlamak>boot
Bilgisayarın çevre birimlerinden biri>cikis birimi
Bilgisiz>cahil
Bilgisiz, cahil>Nadan
Bilgisizlik>cehalet
Bilim adamlari jüpiter'in hangi uydusunda bir okyanus kesfettiler>europa
Bilim adamlari tarafindan 25 milyon yil önce hapsoldugu çam reçinesinden çikarilinca yeniden yasamaya baslayan canli nedir>bakteri
Bilim doktorlarinin ve kardinallerin giydikleri dort koseli baslik, kep>barata
Bilim kurgu basyapitlarindan olan terminatör serisinin yönetmeni>james cameron
Bilim ve teknik le ilgilenen kisilere verilen isim>bilim adami>bilim adamı
Bilim verileriyle hayal gucunun birlesimi>bilimkurgu
Bilim verileriyle hayal gücünün birlesimi>bilimkurgu
Bilim yada meslek alaninda bilgi tartismasina ne denir>seminer
Bilim yada meslek alaninda bilgi tartismasina ne denir?>Istisare
Bilim,bilgi>fen
Bilime dayanan, ilmî>bilimsel
Bilime hizmet eden onemli bir kultur tasiyicisi topluluk olma ozelligi gostermislerdir.bu topluluk, daha once greko-romen dillerini biliyor olmalari nedeniyle islam kulturu ile latin kulturu arasinda tasiyici olmuslardir.iyonya okulunun, hellenistik kulturun temel eserlerini arapcaya aktarmislardir.eski kalde ve babillilerden arta kalan bu topluluk kimlerdir>suryaniler
Bilimkurgu edebiyatinin unlu bir ismi; romanlarindan bazilari aya seyahat, arzin merkezine seyehat, deniz altinda yirmibin fersah>jules verne
Bilimsel alanda en fazla gelisme gösteren ilk çag anadolu uygarligi>iyonlar
Bilimsel arastirmalarda kullanilan deney hayvani>kobay
Bilimsel arastirmalarda takip edilen yol>metodoloji
Bilimsel verilerin basitlestirilmesi, halk dilinde sunulmasi>vulgarizasyon
Bilinc altinda bilinmiyen birtakim ruhsal durumlara ne ad verilir>psikanali
Bilinmeyen uçan cisimler>ufo
Bilinç>dimag
Bilirkisi, uzman, eksper>mutehassis
Bilirkisi, uzman, eksper>Mutehassis
BILIRUBIN>Hemoglobinin yikilmasindan aciga cikan kirmizi boya.
BILIRUBINEMI>Kanda biluribinin artmasi.
Bilisim guvenlik sistemlerinden pretty good privacy kisaltilmisi>pgp
Bilkent üniversitesinin kurucusu>ihsan dogramaci
BiLL Gates'in mezun oLdugu universite>Duke
Bill Gates, Gates ailesindeki kacinci Bill Gates dir ?>3
Billesik arap emirlikleri' nin baskenti>abu dabi
Billurlasmis ari karbon>elmas
Billurlasmis saf karbondan olusan degerli tasa ne denir>elmas
Bilmece> .hangi bagda üzüm yetismez>ayakkabi baginda
Bilmece> .kavakta kavlayan gördüm.>karga
Bilmece> a benim al yastigim içine un bastigim>igde>igde
Bilmece> adamin basina radyo düsmüs, hiçbir sey olmamis. Neden>radyoda hafif muzik caliyormus
Bilmece> adamin biri bos havuza düsmüs ama elbiseleri islanmamis, neden>yas günüymüs>yas gunuymus
Bilmece> adamin biri durmadan uluyormus, neden>icine kurt dusmus
Bilmece> agaca çikar insan degil yazi yazar imam degil>salyangoz
Bilmece> agaç basinda al yanagli giz>elma
Bilmece> agzi açik alamet içi kizil kiyamet yas koydum kuru çikti>firin
Bilmece> agzi yokdur, adam kapar>isirgan
Bilmece> ak yere tohum seperler>yazi
Bilmece> aksaray ortasinda sari papaz oturur>yumurta
Bilmece> allah yapar yapisini demir açar kapisini>karpuz
Bilmece> arilar hangi kovana bal yapamazlar>mermi kovanina
Bilmece> arpadir asi, samandir esi, tükenmez isi.>essek
Bilmece> ates olmayan yerde ne olmaz>itfaiye
Bilmece> attim beyaz yumagi ,tuutum siyah yumagi>gece gunduz
Bilmece> avukatlar niçin kadin gibi uzun elbise giyerler>cok konustuklari icin
Bilmece> ay varken ucar. Gün varken kacar.>yarasa
Bilmece> ayaklari kürekli, ne kadar da yürekli, suda bir gemi>ordek
Bilmece> ayaklari su icer, ûstünden gelen gecer>köprü>kopru
Bilmece> aziksiz gezen yigit>ruzgar
Bilmece> b - i - ü - d - ? Soru isareti yerine hangi harf gelmelidir?(bir, iki, üç, dört, bes)>b>b
Bilmece> babasi tembel,annasi caliskan,60 tane cocuklari var>akrep yelkovan dakika
Bilmece> basi topuz,saci otuz>süpürge>supurge
Bilmece> bayanlarin en çok sevdigi il hangisidir>kocaeli
Bilmece> ben giderim,o gider. Gögsümde tik tik eder>kalp
Bilmece> ben yazarim, o bozar. Hep zararli, o cikar>silgi
Bilmece> benim adim iki hece çalisirim gunduz gece>saat
Bilmece> benim bir kasik boyam var, dünyayi boyar>gunes>günes
Bilmece> bilmece> bildirmece el üstünde kaydirmaca>sabun
Bilmece> bir acayip kus gördüm, gökte ucar izi yok.sütü helal, eti haram. Kestim baktim, kani yok.>ari
Bilmece> bir amiralin en üstünde ne vardir>sapkasi
Bilmece> bir elmayi yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir>yarim kurt bulmak
Bilmece> bir iskoç'tan daha cimri ne vardir>iki iskoc
Bilmece> bir limonun yarisina ne denir>limbes>limbes
Bilmece> bir salkim boncugum var. Aksamleyin atarim, sabahleyin toplarim.>yildizlar
Bilmece> bülbülü altin kafese koymuslar ne demis ?.....>cik,cik
Bilmece> cali basina gün dogmus>gül>gul
Bilmece> canli kaçar, cansiz kovalar.>at araba
Bilmece> dagdan gelir sekerek, kuru üzüm dökerek.>keci
Bilmece> dagi var tasi yok, köyü var dami yok, irmagi var suyu yok>harita
Bilmece> dam üstünde kalayli tas.>dolunay
Bilmece> denizden kum nasil çikar>islak
Bilmece> disi dolu içi yok, dayak yer suçu yok>top>top
Bilmece> disleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir>fil
Bilmece> durusu ömür, gözleri kömür.soguk dondurur, sicak öldürür.>kardan adam
Bilmece> düsünen file ne denir>filozof
Bilmece> egri çinar yerden alir, gökte yer>deve
Bilmece> el eker dil biçer>yazi
Bilmece> elemeden yogurur, gün asiri dogurur>tavuk
Bilmece> en dik kus hangisidir>yokus>yokus
Bilmece> en guzel kokan fil hangisidir>karanfil
Bilmece> en kibar kus hangisidir>baykus
Bilmece> en tatli ay hangisidir ?.................>balayi
Bilmece> en temiz böcek hangisidir>hamamböcegi>hamambocegi
Bilmece> en uzun hikaye nedir>yilan hikayesi
Bilmece> erkeklerin en çok sevdigi çiçek hangisidir>hanimeli
Bilmece> etrafi su ile çevrili topraga ne denir>camur
Bilmece> etten kantar altin tartar>kulak
Bilmece> fil ülkesi neresi>filistin
Bilmece> gelen aslan midir, gagasi tastan midir. Kanatlari mor çalar, kendi gülistan midir>guvercin
Bilmece> gökte acik pencere, kalayli bir tencere>ay
Bilmece> gökte görürüm köprü, rengide yedi türlü.>gökkusagi>gokkusagi
Bilmece> günes niçin tutulur>ayin güzelligine asik oldugu için
Bilmece> hangi dügme dikilmez ?..................>elektrik dugmesi>elektrik dügmesi
Bilmece> hangi eve giren senelerce o evden disari çikamaz>ceza evine
Bilmece> hangi gül kokmaz>virgul
Bilmece> hangi havada yagmur olmaz>oyun havasinda
Bilmece> hangi kanun insanlari yargilamaz>yercekimi kanunu
Bilmece> hangi karnede sifir olmaz>saglik karnesinde
Bilmece> hangi meslekte çalisanlar çalisirken sigara içemezler>dalgiclar
Bilmece> hangi soruyu mutlaka cevapsiz birakiriz>uyuyormusunuz
Bilmece> hangi yildiz gece ve gündüz görünür ? ......>film yildizi
Bilmece> hangi yolda trafik kazasi olmaz>samanyolu
Bilmece> hangi yolda yürünmez>deniz yolunda
Bilmece> hey havai havai yüksek yagar yuvayi kuyumculardökemez denirciler dögemez>orumcek>örümcek
Bilmece> hiç kimsenin gitmek istemedigi köy hangisidir>tahtalikoy
Bilmece> hiç kimsenin okuyamadigi yazi hangisidir>alin yazisi
Bilmece> horoz nerede öter>kendi coplugunde
Bilmece> iki derekli, bin kiremitli>tavuk
Bilmece> istanbul'un bölünmüs semti hangisidir ? .......>taksim
Bilmece> itfaiyeciler neden kirmizi kemer takarlar>pantolanlari dusmesin diye
Bilmece> içi su dolu sürahi, bos bardaga ne demis? (sen de olmasan ..... .... ...... ?)>içimi kime dökerim
Bilmece> içi tas, disi tas, ha dolas ha dolas>minare
Bilmece> japonlar pamugu nereden alir ?...........>eczaneden
Bilmece> kapidan içeri hay ettim, bir elmayi kirk kisiye pay ettim>selam
Bilmece> kapiyi açar, kopmadan kaçar>ruzgar
Bilmece> kaplan avina giden bir avcinin tek bir kaplanla karsilasmamasi neyi gösterir>avcinin sansli oldugunu
Bilmece> karada bayilir, suda ayilir.>balik
Bilmece> karinca ata ne demis>cek lunaparka>çek lunaparka
Bilmece> karsidan baktim,hic yok. Yanina vardim, pek cok.>karinca
Bilmece> kat kat emma börek degil yenir emma tatli degil>sogan>sogan
Bilmece> kedi ile kaleci arasinda ne fark vardir>biri tuttugunu digeri tutamadigini yer
Bilmece> kimin önünde herkes sapka çikarir>berberin
Bilmece> kimler ekmegini tastan çikarir>heykeltraslar
Bilmece> kirilinca sevilen sey nedir>rekor
Bilmece> kuyrugu kadar burnu var>fil
Bilmece> kuyruklu kumbara, ekin tasir ambara.>fare
Bilmece> lamba düstü "is" dedi. Tabak düstü "tan" dedi. Annem bana "bul" dedi.>istanbul
Bilmece> limon ne zaman sikilir>yalniz kaldigi zaman
Bilmece> lokantaya giden horoz garsona ne ismarlar>tavuk gogsu
Bilmece> mahkemede yalanci sahit kullanan avukat ne olur>davayi kazanir
Bilmece> meyvelerin sefi hangisidir>seftali
Bilmece> mustafaya mistik dendigine göre,fistik'in esas adi nedir>fustafa
Bilmece> napolyon' un en meshur generallerinden desaix yaptigi savaslarin kaçincisinda öldü>sonuncusunda
Bilmece> padisah ölünce oglu ne olur ? .......>yetim
Bilmece> papagini altin kafese koymuslar. Ne demis>avukatimi istiyorum
Bilmece> patlican harikiri yaparsa ne olur>karniyarik
Bilmece> pijamalarini giymis bir esege ne denir>iyi geceler
Bilmece> seker, çaya ne demis>kahvaltida bulusalim
Bilmece> servis yapildigi halde yenmeyen sey nedir>tenis topu
Bilmece> seçemedim kömürden,yemisi yinir amma agaç var demirden>sis kebap>sis kebab
Bilmece> sivri burunlu, uzun kuyruklu, seytan suratli, tavuk hirsizi.>tilki
Bilmece> tavuklar en çok hangi ülkeyi sever>misir
Bilmece> türkiye' de yükselmenin en kolay yolu nedir>asansore binmek
Bilmece> türkiyenin en namuslu ilcesi hangisidir>sereflikochisar
Bilmece> ufacik mermer tasi, ne kulpu var, ne basi, pisirirsen as olur, pisirmesen kus olur.>yumurta
Bilmece> uzadikça kisalan sey nedir>hayat>omur
Bilmece> yamyamlar uçaga ne derler>insan konservesi
Bilmece> yaslanan temel'e ne olur>kurulanir
Bilmece> yazin giyinir, kisin soyunur. Meyvelerini el alir, yapragini yel alir.>agac
Bilmece> yer altinda sakalli dede>prasa
Bilmece> yer altinda yagli kayis>yilan
Bilmece> yeraltinda killi papas>sogan
Bilmece> yilanla kirpi evlenince ne olur>dikenli tel
Bilmece> yirtici bir hayvana nasil bakilir>uzaktan
Bilmece> yumurta kime dokunur ?........>yumurtaya dokunana
Bilmece> yük üstünde yünlü yumak>kedi
Bilmece> çali dibinde bir yogurum hamur>tavsan
Bilmece> çalindigi halde görülmeyen sey nedir>islik
Bilmece> çarsidan alinmaz mendile konulmaz ondan tatli birsey olmaz>uyku
Bilmece> ütü bizi ne zaman sever ? ..................(>kizmadigi zaman>kizmadigi zaman
Bilmece> üç tane adamim var. Biri havada uçar,biri karada gider, biri de denizde yüzer.>ucak tank gemi
Bilmece>'nin ingilizce versiyonu>puzzle
Bilmece>bir kamyonu bir eliyle kim durdurabilir.>trafik polisi
Bilmece>muamma
Bilmedigi halde bilir gibi gözüken>bilgic>bilgiç
Bilmek, anlamak. Islâmiyet'i bilmek. Dinde yapilmasi ve sakinilmasi lâzim gelen isleri bildiren ilim>fikih>fıkıh
Bilmeme, bilgisizlik. Din bilgilerini bilmeme. Câhillik>cehalet
Bilmeyenin papatyadan ayirt edemedigi cicek>pirekapan
Bilye>misket
Bilyelerle oynanan bir tür çocuk oyunu>cicoz
Bin kilogram>TON
Bina insa eden cinler,hz suleymanin oldugunu hangi bocegin asasini kemirerek yere dusurdugunde anladilar>guve>güve
Bina yapmaya musait arazi>arsa
Binden az hadis rivayet eden sahabiler>mukillun
Binden fazla konut ve 6000’e ulasan nüfusu ile konya'da bulunan yakin dogunun en büyük neolitik çag yerlesmesi>catalhoyuk
Binek hayvani>at
Binek hayvani>AT
Binek hayvani>Esek
Binek hayvanın oturmalığı>eğer
Binet ati>Binit
Bingo>yabani kopek
Bingol ilinin plaka numarasi>12>12
Binicilikte dortnala kosturmaya verilen ad>galop
Biniciyi siki sikiya tutan, ön ve arka kaşlari yüksek bir eyer türü>cerkez eyeri
Binilecek tasit veya hayvan>binit
Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir ...... Baslamak zorundadir.>adimla
Bios 'un açılımı>basic input output system
Bios un acilimi nedir>basic input output system
Bir 'galon' kaç litredir>3,78
Bir 'pretidologist'in ugrasi alani nedir>egrelti otlari
Bir ada ulkesi>irlanda
Bir ag atmada cikarilan balik miktari>foroz
Bir ag üzerindeki bilgisayarlari tanimlamak için kullanilan siniflandirma>domain>alan
Bir agirlik birimi>ONS
Bir ailede anne , baba ve çocugun yaslari toplami38dir. Kaç yil sonra yaslari toplami 68 olur>10 yil>10 yil
Bir ailede baba 34 yasindadir. 2 oglunun yaslari toplami 8 dir. Kaç yil sonra babanin yasi, ogullarinin yaslari toplaminin 3 katina esit olur>2 yil>2 yil
Bir ailede baba 40 yasinda , oglu ise 4 yasindadir. Kaç yil sonra babanin yasi oglunun yasinin 5 kati olur>5 yil
Bir ailenin çözülmesi>boşanma
Bir akar suyun kalkerli bir alanda oyarak olusturdugu derin, dar bogaz, kapuz>kanyon
Bir akar suyunherhangi bir kesminde saniyede geçirdiği suyun hacmine ne denir>debi
Bir akarsuyun bolumleri>cigir
Bir akarsuyundenize veya göle döküldügü yer>agiz>agız
Bir akasya turune eskiden verilen ad (filbahri de denilir) ?>Filbahar
Bir akiskanin hizi ile basinci arasinda ters oranti oldugu teoremini ortaya atan isvec'li matematikci>daniel bernoulli
Bir aktorumuz>Salih Guney
Bir aktörümüz>halil ergun
Bir alan olcusu>an
Bir alani ucgenlere bolme isi?>Nirengi
Bir alanı üçe bölme işi>nirengi
Bir alet veya tasitin hareket saglayan mekanizmasi>makine
Bir aletin, bir makinenin islevine katilmayan, ancak kendine ozgu ayri bir yarari bulunan alet, arac veya nesne>aksesuar
Bir algi aldanmasi, yanilsama>iluzyon
Bir alman kadin sair?>Bachmann
Bir altigenin ic acilari toplami kac derecedir>720
Bir altigenin ic acilari toplami kac derecedir?>720
Bir altigenin iç açilari toplami kaç derecedir>720
Bir amac ugrunda bir deger veya varliktan vaz gecme anlami?>Feda
Bir amca ve iki yegeninden ibaret Turk pop muzigi grubu>Grup Gundogarken
Bir ameli kendisie vâcip kilmak ve bunu yapacagina dair allah'a söz vermek>adak
Bir anda bir yerden diğer bir yere ulaşma>tayy-i mekan
Bir anda oluveren ,apansiz>ani
Bir anlasma geregi teminat olarak elde tutulan kimse>rehine
Bir ansiklopedi ana..........>britannica
Bir ara One&One Sarkisiyla listeleri zorlayan bayan sarkici?>Roberta Miles
Bir araci tutmaya yarayan bolum>sap
Bir ari kanatlarini saniyede kaç kez çirpar>440
Bir arının ortalama ömrü ne kadardır>45 gun
Bir asalak>Bit
Bir asalak>bit>bit
Bir asalak>Kene
Bir asalak>kene>kene
Bir asalak>Pire
Bir asalak>pire>pire
Bir ataya bagli olan ayni soydan gelen insanlardan olusmus kitle topluluk>asiret
Bir audio veya video sinyalini analog halinden, bilgisayar cinsi dijital kod numaralarina dönüstürmek>digitize
Bir ay adi>ekim
Bir ay tutulmasinin gerceeklesebilmesi icin ay hangi fazda olmalidir>dolunay
Bir ay>Eylul
Bir ay>Haziran
Bir ay>Nisan
Bir ay>Ocak
Bir aygiti bir is yapabilecek duruma getirmek>ayarlamak>
Bir aygiti otomatik olarak açip kapayarak sicakligin hep ayni kalmasini saglayan alet>termostat
Bir baglac>ila
Bir baglac>Ile
Bir baglac>Ki
Bir baglac>ve
Bir baglac>Ve
Bir baglaç>de
Bir baharat ?>Zencefil
Bir balik cesidi>zargana
Bir balik türü>kolyoz
Bir balik türü>tekir
Bir balonun icine sicak hava doldurarak ucurmayi basaran kardeslerin ismir (1783)>montgolfier
Bir baltik ulkesi>estonya
Bir Baris Manco Klasigi?>kol dugmeleri
Bir basketbol takimi kac kisiden olusur>5
Bir basketbol takimi>ulker
Bir basınc birimi>torr
Bir bayt kaç bittir>8
Bir bağlaç>de
Bir bellek özelliği. Bu tür bellekler, bilgi 0 ve tler halinde belleğe ulaştığında fazladan bir yonga ikili sayı düzeninde hesap yapıp, toplam rakam yanlış gelirse veriyi geri gönderip tekrar hesap yapılmasını sağlıyor>parite>parity
Bir berid kac metre>227
Bir besin maddesi>et>et
Bir bestenin veya parcasinin canli,hizli ve neseli calinacagini ifade eden kelime nedir?>allegro
Bir bilardo oyunu?>Uc Top
Bir bilesigin suyla verdigi tersinir ayrisma sureci>hidroliz
Bir bilgisayar aginda bilgisayarlarin iletisim saglayabilmesi icin kullanilan iletisim kurallarina ne ad verilir>protocol
Bir bilgisayar dergisi?>PC Magazine
Bir bilgisayar virusu?>Ugur Mumcu
Bir bilgisayardan digerine gonderilen not metni veya dosya>e-posta>elektronik posta
Bir bilgisayari tanimlamak için verilmis isim veya numaradan olusan adres>internet adresi>internet address
Bir binada önü(genel) olarak avluya açık,üstü tonozlu örtümlü kısım nedir>eyvan
Bir binanin yol düzeyinden asagi olan bölümü>bodrum
Bir birlik ya da kurumun, kumandan ile yardimci sube ve bolumlerinden olusan kurulus>karargah
Bir bitki>zencefil
Bir borudan bir saniyede gecen suyun ya da bir iletken telden bir saniyede gecen elektrigin miktari>verdi
Bir briyantin markasi>fonex
Bir bunyevi duzenden baska bir bunyevi duzene gecis, baskalasim>metamorfoz
Bir burc>basak
Bir burc>kova
Bir butun olarak varlıgı ele alan ve var olanların en temel niteliklerini inceleyen felsefe dalı>ontoloji
Bir butunun kendi icerinden secilmis parcalariyla temsil edilmesine ne ad verilir>ornekleme
Bir buyuk yetki sahibini perde arkasindan yoneten kimse>kamarilla
Bir cagriyi yerine getirme>Icabet
Bir cakmak markasi>Zippo
Bir cakmak markasi?>Zippo
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmus medrese,imaret,sebil,hastahane gibi çesitli yapilarin bütünü>kulliye>külliye
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese,imaret,kitaplık,hastahane gibi çeşitli yapıların tümüne ne ad verilir>kulliye
Bir canli tarafindan uretilen ve baska bir canli uzerinde zehir etkisi gosteren organik madde>toksin
Bir canlinin yasamini normal olarak surdurebilmesi icin dısaridan mutlak almasi gereken maddeler_>besin
Bir canlinin üzerinde yasayan diger canli, parazit>asalak
Bir cd üzerinde yaklasik kaç nokta bulunur>5 milyar
Bir Cd-Rom Markasi>Creative
bir CD-rom un capi kac cm dir>12
Bir cd-rom un çapı kaç cm dir>12
Bir cemberin icinde kalan duzlem parcasi>daire
Bir cemberin icinde kalan duzlem parcasi?>daire
Bir cemberin merkezinden gecerek iki noktasini birlestiren dogru>cap
Bir cennet adi>adn
Bir cennet ismi>daru-l karar
Bir Cep Telefon'u MarkasI ?>Motorola
Bir Cep Telefonu MarkasI>Alcatel
Bir cep telefonu markasi>bosh
Bir Cep Telefonu MarkasI>Motorola
bir cep telefonu markasi>panasonic
Bir cep telefonu markasi.>alcatel
Bir cep telefonu markasi.>ericson
Bir cep telefonu markasi.>motorola
Bir cep telefonu markasi.>nokia
Bir cep telefonu markasi.>sagem
Bir cep telefonu markasi.>siemens
Bir cep telefonu markasi? (ipucu> "Connecting People") ?>Nokia
Bir cep telefonu markasi?>Alcatel
Bir cep telefonu markası.>nokia
Bir cesit hamur tatlisi>Sekerpare
Bir cesit italyan makarnasi>lazanya
Bir cesit italyan makarnasi>Lazanya
Bir cesit kucuk vapur>catana
Bir cesit sekerleme>fondan
Bir cesit sinir hastaligi>epilepsi
Bir cesit yangin cikarici bomba>napalm
Bir cesit yemen z¤¤¤i?>Mur
Bir cesit yuk gemisi>konteyner
Bir cesit yuk gemisi>Konteyner
Bir cesit yuk gemisi>roro
Bir cesit yuk tasima gemisi(4 harfli)>RORO
Bir cesit z¤¤¤li suluboya ve bu boya ile yapilan resim>guvas
Bir cetvel adi>Te
bir chat programi>ICQ
Bir cicek cesidi>kasimpati
Bir cicek _______ bir kisinin, kopmazsa bin kisinindir>koparsa
Bir cicek>yasemin
Bir cift yildiz ismi>casseopea
Bir cift zar uzerinde kac nokta vardir?>42
Bir cins benekli beyaz uzum>yapincak
Bir cins otomatik tabanca>brovnik
Bir cins saglam ve yumusak sahtiyan>telatin
Bir cins toprak>mil
Bir cins yilan>anakonda
Bir cins yilan>Boa
Bir cins yilan>Cingirakli Yilan
Bir cins yilan>engerek
Bir cins yilan>Engerek
Bir cins yilan>mercan
Bir cins yilan>piton
Bir cins yilan>Piton
Bir cins yilan>piton>engerek
Bir cins z¤¤¤>Lak
Bir cismin etrafındaki cisimlere nazaran yer değiştirmesine___________ denir>hareket
Bir cismin hareketindeki her degismeye karsi gosterdigi direnc>eylemsizlik
Bir cismin içindeki madde miktarina__denir>kutle
Bir cismin konumu nedeniyle kazandigi depolanmis enerji>potansiyel enerji
Bir cismin oksijen le birlesmesi sirasinda ortaya cikan olaylarin tumu?>yanma
Bir cismin oksijen le birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü> yanma
Bir cismin oksijen le birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü>yanma
Bir cismin ozelliklerini kaybetmeden bolunebilecegi en kucuk parca>atom
Bir cismin veya makinenin hareketini yavaşlatan veya durduran mekanizma>fren
Bir cismin özelliklerini kaybetmeden bölünebilecegi en küçük parça>atom>atom
Bir cizgi sanatı>karikatür
Bir cocugun hayati, pazartesi hikayeleri, jack, degirmenimden mektuplar gibi eserleri ile tanidigimiz fransiz oyku ve roman yazari>alphonse daudet
Bir cocuk oyuncagi>topac
Bir cocuk oyunu>korebe
Bir cocuk oyunu>Korebe
Bir cocuk oyunu>kovalambac
Bir cocuk oyunu>Saklambac
Bir cok bilgisayarin dogrudan veri alisverisi saglamak icin birbirine baglanmasiyla olusturulan sistem>ag
Bir cok kucuk agin birlestirilmesiyle olusmus dünya capinda bir bilgisayar agi>internet
Bir cok mufessire gore kuranda hz musanin yaninda olup,ona hizmet eden ve alim kisiyi bulmak ta ona eslik eden genc kimdir>yusa>hz. Yusa
Bir dabir olayın nedenini sormak için kullanılır>niçin
Bir dagin yada tepenin iCinden geCen, bir yandan ObUr yana aCilan delme yol ?>Tunel
Bir dagin yada tepenin icinden gecen, bir yandan obur yana acilan delme yol>tunel>tünel
Bir dalgicin uzun süre basinç altinda kalmasi sonucu soludugu havadaki azotun kaninda erimesi ve daha sonra dalgicin hizla su yüzeyine çikmasi halinde kanda erimis olan azotun tekrar gaza dönüsmesi sonucu olusan durum>vurgun
Bir dava uğrunda değerli bir şeyinden vazgeçme, uğruna verme>feda
Bir davada gorusulmesi bitip yargicin kararini beklemek (iki kelime)>Karara Kalmak
Bir davranisin ahirete olan sorumlulugu, gunah>vebal
Bir davranisla birini memnun etmek>Yaranmak
Bir defada birden fazla veri uzerinde calisan bilgisayar>transputer
Bir deli bir kuyuya ____ atmis; kirk akilli cikaramamis>tas
Bir Demet Tiyatro'nun Mukremin abisinin gercek ismi>Yilmaz Erdogan
Bir deniz aracinin bir referans noktasindan baska bir referans noktasina guvenle goturulmesine ___ denir>navigasyon
Bir deniz bitkisi>selentere
Bir deniz kusu>Karabatak
Bir deniz kusu>karabatak
Bir deniz kusu?>Karabatak
Bir deniz tasiti>vapur
Bir deniz teknesinin bir iskele veya bir rihtimdan ayrilmasi>avara
Bir deniz veya golun kara icine uzanan kismi>korfez
Bir deniz yoLcuLugunda geminin ve yukunun gordugu zarar>Avarya
Bir depremde ayni siddetle sarsilan noktalari birbirine baglayan noktalar>izoseit egrisi
Bir deri hastaLigi>KURDEşEN
Bir deri hastaligi>liken
Bir deri hastaligi>sedef
Bir deri hastaLigi,egzama>MAYASIL
Bir desimetrekup hacmindeki sivi olcusu birimi>litre>litre
Bir devleti baska bir devlette temsil eden kimse>elci
Bir devletin aldigi ulkeler arasi mal alim-satim ve nalelini yasaklayan tedbirler>ambargo
Bir devletin baska bir devlet uzerindeki siyasi ustunlugu ve baskisi>hegemonya
Bir devletin baska bir devlete yada onun elçisine verdigi yazili bildiri>nota
Bir devletin başka bir devlete yapyıgı son ve kesin uyarı olup kabul edilmemesi halinde savaşa yol durum>ultimatom>ültimatom
Bir devletin deniz kuvvetleri, savas gemileri>donanma
Bir devletin denizaltindaki dogal zenginliklerinden yararlanma hakkina sahip oldugu sahil bölgesine ne denir>kita sahanligi
Bir devletin temel kanunu>anayasa
Bir devletin ülke sinirlari disina çikarak kendisine ait olmayan bölgeleri isgal ederek ekonomik ve siyasi çikarlar saglamasi>somurgecilik>sömürgecilik
Bir devletin, bir sehrin veya bir hükümdar sülalesinin sembolü olan sekil>arma
Bir deyim> ...... Malum olurmus>aptala
Bir dik ucgende dar acilardan birine komsu kenarin hipotenuse orani>kosinus
Bir dik ucgende dar acilardan birine komsu kenarin hipotenuse orani>Kosinus
Bir dik ucgende dar acilardan birinin karsisindaki kenarin hipotenuse orani>sinus
Bir dik ucgende dar acilardan birinin karsisindaki kenarin komsu kenara orani>tanjant
Bir dik ucgendeki en uzun kenar>Hipotenus
Bir dildeki sesleri karsilayan isaretlerin belli bir siraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler toplulugu>alfabe
Bir dilin yazili eserlere dayanilarak incelenmesi ilmi>filoloji
Bir din mi yoksa sadece bir ahlak sistemi mi oldugu kesinlik kazanamayan ama cin’de milli bir din olarak kabul edilen kendi adina kurulu sistemin kurucusu, m.ö. 551-479 yillari arasinda yasamis dusunur>konficyus
Bir dini baskalarina anlatma ve yayilmasina calisma>teblig
Bir dinin inanclarinin ve kurallarinin tumu?>Akait
Bir doga olayi>sis
Bir dogumda dUnyaya gelen 2 kardea ?>ikiz
Bir dogumda dUnyaya gelen 2 kardes>Ikiz
Bir dogumda olusmus iki kardese ne denir>ikiz
Bir doku örneginin parçalanmis hali>ozut
Bir dokuma maddesi>Ipek
Bir doner cismin hareketini dondurarak hiz degerlendirmesi yapan arac>stroboskop
Bir dosya yada klasörün özelliklerini gosteren kisayol tusu>alt + enter>alt+enter
Bir download programi>grokster
Bir downloand programı>imesh
Bir downloand programı>kazaa
Bir duanin sonunda fatiha suresini okumayi hatirlatan ifade>el fatiha
Bir durumu oldugundan degisik gostermek amaciyla hazirlanan duzen>mizansen
Bir durumu oldugundan degisik gostermek amaciyla hazirlanan duzen>Mizansen
Bir durumu temsil yoluyla anlatmak maksadiyla eskiden beri söylenegelmis hikmetli ve meshur söz veya atasözü>darb-i mesel
Bir dusuncenin basarisi oraninda ve basarisi suresince dogru olabilecegini ileri suren ogreti>pragmatizm
Bir duyguyu, bir düsünceyi veya bir isi tam olarak anlatan; bir hüküm bildiren söz, kelime dizisi>cumle>cümle
Bir duyguyu,dusunceyi,kavrami ya da varLigi baska bir varLik yardimiyLa semboLize ederek gosterme sanatina ne denir>ALEGORi
Bir dvd markasi>pioneer
Bir dönem kansere çare olarak gösterilen latince kısaltması no olan bitkinin halk arasındaki adı nedir>zakkum
Bir dünya klasigi olan “ kirmizi ve siyah” adli eserin yazari kim>standhal
Bir düsünce, inanç veya fikri ya da ürünü genis kitlelere yaymak veya satmak>slogan
Bir düzenin dengesini bozabilecek türden sarsilma olayi>calkanti>çalkanti
Bir edebi anlatim bicimi>roman
Bir edebi eserin baska bir ebedi ture aktarilmasi>Adaptasyon
Bir edebi eserin baska bir edebi ture aktarilmasi>adaptasyon
Bir edebiyat akimi>klasisizm
Bir edebiyat akimi>realizm
Bir edebiyat akimi>romantizm
Bir efsaneydin>hakan peker
Bir egriye giderek yaklasan, ama sonuna kadar uzatilsa bile yaklastigi halde egriyi kesmeyen dogru>asimptot
Bir egriye giderek yaklasan, ama sonuna kadar uzatilsa bile yaklastigi halde egriyi kesmeyen dogru?>Asimptot
Bir ekonomide tuketim maLLari ithaLinin zorLastiriLmasi ya da yasakLanmasi iLe sanayiLesmenin tesvik ediLmesi poLitikasi?>Ithal Ikamesi
Bir Ekran karti markasi ?>tnt
Bir Ekran karti markasi>Tnt
Bir ekran karti markasi?>Asus
Bir ekran karti markasi?>Elsa
Bir ekran nesnesini seçip isaretleyerek, bir baska ekran nesnesinin içine koymak>drag and drop
Bir eksen etrafinda dönen tekerlek>cark>çark
Bir elcinin atanmasindan once o ulkeden istenen uygun gorme yazisi>agreman
Bir elcinin atanmasindan once o ulkeden istenen uygun gorme yazisi>Agreman
Bir elektrik akimini alip baska bir kuvvete ceviren cihaz,ahize>almac
Bir elektrik devresinde radyo dalgalarini yayan ya da alan bolum?>Anten
Bir elektrolitte elektirik akiminin gelip baglandigi ve iceri girdigi uc a ne ad verilir>anot
Bir elektronik postaya eklenmis dosya, resim, müzik veya görüntü dosyalari; hem bu eklerin hem de bunlari ekleme isinin karsiligi olarak kullanilan bir sözcük>attachment
Bir element ismi>kalsiyum
Bir element>Klor
Bir element>neon
Bir element>radyum
Bir elementin atom numaralari ayni, bagil atom kutleleri farkli olan turleri>izotop
Bir elementin atom numaralari ayni, bagil atom kutleleri farkli olan turleri>Izotop
Bir elementin butun kimyasal ozelliklerini ta$iyan en kucuk birimi>atom
Bir elementin bUtUn kimyasal Ozelliklerini tasIyan en kUCUk birimi ?>atom
Bir elementin butun kimyasal ozelliklerini tasiyan en kucuk birimi>Atom
Bir elementin kendiliklerinden parcacik salarak birbirlerine donusebilen izotoplari>radyoizotop
Bir elin nesi var iki elin .... Var.>sesi
Bir elmanın yarısı neye benzer>diğer yarısına
Bir elçiliğe bağlı uzman,elçilik uzmanı>atase
Bir enerji türü>elektirik
Bir ericsson telefon modeli>T28s
Bir erkek adi>furkan
Bir erkek hayatinin ortalama 3350 saatini ...... Olmak için harcar>tras
Bir erkek ismi>aydan
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurması için gerekli yasal işlem>nikah
Bir eser veya gazetenin kaç tane basildigini bildiren sayi>tiraj
Bir eserde islenen temel konu>anatem
Bir eserde islenen temel konu>Anatem
Bir eskenar ucgendeki her bir ic aci kac derecedir>60
Bir eskrim dali>flore
Bir eve girrilmek istendiginde en fazla kac kere izin istenir>3
Bir eşyaya fiili ve iradi hakimiyet hali>zilyetlik
Bir f/16 savas ucaginin maksimum kalkiz agirligi kac kg'dır>19204
Bir f/16 savaş uçağının boş ağırlığı kaç kg'dır>8750
Bir facia olan ulkemizi yasa bogan Izmit depremi ne zaman olmustur?(tam tarih) ?>17 Agustos 1999
Bir fax-modem markasi>robotics
Bir fersah kac metre>5685
Bir fikir ve inanisa körü körüne baglanan>bagnaz>bagnaz
Bir fikra veya sozu aynen veya kisman alip aktarma>iktibas
Bir fikri baskasina kabul ettirmek icin anlatmak>telkin
Bir filim konusunun ortalama on sayfa uzunlugundaki ozate ne denir>sinopsis
Bir filmin ilk gosterimi>gala
Bir fransiz kelimsi olan ve ne yazikki hepimizin kullandigi pardon kelimesi yerine ne kullanmamiz gerekir>afedersiniz
Bir fransiz otomobil firmasi>peugeot
Bir fransiz otomobil firmasi>renault
Bir futbol hakemimiz>ismet arzuman
Bir futbol hakemimiz>metin tokat
Bir futbol takimi sahaya kac kisi cikar>11>11
Bir futbol takımı>ankaragucu
Bir futbol takımı>galatasaray
Bir garip orhan veli isimli kitabin yazari>murathan mungan
Bir gaz kutlesi icinde asilti halinde duran sivi ya da kati parcaciklardan olusmus ince karisimlara ne ad verilir>aerosol
Bir gaz sIkI$tIrmaya yarayan makinalarin genel adi>Kompresor
Bir gaz sikistirmaya yarayan makinalarin genel adi>kompresor
Bir gece şiirinin yazarı>mehmet akif safahat
Bir gecede 100.000 e yakin askerimizin donarak sehid oldugu yer>sarikamis
Bir gecelik ask?>Ona Night Stand
Bir geceLik ask?>One Night Stand
Bir gemideki malları gostermek uzere, kaptan tarafından gumruk idaresine verilen bildirge>manifesto
Bir geminin alabildigi yuk miktari>Lasta
Bir geminin baska bir gemiden veya kiyidan acilmasi?>Avara
Bir geminin donanimini saglayan giderlerini saglayan ve isletmeciligini yapan kisiye ne ad verilir>armator
Bir geminin hangi devlete ait olduGunu gosteren bayrak>Bandira
Bir geminin veya ucagin tuttugu yola ne denir?>Rota
Bir gemiye yukleme veya bosaltma icin taninan sure>astarya
Bir geyik turu genelikle alaska vede kuzey amerikada yasar>ren>ren geyigi
Bir gezegen ismine sahip disney kahramani>pluto
Bir gezegen>merkur
Bir gezegenin ya da astronomik cismin, ekvatordan ne kadar yüksek oldugu hangi terimle ifade edilir>deklinasyon
Bir gida maddesi>ET
Bir girisim icin gerekli olan parayi saglama ya da bu is icin ayrilan para>finansman
Bir gocmen kus>leylek
Bir goreve tayin etme>atama
Bir gorus ve emri infaz etmek, uygun ve makul gorup izin vermek>icazet
Bir goruse karsi olan>muhalif
Bir gram suyun sıcaklığını 14santigtar dereceden 15 santigrat dereceye çıkarmak için gerekli olan enerji birimi nedir>kalori
Bir gram yagda yaklasik olarak ne kadar kalori vardir>9
Bir grubu ortadan kaldirmak icin yapilan katliam>soykirim
Bir GSM sebekesi ismi ?>Telsim
Bir GSM sebekesi ismi ?>Turkcell
Bir guc ,tahakkum,karar verme,egemenlik ifade etmektedir.kelime anlami ile yonetme idare etmek anlamina gelir,emr'in getirilmesi bununla ilgilidir.butunuyle allah'a aittir;"..... Ancak allah'in dir,o'ndan baskasina ibadet etmemenizi emretti"(yusuf>40)>hukum>hüküm
Bir gun kac dakikadir>1440
Bir gun kac saniyedir>86400
Bir gunde gecirilen 15 dakikalik bos zaman bir yilda kac gun eder>11>11
Bir gunde kac rekat farz namazi vardir>17>17
Bir gunde kac rekat namaz kiLinir?>40
Bir guney amerika kemirgeni>mara
Bir görsel programlama dili>delphi
Bir görüntünün elektriksel isaretlerden optik isaretlere çevrildigi düzen>display
Bir gösterme sıfatı>bu
Bir göz hastalığı, glakom>karasu
Bir göz rengi> ela
Bir göz rengi>ela
Bir günlük nafakasından fazla bir şeyi olmayan müslüman>miskin
Bir haberi ilan eden>tellal
Bir haberi nakletme, bir olayi anlatma hikâye etme>kissa
Bir haberi yâhut bir isi yapma veya yapmama husûsundaki azmi, iddiâyi (sözü); vallahi, tallahi seklinde, allahü teâlânin ism-i serîfini anarak veya dînin izin verdigi sözlerle kuvvetlendirmek>yemin
Bir haberin agizdan agiza gecerek yayilmasi>tevatur
Bir haftada kac dakika vardır>10080
Bir halati birkere dolamak>volta
Bir halkin butun dunyaya dagilmasi?>Diaspora
Bir halkin butun dünyaya dagilmasi>diaspora
Bir hamur tatlisi>hosmerim
Bir hareketlinin birim zamandaki hız degişimine .... Denir>ivme
Bir hareketlinin izledigi yolane denir>yorunge
Bir hastaliga bir kac hekimin teshis koymasi?>Konsultasyon
Bir hastalık türü>kanser
Bir hava tasiti>teyyare
Bir hava tasiti?>Planor
Bir hava tasitinin ucarken izledigi yolun yuksekliklerini cizgi halinde gostermeye yarayan alet, yukseklikolcer>barograff
Bir hava tasitinin ucarken izledigi yolun yuksekliklerini cizgi halinde gostermeye yarayan alet,yukseklikolcer>Barograf
Bir hayvan ismi>kaplan
Bir hayvan ismi>kertenkele
Bir hayvani dini esaslar dairesinde kesmek>tezkiye
Bir heterojen madde örnegi>ayran
Bir hint destaninin adi?>Ramayana
Bir hint filozofu, buda tarafindan kurulmus bir din>budizm
Bir hizmete karsilik tesekkur borcunu odemek amaci ile birine verilen para?>Bahsis
Bir hizmetin, bir is kurumunun normal faaliyetine mani olmak, onu tahrip etmek>sabotaj
Bir hukumdarin olumunden veya tahttan cekilmesinden sonra tahta gecmeye aday olan kimse>Veliaht
Bir hukumet veya sirketce cikarilmis ve gelecekte belirlenmis bir tarihte para arti faizin toplam miktarini geri odeme sozu veren faiz getirili belge>tahvil
Bir hususun hayirli olup olmadigini anlamak icin munasip gorulen kimse veya kimseler ile fikir alis verisinde bulunma>musavere
Bir hücredeki genetik materyal toplamı merkezi idare bolümü>genom
Bir hücreden ayni özellikte iki yeni hücre olusturan hücre bölünmesi>mitoz
Bir hükümdarin ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse>veliaht
Bir hükümdarın yönetimine bağlı olup vergi veren halk. Korunmaları devlete âit olan insanlar>reâye
Bir ibarede belirli ses ve heclelerin tekrarlanmasi>aliterasyon
Bir ibâdetin, bâtil olmasi, geçersiz olmasi>fasid
Bir ic organ>pankreas>dalak
Bir icecek>ayran
Bir ideoloji, düsünce, inanç ve benzeri fikri, baskalarina tanitmak, benimsetmek>propaganda
Bir ilac firmasi>bayer
Bir ilac firmasi>novartis
Bir ilacin karsi etki yapmasi>antagonizma
Bir ilacin karsi etki yapmasi>Antagonizma
Bir iletkeninin icinden 24 000 telefon gorusmesi yapilabilen gelismis bi kablo>fiber optik kablo
Bir ilgi yada benzetme sonucu gercek anlamindan baska anlamda kullanilan soz>mecaz
Bir ilim dalinin daginik haldeki konularini tasnif ederek duzene sokmak, bunlari belli bab ve kitaplar halinde birlestirmek>tedvin
Bir ilimiz>batman
Bir ilimiz>Batman
Bir ilimiz>Denizli
Bir ilimiz>Hatay
Bir ilimiz>Istanbul
Bir ilimiz>kilis
Bir ilimiz>Konya
Bir ilimiz>usak
Bir ilimiz>Usak
Bir ilimiz>VAN
Bir ilimiz>Yalova
Bir inek antilobu>kaama
Bir ingiliz marksist.london school of economics'de uzun yillar siyasal bilim dersleri verdi. 1964 yilindan bu yana socialist register adli yilligin editorlugunu yapmaktadir.baslica eserleri 'parlamenter sosyalizm, kapitalist toplumda devlet, marksizm ve politika'dir>ralph miliband
Bir insan isini iyi yapmak istiyorsa iki isi bir ...... Yapmamali.>arada
Bir insan kendi gücünü ve iradesini bir ise harcarsa buna ne denir>kesb
Bir insani tanimak icin ya alisveris etmelim, yahut ____ cikmali>yola
Bir insanin kendi hayatina son vermesi>intihar
Bir insanın belirli yaş ve çevredeki dış görünüşüne ne ad verilir(biyoloji)>fenotip
Bir insanın kendi istegiyle oldurulmesine ne denir>otenazi
Bir insanın yalandan kaçınması, gerçekleri söylemesi davranışlarına ne ad verilir>dogruluk
Bir insanın,muhatabının yerine kendisini koyarak,onun içinde bulunduğu şartlar ve imkanlar çerçevesinde o kişinin davranış özelliklerini anlayabilme durumuna ne denir>empati
Bir internet sitesi tarafindan ziyaretçinin bilgisayarina atilan küçük dosyacik>cookie
Bir is hakkinda bilgi vermek icin bir cok kisiye gonderilen yazi>sirkuler
Bir is için önceden tâyin edilen zaman, târih>vade
Bir is, hizmet, bir seyden faydalanma veya satilan bir sey karsiliginda verilen para veya mal, karsilik>ucret
Bir ise baslayan>elatan
Bir ise eleman alirken yapilan on gorusme>mulakat
Bir ise, meslege, bir veliye veya mürsid-i kamile baglanma>intisab
Bir isi basarmak için çirpinmak, güç harcamak, gayret göstermek>cabalamak>çabalamak
Bir isi gösteris için yada bir maddi yarar maksadiyla yapmaya ne denir>riya
Bir isi karsilikli yapma>musareket
Bir isi onceden tasarlama>planlama
Bir isi yapabilme gucu, kudret>erk
Bir isi yapabilme gucu, kudret>Erk
Bir isi yapmak için harcanan güç, ceht, gayret>çaba>caba
Bir isi yapmaya hazir>amade
Bir isin butun tedbirlerini aldiktan sonra allah’a guvenmek>tevekkul
Bir isin dogru olup olmadigini o isteki yaralilikla olcen ahlak ogretisi>faydacilik
Bir isin en güzel sekilde gerçeklesmesi, en küçük noktasinin dahi belirsiz ve kalmamasi için azami derecede gayret edip, özen göstermek demektir>inayet
Bir isin gereken seylerinin yapip gerisini allah'a bırakmasına ne denir>tevekkul
Bir isin sonunu dusunerek, olculu, tedbirli davranma>temkin>temkinli
Bir isin yapilmasi icin harcanan beden ve kafa gucu>emek
Bir isitma sistemi>Kalorifer
Bir iskambil oyunu>King
Bir isleme veya dantel motifinde ipliklerin ayri tutulamsi yada kesilmesi suretiyle saglanan bosluga ne ad verilir>ajur
Bir isletim sistemi>aix>aix
Bir isletim sistemi>beos
Bir isletim sistemi>dos>dos
Bir isletim sistemi>Linux
Bir isletim sistemi>linux>linux
Bir isletim sistemi>UNIX
Bir isletim sistemi>unix>unix
Bir isletim sistemi>windows
Bir isletim sistemi>xenix
Bir isletmenin sahip oldugu nakit para akisi>likidite
Bir isletmenin sahip oldugu nakit para akisi>Likidite
Bir ismin yerine kullanilan, ismin yerini tutan kelime veya ek>zamir
Bir iste acele etmeyip düsünerek hareket etmeye ne denir>teenni
Bir iste yardimci olarak calisan erkek>yamak
Bir istek ile engelleri yenme karari>azim
Bir istek ile engelleri yenme karari?>Azim
Bir isyerinden belediyenin talep ettigi vergi(xcx)>stopaj
Bir italyan spor otomobili.>lamborghini
Bir ItaLyan yonetmen>BERNARDO BERTOLUCCi
Bir izafi hiz birimine kendi adini veren avusturyali fizikcinin adi nedir>ernst mach
Bir işi taliplisine verme>ihale
Bir işin, bir hareketin sonucunda daha iyi olması için başkasına ne yapması, nasıl yapılmasını gerektiği konusunda verilen bilgi>nasihat
Bir işletim sistem>btos
Bir işletim sistemi>linux
Bir kablo internet firmasi adi?>Ultra kablo
Bir kahvenin ....... ...... Hatiri vardir>kirk yil
Bir kalori kaç jouldür>2,41
Bir kan grubu>0
Bir kan grubu>A
Bir kan grubu>AB
Bir kan grubu>B
Bir kar tanesinde kac yuzey vardir>6
Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kağit üzerinde cizgilerle gosterme işi>TOPOGRAFYA
Bir kara yumusakcasi>ena
Bir kararin, bir yasanin yururluge girmesine karsi cikma>veto
Bir karinca kendi agirliginin 50 kati agirligi ..............>kaldirabilir
Bir karinca kendi agirliginin elli katini ------------>tasiyabilir
Bir karincanin koku alma yetenegi, en az bir ---------? Kadar gelismistir.>kopeginki
Bir karınca kendi ağırlığının kaç katı ağırlığı taşıyabilir>50
Bir katot,bir anot,bir kumanda izgarasi ve genellikle izgaralardan olusmus uc ek elektrot iceren alti elektrotlu ture ne denir?>Hegzot
Bir kavmin, bir toplulugun basi, beyi, emredeni. Vâli, kumandan, devlet baskani, melik>emir
Bir kaya icinde bulunan ve insanin girecegi buyuklukte olan kovuk?>Magara
Bir kazi sonucu ortaya cikan ve 5000 yil öncesine ait tarihi eserlerin bulundugu ve gaziantep'in nizip ilçesinde bulunan tarihi antik sehir>zeugma
Bir kaç parçadan meydana gelmiş nakaratlı bir fransız nazım şekli>balad
Bir kaç veya daha fazla çadirdan olusan göçebe topluluk>oba
Bir kbyte kaç bittir>8 bit
Bir kedi cinsi>himalaya
Bir kelime oyunu?>Scrabble
Bir kelimede harflerin yerini veya harfi degistirme, bozma>tahrif
Bir kelimenin kokeni>Etimoloji
Bir kelimenin nereden geldigini veya oluş şeklini bulma işi>etimoloji
Bir kiliç oyunu>eskrim
Bir kilo uranyumdan ne kadar kw lik elektrik enerjisi elde edilir>6.9 milyon>6,9 milyon
Bir kilo uranyumdan ne kadar kw lik elektrik enerjisi elde edilir>7 milyonKucuk bitki ortusu>maki
Bir kimse ramazan orucunu ozursuz bozarsa ceza olara tutacagi oruca nedenir>keffaret
Bir kimse vefât edince, biraktigi malin kimlere verilecegini ve nasil dagitilacagini ögreten ilim, mîrâs hukûku>feraiz
Bir kimse veya bir sey için ayrilmis, mahsus, sinirlanmis, sinirli>munhasir
Bir kimsenin aleyhinde toplu olarak alinan gizli karar>komplo
Bir kimsenin aleyhine yapilan duâ>beddua
Bir kimsenin arandiginda buLunnacagi yer>Adres
Bir kimsenin arandiginda bulunnacagi yer>adres
Bir kimsenin arkasindan ayip ve giybetini nakl eden>lumeze
Bir kimsenin bakmak zorunda oldugu kimseler>iyal
Bir kimsenin giyabinda hoslanmiyacagi soz soylemek>giybet
Bir kimsenin hasta olup olmadigini veya hastaligin nerede oldugunu arastirma>Muayene
Bir kimsenin is yapmaya engel olan sakatligini yada hastaligini gidermek onu is yapabilecek duruma getirmek icin uygulanan bakim ve egitim>rehabilitasyon
Bir kimsenin kotulugunu ,mutsuzlugunu isteme yonelik duygu>nefret>nefret
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu>nefret
Bir kimsenin maddi manevi elde edebileceği şey, kısmet>nasib
Bir kimsenin suçsuzluguna karar vermek>aklamak
Bir kimsenin talebi uzerine bir bankanin sube ya da muhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine acilan bir kredi cesidi>akreditif
Bir kimsenin veya hadisenin iyiligi hakkindaki vicdani kanaat>husn-i zan>husni zan
Bir kimsenin, bir veya birçok isi yapmak için, baskasini kendi yerine koymasi yâni baskasina is havâlesi>vekalet
Bir kimseye gelmesi için seslenmek>cagirmak>çagirmak
Bir kimseye veya bir seye karsi asiri sevgi besleyen>asik>asik
Bir kimseye veya bir seye mal ederek, yükleyerek>atfen
Bir kimseye veya bir yere ait, ayrilmis>munhasir
Bir kimseyi bir seye veya bir isi yapmaya zorlamak>icbar
Bir kimseyi ya da bir yeri koruyan kimse, serdengecti>fedai
Bir kimseyi yada bir olayi hatirlatan nesne yada kisi>yadigar
Bir kimyasal turun bir baskasina donusumu>tepkime
Bir kisi veya nesneyi benzerlerinden ustun gosteren nitelik>meziyet
Bir kisinin baskette topu tutarak yurumesine>steps
Bir kisinin sahip oldugu ve yasayabildigi en yüksek vücut isisi --.- °c'dir.>46.5
Bir kisiyi kufurle itham etmek>tekfir
Bir kitabin asil metninden once gelen aciklama, onsoz>mukaddime
Bir kitabin icinde gecen sahis, yer isimlerini alfebatik olarak veren cetvel, dizin>indeks
Bir kitabin icindekilerini gosterir>Fihrist
Bir kitabin içindekilerini gösterir>fihrist
Bir kitabin muhtevasini aciklamak icin yazilan izahlar>hasiye
Bir kitabin muhtevâsini açiklamak için yazilan mulâhaza ve izahlar>hasiye
Bir kitabin özeti>abstre
Bir kitlenin, suclunun yargilanmasina izin vermeden, kendi basina adaleti yerne getirme iddiasiyla gerceklestirdigi siddet eylemi>linc
Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünü>ahlak
Bir klavye araciligi ile hareket ettirilen harfleri murekkepli bi tertibat yardimi ile kagida basarak yazi yazan makinenin adi nedir>daktilo
Bir komuta altinda bulunan uçak gemilerinin tümü>filo
Bir kondansatordeki iki iletken yuzeyden herbiri>armatur
Bir konserin sonunda dinleyicilerin istegi uzerine parcanin ikinci kez calinmasi>bis
Bir konu hakinda verilen kesin yargi>karar
Bir konu üzerinde konusmak>bahsetmek
Bir konuda cesitli kisiler arasinda yapilan danisma>konsultasyon
Bir konuda en iyi sonucu almak icin en iyi, en uygun sureyi belirlemek>zamanlamak
Bir konuda en iyi sonucu almak icin en iyi, en uygun sureyi belirlemek>Zamanlamak
Bir konuda farkli dusunme, fikir ayriligi, uyusmazlik>ihtilaf
Bir konuda olcuyu asma, ileri gitme, normali asma, asirilik>ifrat
Bir konuda sayginligi, gucu, yetenegi bulunmak>fors
Bir konudaki en iyi çikis>rekor
Bir konudaki yayinlarin tamami>Bibliyografya
Bir konuyu betimLeyici niteLikte yapiLan resimLere veriLen ad>iLLUSTRASYON
Bir konuyu, bir düsünceyi iyice anlatmak. Izah etmek, anlasilir biçimde belirtmek>aciklamak>açiklamak
Bir kOpek ismi>Darkstorm
Bir koyun türü>merinos
Bir kudsî hadiste> ".....kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona hervele ile giderim..." hadisi hangi kaynak kitbainda yer alir>buhari
Bir kumanda altinda bulunan gemi ve uçaklardan meydana gelen birlik>filo
Bir kumas turu>gabardin
Bir kupte kac kose vardir?>8
Bir kupte kac kose wardir>8
Bir kurk hayvani>AS
Bir kurk hayvani>Kakim
Bir kurk hayvani>Rakun
Bir kurk hayvani>Tilki
Bir kurk hayvani?>tilki
Bir kurumun belli bir dönem sonundaki alacak ve borç durumunu gösteren cetvel>bilanco>bilanço
Bir kuruyemis>cekirdek
Bir kus cesidi>flamingo
Bir kutu cola'nin yok olma suresi? (iki kelime) ?>500 Yil
Bir kuvvetin, bir yuzeyin birim alanina dik olarak dusen degeri?>Basin
Bir kuvvetin, kendisine engel olan yüzeye yaptigi zorlama, tazyik>basinc>basinç
Bir kümes hayvanı>tavuk
Bir kürk hayvani>astragan
Bir kürk hayvanı> tilki
Bir kürk hayvanı>tilki
Bir laboratuvar malzemesi>mezur
Bir lastik markasi?>Michelin
Bir lazerden cikan isinim yardimiyla, merceklerden gecen isik olmadan cekilen fotograf>hologram
Bir Linux dagItImI ?>mandrake
Bir Linux dagitimi ?>Red Hat
Bir Linux dagItImI>Mandrake
Bir litrenin onda biri>desilitre
Bir macta en fazla gol atma rekorunu 6 gol atarak elinde bulunduran turk futbolcusu kimdir_>tanju colak
Bir maddenin gaz durumundan sivi veya kati duruma geçisi>yogunlasma
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hicbir degisime ugramadan tepkimenin olmasini veya hizinin degismesini saglayan etkisi>Kataliz
Bir maddeyi bakterilerden ve diger mikroorganizmalardan arindirma isi>sterilizasyon
Bir makinanin acisal donme hizini surekli olarak gosteren aygitin adi nedir?>Takimetre
Bir makyaj malzemesi> ruj
Bir mal veya paranin, belirli bir sure icinde emek verilmeden sagladigi gelir>Rant
Bir mala sınırdan geçişte konulan bir çeşit vergi>gümrük tarifesi
Bir mali belli bir süre kiralayarak, bu süre sonunda ona sahip olma yönteminin adi nedir>leasing
Bir mali fiyati yukselsin diye bekletmek ve tedavulden alikoymak, karaborsacilik yapmak>ihtikar
Bir mali maliyet fiatina satmak>tevliye
Bir mali sahibinin izin ve haberi olmadan zorla ve hile ile alma>gasp>
Bir mali satarken, alis fiyatina veya mâliyeti üzerine eklenen fazlalik>kar
Bir mali veya parayi bir kimseye karsiliksiz olarak vermek>hibe
Bir malin nakliyesi sirasinda bulundurulmasi gereken, fatura yerine gecebilen evrak(xcx)>sevk irsaliyesi
Bir malin satisinda tekelci konum elde etmek amaciyla kurulan sirketler birligi>kartel
Bir malin uluslararasi nakliyesi icin odenmesi gereken ucret>navlun
Bir malin ya da bir kimsenin ulkeden ulkeye giderken yol ustunde bulunan baska bir ulkeden eglesmeden gecmesi>transit
Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla ve hile ile alma > gasp
Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla ve hile ile alma>gasp>gasp
Bir malın menfeatini ya'ni kullanılmasını hibe etmek>ariyet
Bir malın ucuzken alınıp pahalı iken satılması işlemine ne ad verilir>arbitaj
Bir mantar cesidi>katranköpügü
Bir matrisin satirlari ile sutunlari yer degistirilerek olusturulan matris>Transpoz Matris
Bir maymun türü>makak
Bir mazeretten dolayi oruc tutamayanlar ne verirler>fidye
Bir maçi yöneten kimse>hakem
Bir mecburiyete bagli sekilci davranis>formalite
Bir meclis’in aldigi karari onleyen ust makamin kullandigi yetki>veto>veto
Bir mekanizmada yer alan hareketlerin yer degistirme hiz ve ivme bilesenlerinin incelenmesi ve tayinidir>analiz
Bir merhale kac metre>45480
Bir meslegi ögrenmek için o isin ustasinin yaninda bulunan (çocuk veya genç.)>cirak>çırak
Bir mesleği okulunda okumadan öğrenmiş kimse>alaylı
Bir metre küpün içinde kaç litre su vardır>1000
Bir metre çapinda ve 16 metre yüksekligindeki bir mese agaci, ilik ve günesli bir günde 150 litre kadar suyu -----? Ile kaybeder.>terleme
Bir meyve>Ananas
Bir meyve>Elma
Bir meyve>Erik
Bir mezarin uzerine tas ve toprak yigilarak yapilan tepecik>tumulus
Bir mikroorganizma tarafından yapılan ve başka mikroorganizmaları öldüren maddeler>antibiyotik
Bir milletin varlik, birlik, bagimsizlik, vatan, seref gibi degerlerim temsil eden, özel renk ve isaretleri olan, kumastan yapilmis sembol>bayrak
Bir milletin, bagimsiz olarak uzerinde yasadigi toprak parcasina ne denir?>Vatan
Bir milyar bayt>gigabyte
Bir milyon bayt>megabyte
Bir Milyonluk banknotun arkasinda ne resmi var? (size gore on tarafinda olabilir beni ilgilendirmio >))>Ataturk Baraji
Bir milyonluk banknotun arkasinda neyin resmi vardir>ataturk baraji
Bir mirmillet uyanıyor adlı eserin yazarı kimdir>hekimoglu ismail
Bir molekul icindeki atomlarin sayisini bulan kimyaci>avagadro
Bir motoru belli bir sure durdurup sonra devreye sokan zaman ayari yapilabilen elektronik devre elemani(ily)>zaman rolesi
Bir motosiklet markasi?>Harley Davidson
Bir motosiklet markasi?>Kawasaki
Bir muhasebe bilgisayar programi>eta
Bir mUlkUn kime ait oldugunu gOsteren belge ?>Tapu
Bir mum, bir soba ve bir sigara yakacağım. Önce neyi yakmalıyım>kibrit
Bir musluman ülke>kamerun
Bir muslumanin veya musluman kabul edilen bir kimseyi kufre nisbet etmek>tekfir
Bir muzik parcasinin canli calinacagini anlatan terim>animato
Bir muzik parcasinin canli calinacagini anlatan terim>Animato
Bir müslüman diğer bir müslümanın vefatını duyduğu zaman ne demesi gerekir>inna lillahi ve inna ileyhi raciun>inna lillah ve inna ileyhi raciun
Bir müslüman kaç günden fazla dargın kalamaz>3 gun>3 gun
Bir müslümanin gelecege dönük islerini tasarladigi zaman, ümit ve temenni ifadelerini rabbimizin istegine birakan bir imanla söyledigi, unutulmamasi gereken söz nedir>inşallah>insallah
Bir müzik firmasi>raks
Bir namazi vaktinde kilmaya ne denir>eda>eda
Bir namazlik saltanatin olacak....taht misali o musalla tasinda ....dizeleri hangi sairimize aittir>cahit sitki taranci
Bir nargile cesiti>tombeki
Bir nesneden veya durumdan asiri ve yersiz korkmaya ne denir>fobi
Bir nesneye gücü yetmemek, kudreti olmama durumu, güçsüzlük>acz
Bir nesneyi niteleyen temel ozellik>karakteristik
Bir nesneyi niteleyen temel ozellik>Karakteristik
Bir noktadan cikan, iki yarim dogru arasinda kalan aciklik>aci>açi
Bir noktanin uzaydaki yerini belirlemeye yarayan ogelerin ortak adi?>Koordinat
Bir nota>Do
Bir nota>Fa
Bir nota>La
Bir nota>mi
Bir nota>Mi
Bir nota>Re
Bir nota>Si
Bir nota>Sol
Bir odemede buLunan kimsenin bu odemeden yararLananLara basvurmasi?>Rucu Hakki
Bir okul açan bir ......... Kapatir.>hapisane
Bir okyanusun da ismi olan (bu okyanusun ismiyle hic uyusmadigi firtinalarindan bellidir) pasifik in manasi>sakin
Bir olaydan, bir durumdan, bir varliktan, ders alma, yararli sonuclar cikarma>ibret
Bir olayi sanki daha onceden yasamis gibi hissetmek>dejavu
Bir olayin meydana gelme ihtimali>olasilik
Bir olayin sozlu ya da yazili anlatimi>hikaye
Bir olayı gülünç ve mübalağalı şekilde çizmek>karatür
Bir olayı yada durumu meydana getiren başka bir olay yada durum>neden
Bir olcme aracinin ayri ayri olcumlerde kararli ve benzer sonuclar elde etme yetenegine ne ad verilir>güvenilirlik
Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap>libretto
Bir organ veya dokunun vücutta bulunmasi gereken yerden farkli bir yerde olmasi>ektopi
Bir organ yada atardamarin kan pihtisi iel tiknamasi>enfarktus>enfarktüs
Bir organimiz>bobrek
Bir organin durumunun yada islevinin aykiri olmasi durumu>anomoli
Bir organin icinden su gecirip yikama>Lavaj
Bir organizmanin dogal olarak yasadigi ve üreyebildigi yer>habitat
Bir orkestra yapitinda bolumlerin butununu icine alan nota defteri>partisyon
Bir orman agaci>gurgen
Bir orman agaci>ladin
Bir ortadogu ulkesi>lubnan
Bir osmanli tarihcesi>naima
Bir oyuga yerlestirilmis dosen?>Ankastra
Bir oyun dergisi?>Pc Game
Bir para sisteminin resmi doviz kurundaki artisi>revaluasyon
Bir parazit>bit
Bir parca calinir ya da soylenirken yapilan nota yanlisligi>falso
Bir parcanın notalarının ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini yada çalınacağını anlatır>legato
Bir pasajin buyuk bir ritm ozgurlugu icinde calinmasi gerektigini belirten yorum terimi>rubato
Bir patlican yemegi ?>Musakka
Bir patlican yemegi?>imam bayildi
Bir pazartesi,abdest aldi,ibadetini yapti,kuran okudu.yanindakilerden kefen istedi.kefeni opup "emrin basim uzerine ya rabbi" dedi ve odasina girdi.buyuk imami kefene sarili,kabeye donuk ruhunu teslim etmis buldular.huccetul islam (islamin delili) lakapli buyuk islam muctehidi>imam gazali
Bir pc strateji oyunu>dune2000
Bir pecetenin dogada yok olma suresi?(iki kelime)>3 Hafta
Bir petrol bölgemiz>raman
Bir peygamber>Isa
Bir peygamber>lut
Bir peygamber>Nuh
Bir peygambere inanip onun yolunda gidenlerin hepsi>ummet
Bir pil kaç m3 topragi zehirler?>4
Bir pinin yada akünün boşaltılmasına ne denir>deşarj
Bir pop sanatcisi>gokhan ozen
Bir programlama dili>COBOL
Bir programlama dili>fortran
Bir programlama dili>java
Bir programlama dili>pascal
Bir programlama dili>pyhton
Bir programlama dili>sql>sql
Bir rakaminin ingilizce yazilisi>one
Bir renk>ela
Bir renk>mor
Bir renk>turuncu
Bir resmi sulandirilmis renklerle boyama ya da golgeleme bicimi>lavi
Bir resmi toplatinin yapilabilmesi için yeterli sayida üyenin mevcut olma durumu nedir>nisab
Bir Rifat Ilgaz klasigidir?>Hababam Sinifi
Bir Rock Grubu>SEPULTURA
Bir Rock Grubu?>AeroSmith
Bir rus araba markasi>lada
Bir Saat Markasi ?>Casio
Bir Saat Markasi ?>Rolex
Bir Saat Markasi ?>Swatch
Bir Saat Markasi>Rolex
Bir sahne eseri>opera
Bir sahne eserinin baslamasindan once seslendirilen kisa muzik parcasi>prelude
Bir sanatci>hakan peker
Bir sanatci>kenan isik
Bir sanatci>muazzez abaci
Bir sanatci>sukriye tutkun
Bir sanatci>turkan soray
Bir sanatci>yavuz bingol
Bir sanatci>zulfi livanelli
Bir sanatcimiz y..... .....>yildiz tilbe
Bir santci>kenan isik
Bir sarkici>zara>
Bir sasma sozu>ya
Bir satranc dehasi olan kasparov'un on ismi>gary
Bir Satranc dehasi> ____ Karpov>Anatoly
Bir savasta ayagindan yaralanan ve bu yüzden adinin sonuna fars dilinde "topal" anlamina gelen "lenk" sifati eklenen imparator>timurlenk
Bir saygi sözü>cenap
Bir sayi ya da niceligi parcalayan matematiksel islem; carpanlarina ayirma>faktorizasyon
Bir sayi ya da niceligi parcalayan matematiksel islem; carpanlarina ayirma>Faktorizasyon
Bir sayiyi verilen diger bir sayidaki birim kadar çogaltmak>carpmak>çarpmak
Bir sebepten dolayi herhangi bir kimse hakkinda kötümser istek ve temennîde bulunmak, !ekle hayir duanin ziddi>beddua
Bir seferde olan>defaten
Bir sehir ve memleketteki insanlarin, yapageldikleri usûller, gelenekler, alisilmis seyler. An'ane, örf>adet
Bir sehirimiz>burdur
Bir sehirimiz>mugla
Bir sehrin avukatlarinin toplandigi meslek kurulusu>baro
Bir sene devamli oruc tutmaya ne denir>savm-i dehr
Bir senedin odeme zamanı>vade
Bir senelik takvimi, hadiseleri ve cesitli durumlari gösteren, her sene cikarilan süreli kitap,yillik>sainame
Bir sepet yumurtanın üçte biri 20’dir. Üçte ikisi kırılınca kaç yumurta kalır>20
Bir ses kartı>soundmax
Bir sesi ya da ses dizimini belirten yazili bicime ne denir>Fonogram
Bir sesin yarim ton inceltigini gosterme isaretine ne ad verilir>bemol
Bir seslenis karsisinda “buyurun, buradayim” anlaminda kullanilir>efendim
Bir seslenme sozu>EY
Bir sey icin gecerli en kucuk derece, nicelik, asgari>minimum
Bir sey sayilirken birim olarak alinan sayiya gelince soylenir>dalya
Bir seyden elde edilen sonuc, fayda>yarar
Bir seye el ile dokunmak?>Temas
Bir seye isaret etmek, söz veya fiili ile bir seyi belirsizce kapali bir surette anlatmak>ima
Bir seye istenilen bicimi vermek icn dis bolumunu keskin bir aracla kesmek bicmek>yontmak
Bir seye karsi tepki gostermeyen, edilgin>Pasif
Bir seye sûret vermek, sekillendirmek>tasvir
Bir seye tadindan dolayi alismak>dadanmak
Bir seye tek basina sahip cikma>tekel
Bir seyi ayrintilari ile anlatma>teferruat
Bir seyi bir seye katmak ve eklemek>kefalet
Bir seyi bulma saptama>tespit
Bir seyi cevreleyen cizgi>Kenar
Bir seyi elde etmek için duyulan istek, dilek>arzu
Bir seyi elemek icin kullanilan alet>elek
Bir seyi elemek icin kullanilan alet>elek>elek
Bir seyi gereginden fazla isteyen, hirsli olan>haris
Bir seyi istemeden vermek>bahsetmek
Bir seyi iyi ve guzel gormek, tercih etmek>istihsan
Bir seyi oldugu gibi aklinda tutmak?>Ezberlemek
Bir seyi oldugundan daha çok veya daha büyük göstererek anlatmak>abartmak
Bir seyi parlatmak icin kulanilan kimyasal birlesime ne ad verilir>cila
Bir seyi siddetle istemek, bir seye son derece duskun olmak>tutku
Bir seyi tamamlayan parça veya parçalar>aksesuar
Bir seyi unutmamak icin yazilan kisa yazi>not
Bir seyi yapmayi onceden isteyip dusunme , maksat>niyet
Bir seyin alinmasina, elde edilmesine ve kazanilmasina olan yatkinlik, dogustan gelen meyil>istidad
Bir seyin benzerini yapmak>taklit
Bir seyin benzerini yapmak?>Taklit
Bir seyin disardan gorunusu, dis yuz, gorunum>zevahir
Bir seyin dizi icindeki yerini gosteren sayi, rakam>numara
Bir seyin en yuksek, en sivri tepesi?>Din
Bir seyin kendisi>asil>asil
Bir seyin küçük boyutlardaki benzeri>maket
Bir seyin ne oldugu, icyuz>Nelik
Bir seyin ne oldugu, içyüz>nelik
Bir seyin niteligini belirtmek>Nitelemek
Bir seyin olabilmesi durumu>Olasilik
Bir seyin olabilmesi durumu>olasılık>olasilik
Bir seyin olmasina cok az kalmak’’ anlaminda bir soz>Ramak
Bir Seyin olmasInI Umitle beklemeye ne denir ?>umma
Bir seyin olmasini umitle beklemeye ne denir>umma
Bir seyin on parçada biri, onuncu. Kur'an-i kerîm'in bir bölümü>asir
Bir seyin otesinde,arkasinda bulunan>mavere
Bir seyin sirt durumunda olan yuzeyi>Arka
Bir seyin tersini soyleyerek alay etme>ironi
Bir seyin tersini soyleyerek alay etme>Ironi
Bir seyin uzerine fazlaca dusme>inhimak
Bir seyin veya bir isin sirada gelen ilk kismi, bas tarafi>baslangic>baslangiç
Bir seyin yakini, civar>cevre>çevre
Bir seyin yapilmasi için taninan süre nedir>milat
Bir seyin yapilmasini yasaklama, izin vermeme>Men
Bir seyin yenisini koymak>yenilemek
Bir seyin yerine geçmek üzere verilen bedel>fidye
Bir seyin zamanla bozulan kisimlarinin devamli tamirle saglam halde tutulmasi>bakim>bakim
Bir seyin ön yüzü>alnac
Bir seyle ugrasma, mesguliyet>istigal
Bir seyle veya bir kisiyle eglenmek, insanlari hafife almak>alay
Bir sicaklik birimi>kelvin
Bir sigara markasi(uzerinde deve gibim neim bi sey de olabilir ))) ?>Camel
Bir sigara markasi>SAMSUN
Bir sigara markasi?>Marlboro
Bir sigara markasi?>Parliament
Bir sinema veya tiyatro eserinin tarzini butun olarak belirleyen, oyuncularin rollerini koordine eden ve tamamlanmis eser uzerinde son duzeltmeleri yapan sahis>rejisor
Bir sinir hucresinde disaridan gelen uyarilari hucre govdesine ileten uzantilar>dendrit
Bir sinir hucresinde disaridan gelen uyarilari hucre govdesine ileten uzantilar>Dendrit
Bir siniri olusturan uzun liflerden herbiri>akson
Bir sirket turu>Limited
Bir sirket turu>limitet
Bir sirkete özel minik internet>intranet
Bir sisteme uzaktan erisimle (telnet) kullanici kodu ve sifre bilgilerinin girilerek baglanti kurulmasi>login>logon>sisteme giris
Bir sisteme uzaktan erisimle (telnet) saglanan baglantinin kesilmesi>logout>logoff>sistemden çikis
Bir sistemin geçirdiği bir dizi hal değişimi sonunda yeniden ilk haline dönmesi>cevrim
Bir sistemin kimyasal bileşiminin zamanla değişmemesi, diğer bir deyişle sistemde kimyasal reaksiyon olmaması hali.>kimyasal denge
Bir sivinin icindeki alkol derecesi>grado
Bir siviyi agiza alip yutmak>Icmek
Bir siviyi agzi dar bir kaba aktarmak icin kullanilan koni biciminde arac>huni
Bir siviyi vucuda siringayla verme isine ne denir>zerk
Bir siviyi vucuda siringayLa verme isine ne denir?>Zerk
Bir skece, revuye veya bir eglence gosterisine eklenengulunclu sozler veya durumlar>Gulut
Bir solukta cikarilan ses biligi seslem>hece>hece
Bir sonraki sayfaya gitmek için kisayol tusu>alt+sag>alt + sag
Bir sonraki uygulamaya geçis kisayol tusu>alt + esc>alt+esc
Bir soru eki>Mi
Bir sovmenimiz>Okan Bayulgen
Bir sozcugun icindeki harfLerin yerini degistirerek yeni bir sozcuk eLde etme>ANAGRAM
Bir sozu veya davranisi gorunur anlamindan baska bir mana ile aciklama>tevil
Bir spor dali>Masa Tenisi
Bir spor dalinda elde edilebilmi$ en iyi derece>rekor
Bir spor gazetesi>Fanatik
Bir spor karsilasmasinda, vucuda ustun hareket imkani saglamak icin kullanilan ilac>doping
Bir sporcunun yapabileceği ne ii derece>rekor
Bir suc isleyenin ayni cinsten bir ceza ile cezalandirilmasi>kisas
Bir sucu birisine yüklemek, iftira>ifk
Bir supernovanin patLamasi sonucu meydana geLen ve kendi etrafinda cok hizLi donen yogun oLusuma veriLen ad nedir>Pulsar
Bir sure etkin olan begeni>Moda
Bir sure etkin olan toplumsal begeni>Moda
Bir sure etkin olan toplumsal begeni>moda>moda
Bir sure etkin olan toplumsal begeniBir sure etkin olan toplumsal begeniKimyada CNH formulu ile gosterilen kuvvetli bir zehir>Siyanur
Bir suçu veya kötü davranisi olmamis sayarak cezasiz birakmak, affetmek>bagislamak>bagislamak
Bir süre için kendinden geçmek>bayilmak>bayilmak
Bir sürü adadan oluşan bir devlet>endonezya
Bir süs bitkisi>horozibigi>
Bir süs bitkisi>lale
Bir tahta nefesli saz>fagot
Bir takim bitkilerden cikarilan ve bir sivinin asit ya da alkali oldugunu anlamak icin kullanilan bir boya>turnusol
Bir takim yildizi>andromeda
Bir takimin en gozde oyuncusu>as
Bir takimin en gozde oyuncusu>AS
Bir tartisma sirasinda kelime oyunlari yaparak tartismada uste cikma cabasi>demogoji
Bir tarım aracı> yaba
Bir tasitii, bir tesisi vb. Tahrip etmek icin yapilan eylem>sabotaj
Bir tatli türü>revani
Bir tatlı su balığı türü>alabalik
Bir tavşanın ömrü ne kadardır>9 yıl
Bir tek simsek çakmasindaki elektrik gücu yaklasik ne kadardir>200000 amper
Bir tekel sigarasi?>Maltepe
Bir tekel sigarasi?>Samsun
Bir tekel sigarasi?>Tekel 2000
Bir teknenin devrilerek ters dönmesi>alabora
Bir tel ipek, uc tel pamuk ipligiyle bezayagi orguden dokunmus yollu kumas>citari
Bir televizyon markasi>telefunken
Bir terlik markası>ceyo
Bir ticaret senedinin uzerine yazilan kefillik>aval
Bir ticari senedinin, alacakli tarafindan caskasina cevrilmesi ve senedin arkasina yazinin yazilip imza edilmesi>ciro
Bir ticarî senedin alacakli tarafindan baskasina devredilmesi>ciro>ciro
Bir timsah turu>serengete
Bir tiyatro oyunu seyrederken oyundaki bir aktor tarafindan oldurulen abd baskani>abraham lincoln
Bir tiyatro ya da sinema eserinin sahnelerini ve akisini goseteren yazili metin>senaryo
Bir tiyatro ya da sinema eserinin sahnelerini ve akisini göseteren yazili metin>senaryo
Bir top ve sopa ile yapilan atli spor>polo
Bir top ve sopa ile yapilan atli spor>Polo
Bir topluluk içinde ahlak kurallarına duyulan bağlılık>namus
Bir toplulukta sayica az, nitelikçe ayri olanlar>azinlik>azinlik
Bir toplumda otorite ve duzenin bulunmamasi>anarsi
Bir toplumda suç varsa, orada ...... Yoktur.>adalet
Bir toprak cinsi>humus
Bir tunc basaran filmi>ucurtmayi vurmasinlar
Bir tup icine yerlestirilmis aynalardan olusan ve icine bakildiginda simetrik desenler gosteren optik aygit>Kaleydoskop
Bir tur agac ve armuda benzeyen meyvesi>ahlat
Bir tur agac, akaju>Maun
Bir tur antibiyotik>penisilin
Bir tur bagirsak iltihabi>kolit
Bir tur basim makinasi>Rotatif
Bir tur baslik>kasket
Bir tur baslik>Kasket
Bir tur bilgisayar oyunu>Atari
Bir tur doner cetvel>alidat
Bir tur eglence fisegi>catapat
Bir tur etli buyuk zeytin?>Kalamata
Bir tur hukuki gorevli?>Noter
Bir tur iri bayku$ (gamlibaykus degil.>))>puhu
Bir tur iri baykus>puhu
bir tur kirectasi?>miyosen
Bir tur kucuk kamyonet>jip>jip
Bir tur kucuk zurna>arakiye
Bir tur kucuk zurna>Sipsi
Bir tur kucuk zurna?>Arakiye
Bir tur kumas>remi
Bir tur murekkep baliginden elde edilen ve matbaacilikte kullanilan kalici,siyah murekkep>sepya
Bir tur ortak yasam bicimi?>Evlilik
Bir tur oyun>dama
Bir tur pamuk>akala
Bir tur pamuk>Akala
Bir tur peynir>Kasar
Bir tur peynir>Lor
Bir tur pirinc>baldo
Bir tur salon dansi?>vals
Bir tur tatli>baklava
Bir tur tatli>revani
Bir tur tatli>Tulumba
Bir tur yapay recine>bakalit
Bir tur yapay recine?>Bakalit
Bir turlu cila>Emay
Bir turun,bir olayin karakteristik yonunu veren>spesifik
Bir tv karti markasi>aver media
Bir TV karti markasi?>Aver Media
Bir tür balikçi kayigi>taka
Bir tür bellek modülü, dimm>dual in-line memory module
Bir tür bellek modülü, simm>single in-line memory module
Bir tür dantel>oya
Bir tür dogal sakız>kengir
Bir tür etli büyük zeytin>kalamata
Bir tür geyik>ren
Bir tür iri hıyar> acur
Bir tür iri hıyar>acur
Bir tür japon dolması>suşi
Bir tür kereste>şimşir
Bir tür kokusuz gaz>etilen
Bir tür kumaş>aba
Bir tür makinalı tüfek rus yapımı>kalesnikof
Bir tür nehir tasima araci>sal
Bir tür patlayici>tnt>tnt
Bir tür pudra>talk
Bir tür salon dansı> vals
Bir tür savas gemisi>korvet
Bir tür taşkömürü>antrasit
Bir tür şekerleme>karemela
Bir Türk bankası> Akbank
Bir ucagin yerden yuksekligini gosteren alete ne denir?>Altimetre
Bir ulke ismi>kanada>canada
Bir ulke>makedonya
Bir ulke>paraguay
Bir ulke>portekiz
Bir ulkede belirli bir surede uretilen, son kullaniciya yonelik mal ve hizmetlerin toplam piyasa degeri>gayri safi milli hasila
Bir ulkede yabancilara verilen imtiyazlar>kapitulasyon
Bir ulkede yonetime el koyan kimselerden olusan kurul>cunta
Bir ulkenin insanlarina veya cevreye ozgu soyleyis ozelligi>aksan
Bir Ulkenin Urettigi mallarI baska bir Ulkeye yada Ulkelere satmasI ?>ihracat
Bir ulkeye veya bolgeye ait hayvan tolulugu>fauna
Bir Ulkeye, bOlgeye, devreye has bitki varLIgIna ne denir ?>flora
Bir ulkeye, bolgeye, devreye has bitki varligina ne denir>flora
Bir ulkeyi herhangi bir yasal dayanagi olmadan yoneten komite>cunta
Bir ulkeyi herhangi bir yasal dayanagi olmadan yoneten komite>Cunta
Bir ulusal paranin başka bir ulusal paraya çevrilebilme özelliğine ne denir>konvertibilite
Bir ulusun kahramanlik öykülerini anlatan yaziya ne denir>destan
Bir uretecte karbon fircalarla bobinler arasinda baglantiyi saglayan parca>komutator
Bir uretecte karbon fircalarla bobinler arasinda baglantiyi saglayan parca>Komutator
Bir ustun emrinden calisan, madun>Ast
Bir uzakdogu sporu>Karate
Bir uzlasma saglamak veya bir isi tamamlamak için bir hükümdara gönderilen kimse>elci
Bir uzum turu>adakarasi
Bir uzvun maddi ve manevi kabiliyetinin korelmesi>dumur
Bir uçak ya da geminin izlediği yol> rota
Bir varligi gostermek icin kullanilir (iki harf)>bu
Bir varsayima dayanan>farazi
Bir vefa kalmişti adli kitabin yazari>mukaddes yakar
Bir vere takilmaya veya bir sey asmaya yarayan ucu egri demir>cengel>çengel
Bir verginin miktarini belirtmek icin temel olarak alinan deger>matrah
Bir veya daha cok kasin,butununun veya bazi parcalarinin irade disi ve agrili kasilmasi hastaligi>kramp
Bir vidanin her donuste aldigi yol>vida adimi
Bir video sistemi>BETA
Bir video sistemi>vhs
Bir video sistemi>VHS
Bir virUs tarama programi ?>norton
Bir Virus Tarama Programi?>Antiviral Toolkit Pro
Bir Virus Tarama Programi?>Norton Anti Virus
Bir virUs tarama programı > norton
Bir virus tarama programı>norton>norton anti virus
Bir vücut yada yapinin benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdigi bölünme evreleri>segmentasyon
Bir web sitesinin editörlügünü üstlenen kisi>webmaster
Bir web sitesinin yönetimini üstlenen kisiye ne denir>webmaster
Bir web tasarım programı>dreamweaver
Bir www adresine giris noktasi olarak baglanilan sayfaya verilen ad>ev sayfasi>home page>homepage
Bir ya da daha cok ses icin bestelenmis, dinsel ya da din disi, calgi eslikli ya da esliksiz kisa parcalari belirten muzik terimi>motet
Bir ya da daha cok ses icin bestelenmis, dinsel ya da din disi, calgi eslikli ya da esliksiz kisa parcalari belirten muzik terimi>Motet
Bir yamaci agaclandirmak icin setler yapma, teraslama>sekilleme
Bir yanar dagin kazan tencere biçimli agzi>krater
Bir yapinin üstünü akintili olarak örten seylerin meydana getirdigi bütün>cati>çatı
Bir yargiyi veya karari yerine getirme, yurutme>infaz
Bir yargiyi veya karari yerine getirme, yurutme>Infaz
Bir yarimada>gelibolu
Bir yarışmada 2.yi geçersen kacıncıolursunuz>ikinci
Bir yasindaki keçi>cebic>çebiç
Bir yayin organi>Tv
Bir yazarin herkesce bilinen bir metnine karsi olan bir baska metin>Varyant
Bir yazarin takim halinde butun eserlerine verilen isim>kulliyat
Bir yazarin veya sairin asil adi yerine kullandigi takma isim>mahlas
Bir yazin turu>Deneme
Bir yazıcı markası>hp
Bir yemek adı>kurufasulye
Bir yerde bulunup sahibi bilinmeyen gaib bir mala verilen fikhi isim>lukata
Bir yerde irin birikmesi?>Abse
Bir yerde oturan insan toplulugu>ahali
Bir yerde toplanan kalabalik>Ahali
Bir yerde uzun sure kalmak’’ anlaminda bir deyim (iki kelime)>demir atmak
Bir yerde yerlesmis olmayip mevsime veya baska kosullara bagli olarak yer degistiren topluluk>göcebe
Bir yerden başka bir yere geçirme, iletme, aktarım>nakliye
Bir yerden bire gecme, gocme>intikal
Bir yerden durmadan gecme>Transit
Bir yerden, alinan, yararlanilan, aktarilan>Muktebes
Bir yere carpip geri gelen, akseden>makus
Bir yere dayanmadan boslukta duran>muallak
Bir yere girmek icin odenen ucrete verilen isim>dahuliye
Bir yere gOnderilen esyanIn listesine ne denir ?>irsaliye
Bir yere gOnderilen esyanIn listesine ne denir>Irsaliye
Bir yere çıkarken ya da bir yerden inerken basılna ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeyleren her biri>basamak
Bir yeri kira ile tutan kimse>kiraci
Bir yerin denizden olan uzaklığı>rakım>rakim
Bir yerin denizden yuksekligi>rakim
Bir yerin denizden yüksekligini gösteren kavrama ne denir>rakim
Bir yerin disari ile olan her türlü ilisigini zor kullanarak kesme isi>abluka
Bir yerin çevredeki ve daha uzaktaki yerlerle ilgisini belirten terim>situasyon
Bir yetimin ya da akilca hasta birinin malini yoneten kimse>Vasi
Bir yetişkinin ağlamasının ortalama süresi dakika olarak>6 dakika
Bir yetkili tarafindan kamu ile ilgi isler hakkinda söylenen söz veya açiklamalar, demeç>beyanat
Bir yilda eldeedilen urunun tamami>rekolte
Bir yilda gozumuzu kac kez kirpiriyoruz ?>4200000
Bir yildiz ismi>lyrae
Bir Yirtici Kus>Kartal
Bir yolu ve geçidi kapamak için çesitli esyalardan meydana getirilen engel>barikat
Bir yolun kivrildigi yer,donemeç>viraj
Bir yonetmeniz>Sinan Cetin
Bir yuksek basinc merkezi cevresinde donen buyuk ruzgar sistemi>antisiklon
Bir yumurta yemegi>omlet
Bir yunan basketbol takimi>olympiakos
Bir yunan basketbol takimi>panathinaikos
bir yuzeye dik olarak etki eden kuvvet nedir>basinc
Bir yuzeyin egikligini olcmeye yarayan arac>nivo
bir yüzeye dik olarak etki eden kuvvet nedir> basınç
Bir yüzeye dik olarak etki eden kuvvet nedir>basinc>basınç
Bir yüzeye uygulanan kuvet>basınç
Bir yüzeyi düzeltme islemi>tesviye
Bir yıl kaç gündür> 365
Bir yıl kaç gündür>365
Bir zaferin kazanildigini ya da bir ülkenin alindigini bildiren resmi mektup>fetihname
Bir zaman birimi>Dakika>dakika>
Bir zaman birimi>Saat
Bir zaman birimi>Salise
Bir zaman birimi>Saniye
Bir zaman birimi>yuzyil
Bir zamanlar Leman dergisinde karikaturistlik yapan unlu komedyen kimdir?>cem yilmaz
Bir zat hakkinda buyuk sayildigina delalet edecek surette guzel muamelede bulunmak, hurmet>tazim
Bir çağrıyı yerine getirme,bir cağrıya itme>icabet
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası> daire
Bir çemberin içinde kalan düzlem parçası>daire
Bir çesit hamur isi yiyecek>corek>çörek
Bir çevredeki canli ve cansizlarin tümü>ekosistem
Bir çeşit arkalıksız ve alçak koltuk> puf
Bir çeşit arkalıksız ve alçak koltuk>puf
Bir çeşit tatlı çörek>kek>kek
Bir çeşit uzun üst giysisi>kaftan
Bir çeşit çizim kalemi>rapido
Bir çizgi film>tom ve jerry
Bir çogul eki>lar
Bir çogul eki>ler
Bir ölçege uymadan kaba taslak yapilan çizime ne ad verilir>kroki
Bir ölüm haberi duyulunca "biz allah'iniz ve ancak o'na dönücüleriz" ayetini okumaya ne denir>istirca
Bir öyküyü veya daha önceden kaleme alinmis bir metni, sahne olarak ayrilmisbir yerde, oyuncularin, söz ya da hareketleriyle canlandirmalari sanatina ne ad verilir>tiyatro
Bir özür sebebiyle basini yere koyamayan kimsenin rüku için biraz, secde için rükudan daha çok egilmesi>ima
Bir öğretim kurumu> lise
Bir ülke vatandaslarinin zararina olarak yabancilara verilen ayricalik haklari>kapitulasyon>kapitülasyon
Bir ülkede devlet yönetimim ele geçiren kimselerin meydana getirdigi kurul>cunta
Bir ülkede egemen millete göre farkli soydan ve sayica az olan topluluk>azinlik
Bir ülkenin ekonomik sikintilar yüzünden borçlarini ödemeyecegini ilan etmesi>moratoryum
Bir ülkenin türkülerini yapanlar ....... Larini yapanlardan daha degerlidir.>kanun
Bir ülkenin veya bir yerin disariyla olan her türlü baglantisini kuvvet kullanarak engellenmesine ne ad verilir>abluka
Bir ülkeye göre diger ülkelerin parasi>doviz>döviz
Bir ülkeyi zora ve baskiya danarak yöneten kimse>despot
Bir üst dizine geçis>back space
Bir ılac firması>roche
Bir ışık kaynağının ölçmeye yarayan alet>fotometre
Bir şairin manzum bir eserine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan benzer eser>nazire
Bir şarkicinin okuduğu şarkıların tümü>repertuar
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değilmeyen bölüm>nakarat
Bir şebeke üzerinden gönderilecek sinyalin en düşük ve en yüksek frekansları arasındaki farka verilen ad>bandwidth
Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat>tavan